cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Avlønningstype "Provisjonslønnet" ønskes

by Anne Stine Jensen (Updated ‎16-01-2020 09:00 by Gunnar Glendrange VISMA )
Status: Stem - Vi vurderer!

Selvom avlønningstype ikke rapporteres i A-melding lengre har typen avlønning Provisjon, Honorar og Akkord fortsatt sin hensikt for en lønnskonsulent.

Det burde vært mulig å registrert en ansatt som provisjonslønnet. Slik det er nå må man bruke avlønningstypen timelønnet, men det er jo faktisk misvisende.