Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Mulighet for å overstyre bokføringsdato på regnskapsbilag

av Ivar Helgeland - Dataplan
Status: Stem - Vi vurderer!

Slik som løsningen er i dag så settes bokføringdato lik utbetalingsdato på regnskapsbilaget som lages i Visma.net Payroll. Jeg vil tro at mange ønsker å endre denne datoen til en annen enn utbetalingsdato. En løsning for dette vil være å legge ut et eget felt som heter bokføringsdato samme plass som man kan overstyre utbetalingsdato på lønnskjøringen

6 Kommentarer
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Vil anbefale å alltid bokføre lønnskjøringen med samme dato som selve utbetalingen. Noe annet vil kludre til avstemminger og ser ingen grunn til at det skal være et avvik mellom disse to datoene. Skal lønnskostnaden periodiseres må det gjøre manuelt og ikke ved å endre på denne datoen tenker jeg. Eller var det av andre årsaker du foreslår denne endringen?

av Elisabeth Pretzinger1

Ser absolutt at det skal/kan være avvik mellom disse datoene. Vi må ha lønnskostnadene inn på prosjektene den måneden de er blitt arbeidet. Ja det blir litt ekstra arbeid med avstemming i januar, men det "kludrer" ikke noe til. Slik det er nå, så blir valdato satt likt bilagsdato ved overførsel til VB. Selv om man endrer buntdato, så vil allikevel valdato på bilagslinjene overstyre denne. Ved overførsel fra H/L, så var valdato-feltet tomt. Da kunne man endre buntdato til ønsket dato (la den stå eller korrigere til den 30/31 i måneden før) og bilaget ble ført til ønsket måned. Nå må man altså slette valdato på alle bilagslinjer. Det holder ikke å endre buntdato. 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Eksterne regnskapsførere plikter å avstemme lønnsområdet 6 ganger årlig, så ifm. hver termin. Ser utfordringen knyttet til periodiseringer og prosjekter men føler det heller bør løses på annen måte, f.eks. med lønnsutbetaling siste virkedag i måneden. Ved kontroll av om reglene for skattetrekkskonto er fulgt vil man bruke dato for lønnsutbetalingen hentet fra regnskapet opp mot dato for overføringen til skattetrekkskontoen, for å se om overføringen er gjort i tide (senest dagen etter lønnsutbetalingen). Jeg har liten erfaring med bruk av to datoer (bokføringsdato og valuteringdato) og trodde det var noe som bankene benyttet seg av men har jo aldri jobbet med Visma Business. 

av Elisabeth Pretzinger1

Nå er det heldigvis ikke du som skal bestemme dette 😀 Jeg avstemmer selvfølgelig terminene og har revisor som kontrollerer og godkjenner. Dette er et ønske og ikke tvang for noen. 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!
 
johnerikjohnsen
PARTNER
av johnerikjohnsen

Det er veldig vanlig i en del bransjer at kosten skal komme på riktig måned. Det vil si at hvis man betaler ut lønna den 10. men vil at kostnadene, spesielt timelønn, kommer inn på forrige måned: Dette kan også gjelde fastlønte som fører timer mot prosjekt for kostnadsfordeling.

 

Jobber akkurat nå med en kunde som setter dette som krav. Og eierne er utenlandske og ikke mulig å diskutere dette med 🙂

 

John Erik