Mine områder
Hjelp
LarsI
CONTRIBUTOR **

Refusjon av sykepenger - oppfølging utbetaling fra NAV

av LarsI
Status: Akseptert - Ikke Planlagt

I H&L er det mulig å registrere under en egen meny: Refusjon av sykepenger. Savner denne i Visma.net Payroll.

Vi  har veldig stor nytte av denne funksjonaliteten - der vi stadig finner ut at vi mangler eller har fått for lite refundert sykepenger fra NAV. I løpet av et år er det snakk om et beløp på seks siffer. 

 

i H&L registrerer en alle ref.kravene en har overfor NAV vedr. sykepenger/foreldrepenger, der en følger opp utbetalingene fra NAV og sammenligner forventet refusjon med faktisk utbetalt fra NAV. Her får en oversikt over alle uoppgjorte utestående refusjoner fra NAV, samt evt. avvik på utbetalt beløp.

 

Vi har mange som er sykemeldt til en hver tid, og det kan ta lang tid før en får refusjoner, og refusjonene kan være feil. Dette kan skyldes manglende inntektsmeldinger, manglende/feil utfylt søknad om sykepenger fra den ansatte, mens andre ganger stopper det opp i NAV systemet uten at de finner noen feil. I oversikten fra H&L vil en sørge for en oversikt som gjør at en kan kontakte NAV innen tidsfristene  - slik at en får refundert sykepenger/foreldrepenger som vi forskutterer til de ansatte.

2 Kommentarer
LNO
CHAMPION ***
av LNO

Jeg savner også noe så enkelt som å registrere maksdatoen ett sted, som kan tas ut som rapport

av Rune Sjølie1
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"