cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Skattefri lønn ideelle org

by Bård Haugsrud
Status: Implementert

Idretten ønsker varslel / automatikk når en deltaker (frilanser) når innberetningsgrensen for skattefrie ytelser (p.t. 10000). I Visma lønn er dette lagt opp slik at man genererer en varsel-lønnsart når grensen nås, men mer automatikk hadde jo vært det beste.

3 Comments
by Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Ønsker mer informasjon

Skattetrekket starter automatisk når "fribeløpet" er brukt opp, er vel det du tenker på - er det ikke?

by Bård Haugsrud

Her er det ikke snakk om frikort. Det er regle om Ideell org og skattefritak inntil 10000. Når man overskrider dette, skal det skattefrie tilbakeføres. I Visma lønn finnes ikke automatikk for dette, så oppsetter er der laget slik at man genererer en varsellønnsart slik at man kan korrigere. Dette ble i sin tid publisert i community. VL-teamet kjenner alle detaljer her.

by Gunnar Glendrange

Payroll støtter dette, Bård. Intet forskudsstrekk inntil kr 10.000, deretter vanlig trekk (det skjer automatisk).