cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Vikar på lederfunksjon i C3D3

by Jens Erik Mjølnerød
Status: Stem - Vi vurderer!

Det er kunder som ønsker å kunne sette inn en vikar på lederfunksjon i f.eks time og absense slik at de midlertidig kan få tilgang calendar med timreregistrering og fraværshåndtering. I dag er det kun den person som er oppført som leder på epmployee-kortet som har mulighet. Og den person kan jo bli syk eller ønske å delegere jobben til en annen for en periode. Så vi ønsker mulighet til å kunne ha en vikarmulighet på disse rollene.