avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Standard ansvarsenheter ved timeregistrering

Status: Stem - Vi vurderer!

På kundekortet i Visma Lønn kan en legge inn standard Ansvarsenheter på den ansatte. 

Dette kommer opp på reiser i Visma Expense og hva jeg forstår så blir disse også brukt når en registrerer timer i Visma Calendar hvis en ikke registerer en ansvarsenhet når man fører timen, men hvilken ansvarsenhet som blir brukt mot Visma Lønn synes ikke. 

Så mitt ønske er: 

De ansvarsenhetene som ligger som standard i Visma Lønn på den ansatte og som i dag og ligger i MasterData, de skal komme opp som standard når en ansatt registrerer timer. 

 

Da er det opp til den ansatte å heller endre på denne oppføringen og en har kontroll på hvor timene blir belastet. 

 

4 Kommentarer
Status changed to: Status: Akseptert

Det er riktig som du skriver. Kun om timer skal føres på andre avdelinger og/eller prosjekter (osv) at det må angis. Ellers havner det automatisk på den ansattes standard-opplysninger.

Gunnar: 

Kan dere sørge for at det som er valgt som standard ansvarsenheter på den ansatte vises i timeregistreringsvinduet og ikke bare blanke ruter? 

Og ønsker fortsatt at ikke aktuelle ansvarsenheter kan skjules.  

Timereg.png

 

Status changed to: Status: Åpen

Hei du, takk for innspill.

Muligheter for å skjule ansvarsenheter du ikke bruker, samt å si at enkelte felt er obligatorisk - vil komme om ikke lenge.

Ansattes faste avdeling trengs ikke angitt, det kommer på transen selv om det ikke visuelt vises. 

Så bra at noe av dette kommer. 

Men vi er jo avhengig av at den ansatt kan se i timeregistreringen hvilke verdier som ligger som standard på de forskjellige ansvarsenhetene. 

Og det bør ikke være veldig vanskelig å få det speilet fra ansattkortet og til timeregistreringsvinduet. 

På enkelte kunder kan standardverdier på ansvarsenhet endres fra dag til dag, og da må det kunne vises når de registrerer timen hva som nå er standard.