peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Arviointipäätös

Moi.

Onko Vismalla meille valmista toimintatyökalua vai meneekö kehitystyön puolelle arviointipäätöksen aikaansaaminen ilman työllistäviä tuplakirjauksia?

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tekstikappale/4418777

 

Näkisin, että arviointipäätös ja mahdollinen tuloste olisi hyvä saada aikaiseksi arvioinnin tekemisen yhteydessä esim. arviointikirjalla tai suoritusruudussa. Näyttöjen arviointiin sen pystyisi myös kytkemään, mutta tällöin olisi kaksi toimintamallia koska YTOja ja VALMA/TELMA-opintoja ei voi näyttöihin kytkeä.

Saisiko suoritusruutuun nostettua arviointipäätöksen tekemiseen tarvittavia kenttiä ja saisiko siitä myös päätöstulosteen jotain kautta?

Hakemukset ja päätökset-rekisteriin korttien luonti tuntuu ainakin tässä vaiheessa todella turhalta ja työllistävältä, koska samaa sisältöä kirjataan varsinaiseen arviointiin.

10VASTAUSTA10

Re: Arviointipäätös

Moi,

 

Onko tuosta arviointipäätöksestä olemassa jokin valtakunnallinen malli?


// Jukka
Anna mielellään "peukkua" jos vastaus oli hyödyllinen, ja merkkaa Hyväksy ratkaisuksi jos sait vastauksen kysymykseesi.
Tämä auttaa muita Communityssa. Hymiö Onnellinen

Re: Arviointipäätös

(updated by KimmoHeikkinen-Luovi ‎01-06-2018 13:45 )

Ei ole tiedossa että valtakunnallista mallia olisi, on vain asiasisältäjä joita päätöksessä tulisi olla.

Tässä alustavaa pohdintaa siitä mitä kaivataan ainakin:

Suoritusruutuun (tai arvioinnin yhteyteen ylipäätään) "normaalien" arviointin liittyvien kenttien lisäksi:

+ toinen opettaja tai joku muu koulutuksen järjestäjän tai työelämän edustaja, joka arviointipäätökseen osallistuu

+ arvioinnin perustelut (memokenttä riittänee)

+ mahdollisuus saada tuloste näistä kirjauksista opintokohtaisesti (yksilöllinen, ei kokoava tuloste koska päätös on vain yhtä opintoa koskeva) 

Tutkintojen näyttöjen kautta onnistuisi Näytöt-rekisteriin pohjautuen, mutta muut opinnot jäävät sitten katveeseen tästä.

CONTRIBUTOR ***

Re: Arviointipäätös

Täytyy kysyä ihan mielenkiinnosta, kun en ole asiaan niin syvällisesti perehtynyt, että mikä arviointipäätös tässä on kyseessä? Ammatilliset tutkinnon osat kuitenkin suoritetaan näytöin ja näytön arviointi toteutuu kuvaamallasi tavalla, tästä tehdään allekirjoitettava dokumentti.

Ytot ja valmentavan koulutuksen arvionnista päättää opettaja. Näihinkö kaipaat tulostettavaa ja allekirjoitettavaa arviointipäätöstä?

Vastaus: Arviointipäätös

Tässä on varmaankin kyse tästä: http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi

 

Voiko tuosta viimeisestä kappaleesta tulkita, että silloin kun kyseessä ei ole suora siirto, myös yto osa-alueiden arvioinnista tulee tehdä arviointipäätös?

 

Onko osaamisen arvioinnissa edelleen kyse hallintopäätöksestä ja onko arviointi (näyttö tai osaamisen tunnustaminen) vahvistettava allekirjoituksella?

Arvioijien tekemä arviointipäätös on hallintopäätös, johon opiskelija voi pyytää tarkistamista tai oikaisua. Hallintolain mukaan hallintopäätös on tehtävä kirjallisesti, ja kirjalliset päätökset vahvistetaan yleensä allekirjoituksella (tai vahvalla sähköisellä tunnistautumisella). Tältä osin tilanne ei ole muuttunut uuden lainsäädännön myötä.

Tutkinnon osan osaamisen arvioinnin voi suorittaa vain kyseiseen tutkintoon järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen järjestäjän nimeämät osaamisen arvioijat. Osaamisen arviointi on julkinen hallintotehtävä. Koulutuksen järjestäjän nimeämät osaamisen arvioijat päättävät osaamisen arvioinnista tutkinnon osittain yksimielisesti.

Silloin kun opiskelijan suorittamat voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet voidaan tunnustaa suoraan osaksi suoritettavaa tutkintoa suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisesti, laissa tarkoitettua varsinaista osaamisen arviointia ei tehdä. Näissä tapauksissa ei tarvitse tehdä hallintopäätöstä, sillä kysymyksessä on lainsäädäntöön perustuva siirto, johon ei liity opiskelijan tarkistamispyyntö-, oikaisupyyntö- tai valitusoikeutta.

 

 

 

CONTRIBUTOR ***

Vastaus: Arviointipäätös

Itse ollaan tulkittu tuo asia niin että että juurikin tuo näytön arviointitapahtuma on tämä sama asia. Arviointilomakkeen loppuun lisäsimme lausekkeen:

 

"Ohje arvioinnin tarkastamiseen Päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Tarkistamispyyntö tulee tehdä viimeistään 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta kun arviointi on kirjattu Wilmaan. Tarkistamispyyntö tehdään kirjallisesti arvioinnin suorittaneelle opettajalle. Opettaja ja työelämän edustaja käsittelevät tarkistuspyynnön ja antaa siitä kirjallisen päätöksen liitteineen. Mikäli opiskelija on tyytymätön tarkistamista koskevaan päätökseen, voi hän pyytää arvioinnin oikaisua työelämätoimikunnalta. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista."

Re: Arviointipäätös

Moi,

 

Suoritusruutuun kenttien lisääminen ei ole niin pieni juttu kuin miltä se voi alkuun kuulostaa. Kysyn siis, että onko mitenkään mahdollista ajatella, että nuo "lisätiedot" kirjattaisiin päätöstä varten opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin?

 

P.S. Jos tämä asia on vaadittu jo aiemman lainsäädännön mukaan, niin miksi tämä nousee vasta nyt esille? Hymiö Silmänisku


// Jukka
Anna mielellään "peukkua" jos vastaus oli hyödyllinen, ja merkkaa Hyväksy ratkaisuksi jos sait vastauksen kysymykseesi.
Tämä auttaa muita Communityssa. Hymiö Onnellinen

CONTRIBUTOR ***

Re: Arviointipäätös

Tämä on tosiaan jo olemassa oleva käytäntö ja tästä löytyy oikein prosessikaaviokin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tekstikappale/4418779

 

Mistään erillisestä lomakkeesta ei varmastikkaan ole kyse vaan siitä että opiskelijaa tiedotetaan arvioinnin tarkistamisesta ja oikaisumenettelystä. Eli tästä syystä vain lisätekstit.

Vastaus: Arviointipäätös

Moi, minkälaisia toteutuksia teillä arviointipäätöksestä? Arviointipäätös tulee tehdä myös YTOista ja valmentavan koulutuksen opinnoista, niin näyttöjen kautta ei tämä toiminto nyt pelitä kokonaan.

Tutkinnon osa / opintoon liittyvä tuloste Wilmasta olisi siis toivottava saada, kuten toisessakin ketjussa kaipailtiin (tai ainakin meillä toiveena).

 

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Vastaus: Arviointipäätös

Meilläkin pähkäillään arviointipäätös-asiaa. Mukava olisi kuulla muidenkin kommentteja asiaan. 

CONTRIBUTOR *

Vastaus: Arviointipäätös

Meillä ei ole ainakaan vielä tehty YTOille ja VALMA/TELMA koulutuksen osille arviointipäätös tulostetta. Tuosta on kyllä keskusteltu, mutta vielä ollaan menty tuolla ns. vanhalla mallilla, jossa Wilmaan tehty arviointi on se virallinen päätös. 

Tutkinnon osissahan tuo toteutuu, kun tulostetaan näyttöjen arviointi lomake, jossa on viralliset allekirjoitukset, eli tuo ei tuota ongelmaa. Olemme miettineet, miten tuon saisi joskus sähköiseksi, mutta oppilaan oma sähköinen allekirjoitus on varmaan aika vaikea saada (varsinkin meillä vaativan erityisen tuen oppilaitoksessa).