peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
tarja jaakkonen COMMUNITY MANAGER
Miten kirjataan tehostetun ja erityisen tuen päivämäärät oppilaan vaihtaessa koulua? Lue vinkit tästä.
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎14-08-2018 09:34
Wilma-sovellus on kehitetty ketteräksi tavaksi käyttää sellaisia Wilman toimintoja, joita Wilman päivittäisessä peruskäytössä tarvitaan eniten. Sovelluksella voi esimerkiksi kirjoittaa ja lukea viestejä, katsoa työjärjestystä ja kurssitietoja, tarkastaa koepäivämääriä ja lukea tiedotteita.   Wilma-tili tulee luoda  Wilman www-selainversiolla, mobiilisovelluksella ei käyttäjätunnuksia voi vielä tehdä tai muokata.   Jokaisella kunnalla tai oppilaitoksella on oma Wilma-osoite, ja www-selainta käytettäessä samojen tunnusten alle voi tämän vuoksi yhdistää vain samaan Primus-kantaan kuuluvia henkilöitä. Wilman mobiilisovellukseen voi kuitenkin lisätä kaikki käytössä olevat Wilman käyttäjätilit, myös toisessa kunnassa tai oppilaitoksessa olevan tilin. Sovelluksessa voi siis kirjautua usealla eri tunnuksella ja saada näin “yksi Wilma” käyttöön.   Wilma-sovelluksen asentaminen - video
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Peruskouluissa oppiaineet kannattaa mahdollisuuksien mukaan esittää Wilmassa niiden omilla nimillään: Matematiikka, ruotsi, biologia jne. Näin Wilmassa näkyvä työjärjestys on huoltajille ja oppilaille paremmin ymmärrettävissä.   Wilmassa näkyvää tietoa pystyy muokata Kurre-tiedoston Yleisten asetusten kautta.   Valitse Kurren päävalikon   Yleiset asetukset   -ikkunan   Wilman asetukset   -välilehdeltä   Näytä ryhmän nimenä Wilmassa   -kohtaan esitystavaksi "Kurssin nimi". Jos haluat näkyviin myös ryhmien luokkatiedot, ts. minkä luokkien oppilaita ryhmässä on, rasti Näytä sijoitusten luokat Wilmassa. Lisää Kurren työjärjestyksen näkymisestä Wilmassa
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎14-08-2018 09:22
Jokaiselle Wilman käyttäjälle tulee luoda oma tunnus. Tunnuksen teossa apuna käytettävät Wilman avainkoodit ovat henkilökohtaisia ja koodi vanhenee, kun sen kerran käyttää.   Wilmaan liittyvissä ongelmissa käyttäjät tulee ohjeistaa ottamaan yhteys ensin omaan kouluun.   Jos koululla ei osata auttaa, tulee   koulun   ottaa yhteys tukipalveluumme.   Suosittelemme julkaisemaan Wilman kirjautumissivulle tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin tunnusten teosta ja miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tiedote kannattaa laittaa ylläpidon tiedotteena, jolloin se näkyy ilman kirjautumista. Ks. lisätietoa   tiedotteista.   Tiedotteessa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia valmiita ohjeistuksia: Ensimmäinen Wilma-tunnus: Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uuden tilin lisääminen olemassa olevaan Wilma-tunnukseen: Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen   Yleisiä ohjeita: Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin Huoltajien Wilma-tunnukset - FAQ Wilma-sovelluksen asentaminen   - video   Lisäksi koulujen ja oppilaitosten apuna toimivat seuraavat ohjesivut: Wilma-tunnusten hallinnointi Primuksessa - ohje koulusihteereille Wilmaan ja tunnusten hallintaan liittyviä ohjevideoita
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
Varje person som använder Wilma ska ha ett eget användarnamn. Den nyckelkod som man använder för att skapa sig ett Wilma-användarnamn är personlig och när man väl har förbrukat den går den inte att använda på nytt.   Instruera era användare att de i första hand ska kontakta skolan om de har problem med Wilma. Om skolan inte kan hjälpa användaren, är det skolan som ska kontakta vår kundsupport.   Vi rekommenderar att ni på inloggningssidan för Wilma lägger in ett infomeddelande om hur man gör koder åt sig och hur man ska göra i olika problemsituationer. Publicera notisen som administrationsnotis så syns den för alla. Se ytterligare information om notiser .   Du kan också använda dig av dessa färdiga instruktioner:   Första gången man skapar ett Wilma-användarnamn: Gör ett Wilma-konto med nyckelkod (vårdnadshavare)   Koppla samman flera Wilma-användarnamn under ett Wilma-konto: Förena flera användarnamn: lägg till roller   Allmänna instruktioner: Wilma-konto - lösningar i problemsituationer Vårdnadshavarnas Wilma-konton - FAQ Installera Wilma-appen - video (finska)   Instruktioner specifikt för personalen på skolor och läroanstalter: Anvisning för skolsekreterare Videor om hanteringen av Wilma och konton
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
Wilma-appen är framtagen för att man snabbt ska kunna komma åt sådana Wilma-funktioner som behövs mest i den dagliga användningen. I appen kan man t.ex. läsa och skriva meddelanden, se läsordningar, kursinformation och provdatum samt läsa notiser.   Ett Wilma-konto ska skapas i webbläsarversionen av Wilma - det går inte ännu att göra eller ändra ett konto med mobilappen.   Varje kommun eller läroanstalt har en egen Wilma-adress, och när man använder Wilma via en webbläsare kan man därför koppla samman användarnamn från en och samma Primus-databas. I Wilma-appen är det däremot möjligt att ha alla befintliga Wilma-konton, dvs. också de användarkonton som tillhör en annan kommun eller läroanstalt. I appen kan man alltså logga in med flera olika konton och behöver bara ha en Wilma.   Video: Att installera Wilma-appen (finska)
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
Du kan testa Wilma-funktionerna genom att göra koder i testsyfte för studerande och lärare. Dem har du nytta av i synnerhet när du vill ta reda på hur en viss funktion eller blankett syns för respektive användare i Wilma. Testkoder   Det är till stor hjälp att ha en separat Primus-databas där man kan köra test och planera ibruktagningen av större helheter. Installera alltså en annan databas parallellt med produktionsversionen för att prova dig fram i lugn och ro, utan att äventyra den egentliga Primus-databasen. Testdatabaser
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
  Bedömningslistorna kan du skapa genast när grupperna är gjorda i Kurre. Bedömningslistor måste skapas för att lärarna ska kunna se sina grupper i Wilma.   Att göra bedömningslistor   Bedömningslistorna gör man i Kurre under Grunduppgifter , på fliken Grupper . Välj antingen alla grupper på en gång eller måla vissa grupper på listan och skapa bedömningslistor enbart för dem.   Välj Dataöverföringar / Överför till Primus / Bedömningslistor i menyn uppe på sidan, så öppnas rutan Bedömningslistorna till Primus . I den här rutan ska du ange noggrannare  inställningar för bedömningslistorna . När detta är gjort kommer det eventuellt fram en fellista (om fel förekommer) och en sammanfattning över bedömningslistorna. Efter sammanfattningen ska man ännu bekräfta i Kurre att bedömningslistorna verkligen ska skapas. Det går alltså att avbryta processen ännu i det här skedet.   Viktigt! När bedömningslistorna har gjorts är det viktigt att ännu kontrollera  i Primus Bedömning-register att åtminstone följande fält är ifyllda:   Kurs Kursen börjar Kursen slutar Om ni använder flergångsbedömning för ämnesvisa grupper, kontrollera även: Bedömningarnas kurser Bedömningarnas inledningsdatum Bedömningarnas avslutningsdatum  
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
Vad är en ämnesspecifik bedömningslista? Med hjälp av flergångsbedömningsfunktionen för ämnesvisa grupper kan man göra upp bedömningslistorna för hela läsåret  på en gång. T.ex. vid julens mellanbedömning behöver man alltså inte skapa nya bedömningslistor för våren i Kurre. I stället kommer vårens kurs och vårens datum automatiskt in på bedömningslistan efter att man gjort fastställningen. Då bedömningslistan är densamma, dvs. kortnumret för bedömningslistan ändras inte i Primus, kommer t.ex. proven och övriga bedömningar finnas tillgängliga under ämnet i Wilma hela läsåret.   Samma bedömningslista hela läsåret   Vem rekommenderas att använda funktionen? Funktionen är speciellt användbar på grundskolor som bedömer två gånger om året. När funktionen är i användning ser lärarna t.ex. gruppens prov för hela läsåret i Wilma.   Vad krävs för att använda funktionen? Undervisningen hanteras i form av ämnen i Kurre.   Viktigt! När bedömningslistorna har gjorts är det viktigt att ännu kontrollera i Primus Bedömning-register att åtminstone följande fält är ifyllda:   Kurs Kursen börjar Kursen slutar samt Bedömningarnas kurser Bedömningarnas inledningsdatum Bedömningarnas avslutningsdatum I de tre första fälten står information om läsårets första kurs samt datumen, och de tre senare fälten innehåller information om den därpå följande kursen eller kurserna.  
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
  Om en lärare eller studerande inte ser läsordningar i Wilma, beror det ofta på att identifieringsuppgifterna inte stämmer överens mellan Primus och Kurre. Man har t.ex. fyllt i personbeteckningen för en person i Primus när personen redan har överförts till Kurre.   ID:t ändrar man i Kurre genom att välja personen i fråga i Grunduppgifter och sedan klicka på Ändra id nertill på sidan. I hjälprutan ska man sedan välja Skapa på basis av personbeteckning och ange den personbeteckningen i fältet Identifieringskod .   För personer är ID:t i allmänhet personbeteckningen, medan ID:t för utrymmen, apparater och annan utrustning ofta består av kortnummer och förkortning.   Ibland kan även kortnumret i Kurre hänvisa till fel kort i Primus eller saknas helt och hållet. Ett kortnummer kan man byta ut genom att högerklicka på den aktiverade raden i Kurre och välja alternativet Ändra Primus kortnummer . Kontrollera alltid kortnumret i Primus innan du gör ändringen.   ID-uppgiften i Kurre Instruktionsvideo
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
Utrymmesreservationerna från föregående läsår kan kopieras till nästa läsår såvida reservationerna finns i en separat Kurre-fil.   I slutet av anvisningen Reservera utrymmen finns stycket “Kopiera reservationerna till nästa år”, som steg för steg ger vägledning i hur kopieringen av reservationsfilen ska ske. Upptill på själva ansvisningssidan finns instruktioner för hur man gör för att skapa en helt ny utrymmesreservationsfil, om man inte vill använda den gamla filen eller inte har tillgång till en sådan.   När man kopierar den gamla filen till det nya läsåret är det viktigt att under Kurres Allmänna inställningar kryssa i fältet Offentlig i Wilma . Om flera läroanstalter använder sig av filen måste man också komma ihåg att kryssa i Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt . Glöm heller inte att göra upp ett nytt veckosystem med veckorna för det kommande året i Grunduppgifter, och att  kryssa i Periodsystemets placeringar kan ändras i Wilma för det skapade periodsystemet.
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎07-08-2018 11:06
Wilman eri toimintoja voi testata testiopiskelijoille ja -opettajille tehtyjen tunnusten avulla. Näistä on apua etenkin silloin, kun haluat tietää, miten jokin ominaisuus tai lomake näkyy Wilmassa eri käyttäjille.   Testitunnukset   Varsinaisen Primuksen tuotantokannan lisäksi voi ja kannattaakin asentaa erillinen Primus isompaa testailua ja uusien asiakokonaisuuksien käyttöönoton suunnittelua varten. Testiympäristössä eri määrityksiä ja asioita voi kokeilla ja opetella kaikessa rauhassa, sotkematta käytössä olevaa varsinaista Primus-kantaa.   Testikannat
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
  Arviointikirjat voidaan muodostaa heti, kun ryhmät ovat Kurressa valmiina. Arviointikirjat tulee olla tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun opettajat haluavat nähdä ryhmänsä Wilmassa. Arviointikirjojen muodostaminen   Arviointikirjat tehdään Kurren Perustiedot -ikkunan Ryhmät -välilehdellä. Kaikista ryhmistä voidaan muodostaa kerralla arviointikirjat, tai halutut ryhmät voidaan maalata listalta ja muodostaa vain näille ryhmille arviointikirjat.   Ylävalikosta valitaan Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen / Arviointikirjat , jolloin avautuu uusi Arviointikirjat Primukseen -ikkuna, jossa määritellään vielä tarkemmin arviointikirjojen asetukset . Muodostuksen jälkeen tulee vielä mahdollisesti virhelista (jos virheitä löytyy) ja yhteenveto arviointikirjoista. Yhteenvetolistan jälkeen Kurre vielä varmistaa arviointikirjojen muodostuksen. Tässä vaiheessa on siis vielä mahdollista perua toiminto.   Tärkeää! Arviointikirjojen muodostuksen jälkeen Primuksen Arviointi -rekisterissä tulisi tarkistaa, että arviointikirjoille on täyttynyt vähintään seuraavat kentät:   Kurssi Alkamispäivä Päättymispäivä Sekä jos on otettu käyttöön aineittaiset arviointikirjat-toiminto: Arviointien kurssit Arviointien alkamispäivät Arviointien päättymispäivät  
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Mikä on aineittainen arviointikirja? Aineittaisten ryhmien arviointikirjat -toiminnon avulla voidaan luoda arviointikirjat kerralla koko lukuvuodelle. Väliarviointien aikaan ei tarvitse luoda kevääksi uusia arviointikirjoja Kurresta, vaan arviointikirjoihin päivittyy esim.  kevään kurssi ja kevään päivämäärät heti toimeenpanon yhteydessä. Kun arviointikirja pysyy samana, eli Primuksessa ei muutu arviointikirjan korttinumero, niin esimerkiksi kokeet ja muut arvioinnit pysyvät näkyvissä Wilmassa saman aineen alla koko lukuvuoden.   Sama arviointikirja koko lukuvuodelle   Kenelle suositellaan? Toimintoa suositellaan erityisesti peruskouluille, joilla on kaksi arviointikertaa lukuvuodessa. Toiminnon avulla esimerkiksi ryhmälle merkityt kokeet näkyvät koko lukuvuoden opettajien Wilmassa.   Mitä edellyttää? Toiminnon käyttö edellyttää, että opetus on Kurressa aineina.   Tärkeää! Arviointikirjojen muodostuksen jälkeen Primuksen Arviointi -rekisterissä tulisi tarkistaa, että arviointikirjoille on täyttynyt vähintään seuraavat kentät: Kurssi Alkamispäivä Päättymispäivä sekä Arviointien kurssit Arviointien alkamispäivät Arviointien päättymispäivät   Kolmeen ensimmäiseen kenttään tulee lukuvuoden ensimmäisen kurssin tiedot ja päivämäärät  ja kolmeen viimeiseen kenttään puolestaan sitä seuraavan kurssin tai kurssien tiedot.  
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Jos opettajalla tai opiskelijalla ei näy Wilmassa työjärjestys, on kyse yleensä siitä, että tunnistetiedot eivät täsmää Primuksen ja Kurren välillä. Henkilölle on voitu esimerkiksi täyttää henkilötunnus Primukseen vasta  sen jälkeen kun hänet on ensin jo siirretty Kurreen.   Tunniste muutetaan valitsemalla Kurren perustiedoissa ko. henkilö aktiiviseksi ja klikkaamalla sitten alalaidasta Muuta tunniste -painiketta. Apuruudusta valitaan kohta Muodosta henkilötunnuksesta ja Tunnistetieto -kohtaan annetaan oikea hetu.     Henkilöillä tunniste on yleensä henkilötunnus, opetustiloilla, laitteilla ym. Primuksen korttinumeroon ja lyhenteeseen perustuva tunnus.   Joskus myös korttinumero voi Kurressa viitata väärään Primuksen korttiin tai puuttua kokonaan. Korttinumeron voi muuttaa suoraan Kurreen  klikkaamalla valitun rivin päällä hiiren 2.painikkeella ja valitsemalla kohdan Muuta Primuksen korttinumero. Korttinumero kannattaa tarkistaa huolellisesti ensin Primuksen rekisteristä.   Ohjevideo Tunnistetietojen tarkastus  
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎07-08-2018 11:18
Menneen lukuvuoden tilavaraukset voi kopioida tulevalle lukuvuodelle, mikäli varaukset ovat omassa erillisessä Kurre-tiedostossaan.   Tilojen varaaminen -ohjeen lopussa on kappale “Tilavaraustiedoston kopiointi”, jossa on ohjeistettu vaiheittain tilavaraustiedoston kopiointi. Samassa ohjeessa on alkupuolella ohjeistettu kaikki vaiheet, jotka täytyy tehdä kokonaan uuden tilavaraustiedoston luomiseksi, mikäli vanhaa tiedostoa ei haluta hyödyntää tai sellaista ei ole käytettävissä.   Kun vanha tiedosto kopioidaan tulevalle lukuvuodelle, on tärkeää muistaa rastia Kurren Yleiset asetukset -ikkunassa Julkinen Wilmassa -kenttä ja lisäksi Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen -kenttä, mikäli useampi oppilaitos hyödyntää samaa tiedostoa. Lisäksi täytyy muistaa luoda tiedoston Perustiedot -ikkunassa uusi viikkojärjestelmä, jossa on tulevan lukuvuoden viikot, sekä rastia luodulle jaksojärjestelmälle kenttä Jaksojärjestelmän sijoituksia voi muokata Wilmassa .
Näytä koko artikkeli
Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
  Uppflyttningen till följande klass görs först när alla  klasser och vitsord  har överförts till KOSKI  och  betygen och andra utskrifter har sparats i Utskriftsarkivet.   Före uppflyttningen ska man också ta tillvara all statistik för det gångna läsåret och även elevantalet för respektive årskurs. De här uppgifterna behövs på hösten.   Gör uppflyttningen i följande ordning: Studeranderegistret Hämta fram de elever som ska lämna skolan i Studeranderegistrets huvudruta. Fyll i uppgifterna om skolgången och byt studerandetyp. Ändra inte innehållet i elevernas Grupp/Klass-fält!   Klasser-registret Fyll i fältet Avslutningsdatum för de klasser som ska lämna skolan. Du kan också lägga till årtalet i klassens namn, t.ex. 9A/2018. Arkivera registerkorten för de klasser som lämnar skolan. För de andra klasserna ska du uppdatera fälten Namn och Nästa klass ett steg uppåt. Gör överföringen till följande klass genom att ändra klassens namn. På det här sättet kommer rätt klass automatiskt in på elevernas kort i Studeranderegistret. Börja i den äldsta ändan, dvs. arkivera först den klass som lämnar skolan och ändra sedan namnen på de övriga klasserna.   Gå tillbaka till Studeranderegistret, uppdatera årsnivåerna Eleverna är nu på de klasser som de kommer att vara på under det nya läsåret. Arkivera korten för de elever som lämnar skolan. Inom MultiPrimus kan den följande skolnivån inte aktivera eleverna förrän den föregående skolnivån har arkiverat de avgående eleverna. För alla elever som blir kvar i skolan: byt Årskurs/Årsnivå och Blivande årskurs/nivå till ett steg högre. Fältet Blivande årskurs/nivå kan också lämnas tomt.   De som kvarstannar Hämta fram de som ska kvarstanna med t.ex. följande sökrutin: Uppflyttning från klass="Stannar kvar villkorligt" ELLER Uppflyttning från klass="Stannar kvar på klassen". Försäkra dig om att även dessa elevers betyg för det gångna läsåret finns i Utskriftsarkivet. Byt ut elevernas Grupp/klass-uppgift så att det i fältet står den klass som eleven ska börja på till hösten. I Årskurs/Årsnivå-fältet får du ha kvar samma uppgift som under det gångna läsåret. En elev som kvarstannar på klassen får sina prestationer för det gångna läsåret upplösta. Ta alltså bort vitsorden för det gångna läsåret på de kvarstannande elevernas kort.   Information om skolan-registret Uppdatera Information om skolan-registrets Läsår-fält samt datumen i Läsåret börjar, Höstterminen slutar, Vårterminen börjar, Läsåret slutar, och i skolor med fler perioder även fälten Perioderna börjar och Perioderna slutar. OBS! Uppdatera alltid på de gamla uppgifterna, skapa alltså inga nya registerkort. Mer info om klassuppflyttningar finns på vår instruktionssajt.  
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎06-06-2018 12:50
Luokaltasiirto tehdään kunhan kaikki luokat ja arvosanat on siirretty ensin Kosken järjestelmään ja todistukset ym. tulosteet on tulostettu talteen tulostearkistoon.   Ennen luokaltasiirtoja kannattaa tehdä kaikki edellistä lukuvuotta koskevat tilastot ja ottaa ylös luokka-asteittaiset oppilasmäärät. Näitä tietoja tarvitaan syksyllä.   Luokaltasiirto etenee seuraavassa järjestyksessä:    Opiskelijarekisteri Hae koulun jättävät oppilaat opiskelijarekisterin pääruutuun ja täytä koulunkäyntitiedot ja vaihda opiskelijalaji.  Älä muuta Ryhmä/Luokka-kentän sisältöä oppilaille!   Luokat-rekisterissä Täytä koulun jättävien luokkien osalta kenttä Päättymispäivä. Luokan nimeen voi lisätä myös esim. 9A/2018. Siirrä koulun jättävien luokkien luokkakortit arkistoon. Päivitä muiden luokkien osalta kentät Nimi ja Seuraava luokka yhtä ylemmäksi. Siirto seuraavalle luokalle tehdään luokan nimeä muuttamalla. Tällä tavalla oikea luokka muuttuu automaattisesti myös opiskelijarekisteriin oppilaiden korteille. Siirto tehdään vanhemmasta päästä alkaen, eli ensin arkistoidaan koulun jättävä luokka, minkä jälkeen muutetaan muiden luokkien nimet.   Palataan opiskelijarekisteriin, luokka-asteiden päivitys Oppilaiden luokat vastaavat nyt uuden lukuvuoden tilannetta. Arkistoi koulun jättävien oppilaiden kortit. MultiPrimuksen sisällä seuraava kouluaste ei voi ottaa oppilaita aktiiviseksi ennen kuin edellinen kouluaste on arkistoinut lähtevät oppilaat. Vaihda kaikille kouluun jääville oppilaille Luokka-aste/Vuositaso ja Tuleva luokka-aste/vuositaso yhtä ylemmäksi. Tuleva luokka-aste/vuositaso voi myös jättää tyhjäksi.   Luokalle jääneet Hae luokalle jätettävät esim. haulla Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen" TAI Luokaltasiirto="jätetään". Varmista, että näidenkin oppilaiden kuluneen lukuvuoden todistus on tallennettu tulostearkistoon. Vaihda kullekin oppilaalle Ryhmä/luokka-kenttään oikea tieto sen mukaan, mille luokalle oppilas syksyllä menee. Luokka-aste/vuositaso-kenttään saa jäädä sama tieto kuin kuluneella lukuvuodella oli. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset kuluneelta lukuvuodelta raukeavat. Poista siis luokalle jääneiltä oppilailta kuluneen lukuvuoden arvosanat.   Koulun tiedot -rekisterissä Päivitä Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi-kenttä sekä päivämäärätiedot: Lukuvuosi alkaa, Syyslukukausi päättyy, Kevätlukukausi alkaa, Lukuvuosi päättyy, monijaksoisissa kouluissa myös Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät. Huom. Tiedot päivitetään aina vanhojen tietojen päälle, ei siis tehdä uutta rekisterikorttia.   Luokaltasiirroista löytyy vielä tarkemmin ohjetta sivuiltamme.   Edit 6.6. klo 9.16: lisätty alkuun maininta Koskesta
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎06-06-2018 10:47
EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja tämä tuo muutoksia esimerkiksi huoltajien Wilman käyttäjätunnuksiin.    Tietosuoja-asetuksen myötä tulee siirtyä kokonaan huoltajien henkilökohtaisiin tunnuksiin. Jatkossa jokaisen käyttäjätunnuksen takana pitää siis olla yksilöllinen henkilö, joten yhteisiä ns. “vanhanmallisia” Wilma-tunnuksia ei saa enää käyttää.     H uoltajien tulisi muuttaa yhteiset tunnuksensa henkilökohtaisiksi seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Nyt keväällä riittää se, että  kouluilla on  suunnitelma miten tunnusten päivittäminen toteutetaan.   Yhteisten huoltajatunnusten käyttäjät eivät kuitenkaan näe enää oppilaan koulunkäynnin tukeen liittyviä lomakkeita Wilmassa. Tietoturvan vuoksi vain tunnistettavat henkilöt näkevät tukeen liittyvät asiakirjat.   Yhteinen huoltajatunnus muutetaan henkilökohtaiseksi Wilmassa vanhan tunnuksen pohjalta. Huoltajat voivat tehdä muutoksen siis pääosin itse.   Yhteisen huoltajatunnuksen muuttaminen henkilökohtaiseksi   Jos esim toinen huoltajista ei tiedä vanhan tunnuksen salasanaa tai hän ei ole käyttänyt tunnusta aikaisemmin, tulee hänelle luoda avainkoodi, jolloin huoltaja pääsee luomaan uuden tilin itselleen. Avainkoodin kautta muodostuu aina uusi tili, jolle ei siirry aikaisemmat Wilman viestit.   Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uudentyyppiseen, henkilökohtaiseen Wilma-tunnukseen voi yhdistää saman tunnuksen alle useamman lapsen Wilmat. Huoltaja muuttaa ensin yhden Wilma-tunnuksen henkilökohtaiseksi (sähköpostimuotoiseksi) tunnukseksi. Tähän uuteen tunnukseen voidaan sitten lisätä perheen muut lapset. Tämä onnistuu niissä tapauksissa, joissa perheen lasten tiedot ovat saman MultiPrimuksen sisällä.   Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen    EDIT:  Huoltajille voi täyttää Primuksen oppilaskortille kenttään  Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee  päivämäärän, mihin mennessä Wilma-tunnus pitää vaihtaa henkilökohtaiseksi. Näin Wilma tiedottaa automaattisesti huoltajia yhteisen tunnuksen vanhenemisesta. Kannattaa kuitenkin myös tiedottaa asiasta vielä erikseen, ettei muutos tule koteihin yllätyksenä. 
Näytä koko artikkeli
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:21
Tulemme tekemään teille avuksi lyhyitä ohjevideoita ja ensimmäiset ovatkin jo katsottavissa. Videot ovat muutaman minuutin mittaisia täsmäiskuja eri tilanteisiin, ja tulemme lisäämään niitä pikkuhiljaa lisää.   Katso sellaisenaan tai kirjallisten ohjeiden tukena!   Videokirjastoon pääset täältä
Näytä koko artikkeli
Ilmoitukset

Tervetuloa InSchool Communityyn!

Hakeaksesi tietoa koko InSchoolin alueelta, mene pääsivullemme ja valitse vasemmalla olevan hakukentän alasvetovalikossa vaihtoehto Yhteenveto. Muilla sivuilla ollessasi haku kohdistuu vain ko. kouluasteeseen tai alueeseen. Huomaa, että InSchool Info-osio vaatii kirjautumisen Communityyn.
Online-käyttäjiä (302)