cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
  Uppflyttningen till följande klass görs först när alla  klasser och vitsord  har överförts till KOSKI  och  betygen och andra utskrifter har sparats i Utskriftsarkivet.   Före uppflyttningen ska man också ta tillvara all statistik för det gångna läsåret och även elevantalet för respektive årskurs. De här uppgifterna behövs på hösten.   Gör uppflyttningen i följande ordning: Studeranderegistret Hämta fram de elever som ska lämna skolan i Studeranderegistrets huvudruta. Fyll i uppgifterna om skolgången och byt studerandetyp. Ändra inte innehållet i elevernas Grupp/Klass-fält!   Klasser-registret Fyll i fältet Avslutningsdatum för de klasser som ska lämna skolan. Du kan också lägga till årtalet i klassens namn, t.ex. 9A/2018. Arkivera registerkorten för de klasser som lämnar skolan. För de andra klasserna ska du uppdatera fälten Namn och Nästa klass ett steg uppåt. Gör överföringen till följande klass genom att ändra klassens namn. På det här sättet kommer rätt klass automatiskt in på elevernas kort i Studeranderegistret. Börja i den äldsta ändan, dvs. arkivera först den klass som lämnar skolan och ändra sedan namnen på de övriga klasserna.   Gå tillbaka till Studeranderegistret, uppdatera årsnivåerna Eleverna är nu på de klasser som de kommer att vara på under det nya läsåret. Arkivera korten för de elever som lämnar skolan. Inom MultiPrimus kan den följande skolnivån inte aktivera eleverna förrän den föregående skolnivån har arkiverat de avgående eleverna. För alla elever som blir kvar i skolan: byt Årskurs/Årsnivå och Blivande årskurs/nivå till ett steg högre. Fältet Blivande årskurs/nivå kan också lämnas tomt.   De som kvarstannar Hämta fram de som ska kvarstanna med t.ex. följande sökrutin: Uppflyttning från klass="Stannar kvar villkorligt" ELLER Uppflyttning från klass="Stannar kvar på klassen". Försäkra dig om att även dessa elevers betyg för det gångna läsåret finns i Utskriftsarkivet. Byt ut elevernas Grupp/klass-uppgift så att det i fältet står den klass som eleven ska börja på till hösten. I Årskurs/Årsnivå-fältet får du ha kvar samma uppgift som under det gångna läsåret. En elev som kvarstannar på klassen får sina prestationer för det gångna läsåret upplösta. Ta alltså bort vitsorden för det gångna läsåret på de kvarstannande elevernas kort.   Information om skolan-registret Uppdatera Information om skolan-registrets Läsår-fält samt datumen i Läsåret börjar, Höstterminen slutar, Vårterminen börjar, Läsåret slutar, och i skolor med fler perioder även fälten Perioderna börjar och Perioderna slutar. OBS! Uppdatera alltid på de gamla uppgifterna, skapa alltså inga nya registerkort. Mer info om klassuppflyttningar finns på vår instruktionssajt.  
View full article
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎06-06-2018 12:50
Luokaltasiirto tehdään kunhan kaikki luokat ja arvosanat on siirretty ensin Kosken järjestelmään ja todistukset ym. tulosteet on tulostettu talteen tulostearkistoon.   Ennen luokaltasiirtoja kannattaa tehdä kaikki edellistä lukuvuotta koskevat tilastot ja ottaa ylös luokka-asteittaiset oppilasmäärät. Näitä tietoja tarvitaan syksyllä.   Luokaltasiirto etenee seuraavassa järjestyksessä:    Opiskelijarekisteri Hae koulun jättävät oppilaat opiskelijarekisterin pääruutuun ja täytä koulunkäyntitiedot ja vaihda opiskelijalaji.  Älä muuta Ryhmä/Luokka-kentän sisältöä oppilaille!   Luokat-rekisterissä Täytä koulun jättävien luokkien osalta kenttä Päättymispäivä. Luokan nimeen voi lisätä myös esim. 9A/2018. Siirrä koulun jättävien luokkien luokkakortit arkistoon. Päivitä muiden luokkien osalta kentät Nimi ja Seuraava luokka yhtä ylemmäksi. Siirto seuraavalle luokalle tehdään luokan nimeä muuttamalla. Tällä tavalla oikea luokka muuttuu automaattisesti myös opiskelijarekisteriin oppilaiden korteille. Siirto tehdään vanhemmasta päästä alkaen, eli ensin arkistoidaan koulun jättävä luokka, minkä jälkeen muutetaan muiden luokkien nimet.   Palataan opiskelijarekisteriin, luokka-asteiden päivitys Oppilaiden luokat vastaavat nyt uuden lukuvuoden tilannetta. Arkistoi koulun jättävien oppilaiden kortit. MultiPrimuksen sisällä seuraava kouluaste ei voi ottaa oppilaita aktiiviseksi ennen kuin edellinen kouluaste on arkistoinut lähtevät oppilaat. Vaihda kaikille kouluun jääville oppilaille Luokka-aste/Vuositaso ja Tuleva luokka-aste/vuositaso yhtä ylemmäksi. Tuleva luokka-aste/vuositaso voi myös jättää tyhjäksi.   Luokalle jääneet Hae luokalle jätettävät esim. haulla Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen" TAI Luokaltasiirto="jätetään". Varmista, että näidenkin oppilaiden kuluneen lukuvuoden todistus on tallennettu tulostearkistoon. Vaihda kullekin oppilaalle Ryhmä/luokka-kenttään oikea tieto sen mukaan, mille luokalle oppilas syksyllä menee. Luokka-aste/vuositaso-kenttään saa jäädä sama tieto kuin kuluneella lukuvuodella oli. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset kuluneelta lukuvuodelta raukeavat. Poista siis luokalle jääneiltä oppilailta kuluneen lukuvuoden arvosanat.   Koulun tiedot -rekisterissä Päivitä Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi-kenttä sekä päivämäärätiedot: Lukuvuosi alkaa, Syyslukukausi päättyy, Kevätlukukausi alkaa, Lukuvuosi päättyy, monijaksoisissa kouluissa myös Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät. Huom. Tiedot päivitetään aina vanhojen tietojen päälle, ei siis tehdä uutta rekisterikorttia.   Luokaltasiirroista löytyy vielä tarkemmin ohjetta sivuiltamme.   Edit 6.6. klo 9.16: lisätty alkuun maininta Koskesta
View full article
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎06-06-2018 10:47
EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja tämä tuo muutoksia esimerkiksi huoltajien Wilman käyttäjätunnuksiin.    Tietosuoja-asetuksen myötä tulee siirtyä kokonaan huoltajien henkilökohtaisiin tunnuksiin. Jatkossa jokaisen käyttäjätunnuksen takana pitää siis olla yksilöllinen henkilö, joten yhteisiä ns. “vanhanmallisia” Wilma-tunnuksia ei saa enää käyttää.     H uoltajien tulisi muuttaa yhteiset tunnuksensa henkilökohtaisiksi seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Nyt keväällä riittää se, että  kouluilla on  suunnitelma miten tunnusten päivittäminen toteutetaan.   Yhteisten huoltajatunnusten käyttäjät eivät kuitenkaan näe enää oppilaan koulunkäynnin tukeen liittyviä lomakkeita Wilmassa. Tietoturvan vuoksi vain tunnistettavat henkilöt näkevät tukeen liittyvät asiakirjat.   Yhteinen huoltajatunnus muutetaan henkilökohtaiseksi Wilmassa vanhan tunnuksen pohjalta. Huoltajat voivat tehdä muutoksen siis pääosin itse.   Yhteisen huoltajatunnuksen muuttaminen henkilökohtaiseksi   Jos esim toinen huoltajista ei tiedä vanhan tunnuksen salasanaa tai hän ei ole käyttänyt tunnusta aikaisemmin, tulee hänelle luoda avainkoodi, jolloin huoltaja pääsee luomaan uuden tilin itselleen. Avainkoodin kautta muodostuu aina uusi tili, jolle ei siirry aikaisemmat Wilman viestit.   Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uudentyyppiseen, henkilökohtaiseen Wilma-tunnukseen voi yhdistää saman tunnuksen alle useamman lapsen Wilmat. Huoltaja muuttaa ensin yhden Wilma-tunnuksen henkilökohtaiseksi (sähköpostimuotoiseksi) tunnukseksi. Tähän uuteen tunnukseen voidaan sitten lisätä perheen muut lapset. Tämä onnistuu niissä tapauksissa, joissa perheen lasten tiedot ovat saman MultiPrimuksen sisällä.   Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen    EDIT:  Huoltajille voi täyttää Primuksen oppilaskortille kenttään  Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee  päivämäärän, mihin mennessä Wilma-tunnus pitää vaihtaa henkilökohtaiseksi. Näin Wilma tiedottaa automaattisesti huoltajia yhteisen tunnuksen vanhenemisesta. Kannattaa kuitenkin myös tiedottaa asiasta vielä erikseen, ettei muutos tule koteihin yllätyksenä. 
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:21
Tulemme tekemään teille avuksi lyhyitä ohjevideoita ja ensimmäiset ovatkin jo katsottavissa. Videot ovat muutaman minuutin mittaisia täsmäiskuja eri tilanteisiin, ja tulemme lisäämään niitä pikkuhiljaa lisää.   Katso sellaisenaan tai kirjallisten ohjeiden tukena!   Videokirjastoon pääset täältä
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:17
Kun oppilas vaihtaa koulua, siirretään oppilaan rekisterikorttikin toiselle koululle.  Kouluasteen sisäisissä siirroissa voidaan halutessa vaihtaa vain rekisterikortin koulu, jolloin kortti sellaisenaan siirtyy suoraan toiselle koululle.   Kosken tiedonsiirtojen kannalta pääsääntönä on se, että aina kun oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi muuttuu, tulee tehdä kopio kortista uudelle koululle. Suosittelemme kopiointia Koulusiirrot-toiminnon kautta  ( Toiminnot / Koulusiirrot / Kopioi toiseen kouluun ). Esikoulusta peruskouluun siirryttäessä pitää aina tehdä kortin kopiointi, sillä oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi vaihtuu esiopetuksesta perusopetukseen.   Oppilaiden rekisterikortit toiselle koululle Koulusiirtojen esimerkkitapaukset kouluasteelta toiselle Koulusiirtojen jälkeen Kaikki koulusiirtoja koskevat ohjeet löytyvät täältä → Koulusiirrot MultiPrimuksessa 
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:16
Ennen kevään kiireitä olisi hyvä tarkistaa, että koulun ja kunnan todistuspohjat ovat kunnossa. Todistuksia voi tässä vaiheessa jo testitulostaa esimerkiksi mallioppilaan avulla. Mallioppilaalle voi laittaa samanlaisia suorituksia kuin oikeille oppilaille ja näin testata eri luokka-asteita ja pohjia.    Tulostuksen esikatselun avulla saa jo hyvän kuvan siitä, millainen todistus on tulossa ja tulostuvatko kaikki aineet ja arvosanat oikeille paikoille.   Testiopiskelijan ja testiopettajan käyttö Todistusten tarkistuslista        
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:16
Joskus   todistus   hajoaa kahdelle eri sivulle, vaikka silmämääräisesti yhdelläkin sivulla olisi tilaa mahduttaa kaikki oppilaan tiedot koulun nimestä huoltajan allekirjoitukseen.    Näissä   tapauksissa tulostepohjaa voidaan hieman muokata tulostuseditorissa vetämällä keltaista suoritustaulukkoa riittävän pitkäksi alareunaan asti ja alentamalla alatunnistetta.    Voit katsoa tarkemmin tulostepohjan muokkauksen meidän uudelta   ohjevideolta   tai vastaavasti lukea perinteisesti meidän ohjeesta. 
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:15
Arvosanoja ja muita arviointikirjan tietoja voi muokata aina arvioinnin toimeenpanoon asti.   Arviointitiedot kannattaa tarkistaa huolella ennen niiden toimeenpanoa. Toimeenpanon jälkeenkin tietoja voi toki muokata ja muutoksia perua, mutta tässä on vaivansa ja usein todistusten tulostuksella on jo kiire.   Alakouluilla tarkistetaan erityisesti, että rasti ruutuun -todistuksia käyttävien luokka-asteiden osalta on täytetty suoritusmerkintä Arv.-sarakkeeseen (esim. A- tai S-arvosana).   Hajautettua käytösarviointia käyttävillä yläkouluilla on tärkeää tarkistaa, että arviointikirjoille on täytetty Käyttäytymisen kurssi oikein ja käytösarvosanat on täytetty ainekohtaisten arviointikirjojen Käytös-sarakkeeseen.   Tarkistuslista ennen arviointien toimeenpanoa  
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:13
  Alla on linkkejä peruskouluille tärkeisiin Koski-ohjeisiin. Ajankohtaiset muutokset Ohjeessa on esitelty ajankohtaiset Koski-siirtoon liittyvät muutokset, sekä kouluastekohtaiset että kaikkia koskevat. Kaikille yhteiset kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy kaikilla kouluasteilla olla täytettynä. Perusopetuksen kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy peruskouluilla olla täytettynä. Kursseille täytettävät kentät Ohjeessa on esitelty kouluasteittain kentät, jotka täytyy kursseilla olla täytettynä. Joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirtoa varten olla täytettynä niistä tehdyille päätöksille. Tiedonsiirto Kosken testiympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken testiympäristöön tehdään. Tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön tehdään. Virheilmoitukset ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) Ohjeessa on listattuna Koski-siirrossa tulevia virheilmoituksia sekä ratkaisuehdotuksia virheiden korjaamiseen. Lisäksi ohjeessa on asiakkaiden esittämiä kysymyksiä Koski-tiedonsiirrosta sekä vastauksia niihin. Aikuisten perusopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy aikuisten perusopetuksen siirtoa varten olla täytettynä. Skeeman määritykset Ohjeessa on esitelty OPH:n Koski-skeeman määritykset. Ohjeesta löytyy tietoa, mistä kukin tieto haetaan Primuksesta.
View full article
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:11
Kurre on tällä hetkellä kuuma aihe. Työskentelyyn voi apua ja vahvistusta hakea meidän Kurren ohjeiden koontisivulta, mihin on listattu kaikki Kurren työvaiheet tiedonsiirroista arviointikirjojen muodostukseen.   Tiedonsiirrossa tulee muistaa haluaako opetustarjonnan siirtää Kurreen aineittaisena vai kurssittaisena. Aineittainen siirto on yleensä peruskouluille sopiva valinta, sillä se helpottaa työskentelyä Kurressa silloin, kun työjärjestykseen riittää tieto aineen nimestä.   Tiedonsiirron voi tehdä joko Kurren Perustiedot-ikkunassa tai Primuksesta rekisteri tai tieto kerrallaan.          
View full article
by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER
Yhteishaun kannalta pitää suoritukset olla siirrettynä Koskeen 29.5.2018. Tiedot voi siirtää siis jo nyt, vaikka valmistumispäiväksi on laitettu 2.6.2018.
View full article
updated by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER ‎06-03-2018 08:58
Oppilaan tuen tietojen siirtyminen Koskeen menee tällä hetkellä (6.3.2018) eri rekistereistä riippuen siitä, millainen tuki on kyseessä. Tietoja ei siirretä opiskelijarekisterin vastaavista kentistä ollenkaan.
View full article
Announcements

Tervetuloa InSchool Communityyn!

Hakeaksesi tietoa koko InSchoolin alueelta, mene pääsivullemme ja valitse vasemmalla olevan hakukentän alasvetovalikossa vaihtoehto Yhteenveto. Muilla sivuilla ollessasi haku kohdistuu vain ko. kouluasteeseen tai alueeseen. Huomaa, että InSchool Info-osio vaatii kirjautumisen Communityyn.