peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Jenny Widlund VISMA ‎03-04-2019 09:22
Joskus todistus tulostuu kahdelle sivulle, vaikka silmämääräisesti katsottuna se mahtuisi hyvin yhdelle. Tulostuseditorissa todistuksen pohjaa voidaan hieman hienosäätää, jotta ohjelma ei varaa liikaa tilaa esimerkiksi todistuksen suoritustaulukon ja allekirjoitustekstien väliin.   Jos suoritustaulukkoa ei esimerkiksi ole vedetty riittävän pitkäksi, kaikki opiskelijan suoritukset eivät mahdu tulostumaan samalle sivulle. Myös korkea alatunniste vähentää tulostustilaa.   Suoritustiedot saadaan pysymään yhdellä sivulla tarkistamalla ja korjaamalla seuraavat neljä asiaa:   1) Minimoidaan suoritustaulukon ja alatunnisteen välinen tyhjä tila Vedä keltainen suoritustaulukko kiinni valkopohjaiseen alatunnisteeseen. Jos suoritustaulukon ja alatunnisteen väliin on jätetty tyhjää tilaa, Primus jättää tulostettaessa saman verran tyhjää tilaa viimeisen aineen ja alatunnisteen ylimmän tekstin väliin. 2) Säädetään alatunnisteen paikkaa viimeisellä sivulla Alatunniste, eli alue johon tulostuu allekirjoitukset ja todistuksen lisätiedot, tulostuu paperille siihen kohtaan, mihin se on tulostepohjassa määritelty. Alatunniste varaa itselleen paperilla yhtä paljon tilaa kuin tulostepohjassa.   Myös tyhjät rivit alatunnistetietojen lopussa vievät tilaa paperilta. Siksi alatunniste kannattaa viedä mahdollisimman alas, jolloin se vie myös vähemmän tilaa.   Siirrä alatunnistetta vähän kerrallaan alaspäin. Välillä kannattaa testata esikatselussa. Kaikkien tulostuvien tietojen tulee jäädä näkyviin, mutta tyhjä tila ensimmäisen tulostuvan tiedon yläpuolella ja viimeisen tulostuvan tiedon alapuolella pidetään minimissä.   3) Säädetään suoritustaulukon riviväliä ja fonttikokoa Tulosteen riviväliä pienentämällä saadaan lisää tilaa suoritustietojen tulostumiseen. Riviväliä pienennetään rivin korkeutta muuttamalla. Korkeutta muutetaan joko vetämällä hiirellä riviä matalammaksi tai klikkaamalla jotain rivin solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Solun ominaisuudet .   Mikäli rivivälin muutoskaan ei auta, voidaan pienentää tekstin fonttikokoa.   4) Tiivistetään ala- ja ylätunnistetta Lopuksi kannattaa tarkistaa, voidaanko ala- ja ylätunnistetta tiivistää. Tyhjiä rivejä voi poistaa klikkaamalla riviä hiiren kakkospainikeella ja valitsemalla Poista rivi . Vinkki: Voit esikatsella tulostetta ennen tallennusta   Lisää ohjesivulla   Video aiheesta Tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎03-04-2019 09:13
Videot ovat muutaman minuutin mittaisia täsmäiskuja eri tilanteisiin.  Katso sellaisenaan tai kirjallisten ohjeiden tukena!   Videokirjastoon pääset täältä
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎03-04-2019 09:04
Ennen todistusten tulostamista on hyvä tarkistaa, että kaikki todistuksiin tarvittava tieto on kirjattu Primukseen. Tulostamista voi myös testata mallioppilaan avulla. Mallioppilaalle voi laittaa samoja suorituksia kuin oikeille oppilaille ja testata näin myös eri luokka-asteita ja tulostuspohjia. Tulostuksen esikatselun avulla saa jo hyvän kuvan siitä, millainen todistus on tulossa ja tulostuvatko kaikki aineet ja arvosanat oikeille paikoille. Tarkista että: Lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivät on päivitetty Koulun tiedot -rekisteriin. Todistuksiin haetaan kuluvan lukuvuoden aikana annetut arvosanat. Kaikki aineet tulostuvat. Erityisesti omien väliotsikoiden alla olevat aineet eli toinen kotimainen kieli, äidinkieli ja ne valinnaisaineet, jotka eivät kuulu mihinkään yhteiseen aineeseen. Erityisoppilaille tulostuu tähti yksilöllistettyihin aineisiin. Lisätietoja ohjeessa: Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat . Luokanvalvojan nimi on oikein. Luokanvalvojan nimi tulostuu todistuksiin joko Luokat -rekisteristä tai Opiskelijat -rekisteristä, joten tarkista että nimi on oikein Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kentässä. Todistus mahtuu kaikilla 1 paperille (tai niin monelle, kuin on tarkoitus). Lisätietoja ohjeessa: Tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle . Seuraavan lukukauden/vuoden alkamispäivä ja kellonaika on oikein. Nämä tiedot tulostetaan usein Koulun tiedot -rekisteristä, joten tarkista että seuraavan lukuvuoden alkamispäivää ja kellonaikaa koskevissa kentissä on oikea tieto.   Lisää ohjeessa
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎03-04-2019 08:48
Arvosanoja ja muita arviointikirjan tietoja voi muokata aina arvioinnin toimeenpanoon asti. Toimeenpano tehdään monesti massana koulun kaikille ryhmille, joten arviointitiedot kannattaa tarkistaa huolella ennen sitä.   Arviointikirjan päättymispäivä Päättymispäivä on äärimmäisen tärkeä tieto, ja sen tulee ehdottomasti olla oikein. Päättymispäivä vaikuttaa sekä todistuksiin että arvosanojen näkymiseen Wilmassa.   Arviointikirjan kurssitieto Arviointikirjan Kurssi -kentässä tulee olla kullakin ryhmällä se kurssi, jota heillä tällä kerralla arvioidaan. Kentässä ei siis saa olla oppiaine, sillä silloin arvosanakin menee aineelle, eikä esim syksyn kurssille.   Arviointikirjan käytöskurssi Hajautettua käytösarviointia käyttävillä yläkouluilla tarkistetaan, että arviointikirjoille on täytetty Käyttäytymisen kurssi ja käytösarvosanat on täytetty ainekohtaisten arviointikirjojen Käytös -sarakkeeseen.   Kaikilla opiskelijoilla arvosana Kaikilla oppilailla tulee olla suoritusmerkintä arviointikirjan Arv .-sarakkeessa. Suoritusmerkintä voi olla numero tai sanallisten arviointien A tai S. A-arvosanaa voi käyttää myös esim arviointikeskustelujen kanssa. Tällöin syksyn kurssille saadaan suoritusmerkintä vaikka sille ei anneta varsinaista arvosanaa. Kun arviointikirjojen tiedot ja muut asetukset ovat kunnossa, toimeenpane arvioinnit. Mikäli toimeenpanon yhteydessä tulee virheilmoituksia tai muita huomautuksia, lue ne huolella ja korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot.   Huom. Mikäli käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuodelle, toimeenpanon yhteydessä muodostuu arviointikerrasta oma arviointikirja.   Lisätietoa ohjesivulla   Arviointikirjojen toimeenpano Primuksessa -ohjevideo
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎03-04-2019 08:44
Jokaiselle Wilman käyttäjälle tulee luoda oma tunnus. Tunnuksen teossa apuna käytettävät Wilman avainkoodit ovat henkilökohtaisia ja koodi vanhenee, kun sen kerran käyttää.   Wilmaan liittyvissä ongelmissa käyttäjät tulee ohjeistaa ottamaan yhteys ensin omaan kouluun.   Jos koululla ei osata auttaa, tulee   koulun   ottaa yhteys tukipalveluumme.   Suosittelemme julkaisemaan Wilman kirjautumissivulle tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin tunnusten teosta ja miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tiedote kannattaa laittaa ylläpidon tiedotteena, jolloin se näkyy ilman kirjautumista. Ks. lisätietoa   tiedotteista.   Tiedotteessa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia valmiita ohjeistuksia: Ensimmäinen Wilma-tunnus: Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uuden tilin lisääminen olemassa olevaan Wilma-tunnukseen: Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen   Yleisiä ohjeita: Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin Huoltajien Wilma-tunnukset - FAQ Wilma-sovelluksen asentaminen   - video   Lisäksi koulujen ja oppilaitosten apuna toimivat seuraavat ohjesivut: Wilma-tunnusten hallinnointi Primuksessa - ohje koulusihteereille Wilmaan ja tunnusten hallintaan liittyviä ohjevideoita
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎13-03-2019 13:08
Hyvässä järjestyksessä olevaa tietokantaa on sujuva käyttää! Ohjelmia pystyy silloin hyödyntämään tehokkaammin ja oikea tieto löytyy helposti oikeasta paikasta. Tutustu eri paveluihin, joiden avulla saatte hyvän avun Primus-tietokannan siivoamiseen. Nyt on hyvä hetki aloittaa!
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund VISMA
Toimeenpano tehdään yleensä massana koulun kaikille ryhmille, joten arviointitiedot tulee tarkistaa huolella ennen sitä. Toimeenpanon jälkeenkin tietoja voi muokata ja muutoksia perua, mutta tässä on oma vaivansa ja usein todistusten tulostuksella on kiire.   Primuksessa kaikki tiedot muutoksista tallentuvat ns. muutoslokiin, joka löytyy jokaisen rekisterin Ylläpito / Rekisteriin tehdyt muutokset -kohdasta. Muutoksia voi hakea päivämäärän perusteella ja löytyneet muutokset voi järjestää esim. Primuksen käyttäjätunnuksen mukaan. Oikeus muutosten perumiseen annetaan yleensä vain Primuksen pääkäyttäjälle.   Toimeenpano peruutetaan Opiskelijat-rekisterissä, sillä opetussuunnitelmaan jo tallentunut tieto täytyy kumota. Samalla perumisella kumoutuu kaikki saman toimeenpanon muutokset. Eli et voi perua vain yhden kurssin tapahtumia, jos samalla kertaa on toimeenpantu muitakin arviointikirjoja. Toimeenpanot täytyykin perumisen jälkeen tehdä uudelleen kaikille samoille arviointikirjoille.   Video: Arviointikirjojen toimeenpanon peruminen
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund VISMA
UKK eli usein kysytyt kysymykset Wilma-sovelluksesta:   Mitä Wilma-sovelluksella voi tehdä?   Wilma-sovelluksella voi: Vastaanottaa ilmoituksia viesteistä ja tuntimerkinnöstä Lukea ja kirjoittaa viestejä Lukea tiedotteita Katsoa työjärjestyksen Nähdä kotitehtävät, kokeet ja tuntimerkinnät Selvittää poissaoloja Ilmoittaa poissaoloista etukäteen Tällä hetkellä sovelluksessa ei näy Wilman lomakkeet tai tulosteet.   Miksi sovelluksen push-notifikaatiot eivät toimi?   Notifikaatiot eli ilmoitukset tulee laittaa päälle ensijaisesti Wilma-sovelluksen asetuksista. Tämän lisäksi joissain puhelinmalleissa täytyy erikseen säätää sovellusten virrankulutukseen liittyviä asetuksia puhelimen lisäasetuksista.   Wilmapalvelimelta tulee olla myös yhteydet sallittu tämän ohjeen kohdassa "Wilman palvelinyhteydet" mainittuihin palvelimiin ja portteihin.    Mistä voin lukea lisää tai minkä ohjeen voin vinkata sovelluksen käyttäjälle?   Wilma-sovellus - FAQ Wilma-sovellus iPhonelle ja iPadille  Wilma-sovellus Android-laitteille   Vinkit Wilma-sovelluksen ongelmatilanteisiin (Communityn kirjautuneille käyttäjille)
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎24-10-2018 12:42
Täältä löydät käytännön vinkkejä ja neuvoja Primuksen jokapäiväiseen käyttöön:   Primuksen rekistereiden ylälaidasta löytyvällä Ikkunat-toiminnon kautta voi navigoida avoimien rekistereiden välillä. Tulostuseditoriin pääsee Toiminnot / Tulosta / Tulostuseditori tai painamalla näppäimistöltä F5. Tulostuseditorista voi myös avata Esikatselu-ikkunan samalla näppäimellä F5.  Arviointi-rekisterin kautta voi avata arviointikirjojen opiskelijat Opiskelijat-rekisteriin. Klikkaa arviointikirjalla opiskelijalistan päällä hiiren 2. painikkeella ja valitse Avaa opiskelijarekisterissä. Primuksen rekistereissä kentän päällä hiiren 2.painiketta klikkaamalla saa haettua kaikki rekisterin kortit, missä on sama tieto kirjattuna kyseiseen kenttään. Toiminto löytyy listasta nimellä Hae samat. Primuksessa olevia valmiita hakuja voi yhdistellä. Jos valmiina on esim. 1. luokan oppilaiden haku ja 2. luokan vastaava haku, voi molemmat hakea kerralla. Valitse hakuruudussa ensin yksi haku, paina näppäimistöltä Shift-näppäin pohjaan ja valitse mukaan toinenkin valmis haku. Tietyn kentän etsiminen Primuksen rekisteristä onnistuu Etsi/Etsi kenttä… -toiminnon kautta. Myös näppäinkomennon ctrl+f kautta pääsee suoraan kirjoittamaan hakusanaa. Seuraavan tiedon etsiminen komennolla ctrl+n. Sama komento toimii myös kenttäeditorin puolella. Kenttäeditorissa kenttälistan alapuolella on hakusuodattimet, joilla voi rajata, mitkä kentät listassa näkyvät. Suodata nimellä -kenttään syötetään kentän nimi tai nimen osa ja Suodata kenttätyypillä -listasta voi valita, minkä tyyppisiä kenttiä kenttälistassa on esillä.
Näytä koko artikkeli
Tarja Jaakkonen VISMA
Miten kirjataan tehostetun ja erityisen tuen päivämäärät oppilaan vaihtaessa koulua? Lue vinkit tästä.
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎14-08-2018 09:34
Wilma-sovellus on kehitetty ketteräksi tavaksi käyttää sellaisia Wilman toimintoja, joita Wilman päivittäisessä peruskäytössä tarvitaan eniten. Sovelluksella voi esimerkiksi kirjoittaa ja lukea viestejä, katsoa työjärjestystä ja kurssitietoja, tarkastaa koepäivämääriä ja lukea tiedotteita.   Wilma-tili tulee luoda  Wilman www-selainversiolla, mobiilisovelluksella ei käyttäjätunnuksia voi vielä tehdä tai muokata.   Jokaisella kunnalla tai oppilaitoksella on oma Wilma-osoite, ja www-selainta käytettäessä samojen tunnusten alle voi tämän vuoksi yhdistää vain samaan Primus-kantaan kuuluvia henkilöitä. Wilman mobiilisovellukseen voi kuitenkin lisätä kaikki käytössä olevat Wilman käyttäjätilit, myös toisessa kunnassa tai oppilaitoksessa olevan tilin. Sovelluksessa voi siis kirjautua usealla eri tunnuksella ja saada näin “yksi Wilma” käyttöön.   Wilma-sovelluksen asentaminen - video
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund VISMA ‎07-08-2018 11:06
Wilman eri toimintoja voi testata testiopiskelijoille ja -opettajille tehtyjen tunnusten avulla. Näistä on apua etenkin silloin, kun haluat tietää, miten jokin ominaisuus tai lomake näkyy Wilmassa eri käyttäjille.   Testitunnukset   Varsinaisen Primuksen tuotantokannan lisäksi voi ja kannattaakin asentaa erillinen Primus isompaa testailua ja uusien asiakokonaisuuksien käyttöönoton suunnittelua varten. Testiympäristössä eri määrityksiä ja asioita voi kokeilla ja opetella kaikessa rauhassa, sotkematta käytössä olevaa varsinaista Primus-kantaa.   Testikannat
Näytä koko artikkeli
updated by Tarja Jaakkonen VISMA ‎06-03-2018 08:58
Oppilaan tuen tietojen siirtyminen Koskeen menee tällä hetkellä (6.3.2018) eri rekistereistä riippuen siitä, millainen tuki on kyseessä. Tietoja ei siirretä opiskelijarekisterin vastaavista kentistä ollenkaan.
Näytä koko artikkeli
Ilmoitukset
Muistathan kirjautua aina sisään :)


Kouluasteriippumattomat asiat, jotka koskevat kaikkia asiakkaitamme, kuten tiedotus, versiotiedot ja kehitystoiveet, löytyvät aina

YHTEISÖMME PÄÄSIVULTA


  • Pääsivulla tehty tiedonhaku kattaa aina koko InSchoolin, kun muilla alueilla hakusi kohdistuu vain käsillä olevaan alueeseen
  • Mikäli et löydä tietoa tai asia on arkaluonteinen, voit myös jättää tiketin henkilökohtaista palvelua varten allaolevan Support-kuvakkeen kautta

  • Om du inte hittar det du söker, eller om ditt ärende är av känslig natur, kan du lämna en ticket via Support-ikonen nedan för att få personlig service