cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Labels
Sort by:
by Jenny Widlund MODERATOR
Tulemme tekemään teille avuksi lyhyitä ohjevideoita ja ensimmäiset ovatkin jo katsottavissa. Videot ovat muutaman minuutin mittaisia täsmäiskuja eri tilanteisiin, ja tulemme lisäämään niitä pikkuhiljaa lisää.   Katso sellaisenaan tai kirjallisten ohjeiden tukena!   Videokirjastoon pääset täältä
View full article
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎02-05-2018 15:46
EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja tämä tuo muutoksia esimerkiksi huoltajien Wilman käyttäjätunnuksiin.    Tietosuoja-asetuksen myötä tulee siirtyä kokonaan huoltajien henkilökohtaisiin tunnuksiin. Jatkossa jokaisen käyttäjätunnuksen takana pitää siis olla yksilöllinen henkilö, joten yhteisiä ns. “vanhanmallisia” Wilma-tunnuksia ei saa enää käyttää.     H uoltajien tulisi muuttaa yhteiset tunnuksensa henkilökohtaisiksi seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Nyt keväällä riittää se, että  kouluilla on  suunnitelma miten tunnusten päivittäminen toteutetaan.   Yhteinen huoltajatunnus muutetaan henkilökohtaiseksi Wilmassa vanhan tunnuksen pohjalta. Huoltajat voivat tehdä muutoksen siis pääosin itse.   Yhteisen huoltajatunnuksen muuttaminen henkilökohtaiseksi   Jos esim toinen huoltajista ei tiedä vanhan tunnuksen salasanaa tai hän ei ole käyttänyt tunnusta aikaisemmin, tulee hänelle luoda avainkoodi, jolloin huoltaja pääsee luomaan uuden tilin itselleen. Avainkoodin kautta muodostuu aina uusi tili, jolle ei siirry aikaisemmat Wilman viestit.   Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uudentyyppiseen, henkilökohtaiseen Wilma-tunnukseen voi yhdistää saman tunnuksen alle useamman lapsen Wilmat. Huoltaja muuttaa ensin yhden Wilma-tunnuksen henkilökohtaiseksi (sähköpostimuotoiseksi) tunnukseksi. Tähän uuteen tunnukseen voidaan sitten lisätä perheen muut lapset. Tämä onnistuu niissä tapauksissa, joissa perheen lasten tiedot ovat saman MultiPrimuksen sisällä.   Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen    EDIT:  Huoltajille voi täyttää Primuksen oppilaskortille kenttään  Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee  päivämäärän, mihin mennessä Wilma-tunnus pitää vaihtaa henkilökohtaiseksi. Näin Wilma tiedottaa automaattisesti huoltajia yhteisen tunnuksen vanhenemisesta. Kannattaa kuitenkin myös tiedottaa asiasta vielä erikseen, ettei muutos tule koteihin yllätyksenä. 
View full article
by Jenny Widlund MODERATOR
Joskus   todistus   hajoaa kahdelle eri sivulle, vaikka silmämääräisesti yhdelläkin sivulla olisi tilaa mahduttaa kaikki oppilaan tiedot koulun nimestä huoltajan allekirjoitukseen.    Näissä   tapauksissa tulostepohjaa voidaan hieman muokata tulostuseditorissa vetämällä keltaista suoritustaulukkoa riittävän pitkäksi alareunaan asti ja alentamalla alatunnistetta.    Voit katsoa tarkemmin tulostepohjan muokkauksen meidän uudelta   ohjevideolta   tai vastaavasti lukea perinteisesti meidän ohjeesta. 
View full article
updated by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER ‎25-04-2018 09:25
Kurre on tällä hetkellä kuuma aihe. Työskentelyyn voi apua ja vahvistusta hakea meidän Kurren ohjeiden koontisivulta, mihin on listattu kaikki Kurren työvaiheet tiedonsiirroista arviointikirjojen muodostukseen.   Tiedonsiirrossa tulee muistaa haluaako opetustarjonnan siirtää Kurreen aineittaisena vai kurssittaisena. Aineittainen siirto on yleensä peruskouluille sopiva valinta, sillä se helpottaa työskentelyä Kurressa silloin, kun työjärjestykseen riittää tieto aineen nimestä.   Tiedonsiirron voi tehdä joko Kurren Perustiedot-ikkunassa tai Primuksesta rekisteri tai tieto kerrallaan.          
View full article
by Jenny Widlund MODERATOR
Arvosanoja ja muita arviointikirjan tietoja voi muokata aina arvioinnin toimeenpanoon asti.   Arviointitiedot kannattaa tarkistaa huolella ennen niiden toimeenpanoa. Toimeenpanon jälkeenkin tietoja voi toki muokata ja muutoksia perua, mutta tässä on vaivansa ja usein todistusten tulostuksella on jo kiire.   Alakouluilla tarkistetaan erityisesti, että rasti ruutuun -todistuksia käyttävien luokka-asteiden osalta on täytetty suoritusmerkintä Arv.-sarakkeeseen (esim. A- tai S-arvosana).   Hajautettua käytösarviointia käyttävillä yläkouluilla on tärkeää tarkistaa, että arviointikirjoille on täytetty Käyttäytymisen kurssi oikein ja käytösarvosanat on täytetty ainekohtaisten arviointikirjojen Käytös-sarakkeeseen.   Tarkistuslista ennen arviointien toimeenpanoa  
View full article
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎16-04-2018 10:22
Ennen kevään kiireitä olisi hyvä tarkistaa, että koulun ja kunnan todistuspohjat ovat kunnossa. Todistuksia voi tässä vaiheessa jo testitulostaa esimerkiksi mallioppilaan avulla. Mallioppilaalle voi laittaa samanlaisia suorituksia kuin oikeille oppilaille ja näin testata eri luokka-asteita ja pohjia.    Tulostuksen esikatselun avulla saa jo hyvän kuvan siitä, millainen todistus on tulossa ja tulostuvatko kaikki aineet ja arvosanat oikeille paikoille.   Testiopiskelijan ja testiopettajan käyttö Todistusten tarkistuslista        
View full article
by Jenny Widlund MODERATOR
Kun oppilas vaihtaa koulua, siirretään oppilaan rekisterikorttikin toiselle koululle.  Kouluasteen sisäisissä siirroissa voidaan halutessa vaihtaa vain rekisterikortin koulu, jolloin kortti sellaisenaan siirtyy suoraan toiselle koululle.   Kosken tiedonsiirtojen kannalta pääsääntönä on se, että aina kun oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi muuttuu, tulee tehdä kopio kortista uudelle koululle. Suosittelemme kopiointia Koulusiirrot-toiminnon kautta  ( Toiminnot / Koulusiirrot / Kopioi toiseen kouluun ). Esikoulusta peruskouluun siirryttäessä pitää aina tehdä kortin kopiointi, sillä oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi vaihtuu esiopetuksesta perusopetukseen.   Oppilaiden rekisterikortit toiselle koululle Koulusiirtojen esimerkkitapaukset kouluasteelta toiselle Koulusiirtojen jälkeen Kaikki koulusiirtoja koskevat ohjeet löytyvät täältä → Koulusiirrot MultiPrimuksessa 
View full article
updated by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER ‎06-03-2018 08:58
Oppilaan tuen tietojen siirtyminen Koskeen menee tällä hetkellä (6.3.2018) eri rekistereistä riippuen siitä, millainen tuki on kyseessä. Tietoja ei siirretä opiskelijarekisterin vastaavista kentistä ollenkaan.
View full article
by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER
  Alla on linkkejä peruskouluille tärkeisiin Koski-ohjeisiin. Ajankohtaiset muutokset Ohjeessa on esitelty ajankohtaiset Koski-siirtoon liittyvät muutokset, sekä kouluastekohtaiset että kaikkia koskevat. Kaikille yhteiset kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy kaikilla kouluasteilla olla täytettynä. Perusopetuksen kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy peruskouluilla olla täytettynä. Kursseille täytettävät kentät Ohjeessa on esitelty kouluasteittain kentät, jotka täytyy kursseilla olla täytettynä. Joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirtoa varten olla täytettynä niistä tehdyille päätöksille. Tiedonsiirto Kosken testiympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken testiympäristöön tehdään. Tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön tehdään. Virheilmoitukset ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) Ohjeessa on listattuna Koski-siirrossa tulevia virheilmoituksia sekä ratkaisuehdotuksia virheiden korjaamiseen. Lisäksi ohjeessa on asiakkaiden esittämiä kysymyksiä Koski-tiedonsiirrosta sekä vastauksia niihin. Aikuisten perusopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy aikuisten perusopetuksen siirtoa varten olla täytettynä. Skeeman määritykset Ohjeessa on esitelty OPH:n Koski-skeeman määritykset. Ohjeesta löytyy tietoa, mistä kukin tieto haetaan Primuksesta.
View full article
updated by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER ‎23-01-2018 10:43
Tähän artikkeliin on koottu hiukan tammikuun yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.
View full article
Announcements

Tervetuloa InSchool Communityyn!

Hakeaksesi tietoa koko InSchoolin alueelta, mene pääsivullemme ja valitse vasemmalla olevan hakukentän alasvetovalikossa vaihtoehto Yhteenveto. Muilla sivuilla ollessasi haku kohdistuu vain ko. kouluasteeseen tai alueeseen. Huomaa, että Asiakasviestintä-osio vaatii kirjautumisen communityyn.