peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
Jenny Widlund MODERATOR
Ennen todistusten tulostamista on hyvä tarkistaa, että kaikki todistuksiin tarvittava tieto on kirjattu Primukseen. Tulostamista voi myös testata mallioppilaan avulla. Mallioppilaalle voi laittaa samoja suorituksia kuin oikeille oppilaille ja testata näin myös eri luokka-asteita ja tulostuspohjia. Tulostuksen esikatselun avulla saa jo hyvän kuvan siitä, millainen todistus on tulossa ja tulostuvatko kaikki aineet ja arvosanat oikeille paikoille. Tarkista että: Lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivät on päivitetty Koulun tiedot -rekisteriin. Todistuksiin haetaan kuluvan lukuvuoden aikana annetut arvosanat. Kaikki aineet tulostuvat. Erityisesti omien väliotsikoiden alla olevat aineet eli toinen kotimainen kieli, äidinkieli ja ne valinnaisaineet, jotka eivät kuulu mihinkään yhteiseen aineeseen. Erityisoppilaille tulostuu tähti yksilöllistettyihin aineisiin. Lisätietoja ohjeessa: Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat . Luokanvalvojan nimi on oikein. Luokanvalvojan nimi tulostuu todistuksiin joko Luokat -rekisteristä tai Opiskelijat -rekisteristä, joten tarkista että nimi on oikein Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kentässä. Todistus mahtuu kaikilla 1 paperille (tai niin monelle, kuin on tarkoitus). Lisätietoja ohjeessa: Tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle . Seuraavan lukukauden/vuoden alkamispäivä ja kellonaika on oikein. Nämä tiedot tulostetaan usein Koulun tiedot -rekisteristä, joten tarkista että seuraavan lukuvuoden alkamispäivää ja kellonaikaa koskevissa kentissä on oikea tieto.   Lisää ohjeessa
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎05-12-2018 10:34
Oppilaan käyttäytyminen voidaan arvioida hajautetusti, jolloin aineenopettajat arvioivat sen omiin arviointikirjoihinsa. Erillisessä käyttäytymisen arviointikirjojen toimeenpanossa saadaan siirrettyä käytösnumeroiden keskiarvo opiskelijoiden  käyttäytymisen kurssiin.   Tarkista, että arviointikirjan Käyttäytymisen kurssi -kentässä on oikea tieto kaikilla arviointikirjoilla Käyttäytyminen arvioidaan omaan Käytös-sarakkeeseen Hae kaikki yhdistettävät ja toimeenpantavat arviointikirjat ja valitse ne kaikki. Vinkki! Oikeat arviointikirjat luokka-asteittain saa helposti haettua esiin seuraavasti: Valitse ensin yksi arviointikirja, jossa on täytettynä meneillään oleva käyttäytymisen kurssi (esim. KÄ3). Klikkaa Käyttäytymisen kurssi -kentässä hiiren 2.painikkeella ja valitse Hae samat . Hakuruudussa kuittaa Ok, ja saat ruudulle listan kaikista niistä arviointikirjoista, joissa on sama käyttäytymisen kurss i.   Kun arviointikirjojen tiedot on tarkistettuna ja kaikki on valittuna toimeenpane käyttäytymisen hajautettu arviointi: Lisätoiminnot/ Toimeenpane hajautettu käyttäytymisen arviointi. Opiskelijarekisterissä käyttäytymisen kurssiin (esim KÄ3)  tulee arvosana ja lisätietoihin kaikki sillä kerralla annetut käyttäytymisen arvosanat. Kurssiarvosanaksi tulee arvosanojen keskiarvo.   Yhteenveto käytösarvosanoista   Jos opettajakokoukseen halutaan lista annetuista käyttäytymisen arvosanoista, voidaan ne tulostaa luettelotulostuksella. Tulostumaan valitaan oppilaan nimi, tietyn käyttäytymisen kurssin arvosana ja sen lisätiedot.   Hajautetun käyttäytymisen arvioinnin yhteenvedon saa myös otettua Primuksen Arviointi -rekisterissä. Hae ensin esiin esimerkiksi kaikki ne arviointikirjat, joissa on sama käyttäytymisen kurssi (KÄ3). Valitse sitten Toiminnot / Koosteet / Käytösarvosanojen yhteenveto .   Lisätietoa ohjesivulla   Luettelo käytösarvosanoista   Video: Käyttäytymisen hajautettu arviointi  
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎05-12-2018 09:19
Joskus todistus tulostuu kahdelle sivulle, vaikka silmämääräisesti katsottuna se mahtuisi hyvin yhdelle. Tulostuseditorissa todistuksen pohjaa voidaan hieman hienosäätää, jotta ohjelma ei varaa liikaa tilaa esimerkiksi todistuksen suoritustaulukon ja allekirjoitustekstien väliin.   Jos suoritustaulukkoa ei esimerkiksi ole vedetty riittävän pitkäksi, kaikki opiskelijan suoritukset eivät mahdu tulostumaan samalle sivulle. Myös korkea alatunniste vähentää tulostustilaa.   Suoritustiedot saadaan pysymään yhdellä sivulla tarkistamalla ja korjaamalla seuraavat neljä asiaa:   1) Minimoidaan suoritustaulukon ja alatunnisteen välinen tyhjä tila Vedä keltainen suoritustaulukko kiinni valkopohjaiseen alatunnisteeseen. Jos suoritustaulukon ja alatunnisteen väliin on jätetty tyhjää tilaa, Primus jättää tulostettaessa saman verran tyhjää tilaa viimeisen aineen ja alatunnisteen ylimmän tekstin väliin. 2) Säädetään alatunnisteen paikkaa viimeisellä sivulla Alatunniste, eli alue johon tulostuu allekirjoitukset ja todistuksen lisätiedot, tulostuu paperille siihen kohtaan, mihin se on tulostepohjassa määritelty. Alatunniste varaa itselleen paperilla yhtä paljon tilaa kuin tulostepohjassa.   Myös tyhjät rivit alatunnistetietojen lopussa vievät tilaa paperilta. Siksi alatunniste kannattaa viedä mahdollisimman alas, jolloin se vie myös vähemmän tilaa.   Siirrä alatunnistetta vähän kerrallaan alaspäin. Välillä kannattaa testata esikatselussa. Kaikkien tulostuvien tietojen tulee jäädä näkyviin, mutta tyhjä tila ensimmäisen tulostuvan tiedon yläpuolella ja viimeisen tulostuvan tiedon alapuolella pidetään minimissä.   3) Säädetään suoritustaulukon riviväliä ja fonttikokoa Tulosteen riviväliä pienentämällä saadaan lisää tilaa suoritustietojen tulostumiseen. Riviväliä pienennetään rivin korkeutta muuttamalla. Korkeutta muutetaan joko vetämällä hiirellä riviä matalammaksi tai klikkaamalla jotain rivin solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Solun ominaisuudet .   Mikäli rivivälin muutoskaan ei auta, voidaan pienentää tekstin fonttikokoa.   4) Tiivistetään ala- ja ylätunnistetta Lopuksi kannattaa tarkistaa, voidaanko ala- ja ylätunnistetta tiivistää. Tyhjiä rivejä voi poistaa klikkaamalla riviä hiiren kakkospainikeella ja valitsemalla Poista rivi . Vinkki: Voit esikatsella tulostetta ennen tallennusta   Lisää ohjesivulla   Sekä video aiheesta Tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Arviointikirjassa on tieto siitä, kuinka monta kertaa arviointi tehdään aineesta lukuvuoden aikana. Aineen ensimmäisen arviointikerran päivämäärät ovat Alkamispäivä - ja Päättymispäivä -kentissä ja arvioitava kurssi on Kurssi -kentässä.   Tulevat, lukuvuoden aikana jäljellä olevat arviointikerrat ovat kentissä Arviointien alkamispäivät , Arviointien päättymispäivät ja kurssitieto kentässä Arviointien kurssit .   Arviointikirjojen toimeenpano   Toimeenpanon yhteydessä muodostuu samalla uusi arviointikirja, johon siirtyy talteen toimeenpannun arvioinnin tiedot.   Toimeenpanon yhteydessä alkuperäisen arviointikirjan arviointitaulukko tyhjenee, ja siihen täytetään taas uudet arvosanat seuraavan arvioinnin aikaan.   Alkuperäisessä arviointikirjassa siirtyy tiedot tulevien arviointien kentistä nykyisen arvioinnin kenttiin. Eli tieto Arviointien alkamispäivät -riviltä siirtyy arviointikirjan kenttään Alkamispäivä ja Arviointien päättymispäivät -riviltä tieto siirtyy kenttään Päättymispäivä.     Jos arviointikirjasta toimeenpantiin esimerkiksi 7. luokkalaisten syyslukukauden matematiikka, siinä on nyt arvioitavana 7. luokkalaisten kevätlukukauden matematiikka.       Lue myös: Sama arviointikirja koko lukuvuodelle Lisätietoa toiminnosta ohjesivulla   Video: Arviontikirjojen muodostus peruskoulussa: sama arviontikirja koko lukuvuoden
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎03-12-2018 13:17
Jos kevään työjärjestys on kutakuinkin sama kuin syksyn, kannattaa sijoitukset kopioida jaksolta toiselle. Näin samaa työtä ei tarvitse tehdä useaan kertaan. Kopiointi löytyy sijoitteluikkunan Lisätoiminnot -valikosta.   Arviointikirjojen päivitys tulisi tehdä ennen toimeenpanoja   Jos kevään jakso on kokonaan tyhjä Kurren sijoittelussa, ja käytössä on Sama arviointikirja koko lukuvuodelle -toiminto, niin suosittelemme tekemään kevään työjärjestyksen ensin valmiiksi ja sitten vielä päivittämään arviointikirjat. Näin myös Primuksen puolelle saadaan tieto tulevan kevään arvioinnista.   Toimeenpanon yhteydessä arviointikirjalle päivittyy seuraavan kurssin tiedot, mutta jos niitä ei ole siirtynyt Kurresta, niin seuraavaa arviointikertaa ei muodostu automaattisesti.   Katso alakouluille suunnattu ohjevideo sijoitusten kopioimisesta .   Sijoitusten kopiointi jaksolta toiselle   Avaa sijoitteluikkuna ja haluamasi luokan tai opettajan työjärjestys. Kopiointi kannattaa tehdä opettajien työjärjestyksen kautta, jos halutaan keväälle mukaan esimerkiksi välituntivalvonnat ja muut opettajien tehtävät. Valitse Lisätoiminnot / Sijoitusten kopiointi. Kopioituvat tiedot: Kaikki työjärjestyksen... Opetus tarkoittaa, että kopioidaan oppitunnit. Opetus ja muut tehtävät tarkoittaa, että kopioidaan oppitunnit ja muut henkilölle merkityt tehtävät. Muut tehtävät tarkoittaa, että kopioidaan muut henkilölle merkityt tehtävät. Varaukset tarkoittaa, että kopioidaan kokoukset, retket yms. Opetus, muut tehtävät ja varaukset tarkoittaa, että kopioidaan kaikki työjärjestyksen sijoitukset (suosittelemme tätä vaihtoehtoa). Seuraavat rastit vaikuttavat siihen, mitkä oppitunnit saavat kopioitua ja mitkä jätetään pois: Ryhmät on jaksotettu kopioi vain sen verran tunteja, kuin jaksolle on jaksotettu. Rastin voi poistaa jos jaksotusta ei ole tehty esim keväälle ollenkaan ja työjärjestyksestä halutaan syksyn identtinen kopio.   Huom! Jos vain osa sijoituksista kopioituu, johtuu se yleensä tästä rastista: aineen tunteja ei ole jaksotettu tulevalle jaksolle. Poista rasti sekä Estä jaksotus miinukselle -rasti, ja tee siirto uudelleen. Nyt Kurre kopioi kaikki sijoitukset, riitti tuntimäärä tai ei.   Päällekkäisyyksien käsittely Sallii kaikki päällekkäisyydet kopioi nekin ryhmät, joiden opetus menee päällekkäin jonkin kohdejaksolle jo sijoitetun oppitunnin tai varauksen kanssa. Jos saat virheilmoituksen päällekkäisistä ryhmistä, ja tulevalle kevään jaksolle ei ole vielä sijoitettu mitään, johtuu ilmoitus todennäköisesti siitä, että jotkin kopioitavista ryhmistä ovat jo valmiiksi sijoitettuna samaan ajankohtaan. Tässä tapauksessa voit kuitata virhelistan ja jatkaa toimintoa. Jos päällekkäisyyksiä ei ollut sallittu, antaa Kurre lopuksi listan niistä sijoituksista, joita ei voitu kopioida jaksolle.   Muut asetukset Kopioi ryhmien vaihtoehtoiset ajat kopioi myös ruokailuvuorot samanlaisina seuraavalle jaksolle. Kopioitavat jaksot -kohdassa valitaan, mistä jaksosta sijoitukset kopioidaan ja mihin jaksoon.   Lisää aiheesta ohjesivuillamme
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎03-12-2018 13:10
Uusi arviointikeskustelupohja aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Arviointikeskustelut löytyvät opettajan oman luokan sivulta Arviointikeskustelut -välilehdeltä.     Opettaja pääsee avaamaan uuden arviointikeskustelulomakkeen valitsemalla Luo uusi.   Kun lomakepohja on luotu, oppilas joko itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa täyttää lomakkeelle oman osuutensa, ja opettaja omansa. Varsinaisessa arviointikeskustelussa asiat käydään yhdessä keskustellen läpi.   Formatiivinen arviointi mukana keskustelussa   Jos koululla on tehty  formatiivista arviointia, niin siihen liittyvät edistymiskaaviot näkyvät arviointikeskustelun lomakkeella. Kenttiin Formatiivinen arviointi alkaen ja Formatiivinen arviointi päättyen annetaan se aikaväli, jolta edistymiskaavioita halutaan katsoa. Sen jälkeen alapuolella näytetään annetulta aikaväliltä löytyvä formatiivinen arviointi.   Lisätietoa ohjesivulla Arviointikeskustelun tuloste   Video: Arviointikeskusteluaikojen luominen
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
UKK eli usein kysytyt kysymykset Wilma-sovelluksesta:   Mitä Wilma-sovelluksella voi tehdä?   Wilma-sovelluksella voi: Vastaanottaa ilmoituksia viesteistä ja tuntimerkinnöstä Lukea ja kirjoittaa viestejä Lukea tiedotteita Katsoa työjärjestyksen Nähdä kotitehtävät, kokeet ja tuntimerkinnät Selvittää poissaoloja Ilmoittaa poissaoloista etukäteen Tällä hetkellä sovelluksessa ei näy Wilman lomakkeet tai tulosteet.   Miksi sovelluksen push-notifikaatiot eivät toimi?   Notifikaatiot eli ilmoitukset tulee laittaa päälle ensijaisesti Wilma-sovelluksen asetuksista. Tämän lisäksi joissain puhelinmalleissa täytyy erikseen säätää sovellusten virrankulutukseen liittyviä asetuksia puhelimen lisäasetuksista.   Wilmapalvelimelta tulee olla myös yhteydet sallittu tämän ohjeen kohdassa "Wilman palvelinyhteydet" mainittuihin palvelimiin ja portteihin.    Mistä voin lukea lisää tai minkä ohjeen voin vinkata sovelluksen käyttäjälle?   Wilma-sovellus - FAQ Wilma-sovellus iPhonelle ja iPadille  Wilma-sovellus Android-laitteille   Vinkit Wilma-sovelluksen ongelmatilanteisiin (Communityn kirjautuneille käyttäjille)
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎24-10-2018 12:42
Täältä löydät käytännön vinkkejä ja neuvoja Primuksen jokapäiväiseen käyttöön:   Primuksen rekistereiden ylälaidasta löytyvällä Ikkunat-toiminnon kautta voi navigoida avoimien rekistereiden välillä. Tulostuseditoriin pääsee Toiminnot / Tulosta / Tulostuseditori tai painamalla näppäimistöltä F5. Tulostuseditorista voi myös avata Esikatselu-ikkunan samalla näppäimellä F5.  Arviointi-rekisterin kautta voi avata arviointikirjojen opiskelijat Opiskelijat-rekisteriin. Klikkaa arviointikirjalla opiskelijalistan päällä hiiren 2. painikkeella ja valitse Avaa opiskelijarekisterissä. Primuksen rekistereissä kentän päällä hiiren 2.painiketta klikkaamalla saa haettua kaikki rekisterin kortit, missä on sama tieto kirjattuna kyseiseen kenttään. Toiminto löytyy listasta nimellä Hae samat. Primuksessa olevia valmiita hakuja voi yhdistellä. Jos valmiina on esim. 1. luokan oppilaiden haku ja 2. luokan vastaava haku, voi molemmat hakea kerralla. Valitse hakuruudussa ensin yksi haku, paina näppäimistöltä Shift-näppäin pohjaan ja valitse mukaan toinenkin valmis haku. Tietyn kentän etsiminen Primuksen rekisteristä onnistuu Etsi/Etsi kenttä… -toiminnon kautta. Myös näppäinkomennon ctrl+f kautta pääsee suoraan kirjoittamaan hakusanaa. Seuraavan tiedon etsiminen komennolla ctrl+n. Sama komento toimii myös kenttäeditorin puolella. Kenttäeditorissa kenttälistan alapuolella on hakusuodattimet, joilla voi rajata, mitkä kentät listassa näkyvät. Suodata nimellä -kenttään syötetään kentän nimi tai nimen osa ja Suodata kenttätyypillä -listasta voi valita, minkä tyyppisiä kenttiä kenttälistassa on esillä.
Näytä koko artikkeli
Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER
Miten kirjataan tehostetun ja erityisen tuen päivämäärät oppilaan vaihtaessa koulua? Lue vinkit tästä.
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎14-08-2018 09:34
Wilma-sovellus on kehitetty ketteräksi tavaksi käyttää sellaisia Wilman toimintoja, joita Wilman päivittäisessä peruskäytössä tarvitaan eniten. Sovelluksella voi esimerkiksi kirjoittaa ja lukea viestejä, katsoa työjärjestystä ja kurssitietoja, tarkastaa koepäivämääriä ja lukea tiedotteita.   Wilma-tili tulee luoda  Wilman www-selainversiolla, mobiilisovelluksella ei käyttäjätunnuksia voi vielä tehdä tai muokata.   Jokaisella kunnalla tai oppilaitoksella on oma Wilma-osoite, ja www-selainta käytettäessä samojen tunnusten alle voi tämän vuoksi yhdistää vain samaan Primus-kantaan kuuluvia henkilöitä. Wilman mobiilisovellukseen voi kuitenkin lisätä kaikki käytössä olevat Wilman käyttäjätilit, myös toisessa kunnassa tai oppilaitoksessa olevan tilin. Sovelluksessa voi siis kirjautua usealla eri tunnuksella ja saada näin “yksi Wilma” käyttöön.   Wilma-sovelluksen asentaminen - video
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Peruskouluissa oppiaineet kannattaa mahdollisuuksien mukaan esittää Wilmassa niiden omilla nimillään: Matematiikka, ruotsi, biologia jne. Näin Wilmassa näkyvä työjärjestys on huoltajille ja oppilaille paremmin ymmärrettävissä.   Wilmassa näkyvää tietoa pystyy muokata Kurre-tiedoston Yleisten asetusten kautta.   Valitse Kurren päävalikon   Yleiset asetukset   -ikkunan   Wilman asetukset   -välilehdeltä   Näytä ryhmän nimenä Wilmassa   -kohtaan esitystavaksi "Kurssin nimi". Jos haluat näkyviin myös ryhmien luokkatiedot, ts. minkä luokkien oppilaita ryhmässä on, rasti Näytä sijoitusten luokat Wilmassa. Lisää Kurren työjärjestyksen näkymisestä Wilmassa
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎14-08-2018 09:22
Jokaiselle Wilman käyttäjälle tulee luoda oma tunnus. Tunnuksen teossa apuna käytettävät Wilman avainkoodit ovat henkilökohtaisia ja koodi vanhenee, kun sen kerran käyttää.   Wilmaan liittyvissä ongelmissa käyttäjät tulee ohjeistaa ottamaan yhteys ensin omaan kouluun.   Jos koululla ei osata auttaa, tulee   koulun   ottaa yhteys tukipalveluumme.   Suosittelemme julkaisemaan Wilman kirjautumissivulle tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin tunnusten teosta ja miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tiedote kannattaa laittaa ylläpidon tiedotteena, jolloin se näkyy ilman kirjautumista. Ks. lisätietoa   tiedotteista.   Tiedotteessa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia valmiita ohjeistuksia: Ensimmäinen Wilma-tunnus: Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)   Uuden tilin lisääminen olemassa olevaan Wilma-tunnukseen: Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen   Yleisiä ohjeita: Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin Huoltajien Wilma-tunnukset - FAQ Wilma-sovelluksen asentaminen   - video   Lisäksi koulujen ja oppilaitosten apuna toimivat seuraavat ohjesivut: Wilma-tunnusten hallinnointi Primuksessa - ohje koulusihteereille Wilmaan ja tunnusten hallintaan liittyviä ohjevideoita
Näytä koko artikkeli
updated by Jenny Widlund MODERATOR ‎07-08-2018 11:06
Wilman eri toimintoja voi testata testiopiskelijoille ja -opettajille tehtyjen tunnusten avulla. Näistä on apua etenkin silloin, kun haluat tietää, miten jokin ominaisuus tai lomake näkyy Wilmassa eri käyttäjille.   Testitunnukset   Varsinaisen Primuksen tuotantokannan lisäksi voi ja kannattaakin asentaa erillinen Primus isompaa testailua ja uusien asiakokonaisuuksien käyttöönoton suunnittelua varten. Testiympäristössä eri määrityksiä ja asioita voi kokeilla ja opetella kaikessa rauhassa, sotkematta käytössä olevaa varsinaista Primus-kantaa.   Testikannat
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
  Arviointikirjat voidaan muodostaa heti, kun ryhmät ovat Kurressa valmiina. Arviointikirjat tulee olla tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun opettajat haluavat nähdä ryhmänsä Wilmassa. Arviointikirjojen muodostaminen   Arviointikirjat tehdään Kurren Perustiedot -ikkunan Ryhmät -välilehdellä. Kaikista ryhmistä voidaan muodostaa kerralla arviointikirjat, tai halutut ryhmät voidaan maalata listalta ja muodostaa vain näille ryhmille arviointikirjat.   Ylävalikosta valitaan Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen / Arviointikirjat , jolloin avautuu uusi Arviointikirjat Primukseen -ikkuna, jossa määritellään vielä tarkemmin arviointikirjojen asetukset . Muodostuksen jälkeen tulee vielä mahdollisesti virhelista (jos virheitä löytyy) ja yhteenveto arviointikirjoista. Yhteenvetolistan jälkeen Kurre vielä varmistaa arviointikirjojen muodostuksen. Tässä vaiheessa on siis vielä mahdollista perua toiminto.   Tärkeää! Arviointikirjojen muodostuksen jälkeen Primuksen Arviointi -rekisterissä tulisi tarkistaa, että arviointikirjoille on täyttynyt vähintään seuraavat kentät:   Kurssi Alkamispäivä Päättymispäivä Sekä jos on otettu käyttöön aineittaiset arviointikirjat-toiminto: Arviointien kurssit Arviointien alkamispäivät Arviointien päättymispäivät  
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Mikä on aineittainen arviointikirja? Aineittaisten ryhmien arviointikirjat -toiminnon avulla voidaan luoda arviointikirjat kerralla koko lukuvuodelle. Väliarviointien aikaan ei tarvitse luoda kevääksi uusia arviointikirjoja Kurresta, vaan arviointikirjoihin päivittyy esim.  kevään kurssi ja kevään päivämäärät heti toimeenpanon yhteydessä. Kun arviointikirja pysyy samana, eli Primuksessa ei muutu arviointikirjan korttinumero, niin esimerkiksi kokeet ja muut arvioinnit pysyvät näkyvissä Wilmassa saman aineen alla koko lukuvuoden.   Sama arviointikirja koko lukuvuodelle   Kenelle suositellaan? Toimintoa suositellaan erityisesti peruskouluille, joilla on kaksi arviointikertaa lukuvuodessa. Toiminnon avulla esimerkiksi ryhmälle merkityt kokeet näkyvät koko lukuvuoden opettajien Wilmassa.   Mitä edellyttää? Toiminnon käyttö edellyttää, että opetus on Kurressa aineina.   Tärkeää! Arviointikirjojen muodostuksen jälkeen Primuksen Arviointi -rekisterissä tulisi tarkistaa, että arviointikirjoille on täyttynyt vähintään seuraavat kentät: Kurssi Alkamispäivä Päättymispäivä sekä Arviointien kurssit Arviointien alkamispäivät Arviointien päättymispäivät   Kolmeen ensimmäiseen kenttään tulee lukuvuoden ensimmäisen kurssin tiedot ja päivämäärät  ja kolmeen viimeiseen kenttään puolestaan sitä seuraavan kurssin tai kurssien tiedot.  
Näytä koko artikkeli
Jenny Widlund MODERATOR
Jos opettajalla tai opiskelijalla ei näy Wilmassa työjärjestys, on kyse yleensä siitä, että tunnistetiedot eivät täsmää Primuksen ja Kurren välillä. Henkilölle on voitu esimerkiksi täyttää henkilötunnus Primukseen vasta  sen jälkeen kun hänet on ensin jo siirretty Kurreen.   Tunniste muutetaan valitsemalla Kurren perustiedoissa ko. henkilö aktiiviseksi ja klikkaamalla sitten alalaidasta Muuta tunniste -painiketta. Apuruudusta valitaan kohta Muodosta henkilötunnuksesta ja Tunnistetieto -kohtaan annetaan oikea hetu.     Henkilöillä tunniste on yleensä henkilötunnus, opetustiloilla, laitteilla ym. Primuksen korttinumeroon ja lyhenteeseen perustuva tunnus.   Joskus myös korttinumero voi Kurressa viitata väärään Primuksen korttiin tai puuttua kokonaan. Korttinumeron voi muuttaa suoraan Kurreen  klikkaamalla valitun rivin päällä hiiren 2.painikkeella ja valitsemalla kohdan Muuta Primuksen korttinumero. Korttinumero kannattaa tarkistaa huolellisesti ensin Primuksen rekisteristä.   Ohjevideo Tunnistetietojen tarkastus  
Näytä koko artikkeli
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:21
Tulemme tekemään teille avuksi lyhyitä ohjevideoita ja ensimmäiset ovatkin jo katsottavissa. Videot ovat muutaman minuutin mittaisia täsmäiskuja eri tilanteisiin, ja tulemme lisäämään niitä pikkuhiljaa lisää.   Katso sellaisenaan tai kirjallisten ohjeiden tukena!   Videokirjastoon pääset täältä
Näytä koko artikkeli
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:17
Kun oppilas vaihtaa koulua, siirretään oppilaan rekisterikorttikin toiselle koululle.  Kouluasteen sisäisissä siirroissa voidaan halutessa vaihtaa vain rekisterikortin koulu, jolloin kortti sellaisenaan siirtyy suoraan toiselle koululle.   Kosken tiedonsiirtojen kannalta pääsääntönä on se, että aina kun oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi muuttuu, tulee tehdä kopio kortista uudelle koululle. Suosittelemme kopiointia Koulusiirrot-toiminnon kautta  ( Toiminnot / Koulusiirrot / Kopioi toiseen kouluun ). Esikoulusta peruskouluun siirryttäessä pitää aina tehdä kortin kopiointi, sillä oppilaan opiskeluoikeuden tyyppi vaihtuu esiopetuksesta perusopetukseen.   Oppilaiden rekisterikortit toiselle koululle Koulusiirtojen esimerkkitapaukset kouluasteelta toiselle Koulusiirtojen jälkeen Kaikki koulusiirtoja koskevat ohjeet löytyvät täältä → Koulusiirrot MultiPrimuksessa 
Näytä koko artikkeli
updated by Maria Westerback COMMUNITY MANAGER ‎05-06-2018 10:13
  Alla on linkkejä peruskouluille tärkeisiin Koski-ohjeisiin. Ajankohtaiset muutokset Ohjeessa on esitelty ajankohtaiset Koski-siirtoon liittyvät muutokset, sekä kouluastekohtaiset että kaikkia koskevat. Kaikille yhteiset kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy kaikilla kouluasteilla olla täytettynä. Perusopetuksen kentät Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy peruskouluilla olla täytettynä. Kursseille täytettävät kentät Ohjeessa on esitelty kouluasteittain kentät, jotka täytyy kursseilla olla täytettynä. Joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy joustavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisopetuksen siirtoa varten olla täytettynä niistä tehdyille päätöksille. Tiedonsiirto Kosken testiympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken testiympäristöön tehdään. Tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön Ohjeessa kerrotaan, miten tiedonsiirto Kosken tuotantoympäristöön tehdään. Virheilmoitukset ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) Ohjeessa on listattuna Koski-siirrossa tulevia virheilmoituksia sekä ratkaisuehdotuksia virheiden korjaamiseen. Lisäksi ohjeessa on asiakkaiden esittämiä kysymyksiä Koski-tiedonsiirrosta sekä vastauksia niihin. Aikuisten perusopetuksen siirto Ohjeessa on esitelty kentät, jotka täytyy aikuisten perusopetuksen siirtoa varten olla täytettynä. Skeeman määritykset Ohjeessa on esitelty OPH:n Koski-skeeman määritykset. Ohjeesta löytyy tietoa, mistä kukin tieto haetaan Primuksesta.
Näytä koko artikkeli
updated by Tarja Jaakkonen COMMUNITY MANAGER ‎06-03-2018 08:58
Oppilaan tuen tietojen siirtyminen Koskeen menee tällä hetkellä (6.3.2018) eri rekistereistä riippuen siitä, millainen tuki on kyseessä. Tietoja ei siirretä opiskelijarekisterin vastaavista kentistä ollenkaan.
Näytä koko artikkeli
Ilmoitukset

Tervetuloa InSchool Communityyn!

Hakeaksesi tietoa koko InSchoolin alueelta, mene pääsivullemme ja valitse vasemmalla olevan hakukentän alasvetovalikossa vaihtoehto Yhteenveto. Muilla sivuilla ollessasi haku kohdistuu vain ko. kouluasteeseen tai alueeseen. Huomaa, että InSchool Info-osio vaatii kirjautumisen Communityyn.