Mina produkter

Logga in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
InSchool Svenska
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Etiketter
Sortera efter:
senast uppdaterad av Maria Westerback VISMA ‎10-10-2018 11:12
1. Eleven byter skola inom samma kommun (utbildningsarrangören förblir densamma) - Intensifierat stöd i den nya skolan: om det görs en ny pedagogisk bedömning i den nya skolan, ska det ursprungliga intensifierade stödets inledningsdatum stå som datum. - Särskilt stöd i den nya skolan: kan fortsätta under samma beslut. Om man gör ett fortsättningsbeslut ska det ursprungliga inledningsdatumet för särskilt stöd stå som inledningsdatum. 2. Elevens behov av särskilt stöd kontrolleras (åtminstone i övergångsskedena åk 2->3 samt åk 6->7) (utbildningsarrangören förblir densamma) - Särskilt stöd  avslutas: gör ett avslutningsbeslut - Särskilt stöd fortsätter: gör ett fortsättningsbeslut där det ursprungliga inledningsdatumet för särskilt stöd står som inledningsdatum för särskilt stöd. 3. Eleven flyttar till en annan kommun (utbildningsarrangören byts) - Intensifierat stöd i den nya kommunen: Behovet av intensifierat stöd omprövas i den nya kommunen. I den pedagogiska bedömningen ska inledningsdatumet vara det datum då det intensifierade stödet börjar i den nya kommunen. - Särskilt stöd i den nya kommunen: I den nya kommunen ska det alltid göras ett nytt beslut och inledningsdatumet för särskilt stöd ska vara det datum då det särskilda stödet börjar i den nya kommunen.   Info finns också på vår instruktionssajt: http://help.starsoft.fi/?q=sv/node/20118
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Maria Westerback VISMA ‎10-10-2018 10:29
Här kommer en kort introduktionsvideo om funktionerna i Communityn:      
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
  Du kan lämna ett supportärende till oss via kundportalen i vårt ticketsystem. I portalen ser du hur behandlingen av ärendet framskrider och kan även söka i vår FAQ-databas. I den här artikeln kan du läsa instruktionerna för kundportalen.   Att logga in i kundportalen Välkommen att använda vår nya kundportal! I fortsättningen kan du kontakta oss och skicka supportärenden via kundsupportens nya ticketsystem. Till kundportalen Ange ditt användarnamn, som är den e-postadress som du använder för att hålla kontakt med oss och som vi har i vårt system. Klicka på länken   Unohditko salasanasi? / Glömt lösenordet?   på inloggningssidan. Det här gör man bara första gången, för att få ett lösenord till tjänsten. Via den här länken kan du också beställa ett nytt lösenord i framtiden, om du glömmer ditt lösenord. Du får ett meddelande till din e-post från adressen   supportvisma.com , med rubriken   New OTRS password request.   Gå till inloggningssidan via länken i meddelandet. Du får också ett till e-postmeddelande som innehåller ditt lösenord till tjänsten. Logga in med din e-postadress och lösenordet. Du kan ändra lösenordet, och språket, i användarinställningarna (Käyttäjäasetukset) på förstasidan i portalen när du har loggat in.   Funktioner i kundportalen I Kundportalen finns två funktioner:   Ärenden   och   FAQ. Under   Ärenden   kan du välja om du vill göra en ny supportbegäran till vår kundsupport ( Nytt ärende ), eller om du vill titta på tidigare supportärenden ( Mina ärenden ). I portalen kan du också se vilka supportärenden som andra kontaktpersoner i din organisation har gjort ( Organisationens ärenden ). Under   Mina ärenden   kan du titta på antingen alla de supportärenden du skapat eller bara de som är öppna eller de som är avslutade. FAQ   innebär ofta frågat. Här samlar vi allmänna ärenden som ofta förekommer i vår kundsupport och lösningarna för dem. Funktionen är ännu helt ny, så innehållet kommer att utökas vartefter portalen används mer.   Att registrera ett supportärende dvs. en ticket Välj   Nytt ärende   under rubriken   Ärenden. Fyll i informationen: typ, tjänst, ämne och själva texten. Angående typen av supportärende finns det många alternativ att välja bland, så vi hoppas att ni väljer typen med omsorg. Det står alltid   Unclassified   i Typ-fältet när man inte har valt någon typ ännu. Typ : Consulting   = Konsultationsbehov. Mer omfattande support som är avgiftsbelagd. T.ex. när man tar i bruk en funktion eller behöver skolning. Incident   = Störning i programmen Request for Change   = Utvecklingsförslag (General) Service Request   = Annat supportbehov, eller be att vi kontaktar dig. Technical support   = Teknisk support. Stöd vid t.ex. uppdatering och installation. User support   = Normalt supportbehov för programmen. Vi rekommenderar det här alternativet när det är fråga om ett vanligt ärende till kundsupporten.   Tjänst: Välj det program som ärendet gäller i huvudsak: SaaS, Kurre, Primus eller Wilma. Under Primus och Wilma kan du vidare ange om supportbehovet gäller PrimusQuery eller Wilma-appen.   Klicka på   Spara   när du skrivit klart ditt supportärende. Den ticket du skapat överförs då till   Mina ärenden   där du kan följa statusen. Svaret på ditt supportärende skickas också till den e-postadress som är ditt användarnamn. Till kundportalen
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
Varje person som använder Wilma ska ha ett eget användarnamn. Den nyckelkod som man använder för att skapa sig ett Wilma-användarnamn är personlig och när man väl har förbrukat den går den inte att använda på nytt.   Instruera era användare att de i första hand ska kontakta skolan om de har problem med Wilma. Om skolan inte kan hjälpa användaren, är det skolan som ska kontakta vår kundsupport.   Vi rekommenderar att ni på inloggningssidan för Wilma lägger in ett infomeddelande om hur man gör koder åt sig och hur man ska göra i olika problemsituationer. Publicera notisen som administrationsnotis så syns den för alla. Se ytterligare information om notiser .   Du kan också använda dig av dessa färdiga instruktioner:   Första gången man skapar ett Wilma-användarnamn: Gör ett Wilma-konto med nyckelkod (vårdnadshavare)   Koppla samman flera Wilma-användarnamn under ett Wilma-konto: Förena flera användarnamn: lägg till roller   Allmänna instruktioner: Wilma-konto - lösningar i problemsituationer Vårdnadshavarnas Wilma-konton - FAQ Installera Wilma-appen - video (finska)   Instruktioner specifikt för personalen på skolor och läroanstalter: Anvisning för skolsekreterare Videor om hanteringen av Wilma och konton
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
Wilma-appen är framtagen för att man snabbt ska kunna komma åt sådana Wilma-funktioner som behövs mest i den dagliga användningen. I appen kan man t.ex. läsa och skriva meddelanden, se läsordningar, kursinformation och provdatum samt läsa notiser.   Ett Wilma-konto ska skapas i webbläsarversionen av Wilma - det går inte ännu att göra eller ändra ett konto med mobilappen.   Varje kommun eller läroanstalt har en egen Wilma-adress, och när man använder Wilma via en webbläsare kan man därför koppla samman användarnamn från en och samma Primus-databas. I Wilma-appen är det däremot möjligt att ha alla befintliga Wilma-konton, dvs. också de användarkonton som tillhör en annan kommun eller läroanstalt. I appen kan man alltså logga in med flera olika konton och behöver bara ha en Wilma.   Video: Att installera Wilma-appen (finska)
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
Du kan testa Wilma-funktionerna genom att göra koder i testsyfte för studerande och lärare. Dem har du nytta av i synnerhet när du vill ta reda på hur en viss funktion eller blankett syns för respektive användare i Wilma. Testkoder   Det är till stor hjälp att ha en separat Primus-databas där man kan köra test och planera ibruktagningen av större helheter. Installera alltså en annan databas parallellt med produktionsversionen för att prova dig fram i lugn och ro, utan att äventyra den egentliga Primus-databasen. Testdatabaser
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
  Bedömningslistorna kan du skapa genast när grupperna är gjorda i Kurre. Bedömningslistor måste skapas för att lärarna ska kunna se sina grupper i Wilma.   Att göra bedömningslistor   Bedömningslistorna gör man i Kurre under Grunduppgifter , på fliken Grupper . Välj antingen alla grupper på en gång eller måla vissa grupper på listan och skapa bedömningslistor enbart för dem.   Välj Dataöverföringar / Överför till Primus / Bedömningslistor i menyn uppe på sidan, så öppnas rutan Bedömningslistorna till Primus . I den här rutan ska du ange noggrannare  inställningar för bedömningslistorna . När detta är gjort kommer det eventuellt fram en fellista (om fel förekommer) och en sammanfattning över bedömningslistorna. Efter sammanfattningen ska man ännu bekräfta i Kurre att bedömningslistorna verkligen ska skapas. Det går alltså att avbryta processen ännu i det här skedet.   Viktigt! När bedömningslistorna har gjorts är det viktigt att ännu kontrollera  i Primus Bedömning-register att åtminstone följande fält är ifyllda:   Kurs Kursen börjar Kursen slutar Om ni använder flergångsbedömning för ämnesvisa grupper, kontrollera även: Bedömningarnas kurser Bedömningarnas inledningsdatum Bedömningarnas avslutningsdatum  
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
Vad är en ämnesspecifik bedömningslista? Med hjälp av flergångsbedömningsfunktionen för ämnesvisa grupper kan man göra upp bedömningslistorna för hela läsåret  på en gång. T.ex. vid julens mellanbedömning behöver man alltså inte skapa nya bedömningslistor för våren i Kurre. I stället kommer vårens kurs och vårens datum automatiskt in på bedömningslistan efter att man gjort fastställningen. Då bedömningslistan är densamma, dvs. kortnumret för bedömningslistan ändras inte i Primus, kommer t.ex. proven och övriga bedömningar finnas tillgängliga under ämnet i Wilma hela läsåret.   Samma bedömningslista hela läsåret   Vem rekommenderas att använda funktionen? Funktionen är speciellt användbar på grundskolor som bedömer två gånger om året. När funktionen är i användning ser lärarna t.ex. gruppens prov för hela läsåret i Wilma.   Vad krävs för att använda funktionen? Undervisningen hanteras i form av ämnen i Kurre.   Viktigt! När bedömningslistorna har gjorts är det viktigt att ännu kontrollera i Primus Bedömning-register att åtminstone följande fält är ifyllda:   Kurs Kursen börjar Kursen slutar samt Bedömningarnas kurser Bedömningarnas inledningsdatum Bedömningarnas avslutningsdatum I de tre första fälten står information om läsårets första kurs samt datumen, och de tre senare fälten innehåller information om den därpå följande kursen eller kurserna.  
Visa fullständig artikel
av Maria Westerback VISMA
  Om en lärare eller studerande inte ser läsordningar i Wilma, beror det ofta på att identifieringsuppgifterna inte stämmer överens mellan Primus och Kurre. Man har t.ex. fyllt i personbeteckningen för en person i Primus när personen redan har överförts till Kurre.   ID:t ändrar man i Kurre genom att välja personen i fråga i Grunduppgifter och sedan klicka på Ändra id nertill på sidan. I hjälprutan ska man sedan välja Skapa på basis av personbeteckning och ange den personbeteckningen i fältet Identifieringskod .   För personer är ID:t i allmänhet personbeteckningen, medan ID:t för utrymmen, apparater och annan utrustning ofta består av kortnummer och förkortning.   Ibland kan även kortnumret i Kurre hänvisa till fel kort i Primus eller saknas helt och hållet. Ett kortnummer kan man byta ut genom att högerklicka på den aktiverade raden i Kurre och välja alternativet Ändra Primus kortnummer . Kontrollera alltid kortnumret i Primus innan du gör ändringen.   ID-uppgiften i Kurre Instruktionsvideo
Visa fullständig artikel
Kungörelser
När du söker via Sök-fältet till vänster på den här sidan, görs sökningen bara på denna Användartips-sida. Vill du söka information från hela InSchool-området, ska sökningen göras på vår huvudsida: skriv där in sökordet i fältet upptill på sidan och välj alternativet Den här produkten i rullgardinsmenyn.

Om du inte hittar det du söker, eller om ditt ärende är av känslig natur, kan du lämna en ticket via Support-ikonen nedan.

Sådana ärenden som är gemensamma för alla våra kunder, t.ex. driftsmeddelanden och utvecklingsidéer, finns också de på huvudsidan