Informasjon for alle kunder av Visma Software AS
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Norske Bedrifter sakker akterut på digitalisering

Klara Vatten

Vismas undersøkelse Digital Index, viser at norske bedrifter sakker akterut på digitalisering. At de som har besvart undersøkelsen, daglige ledere og økonomiansvarlige, vekker bekymring for om bedriftene vil henge med i løpet og holde seg konkurransedyktige i årene som kommer.

 

Digitalisering er nødvendig for å jobbe smartere, minimere manuelle oppgaver og kutte kostnader. Det gjør oss mer attraktive og gjør det enklere å optimalisere interne prossesser. 

 

Produktivitet er ikke alt, men på lang sikt er det nesten alt. Et lands evne til å forbedre levestandarden over tid avhenger nesten utelukkende av evnen til å øke produksjonen per arbeider. (Perspektivmeldingen 2017)

 

Visma Digital Index viser at kun 47% av bedriftene i undersøkelsen har digitalisert de mest vanlige økonomiske og administrative prosessene. Flesteparten scanner inn kvitteringer og fyller inn skjemaer når de skal levere reiseregninger, og sender faktura i posten.

 

Utviklingen går alt for sakte i en tid der vi må greie å snu oss raskt og være fremoverlente.