peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:13
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten kustannuspaikkasiirrot tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä  pääset katsomaan Assetsin ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Raporttien tulostaminen suljetulta tilikaudelta onnistuu ainoastaan palauttamalla varmuuskopio,   joka on otettu ennen tilikauden vaihtoa.   Ennen varmuuskopion palauttamista voi ottaa varmuuskopion tästä hetkestä,   jotta voidaan palata takaisin tähän hetkeen raporttien tulostamisen jälkeen.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Tositteiden siirron kustannuspaikalta toiselle voit tehdä joko massasiirrolla tai kustannuspaikkasiirrolla. Massasiirto siirtää tositteet kustannuspaikalta toiselle siten, että tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla ikään kuin tositteet olisivat olleet uudella kustannuspaikalla aina aikojen alusta saakka. Kustannuspaikkasiirto sen sijaan lukitsee poistohistorian siirtohetkeen eli siirtää tositteet siten, että ennen siirtohetkeä tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla vanhalla kustannuspaikalla ja siirtohetken jälkeen uudella kustannuspaikalla.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos Käyttöomaisuustositteiden ylläpitonäytöstä tai pikasyöttönäytöstä puuttuu tositteita, on tarkastettava Suodatus toiminto, ettei mitään rajausta ole päällä. Jos työkalurivillä on (EI), Suodatus toiminto ei ole päällä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos kaikilta tileiltä poistot eivät nouse poistojen vientimuistiolle niin tarkasta, että näiden tilien taakse on määritelty kirjaustilit.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos Raportit – Omat raportit, tulostus antaa virheilmoituksen “Raporttitietokantaa ei löydy, toiminto keskeytetään” Käyttöomaisuuden raportti osiota ei ole asennettu siihen ympäristöön, josta Käyttöomaisuus sovellusta käytetään. Asenna raportit osio, eli aja Käyttöomaisuuden asennusmedialta Reports kansiosta Setup.exe.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Pikasyöttötaulukossa näkyvät, käyttöomaisuuteen tallennetut tositteiden kentät voidaan tulostaa Exceliin MS Excel -painikkeella. Kaikki pikasyöttönäkymän tiedot siirtyvät Exceliin. Määrittelemällä halutut kentät Määritteet -painikkeella ja tekemällä suodatin halutuilla rajaustekijöillä, saadaan halutut tiedot siirrettyä Exceliin.   Excel tiedostolle annetaan nimi ja hakemistopolku, jonne tiedosto tallennetaan. Ohjelma tallentaa käytetyt tiedostonimet ja hakemistopolun ja niitä ehdotetaan käytettäväksi seuraavalla tallennuskerralla. Tallennuksen jälkeen Excel tiedosto avautuu automaattisesti tarkistusta varten.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tämä ohje koskee vain Assets Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten varmuuskopiointi tehdään Assetsissa Pilvipalvelussa (SaaS).
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Poistosuunnitelman muutos toiminnolla (Toiminnot - Massatoiminnot - Poistosuunnitelman muutos) voidaan haluttujen tositteiden sumupoistosuunnitelmaa muuttaa yrityksen sisällä. Muutettavaksi valitaan saman poistosuunnitelman omaavia tositteita, sillä muutos tehdään samanlaisena kaikkiin valittuihin tositteisiin. Muutoshetkeen saakka kertyneet poistot huomioidaan sellaisinaan ja muutetulla suunnitelmalla jatketaan muutoshetkestä eteenpäin.   Poistosuunnitelman muutosta ei voi tehdä tositteille, joiden: - tositetyyppinä on Luovutus - poistojen alkamishetki on myöhäisempi kuin poistosuunnitelman muutospäivä - poistojen laskenta on loppunut ennen poistosuunnitelman muutospäivää (tosite on loppuunpoistunut)   Ennen poistosuunnitelman muutoksen tekemistä aineisto on lasketettava muutoshetkeen. Lisäksi on hyvä tulostaa kaikki tarvittavat raportit sekä ottaa varmuuskopio tietokannasta.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan tilikauden vaihteen toiminnoista Assetsissa.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Tositteen luovutusta koskevat tiedot syötetään Käyttöomaisuustositteiden ylläpidossa Luovutus -välilehdellä. Kun tosite halutaan luovuttaa, pidetään luovutettava tosite näytöllä näkyvissä ja valitaan Toiminnot – Luovutus. Jos luovutus halutaan peruuttaa, pidetään tosite näytöllä näkyvissä ja valitaan Toiminnot – Luovutuksen peruutus.   Ellei Luovutus ja Luovutuksen peruutus ole vieläkään aktiivisena, on tarkastettava käyttäjän oikeudet kohdassa Asetukset – Käyttäjätunnukset.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten arvonalennukset käsitellään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten avustukset käsitellään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten investointivarauksen käyttö käsitellään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Yksikkökohtaisissa asetuksissa voidaan sulkea edellinen tilikausi. Jos Asetukset - Yksikköasetukset paikassa laittaa täpän kohtaan Edellinen tilikausi on suljettu, niin edellisten tilikausien tositteiden muuttaminen ja poistaminen ei ole mahdollista. Tällä asetuksella varmistetaan, ettei tilien sumualkusaldoja voida muuttaa. Jos jostain syystä pitää päästä tekemään muutoksia edellisillä tilikausilla hankituille tositteille, voidaan asetus vapauttaa muutosten ajaksi.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten käyttäjiä ylläpidetään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten kirjaustilit määritellään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Varmuuskopio suositellaan otettavaksi ennen ja jälkeen tilikauden vaihdon, kausittain, aina ennen massamuutoksia sekä muita isompia toimenpiteitä.   Varmuuskopiointi tehdään kohdassa Toiminnot – Varmuuskopioiden teko. Vasemmalla puolella olevasta "Valittavissa" laatikosta valitaan ne tietokannat, jotka halutaan varmistaa ja siirretään ne > painikkeella oikeanpuoleiseen "Valittu" laatikkoon. Jos täppä annetaan kohtaan Yleisen tietokannan varmistus (kaikki yksiköt tulevat mukaan), tulevat kaikki ko. tietokantaan kuuluvat yksiköt valituksi varmistettaviksi.   Varmistus tapahtuu SQL Server palvelimen hakemistoon, joka on määritelty Käyttöomaisuuden Palvelin asennuksen yhteydessä (yksi polku/yleinen tietokanta). Käyttöomaisuus sovelluksesta varmistusten hakemistopolkua ei voi määrittää. Varmistuksen teko keskeytyy, jos varmistushakemiston määritys ei ole kelvollinen.   Tiedosto kohdassa näkyy varmuuskopiotiedoston oletusnimi ilman hakemistopolkua. Oletusnimi muodostuu seuraavasti FA_<Käyttäjätunnus>_<Päiväys>.bak. Esimerkiksi FA_sa_2016-10-25.bak eli 'sa' -käyttäjätunnuksella 25.10.2016 otettu varmuuskopio. Varmuuskopion nimen voi halutessa muuttaa kuvaavammaksi. Jos samanniminen tiedosto on jo olemassa ko. hakemistossa, ei sitä korvata vaan ohjelma pyytää käyttäjää vaihtamaan tiedoston nimeä. Takakenoviiva "\" tai kauttaviivaa "/" ei voi käyttää tiedostonimessä. Kuvaus kohtaan voidaan antaa vapaamuotoista tekstiä, joka antaa lisätietoa otettavasta varmuuskopiosta.   Varmuuskopiointi käynnistetään painamalla OK painiketta. Käyttöomaisuus tekee tällöin tiedoston, joka sisältää varmistuksen valituista tietokannoista. Kun varmuuskopiointi on onnistuneesti päättynyt, tulee ilmoitus "Varmistuksen teko onnistui".
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten Koonti -toiminto toimii Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli