peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 09:36
Tämä ohje koskee vain Approval Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Versiossa 9.2.1 Vientien selailu  (SLVSEL) -toiminnossa on nyt vaatimuksena, että kirjanpidosta vientejä voi poimia vain kirjanpidon tilin ja kohteen perusteella. Poiminnat voi tehdä sisäisen laskennan tilin ja halutun kohteen perusteella myös silloin, kun haluttu poimintataso ei ole mukana kirjanpidossa.   Kirjanpidon kohde on määritelty yrityksen perustamisvaiheessa kirjanpidon parametreissä (KPPARA). Määritystä ei voi lisätä, muuttaa tai poistaa enää sen jälkeen kun yritykseen on tallennettu vientejä.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:04
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?    Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:03
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?   Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:03
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?   Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan   - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa   - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee   - YLTULO:ssa ei ole enempää kuin .999 saman toiminnon listoja   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:01
Tilauksen erän tiedoissa lukee ’toimituserä käytössä’, eikä tilausta pääse muuttamaan? Tilauksen erä on jäänyt jostain syystä jumiin. Tilauksen saa korjattua keskeneräisen tilauksen korjaus (MTKOR8) –toiminnolla.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:01
Miten tehdään myyntilaskun kauden korjaaminen laskutuksessa? Jos laskuja ei ole siirretty reskontraan/kirjanpitoon, laskun kausi tieto korjataan laskun kausien korjaus (MTKOR1) –toiminnolla. Mikäli laskut on siirretty jo reskontraan/kirjanpitoon, pitää ennen laskun kauden korjaamista laskut poistaa reskontrasta (MRLAMP-toiminnolla) ja vastaavat tositteet kirjanpidosta (KPVIEN/KPTOPO –toiminnolla). Tämän jälkeen laskujen kausi tieto korjataan MTKOR1 –toiminnolla tai perumalla lasku (MTLPER) ja laskuttamalla uudelleen. Huom! Siirrettäessä laskut korjauksen jälkeen reskontraan ja kirjanpitoon MTLSII -toiminnolla pitää valita uusintasiirto, koska laskut on siirretty jo aikaisemmin.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:00
Myyntitapahtumien poisto on tehtävä, jos halutaan käyttää uudelleen samoja laskunnumeroita. Laskutuksessa ei voi olla samannumeroisia laskuja eri tilivuosilla. MTPOIS -toiminnolla poistetaan annetun kauden ja sitä vanhempien kausien laskut ja niiden tilaukset. Toiminto poistaa myös MTLAKI -toiminnolla kirjatut laskuttomat tilaukset. Poiston edellytys on, että laskut on siirretty tilastoihin, reskontraan ja kirjanpitoon. Jos laskulla ei ole merkintää ko. siirrosta, laskua ei poisteta. Laskuilla pitää olla myös kirjoituspäivä. Poistokausi ei saa olla avoin tilastossa, myyntireskontrassa tai kirjanpidossa. Ohjelma ei tarkista, millä päivämäärällä eri sovelluksiin siirto on tapahtunut. Ohjelma tarkistaa, että kaikki siirtopäivät ovat laskulla. Jos päivämäärät puuttuvat laskuilta, niille voi tehdä siirron ja/tai kirjoituksen. Tapahtumia ei siirretä kuitenkaan eteenpäin. Kun laskuilla on siirto- ja kirjoituspäivämäärät, ne ovat poistokelpoisia.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 13:57
Tarpeetomat käyttäjät poistetaan YLKAYT/Perustiedot sivulla. Hae käyttäjä ja valitse roskakori -painike. Toiminnon Plus-oikeudet välilehdellä voidaan käyttäjälle määritellä vaihtoehtoisesti Päättymispäivä, minkä jälkeen kirjaantuminen järjestelmään ei enään onnistu.  
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 13:57
Käyttäjä on unohtanut salasanan, miten salasanan pääsee vaihtamaan tietämättä vanhaa salasanaa? Kun pääkäyttäjän käyttäjätiedoissa (YLKAYT/Järjestelmäkohtaiset) on määritelty tieto Järjestelmän pääkäyttäjä, pääkäyttäjä voi vaihtaa käyttäjän salasanan tietämättä vanhaa.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 13:55
Käyttäjä perustetaan Käyttäjät (YLKAYT) –toiminnolla. Muuta näyttö uusi-tilaan. YLKAYT/Perustiedot –sivulla annetaan käyttäjätunnus ja nimi. Tallenna. Anna Plus-oikeudet sivulla tarvittavat oikeudet käyttäjälle. Liitä käyttäjä tarvittaviin yrityksiin Yritykset –sivulla ja anna oletuskirjoitin.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:49
Onko laskun kausi tiedon muuttaminen mahdollista?   Laskujen kausi tiedon muuttaminen ei ole mahdollista. Lasku on mitätöitävä tai poistettava tallennettava uudelleen oikealle kaudelle. Mikäli lasku poistetaan reskontrasta on huomioitava myös vastaavan tositteen poistaminen kirjanpidosta erikseen.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:48
Suoritus liian pieni / Osasuoritus Vastaanotimme myyntireskontran avoimeen laskuun suorituksen, joka oli 0,10 euroa vähemmän kuin alkuperäinen laskun summa. Summa on niin pieni, etten näe tarpeelliseksi pyytää loppusuoritusta asiakkaalta.   Kohdistaessani suoritusta ohjelma ilmoitti, että summa on liian pieni. Päästäkseni eteenpäin valitsin osasuorituksen. Näin ollen myyntireskontraan jäi avoimeksi kyseiselle laskulle 0,10 euroa. Lasku on nyt vain osittain suoritettu. Miten kohdistan lopun avoimista pois?   Loppuosuuden voi kuitata Käteissuoritusten syöttö (MRSUOR) -toiminnolla siten, että annetaan rahatiliksi tili, jolle puuttuva osuus kirjataan. Valitse vaihtoehto 'Näytä tiliöinti', voi vielä korjata syntynyttä tiliöintiä, jos tarpeen. Kuittaa loppu laskusta.   Myyntireskontran ohjaustiedot (MRPARA) voidaan myös määritellä kuinka paljon suoritus voi poiketa laskun summasta, jotta vielä se kuitataan loppuun suoritetuksi. Tili, jolle ylimääräinen tai puuttuva summa kirjataan, määritellään myyntitilin reskontratiedoissa 'Muu tili'-kohdassa. Näin puuttuvat pienet summat tai liian suuret summat kirjautuvat automaattisesti.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:46
Myyntilaskun mitätöinti Myyntireskontrassa kaksi laskua, jotka tulisi mitätöidä. Toinen laskuista on kaudella 12/vvvv, joka on auki. Toinen laskuista on suljetulla kaudella 08/vvvv. Kun mitätöintiä tehdään, mitä pitää valita että mitätöintitapahtuma tulee myös kirjanpidon puolelle?    Kauden 12/vvvv laskun voi mitätöidä Laskun mitätöinti (MRLAMI) -toiminnolla kaudelle 12/vvvv. Ohjelma ehdottaa mitätöinti tositteeksi alkuperäistä tositetta, jonka ehdotuksen voi hyväksyä. Valittaessa automaattitiliöinti, ohjelma tekee täsmälleen samanlaiset vastakkaismerkkiset viennit kirjanpitoon kuin alkuperäisellä tositteella on.   Kauden 08/vvvv lasku on mitätöitävä vanhimmalle avoimelle kaudelle eli tässä tapauksessa kaudelle 12/vvvv, kun alkuperäinen kausi ei ole enää avoin. Tähänkin ohjelma ehdottaa mitätöinnissä alkuperäistä tositetta, päivämäärää ja kautta, muuta tiedot kaudelle 12/vvvv tai muulle halutulle avoimelle kaudelle ja anna seuraava vapaa tositenumero tositelajista. Samoin tässä voit valita automaattitiliöinnin, niin vastakkaismerkkiset viennit syntyvät alkuperäisen tositteen mukaan.   Molemmissa tapauksissa voi myös valita näytä tiliöinti -vaihtoehdon. Valinta tekee samanlaiset viennit vastakkaismerkkisinä kuin alkuperäisellä tositteella, mutta avaa kirjanpidon vientien tiliöinnin, jossa voi tarkastaa viennit ja hyväksyä tehdyt viennit tiliöity -painikkeella.   Mitätöinnin jälkeen voi tarkastaa MRLASE -toiminnolla Tapahtumat sivulta, että mitätöintitapahtumat näkyvät laskuilla ok ja MRTILI -toiminnolla Näytä tiliöinti -valinnalla voi tarkastaa tositteet kirjanpidosta.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:45
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.  -  YLTULO listat. Toiminnossa ei saa olla enempää kuin .999 saman toiminnon listoja.   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen. Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:45
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,    -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.  -  YLTULO listat. Toiminnossa ei saa olla enempää kuin .999 saman toiminnon listoja.   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen. Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:41
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.    Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.   Käytetävissä on nyt myös PDF tulostus.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.    Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Sisäisen laskennan raportille tulostuu ?-merkkejä sarakkeelle   Jos raportin sarakkeelle tulostuu ?-merkkejä, tarkista, että sarakkeen leveys on riittävä, jotta kaikki luvut mahtuvat tulostumaan ko. kenttään.   Sisäisen laskennan raportille tulostuu ?-merkkejä yksittäisen/useamman tilin kohdalle?   Kaikki viennit eivät ole päivittyneet saldoihin oikein. Tee Saldojen tarkistus (SLTARK) kyseessä olevaan saldotauluun tilirajauksella. Saldojen tarkistus –toiminto avautuu ensin kirjoitin näyttöön, seuraavalla sivulla annetaan rajaukset. Saldojen tarkistuksen aikana kyseiseen yritykseen ei saa tallentaa tapahtumia.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Kirjanpidon raportille tulostuu ?-merkkejä yksittäisen/useamman tilin kohdalle?   Kaikki viennit eivät ole päivittyneet saldoihin oikein. Tee Saldojen tarkistus (KPTARK) kyseiselle tilille/tileille. Valinnalla Kaikki saldot. Jos kyse on vain alv-saldojen päivittymättymättömyydestä, valitaan Alv-saldot. Saldojen tarkistus –toiminto avautuu ensin kirjoitin näyttöön, seuraavalla sivulla annetaan rajaukset. Saldojen tarkistuksen aikana kyseiseen yritykseen ei saa tallentaa tapahtumia.
Näytä koko artikkeli