peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
Maarit M VISMA
Onko tositteen kausi tietoa mahdollista muuttaa?   Kirjanpitoon kausi tietoa voidaan myöhemmin korjata KPVIEN -toiminnossa valikkorivin Toiminnot -valikon Muuta kaudet -toiminnolla, ei kuitenkaan eri tilivuodelle.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Alv-kirjausten tarkistuslistalla (KPLVLU) on eroja. Alv-tilitykset on tehty alv-laskelman (KPLVLA) perusteella. Kumpi on oikein? Mistä erot johtuvat? Alv-koodia on korjattu KPVIEN-toiminnon kautta, se ei korjaa veron määrää?   Alv-tilitykset tehdään alv-laskelman perusteella. Viennillä oleva alv-koodi on laskennan perusteena. Alv-kirjausten tarkistuslistaa käytetään etsittäessä mahdollisia eroja alv-laskelmalla lasketun veron ja kirjanpitoon kirjatun veron välillä nettokirjaustapaa käytettäessä. Pienet erot (0,01-0,05) johtuvat laskentatekniikasta.   Alv-kirjausten tarkistuslista (KPLVLU): Alv-kirjausten tarkistuslista laskee alv-koodillisille vienneille veron tapahtumalla olevan alv-prosentin mukaan. Laskettua veroa verrataan arvonlisäverovelka- ja -saatavatileille kirjattuun veroon. Lista laskee kirjatun ja lasketun veron erotuksen tositekohtaisesti sekä myös alv-tilikohtaisesti, jos viennit listataan alv-tili-järjestyksessä.   - tositteet, joilla summa on ’kirjattu veroa’ ja ’ero’ sarakkeessa, on se mitä on kirjattu veroa. Tällöin yleensä tilin (vienniltä) takaa puuttuu alv-koodi.   - tositteet, joilla summa on ’laskettu veroa’ ja ’ero’ sarakkeessa, vero on laskettu, mutta ei kirjattu. Kaikkien tositteiden osalta on tutkittava onko veroa pitänyt laskea. Jos on, niin onko alv-koodi oikein ja korjattava tositteet KPVIEN -toiminnolla. Vienti on poistettava ensin, jotta alv-lasketaan uudelleen vienniltä.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:17
IntimePlus-ohjelmassa on 2 tapaa toteuttaa alv-prosenttien muutokset:   1-tapa   Perustetaan uudet alv-koodit (YLLVKO) (ja uudet verokannat (YLVERO), ei pakollista). On tärkeää hoitaa konekieliset liittymät, että muuttuvat alv-koodit tulevat tiedostoilla.   Jos tilikartassa on tilien takana oletusalv-koodeja, pitää ne muuttaa ja huomioida ajankohta, koska tilin takana oleva koodi muutetaan.   Laskutuksen tiliöinninohjauksille on muutettava oikeat alv-koodit (MATILI), jos IntimePlus laskutus-sovellus käytössä. Sopimuskantaan on muutettava uudet alv-koodit muutettujen tiliöintiohjauksien mukaan, MTKORS-ajolla voidaan tehdä massamuutos sopimuksille. Avoimeen tilauskantaan on muutettava uudet alv-koodit muutettujen tiliöintiohjauksien mukaan, MTKORT-ajolla voidaan tehdä massamuutos tilauksille.   2-tapa   Päivitetään alv-koodien taakse uudet prosentit ja voimaantulokausi, koodin nimi ja verokannan nimi muutetaan, kun on raportoitu vanhojen %:ien kausi.   Tässä tavassa ei koodeja tarvitse muuttaa liittymiin, mutta muutama ongelma voi tulla vastaan. Saattaa tulla vielä vanhoja laskuja, joiden alv pitää käsitellä vanhan %:n mukaan vaikka kirjanpidon kausi ja alv-kausi on jo uuden prosentin kaudella (esim. hyvityslaskut).   Intimen liittymissä ja käsin syötössä voidaan tuoda/antaa toimituskausi. Jos annetaan alv-kaudesta poikkeava toimituskausi, ohjelma käyttää tämän kauden mukaan alv-koodin takana olevaa alv-prosenttia.   Intimen laskutus tutkii alv-koodin prosentin erän toimituspäivämäärän mukaan kumpaa käyttää.   Jos on käytössä Aditron Workflow-laskujen kierrätysjärjestelmä, suosittelemme tapaa 1, koska laskuja kirjataan useammalle kaudelle rinnakkain.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:15
Tilivuoden päätösajo/Reskontrien tilastovuoden päätösajo ei käynnisty.   Ohjelma ilmoittaa; ajo on jo käynnissä. Jos tilivuoden päätös tai tilastovuoden päätös -toiminnoista palataan Kirjoitin valinnat –näytöltä pois käynnistämättä ajoa, ohjelmaan jää muistiin tieto, että ajo on käynnistetty, vaikka ajoa ei todellisuudessa käynnistettykään. Uudelleen käynnistettäessa ohjelma antaa ilmoituksen ’ajo on jo käynnissä’. Tilanne voidaan korjata YLKO11 –toiminnolla, jollei ajoa ole käynnistetty tai se ei ole erätyöjonossa. Ajon tila muutetaan nollaksi, 0 = ei käynnissä. Tilan muuttamisen jälkeen ajo käynnistetään normaalisti.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:12
Onko laskun kausi tiedon muuttaminen mahdollista?   Avoimen ostolaskun kauden voi muuttaa edelliselle avoimelle kaudelle. Tämä ominaisuus on tehty, jotta laskut saadaan maksuun jo ennen laskun varsinaista kautta. Kausi ei muutu kirjanpitoon.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:11
Mihin tallennetaan toimittajalla tarvittava verkkopalvelutunnus sähköisiä laskuja varten? Verkkopalvelutunnus määritellään käyttöön ORPARA/Tarkistukset -sivulla Verkkopalvelutunnukset käytössä -kohtaan ruksi. Määrittelyn jälkeen ORTOIM/Perustiedot -sivulle avautuu kaksi kenttää verkkopalvelutunnuksia varten.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:10
Laskun mitätöinti (ORLAMI) tehdään samalle tositenumerolle ja kaudelle kuin alkuperäinen lasku on ollut. Jos kyseinen kausi on suljettu, ohjelma ilmoittaa virheilmoituksen: ”Kausi virheellinen”. Tällöin pitää mitätöinti tehdä avoimelle kaudelle eli vaihtaa kausitieto. Lisäksi pitää vaihtaa myös tositenumero, koska samaa tositenumeroa ei voi käyttää eri kausilla. Jos kausitietoa ei vaihdeta, ohjelma antaa virheilmoituksen: ”Tosite on jo olemassa toisella kaudella”.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:07
Miten saa listattua toimittajan y-tunnuksen?   Valitsemalla Toimittajalistalle (ORTOLI) mukaan Lisärivit – Osoitetiedot. Lisäksi toimittajan y-tunnus näkyy ORTOIM toiminnon selailuikkunassa, jonka tiedot voidaan viedä exceliin ”Excel” –painikkeella.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Laskujen kirjoitus (MTLKIE) ei tulosta laskuja? Tarkista että lasku täyttää varmasti kaikki annetut poimintaehdot. Jos lasku on tulostettu jo yhden kerran, on uusintatulostusta varten annettava laskujen kirjoituspvm –kenttään laskun alkuperäinen kirjoituspäivä. Laskun alkuperäisen kirjoituspäivän voi tarkastaa Laskujen selailu (MTLASE) –toiminnolla Perustiedot-sivulta.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Laskujen uusintatulostus ei tulosta laskua uudelleen? Jos lasku on tulostettu jo yhden kerran, on uusintatulostusta varten annettava laskujen kirjoituspvm –kenttään laskun alkuperäinen kirjoituspäivä. Laskun alkuperäisen kirjoituspäivän voi tarkastaa Laskujen selailu (MTLASE) –toiminnolla Perustiedot-sivulta.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Laskujen siirto laskutuksesta reskontraan, MTLSII, ei ota laskua mukaan siirtoon? Tarkista ja vertaa laskun selailun (MTLASE) tietoja laskujen siirto tiedostoon (MTLSII) –toiminnossa annettuihin valintatekijöihin. MTLSII:n käynnistyssivulta näkee käynnistyksessä annetut valinnat. Täyttääkö kyseinen lasku kaikki siirrossa annetut valinnat. Useimmiten kausi tai tositelaji tieto on poikkeava. Käynnistä siirto oikeilla valintatekijöillä tai tarvittaessa peru lasku (MTLPER), korjaa tiedot oikeiksi ja siirrä lasku.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 13:53
Laskutus eränä (MTLAPE) ei ota mukaan kaikkia laskuttamattomia tilauksia? Tarkista ja vertaa tilauksen tietoja (MTTOKI, MTTISE) laskutus eränä käynnistyksessä annettuihin valintatekijöihin. Tilauksen on täytettävä kaikki laskutus eränä -toiminnossa annetut valinnat. Tavallisimmin tilauksen toimituspäivä ei täsmää MTLAPE:ssa annettuun toimituspäivään, eikä tilausta tällöin oteta mukaan laskutukseen. Tee uusi laskutus eränä oikeilla valinnoilla tai korjaa tarvittaessa tilauksen tietoja ja tee sitten laskutus uudelleen.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä  pääset katsomaan Assetsin ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Raporttien tulostaminen suljetulta tilikaudelta onnistuu ainoastaan palauttamalla varmuuskopio,   joka on otettu ennen tilikauden vaihtoa.   Ennen varmuuskopion palauttamista voi ottaa varmuuskopion tästä hetkestä,   jotta voidaan palata takaisin tähän hetkeen raporttien tulostamisen jälkeen.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Tositteiden siirron kustannuspaikalta toiselle voit tehdä joko massasiirrolla tai kustannuspaikkasiirrolla. Massasiirto siirtää tositteet kustannuspaikalta toiselle siten, että tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla ikään kuin tositteet olisivat olleet uudella kustannuspaikalla aina aikojen alusta saakka. Kustannuspaikkasiirto sen sijaan lukitsee poistohistorian siirtohetkeen eli siirtää tositteet siten, että ennen siirtohetkeä tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla vanhalla kustannuspaikalla ja siirtohetken jälkeen uudella kustannuspaikalla.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos Käyttöomaisuustositteiden ylläpitonäytöstä tai pikasyöttönäytöstä puuttuu tositteita, on tarkastettava Suodatus toiminto, ettei mitään rajausta ole päällä. Jos työkalurivillä on (EI), Suodatus toiminto ei ole päällä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos kaikilta tileiltä poistot eivät nouse poistojen vientimuistiolle niin tarkasta, että näiden tilien taakse on määritelty kirjaustilit.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos Raportit – Omat raportit, tulostus antaa virheilmoituksen “Raporttitietokantaa ei löydy, toiminto keskeytetään” Käyttöomaisuuden raportti osiota ei ole asennettu siihen ympäristöön, josta Käyttöomaisuus sovellusta käytetään. Asenna raportit osio, eli aja Käyttöomaisuuden asennusmedialta Reports kansiosta Setup.exe.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Pikasyöttötaulukossa näkyvät, käyttöomaisuuteen tallennetut tositteiden kentät voidaan tulostaa Exceliin MS Excel -painikkeella. Kaikki pikasyöttönäkymän tiedot siirtyvät Exceliin. Määrittelemällä halutut kentät Määritteet -painikkeella ja tekemällä suodatin halutuilla rajaustekijöillä, saadaan halutut tiedot siirrettyä Exceliin.   Excel tiedostolle annetaan nimi ja hakemistopolku, jonne tiedosto tallennetaan. Ohjelma tallentaa käytetyt tiedostonimet ja hakemistopolun ja niitä ehdotetaan käytettäväksi seuraavalla tallennuskerralla. Tallennuksen jälkeen Excel tiedosto avautuu automaattisesti tarkistusta varten.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tämä ohje koskee vain Assets Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten varmuuskopiointi tehdään Assetsissa Pilvipalvelussa (SaaS).
Näytä koko artikkeli
Online-käyttäjiä (186)