peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:17
IntimePlus-ohjelmassa on 2 tapaa toteuttaa alv-prosenttien muutokset:   1-tapa   Perustetaan uudet alv-koodit (YLLVKO) (ja uudet verokannat (YLVERO), ei pakollista). On tärkeää hoitaa konekieliset liittymät, että muuttuvat alv-koodit tulevat tiedostoilla.   Jos tilikartassa on tilien takana oletusalv-koodeja, pitää ne muuttaa ja huomioida ajankohta, koska tilin takana oleva koodi muutetaan.   Laskutuksen tiliöinninohjauksille on muutettava oikeat alv-koodit (MATILI), jos IntimePlus laskutus-sovellus käytössä. Sopimuskantaan on muutettava uudet alv-koodit muutettujen tiliöintiohjauksien mukaan, MTKORS-ajolla voidaan tehdä massamuutos sopimuksille. Avoimeen tilauskantaan on muutettava uudet alv-koodit muutettujen tiliöintiohjauksien mukaan, MTKORT-ajolla voidaan tehdä massamuutos tilauksille.   2-tapa   Päivitetään alv-koodien taakse uudet prosentit ja voimaantulokausi, koodin nimi ja verokannan nimi muutetaan, kun on raportoitu vanhojen %:ien kausi.   Tässä tavassa ei koodeja tarvitse muuttaa liittymiin, mutta muutama ongelma voi tulla vastaan. Saattaa tulla vielä vanhoja laskuja, joiden alv pitää käsitellä vanhan %:n mukaan vaikka kirjanpidon kausi ja alv-kausi on jo uuden prosentin kaudella (esim. hyvityslaskut).   Intimen liittymissä ja käsin syötössä voidaan tuoda/antaa toimituskausi. Jos annetaan alv-kaudesta poikkeava toimituskausi, ohjelma käyttää tämän kauden mukaan alv-koodin takana olevaa alv-prosenttia.   Intimen laskutus tutkii alv-koodin prosentin erän toimituspäivämäärän mukaan kumpaa käyttää.   Jos on käytössä Aditron Workflow-laskujen kierrätysjärjestelmä, suosittelemme tapaa 1, koska laskuja kirjataan useammalle kaudelle rinnakkain.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:04
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?    Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:41
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.    Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.   Käytetävissä on nyt myös PDF tulostus.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 13:53
Laskutus eränä (MTLAPE) ei ota mukaan kaikkia laskuttamattomia tilauksia? Tarkista ja vertaa tilauksen tietoja (MTTOKI, MTTISE) laskutus eränä käynnistyksessä annettuihin valintatekijöihin. Tilauksen on täytettävä kaikki laskutus eränä -toiminnossa annetut valinnat. Tavallisimmin tilauksen toimituspäivä ei täsmää MTLAPE:ssa annettuun toimituspäivään, eikä tilausta tällöin oteta mukaan laskutukseen. Tee uusi laskutus eränä oikeilla valinnoilla tai korjaa tarvittaessa tilauksen tietoja ja tee sitten laskutus uudelleen.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:01
Miten tehdään myyntilaskun kauden korjaaminen laskutuksessa? Jos laskuja ei ole siirretty reskontraan/kirjanpitoon, laskun kausi tieto korjataan laskun kausien korjaus (MTKOR1) –toiminnolla. Mikäli laskut on siirretty jo reskontraan/kirjanpitoon, pitää ennen laskun kauden korjaamista laskut poistaa reskontrasta (MRLAMP-toiminnolla) ja vastaavat tositteet kirjanpidosta (KPVIEN/KPTOPO –toiminnolla). Tämän jälkeen laskujen kausi tieto korjataan MTKOR1 –toiminnolla tai perumalla lasku (MTLPER) ja laskuttamalla uudelleen. Huom! Siirrettäessä laskut korjauksen jälkeen reskontraan ja kirjanpitoon MTLSII -toiminnolla pitää valita uusintasiirto, koska laskut on siirretty jo aikaisemmin.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:45
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.  -  YLTULO listat. Toiminnossa ei saa olla enempää kuin .999 saman toiminnon listoja.   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen. Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:03
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?   Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan   - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa   - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee   - YLTULO:ssa ei ole enempää kuin .999 saman toiminnon listoja   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:46
Myyntilaskun mitätöinti Myyntireskontrassa kaksi laskua, jotka tulisi mitätöidä. Toinen laskuista on kaudella 12/vvvv, joka on auki. Toinen laskuista on suljetulla kaudella 08/vvvv. Kun mitätöintiä tehdään, mitä pitää valita että mitätöintitapahtuma tulee myös kirjanpidon puolelle?    Kauden 12/vvvv laskun voi mitätöidä Laskun mitätöinti (MRLAMI) -toiminnolla kaudelle 12/vvvv. Ohjelma ehdottaa mitätöinti tositteeksi alkuperäistä tositetta, jonka ehdotuksen voi hyväksyä. Valittaessa automaattitiliöinti, ohjelma tekee täsmälleen samanlaiset vastakkaismerkkiset viennit kirjanpitoon kuin alkuperäisellä tositteella on.   Kauden 08/vvvv lasku on mitätöitävä vanhimmalle avoimelle kaudelle eli tässä tapauksessa kaudelle 12/vvvv, kun alkuperäinen kausi ei ole enää avoin. Tähänkin ohjelma ehdottaa mitätöinnissä alkuperäistä tositetta, päivämäärää ja kautta, muuta tiedot kaudelle 12/vvvv tai muulle halutulle avoimelle kaudelle ja anna seuraava vapaa tositenumero tositelajista. Samoin tässä voit valita automaattitiliöinnin, niin vastakkaismerkkiset viennit syntyvät alkuperäisen tositteen mukaan.   Molemmissa tapauksissa voi myös valita näytä tiliöinti -vaihtoehdon. Valinta tekee samanlaiset viennit vastakkaismerkkisinä kuin alkuperäisellä tositteella, mutta avaa kirjanpidon vientien tiliöinnin, jossa voi tarkastaa viennit ja hyväksyä tehdyt viennit tiliöity -painikkeella.   Mitätöinnin jälkeen voi tarkastaa MRLASE -toiminnolla Tapahtumat sivulta, että mitätöintitapahtumat näkyvät laskuilla ok ja MRTILI -toiminnolla Näytä tiliöinti -valinnalla voi tarkastaa tositteet kirjanpidosta.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 13:57
Käyttäjä on unohtanut salasanan, miten salasanan pääsee vaihtamaan tietämättä vanhaa salasanaa? Kun pääkäyttäjän käyttäjätiedoissa (YLKAYT/Järjestelmäkohtaiset) on määritelty tieto Järjestelmän pääkäyttäjä, pääkäyttäjä voi vaihtaa käyttäjän salasanan tietämättä vanhaa.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Onko tositteen kausi tietoa mahdollista muuttaa?   Kirjanpitoon kausi tietoa voidaan myöhemmin korjata KPVIEN -toiminnossa valikkorivin Toiminnot -valikon Muuta kaudet -toiminnolla, ei kuitenkaan eri tilivuodelle.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Alv-kirjausten tarkistuslistalla (KPLVLU) on eroja. Alv-tilitykset on tehty alv-laskelman (KPLVLA) perusteella. Kumpi on oikein? Mistä erot johtuvat? Alv-koodia on korjattu KPVIEN-toiminnon kautta, se ei korjaa veron määrää?   Alv-tilitykset tehdään alv-laskelman perusteella. Viennillä oleva alv-koodi on laskennan perusteena. Alv-kirjausten tarkistuslistaa käytetään etsittäessä mahdollisia eroja alv-laskelmalla lasketun veron ja kirjanpitoon kirjatun veron välillä nettokirjaustapaa käytettäessä. Pienet erot (0,01-0,05) johtuvat laskentatekniikasta.   Alv-kirjausten tarkistuslista (KPLVLU): Alv-kirjausten tarkistuslista laskee alv-koodillisille vienneille veron tapahtumalla olevan alv-prosentin mukaan. Laskettua veroa verrataan arvonlisäverovelka- ja -saatavatileille kirjattuun veroon. Lista laskee kirjatun ja lasketun veron erotuksen tositekohtaisesti sekä myös alv-tilikohtaisesti, jos viennit listataan alv-tili-järjestyksessä.   - tositteet, joilla summa on ’kirjattu veroa’ ja ’ero’ sarakkeessa, on se mitä on kirjattu veroa. Tällöin yleensä tilin (vienniltä) takaa puuttuu alv-koodi.   - tositteet, joilla summa on ’laskettu veroa’ ja ’ero’ sarakkeessa, vero on laskettu, mutta ei kirjattu. Kaikkien tositteiden osalta on tutkittava onko veroa pitänyt laskea. Jos on, niin onko alv-koodi oikein ja korjattava tositteet KPVIEN -toiminnolla. Vienti on poistettava ensin, jotta alv-lasketaan uudelleen vienniltä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Laskujen siirto laskutuksesta reskontraan, MTLSII, ei ota laskua mukaan siirtoon? Tarkista ja vertaa laskun selailun (MTLASE) tietoja laskujen siirto tiedostoon (MTLSII) –toiminnossa annettuihin valintatekijöihin. MTLSII:n käynnistyssivulta näkee käynnistyksessä annetut valinnat. Täyttääkö kyseinen lasku kaikki siirrossa annetut valinnat. Useimmiten kausi tai tositelaji tieto on poikkeava. Käynnistä siirto oikeilla valintatekijöillä tai tarvittaessa peru lasku (MTLPER), korjaa tiedot oikeiksi ja siirrä lasku.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:45
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,    -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.  -  YLTULO listat. Toiminnossa ei saa olla enempää kuin .999 saman toiminnon listoja.   Poista vanhoja painikkeella saat poistettua vanhat listat päivämäärä rajausta käyttäen. Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎14-03-2019 14:48
Suoritus liian pieni / Osasuoritus Vastaanotimme myyntireskontran avoimeen laskuun suorituksen, joka oli 0,10 euroa vähemmän kuin alkuperäinen laskun summa. Summa on niin pieni, etten näe tarpeelliseksi pyytää loppusuoritusta asiakkaalta.   Kohdistaessani suoritusta ohjelma ilmoitti, että summa on liian pieni. Päästäkseni eteenpäin valitsin osasuorituksen. Näin ollen myyntireskontraan jäi avoimeksi kyseiselle laskulle 0,10 euroa. Lasku on nyt vain osittain suoritettu. Miten kohdistan lopun avoimista pois?   Loppuosuuden voi kuitata Käteissuoritusten syöttö (MRSUOR) -toiminnolla siten, että annetaan rahatiliksi tili, jolle puuttuva osuus kirjataan. Valitse vaihtoehto 'Näytä tiliöinti', voi vielä korjata syntynyttä tiliöintiä, jos tarpeen. Kuittaa loppu laskusta.   Myyntireskontran ohjaustiedot (MRPARA) voidaan myös määritellä kuinka paljon suoritus voi poiketa laskun summasta, jotta vielä se kuitataan loppuun suoritetuksi. Tili, jolle ylimääräinen tai puuttuva summa kirjataan, määritellään myyntitilin reskontratiedoissa 'Muu tili'-kohdassa. Näin puuttuvat pienet summat tai liian suuret summat kirjautuvat automaattisesti.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 13:55
Käyttäjä perustetaan Käyttäjät (YLKAYT) –toiminnolla. Muuta näyttö uusi-tilaan. YLKAYT/Perustiedot –sivulla annetaan käyttäjätunnus ja nimi. Tallenna. Anna Plus-oikeudet sivulla tarvittavat oikeudet käyttäjälle. Liitä käyttäjä tarvittaviin yrityksiin Yritykset –sivulla ja anna oletuskirjoitin.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎11-03-2019 11:30
Ohjelma ilmoittaa; ajo on jo käynnissä. Jos tilivuoden päätös tai tilastovuoden päätös -toiminnoista palataan Kirjoitin valinnat –näytöltä pois käynnistämättä ajoa, ohjelmaan jää muistiin tieto, että ajo on käynnistetty, vaikka ajoa ei todellisuudessa käynnistettykään. Uudelleen käynnistettäessa ohjelma antaa ilmoituksen ’ajo on jo käynnissä’. Tilanne voidaan korjata YLKO11 –toiminnolla, jollei ajoa ole käynnistetty tai se ei ole erätyöjonossa. Ajon tila muutetaan nollaksi, 0 = ei käynnissä. Tilan muuttamisen jälkeen ajo käynnistetään normaalisti.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Miksi kirjoitin ei tulosta käynnistämääni listaa/raporttia?   Tarkista että,   -  onko aikaisemmin käynnistetty työ kesken, oma työsi odottaa jonossa. Erätyöt (YLERAT) – Erätyö-sivulta, näet jonossa olevat työt eräsuoritin kohtaisesti. -  erätyösuoritin on käynnissä, jos käynnistit listan/raportin erätyönä muu ajoluokkaan.    Tarvittaessa uuden erätyösuorittimen voi käynnistää sovelluksesta Erätyöt (YLERAT) – Eräsuoritin-sivu – Uusi suoritin – Hyväksy ehdotetut oletukset.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Kirjanpidon raportille tulostuu ?-merkkejä yksittäisen/useamman tilin kohdalle?   Kaikki viennit eivät ole päivittyneet saldoihin oikein. Tee Saldojen tarkistus (KPTARK) kyseiselle tilille/tileille. Valinnalla Kaikki saldot. Jos kyse on vain alv-saldojen päivittymättymättömyydestä, valitaan Alv-saldot. Saldojen tarkistus –toiminto avautuu ensin kirjoitin näyttöön, seuraavalla sivulla annetaan rajaukset. Saldojen tarkistuksen aikana kyseiseen yritykseen ei saa tallentaa tapahtumia.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:01
Tilauksen erän tiedoissa lukee ’toimituserä käytössä’, eikä tilausta pääse muuttamaan? Tilauksen erä on jäänyt jostain syystä jumiin. Tilauksen saa korjattua keskeneräisen tilauksen korjaus (MTKOR8) –toiminnolla.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎28-03-2019 14:03
Miksi tiedoston sisäänluvusta tulostuu vain käynnistyssivu ja nollalista?   Tarkista että, - tiedoston kaksi ensimmäistä merkkiä ovat sen yrityksen yritystunnus, johon tiedostoa luetaan - tiedoston alussa ei ole tyhjiä rivejä tai tyhjiä kenttiä rivin alussa - käyttäjällä on riittävät oikeudet hakemistoon, jossa tiedosto sijaitsee
Näytä koko artikkeli