atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Iespēja izmantot Excel spraudņa funkcijas Excel Visual Basic for Applications

autors Ilga Baiža (Atjaunots ‎19-02-2020 10:07 autors Ilga Baiža VISMA )

Klienti, veidojot atskaites ar Excel spraudņa palīdzību, ir saskārušies ar vajadzību reizē ar pārlasīšanas darbību veikt vēl kādas Excel darbības, kuru izsaukšanai nepieciešamas lietotāja darbības, piemēram, Rakurstabulas (PivotTable) pārlasīšana.

Šādās situācijās par palīdzēt Macros jeb Excel Visual Basic for Applications iespējas apvienot šīs darbības vienā pogā.

 

Izmaiņas pieejamas ar Excel spraudņa versiju 550.1.

Excel spraudņa instalāciju iespējams iegūt no Visma FTP servera adresē:
ftp://apvinst:iopyRT5431@ftp.visma.lv/apv/Piegades/HorizonExcelAddIn/.

 

Excel VBA pieejamas jaunas komandas:

 

  • Pārlasīt visu

Call Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.RefreshAll

 

  • Pārlasīt konkrētu lapu

Call Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.RefreshList("")

Iekavās lapas apzīmējums - tikai nosaukums ("VG") vai objekts (ActiveWorkbook.Sheets("VG")).

 

  • Ja pēc pārlasīšanas darbības paredzēts veikt vēl citas darbības, tad iesakām pārliecināties, ka pārlasīšana ir beigusies.

Do While Not Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.IsCompleted

      DoEvents

Loop

 

Piemēri kā aprakstīt pārlasīšanu:

-------------------------------------------

Sub parlasit_VG()

  Call Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.RefreshList("VG")

  Do While Not Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.IsCompleted

      DoEvents

  Loop

End Sub

-------------------------------------------

Sub parlasit_visu()

  Call Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.RefreshAll

  Do While Not Application.COMAddIns.Item("Horizon Excel AddIn").Object.IsCompleted

      DoEvents

  Loop

End Sub

-------------------------------------------