atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Izmaiņas MKN Nr.1013 pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

autors Ilga Andersone (Atjaunots ‎23-01-2020 22:53 autors Ilga Andersone VISMA )

Sākot no 22. novembra, ir stājušies spēkā grozījumi MKN Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Tā kā šie grozījumi skar arī procesus, ko ikdienā veicat Horizon, esam tos izpētījuši.

 

Grozījumi ietekmē klientu apziņošanas procesus, piemēram, uz rēķiniem nepieciešams norādīt mājas kopējo ūdens patēriņu, mājas starpību, iedzīvotājiem jāattēlo brīdinājumi par skaitītāja verificēšanas termiņa beigām u.c. Horizon rēķina izdrukā šos datus iespējams attēlot jau tagad, ja nepieciešama palīdzība ar rēķinu izdruku rediģēšanu vērsieties pie sava apkalpotāja.

 

Aprēķina procesos grozījumi skar tādus pakalpojumus kā lietus ūdens kanalizācija, asenizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana un siltumenerģija, bet vislielākās izmaiņas attiecas uz ūdens starpības aprēķiniem.

 

Grozījumos 19. punkts papildināts ar vairākām iespējām kā sadalīt mājas ūdens starpību gadījumos, kad mājā nav dzīvokļi, kas atbilst 19.1 punkta nosacījumiem. Izpētot Horzion iespējas secinājām, ka varam nodrošināt visus variantus izņemot apakšpunktu 19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem.

 

Savādāka ūdens patēriņa starpības sadale tiek veikta, ja mājā ir dzīvokļi, kas atbilst 19.1 punkta nosacījumiem. Ūdens starpības sadalei šādos gadījumos pēc grozījumiem jāveic savādāk un to apraksta punkts 19.2.  

 

Izvērtējot izmaiņas izveidojām iespējamo mājas ūdens starpības sadales algoritmu ievērojot ūdens patēriņa normu mēnesī vienam cilvēkam.

 

Ūdens starpības 2020 (3).png

 

Veidojot šādu algoritmu rodas nepieciešamība pēc papildus datiem - līgumā fiksēta deklarēto personu vai faktiski dzīvojošo personu skaita, ūdens patēriņa normas uz vienu personu mēnesī, kas atbilst konkrētai mājai.

 

Apskatījām dažus aprēķina piemērus.

Gadījums, kad starpību nepieciešams sadalīt tikai dzīvokļiem, kas atbilst 19.¹ punkta nosacījumiem.

 

US2020_tikai_sliktajiem_2.png

 

Gadījums, kad starpība tiek sadalīta dzīvokļiem, kas atbilst 19.¹ punkta nosacījumiem, un pārpalikums uz visiem.

 

UD2020_parpalikums_visiem_2.png

 

Veikti grozījumi arī 19.1 punktā. Uz Horizon iespējamo patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinu tieši attiecas 19.1. un 19.2. apakšpunkti. Pēc grozījumiem atkārtotai verifikācijai vairs nav paredzēts laiks veikt to 3 mēnešu laikā no verifikācijas termiņa, tātad analīzes vednī nepieciešams norādīt attiecīgu pieļaujamo periodu verifikācijai. Tie klienti, kas izmanto skaitītāju lauku Piedalās aprēķinos līdz jāizvērtē kādas izmaiņas nepieciešamas tur.

Prezentācija no 22.01.2020. semināra "Aktualitātes apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem"

 

 

6 Komentāri
AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

I. variants:

- Ja mājā visi ir "labie" dzīvokļi, tad varētu saglabāt līdzšinējo pierasto metodi - dalīt ūdens patēriņa starpību uz īpašumu skaitu.

- Ja mājā ir 19.¹p. minētie "sliktie" dzīvokļi, tad, ievērojot 19.²p. ierobežojumus, ūdens starpības sadale būtu jāveic vairākos etapos:

1. Jāaprēķina, kāda būtu ūdens apjoma kopsumma personām pēc normām sliktajos dzīvokļos;

2.1. Ja 1.p. aprēķinātais normu kopapjoms ir lielāks par starpību, tad, visu starpību var droši sadalīt uz personu skaitu sliktajos dzīvokļos.

2.2.  Ja starpība tomēr ir lielāka par 1.p. aprēķināto apjomu pēc normām, tad uz slikto dzīvokļu personām atstāj ūdeni pēc normām (1.p.);

3. Pēc tam, pēc 2.2.p. aprēķina, atlikušo starpības daļu sadala uz visu īpašumu skaitu.

---

II. variants:

- Ja mājā visi ir "labie dzīvokļi", tad var sadalīt ūdens starpību uz personu skaitu visos īpašumos mājā.

- Ja mājā ir 19.¹p. minētie slikto dzīvokļi, tad, 1.p. un 2.p. atstāj, kā I. variantā, bet

3. Pēc tam, pēc 2.2.p. aprēķina, atlikušo starpības daļu sadala uz personu skaitu visos īpašumos mājā.

 

Subjektīvi šķiet labāks II. variants, jo tad vienīgais sadalījuma mainīgais ir personu skaits.

 

AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Par ūdens starpības sadalījumu, ja mājas starpība ir negatīva.

       Vienkāršākais negatīvas starpības sadalījums ir - uz visiem dzīvokļiem. Īpaši, ja iepriekš uz visiem dzīvokļiem ir bijušas pozitīvas starpības. Tikai šajā gadījumā visiem dzīvokļiem pazīmei jeb ūdens starpības pārdales koeficientam ir jābūt "0". Vajadzības gadījumā, atsevišķiem līgumiem šī pazīme "0" jānorāda manuāli, Piezīmēs norādot iemeslu. Nav vēlams negatīvu starpību aprēķināt tiem dzīvokļiem, kam nav ūdens pieslēguma un pozitīvas starpības iepriekš nav tikušas aprēķinātas.

 

       Reizēm ir situācijas, kad iepriekšējos mēnešos pozitīvā ūdens starpība mājā ilgstoši un pastāvīgi ir bijusi sadalīta tikai uz vienu dzīvokli vai uz dažiem dzīvokļiem. Tad, mēnesī, kad starpība veidojas negatīva, es tīri cilvēcisku apsvērumu dēļ, cenšos šo negatīvo starpību tajā mēnesī attiecināt tikai uz minētajiem dzīvokļiem, manipulējot ar koeficientiem.

AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Beidzot pārbaudīju aprēķinu scenārijus pēc piemērā norādītās excel formulas.
Domāju, no formulas var ņemt ārā sadaļu "nezinām ko darīt", tad paliek
=IF(B6>0;IF(B5>B7;E11*C11+(B5-B7)/B8;B5/B7*E11*C11);B5/B8)

       Dzīvokli, kas atbilst 19.¹ punkta nosacījumiem, saukšu par slikto.
Ar iepriekš minēto formulu-
1. -ja mājā visi ir labie dzīvokļi, tad
gan pozitīva gan negatīva starpība sadalās proporcionāli dzīvokļu skaitam;

2. -ja mājā ir viens vai vairāki sliktie dzīvokļi, tad
2.1. -pozitīva starpība, nepārsniedzot normas, sadalās proporcionāli personu skaitam sliktajos dzīvokļos, pārpalikums, kas virs normas, sadalās proporcionāli dzīvokļu skaitam,
2.2. -negatīva starpība starpība sadalās proporcionāli personu skaitam sliktajos dzīvokļos, bez pārpalikuma.

       Manuprāt, aprēķini pēc šāda algoritma sadala ūdens starpību pareizi un dalījums atbilst MK1013. noteikumu prasībām, kā arī daļēji tiek saglabāts gan mums gan klientiem pierastais dalījums proporcionāli dzīvokļu skaitam.
       Būtu labi līdz janvāra beigām ieviest šādu aprēķinu metodiku Horizonā, lai jau no 1.janvāra starpību sadale būtu pēc jaunās metodes.

AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Izskatās, ka esmu vienīgais, kam ir aktuāls ūdens patēriņa starpības sadales jautājums 😂

     Otra man aktuālā tēma ir MKN.1013 noteiktās prasības sniegt vairāk informāciju klientiem.

MKN.1013 atsevišķi punkti nosaka pārvaldniekam papildus pienākumus sniegt īpašniekiem aktuālu rakstisku informāciju atsevišķos gadījumos. Lūgums kolēģiem NĪP jomā, padalīties ar savu risinājumu piedāvājumiem!
     Zemāk piedāvāju kompaktus risinājumus, kādus šobrīd NĪP rēķina formā izmanto mūsu uzņēmums, ģenerējot informatīvu tekstu uz ikmēneša NĪP rēķiniem:

Prasība.
14.2 Pārvaldniekam ir pienākums vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja verificēšanas termiņa beigām rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekam par nepieciešamību veikt skaitītāja atkārtoto verificēšanu…

Risinājums.
IF((«Līguma skaitītāji.Nāk.verifikācijas datums»-«Dokuments.Dok. datums»<90) AND («Līguma skaitītāji.Nāk.verifikācijas datums»>0),'Ūdens patēriņa skaitītājiem nepieciešams veikt atkārtotu verificēšanu! Tālrunis uzziņām 63232151.',' ')

 

Prasība.
18.1 Pārvaldniekam ir pienākums rēķinos par patērēto ūdeni norādīt kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, kā arī starpību…

Risinājums.
'Mājai piegādātā ūdens apjoms pēc mājas skaitītāja: '+str(«TG ēkas mainīgie.M1_4.Daudzums»)+' m³, dzīvokļos iedzīvotāju paziņotais: '+str(«TG ēkas mainīgie.M1_3.Daudzums»)+' m³, mājas ūdens starpība: '+str(«TG ēkas mainīgie.M1_2.Daudzums»)+' .'

 

Prasība.
29.1 Pārvaldniekam līdz nākamajai ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanai ir pienākums informēt attiecīgo dzīvokļa īpašnieku, ka viņš nav iesniedzis ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus…

Risinājums.
IF((«Aprēķinu skaitītāju rādījumi.Daudzuma tips»=1) OR («Aprēķinu skaitītāju rādījumi.Daudzuma tips»=4),'Nav iesniegti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi! Aprēķins var tikt veikts pēc mājas ūdens starpības.',' ')

 

     Papildus informācija uz rēķiniem: Tiek norādīts katra ūdens skaitītāja tips, eksemplāra numurs, rādījumi, ūdens patēriņš, verificēšanas termiņš. Ja skaitītāju dzīvoklī nav, vai to verificēšanas termiņš beidzies, tad verificēšanas termiņa vietā tiek norādīta atbilstoša informācija.

IF(«Aprēķinu skaitītāju rādījumi.SkaE.Nāk.verifikācijas datums»>0,'verifik. termiņš','skaitītāju nav, vai tie ir nederīgi')

 

autors Ilga Andersone (Atjaunots ‎21-01-2020 08:49 autors Mija Zaļūksne VISMA )

@AndisN Man tavi apsvērumi un risinājumi liekas korekti. Protams gribētos dzirdēt vēl kāda nozares pārstāvja viedokli.

Gaidīsim ciemos jau šo trešdien, 22.01., lai runātu klātienē.

Noteikti varam arī apspriest ka Community ir vērtīga vieta, kur pārrunāt risinājumus, lai šeit pievienotos vēl aktīvi lietotāji.

AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Runājot par MKN.1013, 30.punktu, kas uzliek pienākumu pārvaldniekam rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai. Mājās, kur lielākajai daļai no dzīvokļiem jau gadiem nav ūdens skaitītāju, un īpašnieki pat neplāno tos uzstādīt, jo viņiem tāpat ir labi, būtu muļķīgi to katru mēnesi atgādināt. Manuprāt, par starpību būtu jāsāk uztraukties tad, ja tā pārsniedz kādu noteiktu apjomu uz cilvēku, kaut vai to pašu normu, nevis % no mājas ievada.