cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Labels
Sort by:
Artikkelissa on linkkejä ammatillisille oppilaitoksille tärkeisiin Koski-ohjeisiin.
View full article
Reformin tuomat muutokset ammatilliseen koulutukseen pääpiirteissään.
View full article
Reformin mukaiset koulutus- ja oppisopimusten lomake- ja -tulosteohjeet on julkaistu help-sivuillamme.
View full article
Reformin vaikutus valmentaviin koulutuksiin.
View full article
Reformin vaikutus ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.
View full article
Featured Article