Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
  Mededelingen In deze release notes van versie 211.02 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211.      Versie 211.02 zal op dinsdagavond 17 januari 2023 worden geïnstalleerd.         Wijzigingen in bestaande inrichting Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB In release V211.01 hebben we het mogelijk gemaakt om de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB te gebruiken. Door in de regelingtabel de parameter   Regeling is in gebruik   met "Ja" in te richten worden alle werknemers in de UPA gemeld met het regelingkenmerk, maar met onder andere regelingloon 0. PGB heeft ons nu echter laten weten dat door het leveren van het regelingkenmerk automatisch een brief wordt aangemaakt, die PGB uitsluitend wil versturen aan deelnemers aan de bijspaarregelingen. Daarom hebben we de inrichting voor de PGB bijspaarregelingen gewijzigd.   Zowel tabel   60600 PGB Pensioen Plus bijsparen   als tabel   60700 PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen   staan nu op cao-niveau ingericht met de parameter   Regeling is in gebruik   op "Ja" en met de parameter   Alleen voor   op "Handmatig". Hierdoor is de regeling wel standaard actief, maar worden werknemers uitsluitend op basis van handmatige deelname aan de regelingen in de UPA opgenomen. Deze handmatige deelname voer je op met een transactie op de betreffende salariscomponent, met een begin- en indien van toepassing een einddatum.   Afhankelijk van welke regeling van toepassing is, is dit salariscomponent   541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen af   of salariscomponent   542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af.   PGB onderscheidt de volgende situaties:   Er is sprake van een maandelijkse inleg In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus.   Er is sprake van een eenmalige inleg In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer de begin- en de einddatum op Voer als prijs eenmalig in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer de begin- en de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de UPA wordt een einddatum voor de regeling meegegeven.   Er is sprake van meerdere inleggen per jaar Het is mogelijk dat een werknemer niet iedere maand, maar wel meerdere malen per jaar inlegt. Bijvoorbeeld bij uitbetaling van vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. Het is dan toegestaan om in de maanden waarin niet wordt ingelegd wel regelinggegevens mee te sturen. In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer voor iedere inleg de begin- en de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer voor iedere inleg de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de maanden waarin geen inleg wordt gedaan hoeft er geen bedrag opgegeven te worden, maar kan de deelname door blijven lopen. Actie Als er werknemers deelnemen aan de bijspaarregelingen voor je de hierboven beschreven transacties op. Mogelijk heb je naar aanleiding van de vorige release het bedrag voor de inleg al opgevoerd. Let er dan op, dat je ook een transactie aanmaakt voor de deelname aan de regeling.       Opgeloste meldingen Vastloper op component 440630/440830/5440880 KM Netto bruto Wanneer er sprake is van KM transacties met een transactiedatum vóór de verwerkingsperiode en er is sprake van een netto-bruto vergoeding, dan ontstond er een vastloper na de patch van 16 januari 2023.   Dit is nu opgelost. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Cao Kaaspakhuisbedrijf Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het de franchise voor 2023 is gewijzigd van € 18.214 naar € 18.199. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de franchise gewijzigd naar € 18.199 en maximum grondslag naar € 40.846 - € 18.199 = € 22.647.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 13:00 (Bijgewerkt op 20-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
  Mededeling In deze release notes van versie 211.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211.    Versie 211.01 zal op maandagavond 16 januari 2023 worden geïnstalleerd.       Nieuwe functionaliteit Verlof tijdens ziekte Wanneer er tijdens ziekte verlof wordt opgenomen, heeft dat de volgende consequenties:  De werknemer zal tijdens het verlof niet worden gekort op het salaris. Dit betreft zowel de korting op salaris als ook de korting op pensioen. ORT compensatie tijdens ziekte moet tijdens het verlof niet berekend worden. Hiervoor in de plaats moet ORT bij verlof berekend worden. Meeruren ziek moeten tijdens het verlof niet berekend worden. Immers tijdens verlof worden er geen meeruren gecompenseerd. Om dit mogelijk te maken is een nieuw vast component  10500 Verlof tijdens ziekte  toegevoegd. Op dit component geef je de periode van verlof tijdens ziekte op. Dit is een vaste component waarbij een transactie met start- en einddatum van het verlof moet worden opgegeven. Salaris bij verlof tijdens ziekte Wanneer je door middel van het component  10500 Verlof tijdens ziekte  de verlofperiode tijdens ziekte opgeeft, zal het systeem voor die periode het loon voor 100% doorbetalen. Tegelijkertijd zal, mocht het pensioen wegens ziekte gekort worden, de pensioenpremie ook weer volledig worden berekend.  ORT en Meeruren compensatie bij ziekte  Wanneer een werknemer tijdens ziekte de ORT gecompenseerd wordt dan kunnen de ziekte uren op twee manieren worden bepaald. De ziekte uren kunnen door het systeem worden bepaald op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule in HRM of de ziekte uren worden geïmporteerd vanuit een roosterpakket.  Middels de opgegeven verlofperiode op component  10500 Verlof tijdens ziekte  zal wanneer de ziekte uren bepaald worden op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule er geen ORT en meeruren bij ziekte gecompenseerd worden.  Wanneer er sprake is van ORT tijdens verlof, dan moet, naast het opgeven van component 10500  Verlof tijdens ziekte  ook het aantal verlofuren op component 10320  Verlof uren  opgegeven te worden. Wanneer ziekte uren worden geïmporteerd dan moeten deze uren  niet  de verlofuren bevatten, maar moeten die vastgelegd worden op component 10320  Verlof uren .  De referteperiode voor de evt. compensatie ORT en Meeruren bij ziekte zal gebaseerd blijven op de oorspronkelijke startdatum van de ziekte (de koppeldatum). Dus ook voor berekening van de compensatie ORT en Meeruren bij ziekte na het verlof. Blokkade onkostenvergoedingen Als er sprake is van een blokkering van vergoedingen bij ziekte (zoals bijvoorbeeld reiskosten), dan zal deze blokkade ook tijdens het verlof plaatsvinden.         Wijzigingen in bestaande inrichting Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB Pensioenfonds PGB kent twee bijspaarregelingen, PGB Pensioen Plus (PGBP) en PGB ouderdomspensioen Plus (OPP). Het gaat om regelingen, waarbij een individuele werknemer ervoor kan kiezen om, maandelijks of eenmalig, een inleg te doen om zo extra pensioen op te bouwen. Deze regelingen zijn niet verplicht bij cao, maar zijn afhankelijk van afspraken die werkgevers hebben gemaakt met PGB. Vanaf 2023 worden de bijspaarregelingen in de UPA opgenomen. De volgende door ons ondersteunde cao's zijn aangesloten bij pensioenfonds PGB: Grafimedia Groothandel in Groenten en Fruit Kaaspakhuisbedrijf Kartoflex Voor deze cao's zijn tabellen   60600 PGB pensioen Plus,   60610 PGB pensioen Plus waardes,   60700 PGB Ouderdomspensioen Plus   en   60710 PGB Ouderdomspensioen Plus waardes   ingericht. Deze regelingen staan echter standaard uit, zodat voor klanten bij wie geen bijspaarregeling van toepassing is geen gegevens in de UPA worden opgenomen.   Als er bij jullie geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen verdere actie te ondernemen. Gebruik maken van de bijspaarregeling op cao-niveau Als je gebruik maakt van onze cao-ondersteuning voor één of meer van de bovenstaande cao's én één of meer van jullie werknemers maken gebruik van een bijspaarregeling, dan voer je eenmalig de volgende acties uit. Bepaal welke van de twee bijspaarregelingen van toepassing is, of dat wellicht beide bijspaarregelingen van toepassing zijn. Voor een werknemer kan er slechts één van de twee regelingen van toepassing zijn, maar bij sommige werkgevers komen zowel werknemers met variant PGB Pensioen Plus als werknemers met variant PGB ouderdomspensioen Plus voor. Zet de regeling die van toepassing is aan. Dit doe je als volgt: Ga naar tabel 60600 PGB pensioen Plus en/of tabel 60700 PGB Ouderdomspensioen Plus (afhankelijk van de variant(en) die bij jullie van toepassing is/zijn) Kies voor Wijzigen Wijzig parameter "Regeling is in gebruik" naar "Ja" Kies voor Opslaan Journaliseer component 51920 Inleg PGB Pensioen Plus en/of component 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus debet op balans grootboekrekeningnummer. Met een transactie op component 42600 kun je een inleg opgeven voor PGB pensioen Plus en met een transactie op component 42610 kun je een inleg opgeven voor PGB ouderdomspensioen Plus. Deze inleg wordt hiermee beschouwd als grondslag voor de bijspaarregeling en zal worden gerapporteerd in de pensioenaangifte. De inhouding op het salaris vindt plaats op  component  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   en/of component  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus .   Let op: Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft. Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt. Gebruik maken van de bijspaarregelingen zonder cao-inrichting Als je geen gebruik maakt van de bovengenoemde cao's, maar wel bent aangesloten bij pensioenfonds PGB, voer je de volgende acties uit: Je richt de bijspaarregeling(en) in in tabel 60100 (+100). Let hierbij op de inrichting van de volgende parameters: Parameter Keuze Regeling is in gebruik Nee Maar niet voor Pensioen fonds specifiek Rekenwijze Periode franchise Factor in dienst Niet afbreken Eindigen per AOW leeftijd Ja Bepalen einddatum Eerste dag maand gebeurtenis Factor uit dienst Niet afbreken Berekeningsniveau IKV Product kenmerk 07-PGB: U0557-2007: Individueel extra inleggen Product variant 07-PGB: PGBP: PGB pensioen plus of 07-PGB: OPP: PGB ouderdomspensioen plus   Je richt de bijbehorend tabel met percentages, waardes en franchises (60110 +100) als volgt in:     Je richt een component in als grondslag voor de regeling. Je kunt hiervoor een kopie maken van component   42600 Vast bedrag 1 voor pensioen/regeling. Deze component komt niet tot uitbetaling, maar moet wel worden toegevoegd op de periodegrondslag voor de regeling. Deze component gebruik je als een werknemer een bedrag inlegt.         De inleg wordt vervolgens ingehouden op het premie-component 50920 (+200) dat bij de ingerichte regeling hoort. Journaliseer deze premie-component debet op een balansrekening. Let op: Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft. Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt. Actie Als er geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen actie te ondernemen Als je gebruikmaakt van onze cao-ondersteuning zet je de regeling(en) aan en journaliseer je de betreffende componenten, zoals hierboven beschreven Als je geen gebruik maakt van onze cao-ondersteuning, maar wel van de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB, richt je een regeling en de bijbehorende componenten in, zoals hierboven beschreven     Indicatie Generatiepact voor pensioenuitvoerders TKP en PGB Voor pensioenuitvoerders TKP en PGB wordt de indicatie Generatiepact is "J" altijd doorgegeven zodra er sprake is van Generatiepact, ook als de Generatiepact regeling geen invloed heeft op het pensioen. De standaard UPA werkwijze is om alleen "J" door te geven bij Generatiepact als deze regeling ook daadwerkelijk invloed heeft op het pensioen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen Gewijzigde standaard overzichten Verloonde uren / Loon SV Naam standaard overzicht Verloonde uren (loonaangifte) gewijzigd naar Verloonde uren  Het standaard overzicht   Verloonde uren   toonde niet altijd het gewenste resultaat wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof. De verlofuren van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof werden niet altijd correct meegenomen op dit overzicht. Om het juiste aantal uren te kunnen tonen wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof is er een nieuwe cumulatief   480 - Vaste betaalde uren   aangemaakt. Deze cumulatief wordt getoond in plaats van cumulatief   470 - Vaste betaalde uren.   Let op! Dit overzicht toont de actuele uren per periode. Correcties van uren over voorgaande jaren worden in het vorig jaar vermeld op dit overzicht. In de loonaangifte worden deze uren vermeld in de periode waarin de TWK is gedaan.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Naam (en inhoud) standaard overzicht Verloonde uren en Loon SV naar Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte) Met ingang van deze release is de naam van het overzicht   Verloonde uren en Loon SV   gewijzigd naar   Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte). Tevens is de inhoud van dit overzicht gewijzigd zodat de juiste waardes van de verloonde uren en het loon SV op dit overzicht getoond worden die ook in de loonaangifte gerapporteerd worden. Onderstaande componenten zijn te zien op dit overzicht. Nummer Naam 71480 Betaalde uren 92080 08-Loon WN verz.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Netto-bruto deel KM vergoedingen in 2023 ten onrechte niet berekend Als er sprake is van een KM vergoeding waarhij het bovenmatige deel gebruteerd moet worden, dan werd dit ten onrechte vanaf 2023 niet meer gedaan. Dit is nu hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Branche Metaal & Techniek Met ingang van 1 januari 2023 eindigt de premieplicht voor de WIA-werknemersverzekering 48 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Voorheen was dit 24 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd. In tabel 60500 WIA-werknemersverzekering is de parameter Correctie maanden per 1 januari 2023 aangepast naar 48. Waar overrides gedaan zijn, kunnen deze verwijderd worden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Apotheken Met ingang van 1 januari 2023 maakt de cao Apotheken een onderscheid tussen overwerk (artikel 26) en meewerk (artikel 25). Per 1 januari 2023 is daarom op cao-niveau component   43010 Meeruren   ingericht. Op deze component kun je het aantal gewerkte meeruren in een periode opgeven. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het uurloon en er wordt vakantiegeld over gereserveerd. Daarnaast zijn deze meeruren pensioengevend voor pensioenfonds PMA en vormen zij als zodanig grondslag voor de SBA-premie. Voor het bepalen van de transitievergoeding tellen uitsluitend de uren mee.   Let op: uitsluitend de meeruren mogen op deze component geboekt worden. Bij overschrijding van de normale arbeidsduur van 1878 uur per jaar overschreden wordt, is er sprake van overwerk. Als overwerk niet in vrije tijd opgenomen wordt, maar uitbetaald dient te worden, kun je daarvoor onveranderd de uit te betalen overuren boeken op component   41100 Overwerkuren 125%. Deze vergoeding voor overuren is niet pensioengevend.   Daarnaast is per 1 januari 2023 tabel   60020 Pensioen meerdere varianten   waardes aangepast naar de per 1 januari 2023 geldende waardes. Actie Journaliseer component 43010 Meeruren debet op een kosten grootboekrekeningnummer. Vanaf 1 januari 2023 boek je gewerkte meeruren op deze component.   Cao Beroepsgoederenvervoer Maximering eenmalige uitkering Werknemers onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Deze uitkering wordt berekend pro rata van de gemiddelde deeltijdfactor over het jaar 2022. Echter mag de eenmalige uitkering niet hoger worden dan € 250 bij een deeltijdfactor van meer dan 1. De inrichting in tabel   50500 Eenmalige uitkering januari 2023   is daarom aangepast. Het maximum wordt niet afgebroken. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Gehandicaptenzorg De cao Gehandicaptenzorg kent een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5%, van 8,33% naar 8,83%. Alleen werknemers die in de maand december 2023 in dienst zijn, hebben recht op deze verhoging, werknemers die in de loop van 2023 uitdiensttreden hebben recht op de reguliere eindejaarsuitkering van 8,33%.   Om dit in Payroll mogelijk te maken, is de eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering ingericht als een separate extra uitkering, in   tabel 50600 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Op cao-niveau zijn de componenten die de grondslag vormen voor de eindejaarsuitkering ingericht als grondslag voor de eenmalig verhoogde uitkering. Dat zijn de volgende componenten: Nummer Naam 10010  Periode salaris 10060  Gewerkte uren (uurloners) 10260  Uitbetaalde ziekte uren 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 42900  Verlof verkopen 42910  Afrekenen verlofsaldo 42920  Afrekenen verlofsaldo negatief 42930  Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) 43000  Meeruren 43960  Meeruren ziek 44510  Korting ivm ziekte   Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris).     De reservering van de verhoogde eenmalige uitkering wordt op de salarisstrook getoond als Res. extra eindejaarsuitkering. Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, kun je dit uitzetten door in cumulatief   50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering   de pinnetjes bij   Label   en bij   Tonen op salarisstrook   te verwijderen.   Actie Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris). Journaliseer component 48200 Uitbetaling eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering debet op de kosten grootboekrekeningnummer Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, verwijder je in cumulatief 50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering de pinnetjes bij Label en bij Tonen op salarisstrook. Het is mogelijk om werknemers uit te sluiten van deelname aan de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je voert dan een transactie op op component 48040 Uitsluiten van deelname aan eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.   Cao Kaaspakhuisbedrijf Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het maximum pensioengevend salaris voor 2023 is gewijzigd van € 40.880 naar € 40.846. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de maximum grondslag gewijzigd naar € 40.846 - € 18.214 = € 22.632.   Cao Voortgezet onderwijs De inrichting van tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen was voor de cao Voortgezet onderwijs anders dan voor de cao Primair onderwijs. Dit kwam voort uit het feit dat er in de cao Primair onderwijs wel een aanvulling bestaat op het geboorteverlof en in de cao Voortgezet onderwijs niet. Daarom was er bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof voor cao Voortgezet onderwijs geen cao-inrichting gedaan. Daardoor stond deze parameter, anders dan bij betaald ouderschapsverlof en anders dan bij de cao Primair onderwijs, default ingericht als Percentage van korting.  Vanuit onze klanten bestond er de wens om voor beide cao's voor zowel ouderschapsverlof als geboorteverlof een gelijke werkwijze te hebben en daarmee een gelijke inrichting. Daarom is in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen voor cao Voortgezet onderwijs bij de parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof per 1 januari 2023 ook de keuze UWV betaling meenemen ingericht. Mocht er in een later stadium wel sprake zijn van een aanvulling op het geboorteverlof vanuit de cao Voortgezet onderwijs, dan zal de werking voor beide cao's en voor beide types verlof gelijk zijn.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 17:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 345 Weergaven
      Mededeling Versie 211 zal op donderdagavond 5 januari 2023 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Salary split Van een salary split is er sprake wanneer een werknemer in Nederland woont of werkt en één dienstbetrekking of andere rechtsbetrekking heeft in 2 of meer verschillende landen. Voor de in Nederland wonende werknemer is het uitgangspunt dat hij in Nederland belasting- en premieplichtig is voor zijn wereldinkomen. De niet-inwoner is ook, als hij in Nederland premieplichtig is, voor zijn wereldinkomen premieplichtig. Als de niet-inwoner in Nederland belastingplichtig is, is hij dat alleen voor zijn in Nederland belaste inkomen.    Vanaf 2023 is het verplicht, als je als werkgever de salary split toepast, dit op de juiste manier toe te passen. Om je hierin te helpen gaan we met ingang van 01-01-2023 onderstaande twee methodes van salary split ondersteunen: Salary split methode Toelichting vanuit de Belastingdienst Evenredigheidsmethode Bij de evenredigheidsmethode houdt Nederland ten aanzien van inwoners het recht op progressie in het tarief, waardoor het niet in Nederland belaste deel mede het tarief van het in Nederland belaste deel bepaalt. Ook telt het niet in Nederland belaste deel in Nederland wel mee voor (op- en) afbouw van de heffingskortingen. Je geeft als loon het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft.  Aftrekmethode Bij de aftrekmethode, die veelal van toepassing is bij niet-inwoners, trek je het deel van het loon dat niet in Nederland belast is, af van de heffingsgrondslag om de LB te berekenen. Je geeft als loon in de aangifte loonheffingen wel altijd het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft. In sommige situatie waar de werknemer in Nederland woont (als er geen verdrag van toepassing is en werknemer valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) mag je ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.  De Belastingdienst verwacht dat het wereldinkomen   (de som van het buitenlands inkomen en het Nederlands inkomen) gemeld wordt in de loonaangifte en dat zowel het buitenlands als het Nederlands inkomen op één en dezelfde inkomstenverhouding plaatsvinden.   Let op!: Heb je vragen of in jouw situatie de   Evenredigheidsmethode  of   Aftrekmethode  toegepast moet worden of dat er überhaupt sprake is van salary split dan dien je contact op te nemen met jouw belastingadviseur.    Om het mogelijk te maken dat bij salary split één van de twee methodes ingericht kan worden hebben wij in HRM een nieuw gegeven   Salaris splits methode   toegevoegd op het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard is dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar   Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Voor de juiste berekening van de belasting is het van belang dat je opgeeft welk deel van het wereldinkomen tot het buitenlands inkomen hoort en welk deel van het wereldinkomen tot het Nederlands inkomen hoort. Daarvoor zijn nieuwe categorieën, cumulatieven en componenten aan het systeem toegevoegd. Onderstaande nieuwe componenten   zijn gedefinieerd: Componenten Beschrijving 35300/35310 Percentage buitenlands inkomen Middels dit component kun je het percentage (0-100) van het totale inkomen dat belast wordt in het buitenland t.b.v. het berekenen van de belasting o.b.v. een salary split opvoeren. Bij de bepaling van het Nederlandse inkomen m.b.v. het opgegeven percentage wordt ook rekening gehouden met expliciet opgegeven bedragen die aan het buitenlands dan wel Nederlandse inkomen toebehoren: 35300 is een vaste component 35310 is een variabele component 35320/35330 Buitenlands inkomen Middels dit component kun je een bedrag wat toebedeeld moet worden aan het buitenlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot het buitenland behorende, opgegeven bedrag: 35320 is een vaste component 35330 is een variabele component 35340/35350 Nederlands inkomen  Middels dit component kun je een bedrag wat expliciet toebedeeld moet worden aan het Nederlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot nederlands inkomen behorende, opgegeven bedrag: 35340 is een vaste component 35350 is een variabele component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Middels dit component kun je het Nederlandse, buitenlandse of wereldinkomen geregistreerd te worden i.g.v. een salary split. Alleen het deel waarover alleen belasting berekent moet worden (en wat dus niet uitbetaald wordt) dient hier opgegeven te worden: 35360 is een vaste component 35370 is een variabele component 69900 Berekend Nederlands inkomen Bevat het berekende Nederlandse inkomen o.b.v. opgegeven "Percentage buitenlands inkomen" en het expliciete "Buitenlandse inkomen" en "Nederlandse inkomen". Na einde contract wordt ook een aanwezig vast "Percentage buitenlands inkomen" in de laatste periode van het contract verwerkt. 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland   Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om de inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op component   85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland   d.m.v. het opgeven van een transactie op component   85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Door opgeven van een transactie met waarde 1 op één van de contracten zal er een netto correctie plaatsvinden voor de hele dienstbetrekking ook nadat het contract of de transactie beeindigd is. Als de netto correctie niet meer moet plaatsvinden dan moet de transactie met waarde 1 beëindigd worden en een nieuwe transactie met waarde 0 opgegeven worden. 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op deze component d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.   Deze component zal debet op een balansrekening gejournaliseerd moeten worden. 85120 Buitenlandse belasting Op deze component dient de in te houden buitenlandse belasting geregistreerd te worden bij gebruik van een salary split als in het buitenland geen salarisbetaling plaats vindt (en dus de buitenlandse belasting ook niet bij de werknemer kan worden ingehouden).   Met bovenstaande wijzigingen is een generieke oplossing gedaan in Visma.net Payroll. Hoe je de functionaliteit bij salary split moet toepassen bij de werknemer hangt af van in welk land de werknemer voor zijn/haar werkzaamheden betaald wordt. De werknemer is in twee of meerdere landen inkomstenbelasting verschuldigd.   Hierdoor zijn de volgende situaties mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welk van bovenstaande situaties van toepassing is, moeten een aantal stappen gevolgd worden.   Tevens kan het in sommige situaties zo zijn dat onderstaande categorieën op een aantal componenten ingericht moeten worden. In de werkwijze zal dit duidelijk aangegeven worden:   Categorie/cumulatief: Categorie / Cumulatief Toelichting 8210 - Buitenlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als buitenlands inkomen. 8220 - Nederlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als Nederlands inkomen. Het Nederlandse inkomen wordt als volgt bepaald: Wereldinkomen - (Wereldinkomen - Buitenlands inkomen - Nederlands inkomen) * Percentage buitenlands inkomen - Buitenlands inkomen Wereldinkomen = Totaal aan tabel en bijzonder tarief inkomen (inclusief fiscale bijtellingen). Buitenlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen te gaan Nederlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8220 - Nederlands inkomen te gaan Percentage buitenlands inkomen = Het percentage zoals opgegeven op component 35300 Percentage buitenlands inkomen danwel 35310 Percentage buitenlands inkomen   Werkwijze bij salary split Heb je binnen jouw organisatie werknemers in dienst waarbij salary split van toepassing is dan dien je altijd de basisstappen uit te voeren en afhankelijk van de 3 bovenvermelde situaties nog vervolgstappen te doen.   Basisstappen die voor alle 3 situaties doorlopen moeten worden Stap 1:   Salary split methode   zichtbaar maken in HRM   In HRM is er een nieuw gegeven   Salaris splits methode   gekomen op het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard staat dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar   Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Je selecteert het tabblad   Velden. Op dit scherm zet je per aanstelling het vinkje aan voor de opties   Is in gebruik,   Zichtbaar Talent,   Wijzigbaar Talent. En optioneel kun je ook de optie   Zichtbaar Mijn Talent   aanvinken.   Stap 2: Salary split methode selecteren bij de betreffende werknemers in HRM   O p het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details   kun je één van de salary splitmethoden selecteren.   De evenredigheidsmethode is vrijwel altijd van toepassing bij inwoners van Nederland en de aftrekmethode bij niet-inwoners. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er geen verdrag van toepassing is, mag je (als de werknemer in Nederland woont en valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.     Stap 3: Registreer de juiste   Landcode, Herleidingsregel   en   Code ZVW   die van toepassing is voor de werknemer in HRM Landcode Selecteer de juiste   landcode   die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm   Persoonsgegevens → Belasting → Belastingregels werknemer algemeen  Herleidingsregel en ZVW Selecteer de juiste   Herleidingsregel   of   ZVW   die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm   Persoonsgegevens → Belasting → IKV belastingregel details   Situatie Herleidingsregel Code ZVW Werknemer is zowel belastingplichtig als premieplichtig Geen Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen premieplichtig voor AOW/ANW/Wlz Alleen premiepl Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen belastingplichtig Alleen bel.pl A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en niet premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Geen Wlz A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Niet bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is jonger dan AOW leeftijd en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer heeft AOW leeftijd bereikt en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)   Vervolgstappen afhankelijk van de situatie van de werknemer De volgende situaties zijn mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welke van bovenstaande situatie van toepassing is, moet een aantal vervolgstappen gedaan worden.   1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats   Stap 1: Geef werknemer een contract met salaris 0 met een deeltijdfactor 1)   gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen (wat kan leiden tot negatieve salarisstrook).   Stap 2: Transactie op component fiscale bijtelling i.v.m. salary split: Eén van onderstaande drie opties (a, b of c) is mogelijk: Transactie voor het wereldinkomen als fiscale bijtelling: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split  Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen  Splits het wereldinkomen tussen het Nederlands inkomen en buitenlandse inkomen als fiscale bijtelling. Je hebt dan twee componenten nodig, één voor het buitenlandse inkomen en één voor het Nederlandse inkomen Maak hiervoor een kopie van component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split en hernoem het naar bijvoorbeeld Fiscal bijtelling buitenlands deel i.v.m. salary split Hernoem component component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split naar Fiscale bijtelling NL i.v.m. salary split Vul de juiste categorie in, in het tabblad Geavanceerde informatie bij de fiscale bijtellingscomponent 35360 / 35370 en de zonet aangemaakte kopieën: Fiscale bijtelling Buitenlands deel gaat naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen Fiscale bijtelling Nederlands deel gaat naar categorie 8220 - Nederlands inkomen Geef het buitenlands inkomen op via de buitenlands bijtellingscomponent (de oorspronkelijk component 35360 / 35370) Geef het Nederlands inkomen op via de Nederlands bijtellingscomponent (de kopieën van component 35360 / 35370) Componenten m.b.t. buitenlandse inkomen en Nederlandse inkomen configureren als bijtelling: Configuur componenten 35320/35330 (Buitenlands inkomen) en 35340/35350 (Nederlands inkomen) als "bijtelling" en als "kolom loonstaat 4"   Stap 3: Op nul stellen van de salarisstrook i.v.m. salarisbetaling in het buitenland   Doordat in Nederland de loonheffing verantwoord wordt zal een negatieve salarisstrook ontstaan als de salarisbetaling in het buitenland plaatsvindt.   Wil je geen negatieve salarisstrook dan kun je de salarisstrook op nul stellen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de in Nederland berekende en afgedragen loonheffing wordt ingehouden op het salaris in het buitenland.   Hiervoor moet je onderstaande stappen uitvoeren: Geef de waarde 1 op via component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Hiermee zal er een netto correctie plaatsvinden, via component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland voor de hele dienstbetrekking. Journaliseer eventueel component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland debet op een balans grootboekrekeningnummer   2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats Stap 1: Werknemer heeft een contract met één van onderstaande twee opties (a of b): Een contract met een waarde van het wereldinkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het niet mogelijk is om bijvoorbeeld vakantiegeld of pensioenpremie (en eventueel overige regelingen) te laten berekenen over alleen het Nederlandseinkomen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het wereldinkomen Geef via componenten 35300 t/m 35350 welk deel van het salaris tot het buitenlands deel respectievelijk Nederlands deel behoort Een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het wel mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen   Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie.   Geef via, deze klantspecifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op.   Stap 2: Geef de waarde van de netto inhouding die bij de werknemer ingehouden moet worden in verband met het buitenlandse belastingsdeel op component   85120 Buitenlandse belasting     3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats   Stap 1: Werknemer heeft een contract met e en waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse (cao) regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Stap 2: Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split    1)  In de loonaangifte verwacht de Belastingdienst het wereldinkomen. Wij verwachten dat hierdoor ook bij het aantal verloonde uren van het wereldinkomen verwacht wordt. Er is een openstaande vraag bij de Belastingdienst hierover. Tot nader bericht willen wij dat je een deeltijdfactor invoert die gelijk is aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. Hierdoor zal de juiste waarde voor het aantal verloonde uren berekend worden.   Voorbeelden 1. Wereldinkomen in het buitenland betaald en werknemer heeft een salary split van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan behoort 60% tot het buitenland. Er wordt geen pensioen gebouwd.    Stap 1: Op het contract is een salaris van € 0,- met een deeltijdfactor van 100% ingericht.     Stap 2: Uit stap 2 van paragraaf   1. wereldinkomen in het buitenland betaald en de loonheffing behorende bij Nederland wordt in Nederland betaald is gekozen voor optie a waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 8.000 is opgevoerd via transactie 35360 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen → De waarde 60 is opgegeven via transactie op component 35300 Percentage buitenlands inkomen Stap 3: De waarde 1 is opgegeven via transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.    2. Wereldinkomen uitbetaling in NL en werknemer heeft een salary split verdeling van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in Nederland en heeft een wereldinkomen van € 8000. Daarvan is 60%  buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Omdat over het Nederlands gedeelte pensioen opgebouwd dient te worden is er voor gekozen om op het contract het Nederlands inkomen in te richten. Dus uit stap 1 van paragraaf   1. wereldinkomen in Nederland betaald en de loonheffing behorende bij het buitenland in het buitenland betaald   is gekozen voor optie b waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen → contract heeft de waarde van € 3200 met een deeltijdfactor van 100% Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is aangemaakt Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie. → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is geconfiguurd als volgt:   Tabblad Algemene informatie: Fiscaal = Tabel inkomen Berekeningswijze Bruto inkomen Kolom loonstaat 03-Loon in geld Tabblad Geavanceerde informatie Categorieën: 8210 - Buitenlands inkomen Geef via, deze klant specifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op → op component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL  is een bedrag van € 4.800,-   3 Nederlandse inkomen wordt betaald in Nederland en het buitenlandse inkomen wordt betaald in het buitenland Werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan is 60% buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Stap 1: Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. → Dus   contract heeft de waarde van € 3.200,- met een deeltijdfactor van 100%     Stap 2:  Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 4.800,- wordt opgevoerd als transactie op component 35360 of 35370.   AK functionaliteit - Beheren salarisruns Administratiekantoor klanten We hebben de AK functionaliteit uitgebreid. Het is nu mogelijk om op AK niveau voor meerdere klanten tegelijk salarisruns te beheren.    Je kunt nu voor meerdere klanten tegelijk runs aanmaken of bewerken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld sluitingsdatums, betaaldatums voor meerdere salarisruns tegelijk aan te passen. Je hoeft dat nu niet meer per klant te doen. Dat scheelt je een hoop tijd!   Het nieuwe onderhoud menu is op AK niveau te vinden onder Instellingen → Organisatorische instellingen → Salarisrun definities. Het AK salarisrun onderhoud scherm.   In dit scherm wordt in één overzicht alle salarisruns van alle klanten getoond. Boven de tabel staat een blauwe balk met diverse filters. Zo kan het overzicht bijvoorbeeld gefilterd worden zodat alleen de salarisrun van periode 12 worden getoond.    Om één of meerdere salarisrun(s) te wijzigen, kunnen de salarisruns worden geselecteerd door de regel van de betreffende salarisrun aan te vinken. Vervolgens zal rechts onderin het scherm de knop   Salarisrun wijzigen   beschikbaar worden. Als je op de knop drukt wordt er een scherm getoond waarin de volgende velden kunnen worden gewijzigd: Betaaldatum Sluitingsdatum mutaties Sluitingstijd mutaties Dit zijn  de drie velden die op AK niveau kunnen worden gewijzigd. Mocht er een ander veld moeten worden gewijzigd, dan kan dat op klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden gedaan.   Wanneer er meerdere salarisruns zijn geselecteerd om te wijzigen, worden de velden in het wijzig-scherm als leeg getoond. Dit is zo, omdat de waarde van deze velden in principe kunnen verschillen voor de salarisruns die zijn geselecteerd, en er dus niet één specifieke waarde kan worden getoond.   Als bijvoorbeeld alleen de betaaldatum moet worden gewijzigd, dan kunnen de andere velden leeg worden gelaten. In dat geval zal de oude waarde van het veld worden bewaard.    Nadat de wijzigingen zijn gedaan kunnen deze worden opgeslagen met de knop Opslaan. Het wijzig salarisrun scherm.   Om één of meerdere nieuwe salarisrun(s) aan te maken, kan rechts onderin het scherm op de knop Nieuwe salarisrun aanmaken   worden geklikt. Nadat op deze knop is geklikt zal het scherm worden geopend waarin de gegevens voor de nieuwe salarisrun(s) kunnen worden ingevuld. Dit zijn dezelfde velden als wanneer er een nieuwe salarisrun op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) wordt aangemaakt.   Het enige verschil is dat op AK niveau een extra veld beschikbaar is, namelijk het veld   Selecteer bedrijven.   Hier kunnen de bedrijven van de AK klanten (voor Onderwijs klanten de besturen) worden geselecteerd waarvoor een nieuwe salarisrun moet worden aangemaakt. Voor onderstaande velden geldt dat er géén AK klant (voor Onderwijs klanten de besturen) specifieke inrichting kan worden geselecteerd.  Werknemersgroepen Salariscomponent types Rapporten Voor deze velden geldt dus dat alleen de inrichting van AK niveau kan worden geselecteerd.   Nadat alle velden zijn ingevuld kan onderin het scherm op Opslaan   worden geklikt. Hier zullen de nieuwe salarisruns op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden opgeslagen. Op dat niveau kunnen de salarisrun(s) eventueel ook nog individueel worden aangepast, zoals dat nu ook op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) werkt.    Mocht het zo zijn dat er per ongeluk een fout is gemaakt in bijvoorbeeld de betaaldatum, dan kan deze worden gecorrigeerd via de Salarisrun wijzigen   functionaliteit, zoals hierboven beschreven.    Het nieuwe salarisrun scherm.       Wijzigingen in bestaande inrichting Blokkerende melding E-Pens-10 en E-Pens-11 aangepast Blokkerende meldingen E-Pens-10 Het productloon van alle producten dienen dezelfde waarde te hebben en E-Pens-11 Het productloon mag niet wijzigen gedurende het jaar controleerden nog op het per 1-1-2023 vervallen Product VPL.   Dit is aangepast.    Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen Totaal belastingen in een periode mag niet negatief zijn Belastingen op tabelinkomen zijn per definitie nooit negatief. De belasting tegen bijzonder tarief kan dat echter wel zijn, maar het totaal mag in een periode niet negatief zijn.   Dit werd ten onrechte wel toegestaan. Per 2023 is dit niet meer toegestaan.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Pensioencijfers 2023 Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2023 aangepast.    Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes   De FBA-premie is door cao-partijen vastgesteld op 0,25%. Omdat de fondsen-cao nog niet algemeen verbindend is verklaard, is door Stichtingen ContractCatering besloten om tot 1 mei 2023 geen premie te heffen. Met ingang van 1 mei 2023 vindt weer heffing plaats ter hoogte van 0,375% zijnde 12/8e keer de door cao-partijen vastgestelde jaarpremie van 0,25%. Per 1 januari 2023 is in tabel   62010 FBA premie waardes   een percentage van 0% ingericht, vanaf 1 mei 2023 is in deze tabel een werknemerpremie van 0,15% en een afdracht van 0,375% ingericht.   Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes   Actie Percentages voor de excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent premie waardes   Cao Gemeenten Voor de cao Gemeenten is tabel   60510 Reparatie-uitkering waardes   aangepast per 1 januari 2023.   Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes   Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 AOV AGF(Groot)Handel waardes   De waardes voor   60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes   worden niet gewijzigd ten opzichte van 2022.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor pensioen- en overige regelingen.   Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2023.   Cao Kaaspakhuisbedrijf Tot en met 31 december 2022 werd de pensioenpremie voor werknemers in twee delen gesplitst: een deel over de pensioengrondslag, ingericht in tabel 60000 Pensioen over pensioengrondslag en 60010 Pensioen over pensioengrondslag waardes en een deel over het inkomen, ingericht in tabel 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes.   Met ingang van 1 januari 2023 geldt uitsluitend een premie over de pensioengrondslag. Daarom is per die datum de cao-inrichting van tabellen 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes verwijderd. Voor de werknemers van 21 jaar bij wie 1,75% van het loon hoger lag dan 18,75% van de pensioengrondslag, bestaat een aparte werknemergroep (arbeidsvoorwaarden). Deze is met ingang van 1 januari 2023 overbodig, aangezien voor alle werknemers dan dezelfde pensioenpremies gelden. Werknemers die aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf - 21 jaar - 1,75% van loon > 18,75% van pensioengrondslag" gekoppeld zijn, kunnen daarom vanaf 1 januari 2023 gekoppeld worden aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf".    Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Excedent pensioen waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Actie Percentages voor de Excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent pensioen waardes.   Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010  Pensioen (PGB) premie waardes  aangepast per 1 januari 2023.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor deze regeling.   Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes   Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes   Cao Primair onderwijs Voor de cao Primair onderwijs zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60520 VF waardes 60610 PF waardes   De BGZ-dienstverlening (voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid) is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor de BGZ-dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf. Indien voor het vervangingsfonds voor variant "YES" is gekozen zal er derhalve geen premie meer worden berekend.   Cao Toneel & Dans Voor de cao Toneel en Dans is tabel   60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten   aangepast per 1 januari 2023.   Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd. Actie De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dien je zelf te onderhouden.       Wijzigingen in cao-inrichting Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,15. Voor verschillende cao's blijft echter een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag van toepassing. Voor de volgende cao's is in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding het dagbedrag gewijzigd naar € 2,-: Cao Gehandicaptenzorg Cao Gemeenten Cao GGZ Cao Zelfstandige Klinieken Nederland Cao Ziekenhuizen Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten Cao Woondiensten Voor de cao Jeugdzorg geldt de vigerende Nibudnorm. Per 1 januari 2023 is het bedrag in 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding gewijzigd in € 3,05 per dag.   Reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor de volgende cao's is in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer de vergoeding per kilometer gewijzigd naar € 0,21 per kilometer: Cao Glastuinbouw Cao Huisartsenzorg Cao Kunsteducatie Cao Tuinzaadbedrijven   Cao Beroepsgoederenveroer Eenmalige uitkering januari 2023 Werknemers die op 2 januari 2023 in dienst zijn ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de gemiddelde deeltijdfactor in 2022. De eenmalige uitkering wordt niet berekend naar rato van tijdvak, als een werknemer na 1 januari 2022 in dienst is getreden. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof wordt de eenmalige uitkering niet verlaagd. De eenmalige uitkering wordt wel verhoogd in het geval van extra gewerkte uren, maar komt niet boven de € 250,- bruto uit als een werknemer meer dan fulltime gewerkt heeft.    Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deelname aan deze eenmalige uitkering. Dit doe je door op component   46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering   een transactie op te voeren voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2023.   Werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden hebben ook recht op deze uitkering. Voor hen is het echter niet mogelijk om een deeltijdfactor over 2022 te berekenen. We vragen je om voor deze werknemers zelf de hoogte van de eenmalige uitkering te berekenen en deze op een eigen component te betalen Inrichting aanpassen in geval van 4-wekelijkse verloning Als je niet per maand, maar per vier weken verloont, moet de inrichting van deze eenmalige uitkering iets aangepast worden. Dit doe je als volgt: Open tabel 50500 Eenmalige uitkering Ga naar de versie van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 Kies voor Wijzigen Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Ga naar de huidige versie van tabel 50500 Eenmalige uitkering (de versie van 1-1-2023 tot en met 31-1-2023) Kies voor Wijzigen Maak een versie van deze tabel aan voor één dag, van 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2023 Pas de volgende parameters aan: Parameter Keuze Waarde Vast bedrag   250 Eindperiode reservering   13 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de betalingsperiode. Vul bij deze optie ook de parameter "Dag dienstverband actief" in.   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   1 Kies voor Opslaan Ga naar de van tabel 50500 Eenmalige uitkering voor de periode van 2-1-2023 tot en met 31-1-2023 Kies voor Wijzigen Verwijder bij parameter Vast bedrag het vaste bedrag Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Gewijzigde bedragen toeslagen en vergoedingen De bedragen van de volgende componenten zijn per 1 januari 2023 op cao-niveau aangepast: Nummer Naam Bedrag 42000 Vergoeding overstaan € 24,59 42010 Toeslag ééndaagse nachtritten € 3,31 42020 Consignatievergoeding € 3,09 43140 Vuilwerktoeslag € 39,90 per maand 43150 Koudetoeslag € 39,90 per maand 84200 Vergoeding overstaan € 13,79 84210 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten laag € 0,72 84220 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten hoog € 3,31 84230 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten extra € 13,79 84240 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten laag € 1,45 84250 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten hoog € 3,31 84260 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten tussentijdse dag € 57,12 Actie Let op: als je niet per maand, maar per vier weken verloont: Volg je voor de eenmalige uitkering het bovenstaande stappenplan Wijzig je de bedragen van de componenten 43150 Koudetoeslag en 43140 Vuilwerktoeslag beide naar € 36,73 Voor iedereen geldt: Journaliseer component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet op een kostengrootboekrekening Indien nodig, kun je werknemers van deze uitkering uitsluiten door middel van een transactie op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering Voor werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden bereken je de eenmalige uitkering zelf en betaal je deze op een eigen component   Cao Bestuurders funderend onderwijs In het kader van de WNT is het zaak om de fiscale mogelijkheden met betrekking tot kostenvergoedingen maximaal te benutten. Daarom is per 1 januari 2023 op cao-niveau ingericht in tabel   50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs   dat er voor reiskosten woon-werk fiscale ruimte opgebouwd en periodiek uitgeruild dient te worden.   Deze inrichting is gelijk aan de inrichting bij de cao's Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Grafimedia De jaarlijkse eenmalige uitkering wordt gemaximeerd op het maximum premieloon SV. Per 1 januari 2023 is in tabel 50520 Jaarlijkse eenmalige uitkering maximum bedrag het maximumbedrag aangepast naar € 669,56. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao HBO De bijdrage voor de zorgverzekering voor cao HBO wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor en wordt daarom niet verlaagd in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof.   Dit is aangepast per 1 januari 2023. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Kinderopvang Per 1 januari 2023 zijn de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. De bedragen in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer en 50280 Dienstreizen KM bedragen zijn daarom aangepast. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao MBO Met ingang van 1 januari 2023 zijn de bijdrage voor de zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering gewijzigd. Op component   43560 Bijdrage aanvullende zorgverzekering   is de prijs aangepast naar € 17,70 en in tabellen   50550 Bijdrage zorgverzekering   en   50570 Bijdrage zorgverzekering maximum bedrag   is het bedrag aangepast naar 12 * € 33,79 * 12 = € 405,48 per jaar.   Het bedrag van component   43550 EHBO-toelage   is gewijzigd naar € 11,57. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao VVT De WGA-premie wordt berekend over de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering en wordt verlaagd door onbetaald verlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof. De volgende componenten zijn per 1 januari 2023 toegevoegd aan de grondslag voor de WGA-hiaatverzekering: Component Naam 14010 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44200 Korting kortdurend zorgverlof 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 21:06 (Bijgewerkt op 05-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 486 Weergaven
  Mededeling Versie 210 zal op dinsdagavond 20 december 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930 - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat component 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij componenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component  14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn onderstaande twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht: Fout code Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component   33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof   te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component   14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden de beschrijving hieronder bij stap   Aanvulling op de uitkering in Payroll.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940   Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvullin g op de uitkering, dan dient ee n factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorb eeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaar d is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen   kun je bij parameter   Voorschot aanvullend geboorteverlof   instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald . Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter   Splits werkgeversbetalingen   ingericht als   Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter   Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en  die niet een   Vast bedrag   als   Berekeningsmethode  hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component   92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten:   En onder   Verschijning   het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje   Tonen op salarisstrook   te selecteren:   LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   Splits werkgeversbetalingen   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel   52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij   Aanvulling op de uitkering in Payroll.     Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het   Aantal type   staat op   Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen   dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   aan te passen naar de waarde   Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component   886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon   moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP:   Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je   het aantal uren verlof   in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met   Aantal type   =   Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met   Aantal type   =   Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET   Tijdsgevoelig   is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon   de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Cao-inrichting Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen:   1. Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op component  14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV  een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel  52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten  14960 Betaald ouderschapsverlof UWV  en  14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV  ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component  14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)  (vaste kortingsfactor) of  14780   Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)  (variabele uren). 2. Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). 3. Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren). Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlof-uren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof dan wel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende componenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Actie Te ondernemen acties Toelichting actie Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Zie hierboven beschreven stap   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling bij   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Factor op korting aanvullend geboorteverlof componenten Zorg ervoor dat met ingang van 01-01-2023 er geen factor ongelijk aan <> -1 ingericht is op onderstaande componenten: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) De eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component   14940  Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering Wil je niet de volledige uitkering in één keer uitbetalen maar de uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering dan kun je dit instellen in tabel   52500 Afhandeling werkgeversbetalingen   bij parameter   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Zie hierboven beschreven stap   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Aanvulling op een uitkering instellen Wil je de aanvullingsmethode instellen dan kun je dit doen door in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  bij parameter  Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof   de aanvullingsmethode te selecteren. Tevens dien je d e factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component  14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof   in te richten (als de aanvulling niet 0% is). Geen voorschot uitbetalen Wil je geen voorschot uitbetalen gedurende aanvullend geboorteverlof dan kun je dit instellen   in tabel  52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  bij parameter  Voorschotberekening in Payroll.     Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 - Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 - Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Wijzigingen t.b.v. de UPA pensioenaangifte Kortdurend zorgverlof voor pensioenfonds PFZW Tot en met 2022 wordt het pensioengevend salaris (regelingloon) verlaagd voor pensioenfonds PFZW bij kortdurend zorgverlof. Vanaf 01-01-2023 dient het regelingloon op grond van kortdurend zorgverlof niet meer tijdelijk verlaagd te worden. Het pensioengevend salaris wordt jaarlijks alleen per 1 januari van het kalenderjaar aangepast. Een tijdelijk lagere salarisbetaling werkt dus niet meer door in het pensioengevend salaris. De korting van de pensioenopbouw zal effect hebben op de verloonde uren voor de regeling als dit zou moeten plaatsvinden volgens de cao.   Door de uitbreiding van de functionaliteit m.b.t. kortdurend zorgverlof in paragraaf   Kortdurend zorgverlof   is ervoor gezorgd dat er een optie is gekomen om de korting als gevolg van kortdurend zorgverlof effect te laten hebben op de verloonde uren voor de regeling.   Actie Klanten die vallen onder pensioenfonds PFZW moeten gebruik blijven maken van component 44200 bij kortdurend zorgverlof.   Nieuw rubriek generatieregeling in UPA Met ingang van 01-01-2023 is er een nieuwe rubriek   Indicatie generatieregeling   in de UPA aangifte. Deze rubriek duidt aan dat er sprake is van generatieregeling die van invloed is op het regelingloon, de verloonde uren voor regeling, de contract uren per week/parttimepercentage en de pensioenopbouw. Als voor een pensioenfonds de generatieregeling invloed heeft op de pensioenopbouw zal component   95650 - Indicatie generatiepact IKV aangemaakt worden. Dit is het geval wanneer één van onderstaande gegevens verlaagd wordt naar aanleiding van generatiepact (transactie op componenten 14510, 14750, 14520, 14760): Regelingloon (component150050 (+200)), Verloonde uren voor regeling (140050 (+200)), Contract uren/parttime percentage (94220, 94270) Afdracht pensioen (150100 (+200)) Aan de hand hiervan wordt de indicatie in de UPA-aangifte met de waarde J gerapporteerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code soort verlof voor betaald ouderschapsverlof in UPA Met ingang van 01-01-2023 wordt de waarde BOV afgeleid in UPA voor het gegeven code soort verlof als er sprake is van korting pensioenen vanwege betaald ouderschapsverlof. De bestaande verlof soort OSP wordt gebruikt voor onbetaald ouderschapsverlof.   Het rapporteren van de waarde BOV  vindt automatisch plaats als één van de componenten gebruikt wordt met in de tekst omschrijving betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen): componenten 14010, 14030, 14340, 14440, 14630, 14770.   Voor het pensioenfonds PME en PMT zal ook voor componenten 14020, 14040, 14350, 14450, 14640, 14780 automatisch de waarde   BOV   afgeleid worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen t.b.v. de APG pensioenaangifte Pensioenfonds SPW Pensioengevend salaris niet meer aangepast n.a.v. salarisverhoging Het productloon (pensioengevend salaris) mag, als gevolg van salarisverhoging, vanaf 01-01-2023 niet meer met terugwerkende kracht worden aangepast. Op grond hiervan is de parameter   Grondslag aanpassing   in tabel   50000 CAO   op   Nee   gezet per 01-01-2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenfonds ABP Beëindiging van product VPL voor IVP premies per 31-12-2022  Het product VPL voor de IVP premies is beëindigd op 31-12-2022. Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 geen IVP-premie meer wordt berekend en ook geen DUO-codes 1050 - Werkgeversaandeel overgangspremie en 2700 - Afdracht premie Overgangspremie meer worden aangemaakt. Actie Voor onderstaande cao's die Visma.net Payroll ondersteunt, is automatisch het product VPL voor de IVP premie beëindigd. Branche Onderwijs Cao Gemeenten Cao Kunsteducatie Maak je gebruik van pensioenfonds ABP via een cao of arbeidsvoorwaardenregeling die Visma.net Payroll niet ondersteunt dan moet je zelf het product VPL voor de IVP premie beëindigen door in de pensioentabel bij de parameter Regeling is in gebruik te zetten op Nee.   Wijzigingen t.b.v. de loonaangifte Blokkerende meldingen met ingang van 01-01-2023  Om een onjuiste inrichting van werknemergegevens te voorkomen zijn in Payroll diverse validaties / foutmeldingen ingebouwd.  Onderstaand een overzicht van nieuwe of gewijzigde validaties die vanaf 01-01-2023 in Payroll uitgevoerd en gedekt worden: Validatie nummer Error code Validatie omschrijving Actie nemer Actie C6223 wordt 2301 E-TAX-34 M.i.v. 2023: Als er geen herleidingsregel is, of de herleidingsregel = 100 (Niet bel.pl, Alleen Wlz) of herleidingsregel = 300 (Alleen premiepl) of herleidingsregel = 700 (Bel.pl, alleen Wlz), dan dient de code ZVW gelijk te zijn aan K (verz., norm. werkg.heffing), L (verz., 0%) M (verz., ingeh. bijdrage) of N (verz., meer tarieven werkg.heffing). T/m 2022 kon de code ZVW ook gelijk zijn aan B (verz. militair). Klant Wijzig de code ZVW naar K, L of N. N.v.t. E-TAX-42   Als werkgever moet u aangeven of u zich als grote of kleine werkgever kwalificeert t.b.v. de bepaling van de premie Aof (laag of hoog).   M.i.v. 2023: Als er geen Grootte classificatie is geselecteerd in tabel 30000 Klant instellingen dan wordt een blokkerende melding gegeven Klant Selecteer de grootte classificatie in tabel 30000 Klant instellingen.     Premieloon Whk Met ingang van 01-01-2023 moet het premieloon Whk ook vermeld worden in de loonaangifte. Hiervoor worden onderstaande twee componenten ten behoeve van het premieloon Whk gemeld in de loonaangifte: Bij het collectief deel van de loonaangifte component 963200 - Premieloon gediff. Whk wgr Bij het werknemersdeel van de loonaangifte component 63200 - Premieloon gediff. Whk bij de werknemersgegeven   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Premie Awf uitkering Met ingang van 01-01-2023 moeten, naast de bestaande premielonen en premies Awf laag, Awf hoog en Awf herzien ook premieloon en premie voor de Awf uitkering vastgelegd worden. Het deel van de UWV uitkering die aan de werknemers betaald wordt, moet vastgelegd en gerapporteerd worden in de loonaangifte in aparte rubrieken. Op grond hiervan zijn onderstaande componenten aangemaakt ten behoeve van Awf uitkering: Nr. Naam Toelichting 65630 Premieloon WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering wordt hierin vastgelegd. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166210 Gemaximeerd premieloon WW Awf uitkering (exclusief AOW gerechtigden) Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering en een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog   niet   heeft bereikt. Deze component wordt gebruikt in de standaard rapportage   Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies). 65680 Afdracht premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de afdracht die afgedragen moet worden van de lage premie wanneer er sprake is van een uitkering. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract Dit is een nieuw component en bevat de lage premie op contract niveau als er sprake is van een uitkering en is nodig voor de loonkosten. Let op: Je moet deze component journaliseren. 166500 Premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de lage premie omdat er sprake is van uitkeringen. Deze component wordt getoond op het standaard overzicht Jaarstaat. 964230 Premieloon WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat het totaal premieloon Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau. 964530 Premie WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat de totaal premie Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau.   Actie Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer     Wijzigingen in bestaande inrichting Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom. Onderzoek heeft uitgewezen dat de foute aangifte veelal het gevolg is van het niet wijzigen door de (salarisadministrateur van de) werkgever van de standaardwaarde die in het gebruikte softwarepakket zit.    In het Payroll systeem stond standaard de lage premie Aof als basisinstelling. Dit heeft ervoor gezorgd dat voor sommige middel/grote werkgevers ten onrechte lage Aof premie hebben afgedragen in plaats van de hoge Aof premie doordat de standaardwaarde niet is aangepast. Op verzoek van de Belastingdienst hebben wij, vanaf 01-01-2023, de standaard inrichting gewijzigd voor de grootte van de classificatie in tabel   30000 Klant instellingen   naar een nieuwe waarde   Onbepaald. Hierdoor ben je verplicht om vanaf 2023 de juiste waarde te selecteren voor jouw onderneming. Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar   Klein   of   Middel/Groot   zal er een blokkerende melding verschijnen. Actie Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Minimumloon per 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog.  De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.     Onbelaste thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding. Wanneer op cao niveau hiervan wordt afgeweken dan zal dat in release 211 worden aangepast.   Wijziging percentage PAWW Met ingang van 1 januari 2023 is het percentage voor de bijdrage PAWW in tabel 30500 PAWW gewijzigd van 0,2% naar 0,15%.   Voor cao Woondiensten geldt dat de PAWW-bijdrage ook in 2023 gecompenseerd zal worden. In tabel 30500 PAWW is voor deze cao per 1 januari 2023 een compensatie van 0,15% ingericht. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bijtelling privégebruik elektrische auto 2023 Net als in voorgaande jaren geldt in 2023 een bijtelling van 22% voor benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven modellen. Voor elektrische auto’s ternaamgesteld in 2023 bedraagt de bijtelling 16% tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Boven die drempelwaarde geldt 22% bijtelling.   In de module Verstrekkingen in HRM is het middels de nieuwe keuze 16/22% €30000 mogelijk gemaakt een in 2023 tenaamgestelde elektrische auto vast te leggen.    Daarnaast is de omschrijving van de reeds bestaande keuze 16/22% aangepast naar 16/22% € 35.000,-. Deze kan gebruikt worden voor elektrische auto’s die in 2022 zijn tenaamgesteld.      Maak je geen gebruik van de module verstrekkingen, dan is het mogelijk middels het vaste component 31500 Fiscale waarde auto de auto van de zaak te registreren.    Geef op het component als Prijs de cataloguswaarde van de auto in en bij Aantal de code 162230. Geef vervolgens bij de startdatum op per wanneer de bijtelling moet worden berekend. Doordat deze code is ingegeven zal er 16% bijtelling worden berekend tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Daarboven zal 22% bijtelling worden berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code reden einde arbeidsverhouding Met ingang van 2023 zijn er een aantal nieuwe code reden einde arbeidsverhouding bijgekomen. Het gaat om de volgende codes: 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Deze redenen einde arbeidsverhouding zijn in HRM toegevoegd zodat ze vanaf volgend jaar te selecteren zijn wanneer er een einddatum op het contract is ingegeven.  Recht op transitievergoeding Daarnaast hebben we aan deze codes gekoppeld aan of er recht op een transitievergoeding is wanneer een contract wordt beëindigd. De codes worden als volgt behandeld: Reden einde loonaangifte Beschrijving Recht op transitievergoeding 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid Ja 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering Nee 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever Nee 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Nee *) *) Bij reden einde 92 zal er geen uitbetaling van de transitievergoeding plaatsvinden maar worden de aanspraken verplaatst naar het aansluitende nieuwe contract.   Zie voor meer informatie over de afhandeling van de transitievergoeding Release notes Visma.net Payroll v.175.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Opgeloste meldingen Berekening regelingen met SVW methode aangepast In de berekening van regelingen o.b.v. de SVW methode zaten wat fouten en onduidelijkheden. Met name wanneer de premie zelf niet in de grondslag moet zitten zaten er fouten in.   Het verschil tussen VCR en niet VCR (obv parameter 104CumCalc) is ook erg onduidelijk omdat zowel met deze parameter aan als uit er wel degelijk cumulatief gerekend wordt.   Per 2023 is de berekening aangepast zodanig dat parameter 104CumCalc aan/uit geen verschil zal maken voor regelingen met de SVW methode, het zal altijd cumulatief gedaan worden.   Ook de controle op wettelijk maximum, gewoon maximum en franchise zal altijd cumulatief gedaan worden.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   TWK uitruil fiscale ruimte met VU/EJU niet mogelijk als voor de TWK er nog geen uitruil was geweest Als met TWK bijvoorbeeld een einddatum van het dienstverband wordt ingevoerd en er daardoor vakantiegeld en/of extra uitkering wordt uitbetaald dan werd er geen fiscale ruimte uitgeruild omdat er voordat deze TWK was gedaan nog geen fiscale ruimte uitgeruild was.   Dit is per 2023 aangepast zodat dit voortaan wel gebeurd. Als de uitruil door deze TWK meer verhoogd wordt dan dat de bron (VU, EJU) verhoogd is zal een rapportage component 2xx0380 Bron xx t.b.v. aanvullende reiskostenvergoeding is met TWK verhoogd aangemaakt worden dat zichtbaar is in het rapport Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Extra uitkeringen - voeg de reservering van vorige periodes uit een voorgaand salarispakket toe aan methode 'reservering vast bedrag' Bij de extra uitkeringen is het mogelijk om reserveringen van periodes uit een vorig salarispakket vast te leggen indien de reserveringsperiode over het jaar heen loopt. Dit was altijd al mogelijk, maar voor de berekeningsmethode reservering vast bedrag was de werking niet correct. Dit is aangepast. Per 2023 wordt hier nu correct mee omgegaan. In de eerste periode wordt de reservering verhoogd met de periodes die eventueel opgegeven zijn.   B.v. voor CAO Voortgezet onderwijs, de jaarlijkse uitkering OOP. Deze loopt van november t/m oktober. Deze uitkering heeft berekeningsmethode reservering vast bedrag en is in de regelingen vastgelegd als extra uitkering 3.   Om een juiste werking te krijgen dient hiervoor een (deeltijd)factor worden vastgelegd als Aantal in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Daarnaast, om dubbel journaliseren tegen te gaan, dient ook het bedrag vastgelegd te worden in component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3.   Met de standaard configuratie is in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak. In dit geval dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 het aantal voorgaande periodes te worden vastgelegd. Dit is nodig om in de eerste periode van het nieuwe jaar de maximering juist uit te voeren.   Als je in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum hebt gevuld met Afbreken naar rato van PTF en tijdvak, dan dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 de opgetelde deeltijdfactor van de voorgaande periodes te worden vastgelegd.   Voorbeeld 1: Een werknemer had in november en december van het voorgaande jaar elke periode een deeltijdfactor van 0,8 en was volledig in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 2. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 1,6 = 36,67.   Voorbeeld 2: Een werknemer kwam op 5 december van het voorgaande jaar in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 5/31 = 0,16. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 0,16 = 3,67.   Voorbeeld 3: Betreft de binnen de Sector Onderwijs geldende jaarlijkse bindingstoelage, ook dit is een uitkering met berekeningsmethode reservering vast bedrag.   Bij de standaard configuratie is hiervoor in de Extra uitkering tabel geen minimum of maximum vastgelegd. Zonder minimum en/of maximum is het niet nodig om de deeltijdfactor op te geven zoals in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Het volstaat dan om de al eerder gereserveerde extra uitkering vast te leggen op component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 met Totaal. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Branche onderwijs - Toeslag garantiesalaris onderdeel van feitelijk salaris pensioen inkomensfactor Wanneer er een garantiesalaris van toepassing is en het garantiesalaris apart als toeslag op de salarisstrook wordt gespecificeerd dan was deze toeslag geen onderdeel van het feitelijk salaris t.b.v. de pensioen inkomensfactor. Dit hebben we met ingang van 01-01-2023 aangepast. Dit hebben we gedaan door op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor te selecteren.   Doordat dit is doorgevoerd per 01-01-2023 heeft dit niet automatisch terugwerkende kracht berekeningen tot gevolg.   Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Actie Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Heb je in de 50000 CAO tabel bij parameter Garantiesalaris methode → Als aparte toeslag geselecteerd en je wilt dat deze wijziging met terugwerkende kracht wordt toegepast, zorg er dan voor dat op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor is geselecteerd.    Branche onderwijs - Aantal type bij variabele onbetaald verlof componenten Op branche onderwijs niveau werden de variabele componenten t.b.v. van de diverse onbetaald verlof soorten verwerkt middels een Periode factor in plaats van zoals bij Aantal type op het component ingestelde Periode aantal. Als gevolg hiervan worden de opgevoerde variabele periode uren behandeld als een factor.   We hebben de componenten op branche onderwijs niveau per 01-01-2023 aangepast zodat ook daadwerkelijk de opgegeven uren als periode uren zullen worden verwerkt en niet als factor.    Het gaat om de volgende componenten: Nummer Naam 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)   Voor zover we kunnen zien zijn deze variabel componenten niet of nauwelijks gebruikt. Waar wel gebruikt is er gewerkt met een opgegeven factor.    Wanneer je deze componenten gebruikt om variabel onbetaald verlof uren te registreren dan zal vanaf 01-01-2023 het opgegeven aantal gebruik worden als periode uren in plaats van een periode factor. Wil je toch gebruik blijven maken van een factor dan kun je dit instellen door het Aantal type aan te passen naar Periode factor.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   WH reiskosten w/w - geen max km bij geen vervanger Als in het contract het veld  0 bevatte in plaats van leeg, geen waarde, werd bij de bepaling van het maximaal aantal km's hier niet juist mee omgegaan als er sprake is van een vervanger.   Ten onrechte werd er dan geen maximum toegepast. Dit is opgelost per 2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Ten onrechte geen extra uitkering OOP berekend voor werknemers in schaal OAIO In de release van 8 december 2022 is een aanpassing gedaan voor de berekening van de extra uitkering OOP voor werknemers in de schaal OAIO. Ten onrechte werden deze werknemers echter uitgesloten van de uitkering. Door middel van een expliciete deelname aan de regeling (m.b.v. component 47030) werd alsnog de extra uitkering berekend.   Met deze release zullen deze mederwekers automatisch deelnemen aan de regeling per 2022 wat derhalve TWK correcties tot gevolg kan hebben als er niet d.m.v. de handmatige correctie al afgedwongen was dat de werknemer deel moet nemen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Vastloper en incorrecte journalisering component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Als er verwachte extra kosten ivm herziening 30% toets zijn terwijl er geen Awf verzekerd inkomen meer is dan resulteert dat in de volgende foutmelding:   Paycode (98110) has debit accounting result for account (4038) but result is missing mandatory accounting dimension (1). This could be happening because: 1) A dimension is missing on transaction or on position; 2) The paycode is missing an accounting split based on accumulator or existing accounting split doesn't have dimensions in the result; 3) The account has a dimension set as mandatory when it shouldn't have; 4) Some other misconfiguration on paycode, account or dimension.   Dit komt omdat voor de journalisering van component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets een splitsing gebaseerd op cumulatief 914050 Journalisering SV inkomen Awf is gebruikt, terwijl die niet altijd gevuld wordt. Dit is nu aangepast naar gebruik van cumulatief 911050 Journalisering SV inkomen.   Daarnaast werden de componenten 98090 Totaal afdracht WW Awf laag ivm uitzondering en 98100 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets en 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets verkeerd bepaald als er sprake is van een werkgeversbetaling die niet verzekerd is voor de Awf premie.  Ook dit is gecorrigeerd per 2022. Aangezien echter in de laatste periode van het jaar de feitelijke herziening wordt gedaan (indien noodzakelijk) zal er geen feitelijk verschil in de journalisering ontstaan door deze correctie. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bedragen NS-tabel aangepast De bedragen in tabel 51210 Reiskosten NS zijn aangepast per 1 januari 2023.       Wijzigingen in cao-inrichting Pensioencijfers 2023 Wettelijk maximum pensioengevend loon In tabel   60010 Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen   is op het niveau Netherlands per 1 januari 2023 het wettelijk maximum pensioengevend loon van € 128.810 ingericht. Branche Zorg Voor de branche Zorg zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 OP premie waardes 60110 AP premie waardes   Voor de cao GGZ is hiernaast de tabel   60510   Compensatie pensioenaftopping waardes   aangepast per 1 januari 2023.   Voor de cao Huisartsenzorg is hiernaast in de tabel   60210   SSFH bijdrage waardes   het maximum aangepast per 1 januari 2023. In 2021 en 2022 waren de percentages voor SSFH tijdelijk verlaagd, per 1 januari 2023 zijn deze weer 0,1% voor de werknemer en 0,7% in totaal geworden.   Voor de cao VVT is hiernaast het maximum in de tabel   60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes aangepast per 1 januari 2023. Branche Metaal & Techniek Voor de branche Metaal & Techniek zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Pensioen excedent hoog premies 60110 Pensioen excedent laag premies 60310 Sociaal fonds premies 60410 O&O-premie 60520 WIA-werknemersverzekering waardes meerdere varianten 60610 WIA-Excedentverzekering waardes 60810 SWWM waardes   Per 1 januari 2023 komt de WGA-basisverzekering te vervallen. Daarom is per 1 januari 2023 de inrichting uit tabel 60700 WGA-basisverzekering en uit tabel 60710 WGA-basisverzekering waardes verwijderd. Actie Voor de excedent pensioenregeling (boven de salarisgrens) geldt voor zowel de hoog- als de laag-variant dat de werknemerpremie op werkgeversniveau wordt bepaald en niet op cao-niveau. Derhalve is voor alle leeftijden in tabel 60110 Pensioen excedent hoog premies en 60110 Pensioen excedent laag premies als werknemerpercentage 0 ingericht. U dient een eigen versie van tabel 60110 aan te maken om hierin het op werkgeverniveau geldende werknemerpercentage in te richten. Cao Metalektro Voor de cao Metalektro zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 PME Basis pensioen waardes 60210 PME premie excedent pensioen laag 60210 PME premie excedent pensioen hoog 60320 WIA-excedentregeling waardes voor meerdere varianten 60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten 60920 WGA-hiaatverzekering waardes voor meerdere varianten   De percentages voor Sociaal fonds (tabel 61910) en Stichting A+O (tabel 62010) worden in 2023 ongewijzigd voortgezet.   Per 1 januari 2023 wordt de WIA-bodemverzekering vervangen door de WIA-compensatieverzekering. De naam van deze verzekering is gewijzigd in tabellen   60800 WIA-compensatieverzekering   en   60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten.   Met ingang van 1 januari 2023 is in tabellen   60800 WIA-compensatieverzekering   en   60900 WGA-hiaatverzekering   als grondslag het SV-loon ingericht. Verderop in deze releasenotes vind je hierover meer informatie.   Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao KNDB (Drogisterijbranche) Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes 60310 RVU/zwaarwerkregeling waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Sazas - PLUS-verzekeringspremies 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes   of 60610 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Sazas PLUS waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes   of 60210 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:   Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Inrichting cao's met periodegrondslag pensioenregeling Als bij een pensioenfonds de pensioengrondslag niet per jaar, maar per periode wordt bepaald en in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof het pensioengevend loon verlaagd dient te worden, moeten de componenten voor dit verlof ingericht worden als toevoeging op de pensioengrondslag. Derhalve is per 1 januari 2023 de inrichting van de volgende cao-regelingen aangepast: Cao Regelingen Apotheken Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Apothekers in dienstverband Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Glastuinbouw Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60500 Excedent pensioen DB 60600 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Tuinzaadbedrijven Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 Excedent pensioen DB 60200 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Kartoflex Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen NS Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Voor deze regelingen zijn de volgende componenten ingericht als toevoegen op periode grondslag Nummer Naam 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 44220  Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen)   Cao Bestuurders funderend onderwijs Bestuurders Primair onderwijs 2023   Hoewel de cao's voor de bestuurders in het primair onderwijs en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn samengevoegd, zijn enkele premiepercentages sectorafhankelijk. Voor bestuurders in het PO moeten dan ook enkele andere premies toegepast worden dan voor het bestuurders in het VO. In Payroll is het nog niet mogelijk om op basis van de sector voor een premievariant te kiezen.   In eerdere releasenotes hebben we aangegeven dat er vanaf 1 januari 2023 geen onderhoud meer zou plaatsvinden voor de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO. Omdat de premies voor bestuurders in het PO echter ook in 2023 afwijkend zullen zijn van de premies voor bestuurders in het VO en het in Payroll nog niet mogelijk is om geautomatiseerd de juiste premievariant te selecteren, blijven we tot nader bericht ook de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO onderhouden. We verzoeken je om ook na 1 januari 2023 voor de bestuurders in het PO de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken.    Bestuurders in het VO kunnen al wel aan arbeidsvoorwaarden Bestuurders funderend onderwijs gekoppeld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao GGZ T.b.v. de reiskostenvergoeding is per 01-01-2023 in tabel 50000 CAO GGZ het  maximum bedrag bij parameter EV max bedrag aangepast naar € 167,10 e n in tabel  51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is de eigen bijdrage bij parameter EV eigen bijdr. aangepast naar € 14,21. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs Voor het schooljaar 2022-2023 zijn 23 extra uren duurzame inzetbaarheid (pb-uren) toegekend. Voor arbeidsovereenkomsten bij vervanging wegens ziekte van een werknemer wordt gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst voor het schooljaar 2022-2023 een vergoeding van 7% toegekend. De factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen is daarom voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 gewijzigd naar 0,07. Vanaf 1 augustus 2023 zal deze factor weer 0,05 zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT WGA-hiaatverzekering Met ingang van 1 januari 2023 is voor de cao VVT een WGA-hiaatverzekering van toepassing. Deze regeling is ingericht in tabel 60800 WGA-hiaatverzekering.   De premie zal worden ingehouden op component 52320 WGA-hiaatverzekering premie.    De grondslag voor deze regeling bestaat uit de volgende componenten: Nummer Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 10100 Toeslag garantiesalaris 41600  Overwerktoeslag uren 25% 41700  Overwerktoeslag uren 50% 41750  Overwerktoeslag uren 75% 41800  Overwerktoeslag uren 100% 43230  ORT 22% 43240  ORT 38% 43250  ORT 44% 43270  ORT 49% 43290  ORT 60% 44640  ORT compensatie bij ziekte 44660  ORT compensatie bij verlof 49390  Overwerkuren > 100%   De premie wordt automatisch beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze regeling door het opvoeren van een transactie op component   542220 Uitsluiten van deelname aan WGA-hiaatverzekering.   Als jouw organisatie nog niet deelneemt aan de WGA-hiaatverzekering uit de cao, omdat het WGA-hiaat nog bij een andere verzekeraar verzekerd is, dan kun je de regeling uitzetten door in tabel   60800 WGA-hiaatverzekering   de parameter In Gebruik op Nee te zetten.   Helaas is ten tijde van deze release nog niet bekend op welke wijze vakantiegeld en eindejaarsuitkering meegenomen dienen te worden in de grondslag voor deze regeling. Zodra wij deze informatie hebben, passen wij de configuratie voor deze regeling aan.   Reiskostenvergoedingen In de volgende tabellen zijn de bedragen voor de reiskostenvergoedingen per 1 januari 2023 aangepast: Nummer Naam 50200 Reiskosten Eigen Vervoer 50280 Afgelegde afstand van € 0,30 per KM 51210 Reiskosten NS 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen 51230 Reiskosten fiets bedragen 51380 Afgelegde afstand van € 0,21 per KM   Maximum ORT uurloon Het maximum ORT uurloon is in tabel 50300 ORT en meeruren aangepast met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 en per 1 maart 2023. De wijziging per 1 maart 2022 kan twk's veroorzaken.   Vergoedingen bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten Met ingang van 1 januari 2023 zijn er een aantal nieuwe vergoedingen opgenomen in de cao VVT. Voor deze vergoedingen zijn de volgende componenten ingericht: Nummer Naam Bedrag 43020 Bereikbaarheidsdienst ma-vr € 3,50 43200 Bereikbaarheidsdienst za-zo-feest-nacht € 7,00 43210 Slaap- of aanwezigheidsdienst ma-vr € 7,50 43220 Slaap- en aanwezigheidsdienst za-zo-feest-nacht € 15,00   Actie De componenten voor bereikbaarheids-, slaap en aanwezigheidsdiensten moeten debet gejournaliseerd worden op een kosten grootboekrekeningnummer. Journaliseer component 52320 WGA-hiaatverzekering premie. Er zijn twee mogelijkheden dit component te journaliseren.  Aangezien de premie in z'n geheel bij de werknemer wordt ingehouden kun je component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet koppelen aan een balansrekening.  Je kunt er ook voor kiezen zowel het totale afdracht component en de inhouding op de werknemer te journaliseren. In dat geval moet component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet worden gekoppeld aan een kostenrekening en moet op component 57310 Afdracht WGA-hiaatverzekering premie contract debet gekoppeld worden aan een kostenrekening en credit aan een balansrekening.   Cao Metalektro De cao Metalektro kent vier regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon: Regeling Tabel regeling Tabel waardes WIA-bodemverzekering 60800 60820 WGA-hiaatverzekering 60900 60920 Sociaal fonds ROM Metalektro (SSF) 61900 61910 Stichting A+O Metalektro 62000 62010   Voorheen was het in Payroll uitsluitend mogelijk om SV-regelingen in te richten op regeling 19 en regeling 20. Daarom waren tabel   60800 WIA-bodemverzekering   en tabel   60900 WGA-hiaatverzekering   ingericht met de grondslagmethode Grondslag * DTF en Periodefranchise * DTF. Om het SV-loon zo goed mogelijk te benaderen, waren de pensioen- en andere premies ingericht als grondslag voor de WIA-werknemersverzekeringen.   Inmiddels kunnen er in Payroll wel meer dan 2 SV-regelingen ingericht worden. Met ingang van 1 januari 2023 is daarom in tabel   60800 WIA-bodemverzekering   en tabel   60900 WGA-hiaatverzekering   de rekenwijze SVW loon ingericht. De componenten met pensioen- en andere premies zijn niet langer als grondslag ingericht voor deze regelingen. Actie Als je eigen componenten hebt aangemaakt die intellen op de grondslag voor de WIA-bodemverzekering en/of de WGA-hiaatverzekering, dan verzoeken we je om die toevoeging per 1 januari 2023 te verwijderen.
Volledig artikel weergeven
20-12-2022 14:25 (Bijgewerkt op 27-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 941 Weergaven
  Mededeling Versie 209 zal op donderdagavond 8 december 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Premie Awf - 30% herzieningsregel geautomatiseerd De 30% herzieningsregel is wegens de coronacrisis in de afgelopen 2 jaar niet toegepast. Deze versoepeling is in 2022 niet meer van toepassing. Hierdoor moet, wanneer binnen het kalenderjaar op werknemersniveau de verloonde uren meer dan 30% (>30,99999%) van de overeengekomen contracturen overstijgen de premie Awf laag herzien worden naar de premie Awf hoog. Het was al mogelijk deze herziening handmatig te triggeren, maar we hebben dit nu geautomatiseerd.    Het systeem zal de 30% herzieningsregel in laatste verloonde periode van het jaar (december/periode 13 bij 4 weken) automatisch uitvoeren. Dit gebeurd direct in de laatste run van het jaar. Wordt er na de december/periode 13 nog een extra salarisrun gedraaid waarbij de verloonde uren zijn aangepast dan kan het zo zijn dat in die run de herziening zal worden teruggedraaid of juist wordt toegepast.    Wanneer de verloonde uren de 30% hebben overstegen zal er een correctie gaan plaatsvinden in de loonaangifte. Alle reeds gerapporteerde premie Awf laag rubrieken worden voor de betreffende werknemers gecorrigeerd naar 0 en de premie Awf herzien rubrieken worden gevuld met de herzienings waardes.    Gedurende het loonjaar kun je middels het rapport  Herzien Awf t.b.v. 30%  monitoren welke werknemers er herzien zullen worden aan het einde van het jaar. Werknemers waarvoor gedurende het jaar het contract is beëindigd werden in de periode(s) daarop volgend niet meer op het rapport getoond. Dit is nu ook aangepast. Vanaf heden worden werknemers die gedurende het jaar uit dienst zijn getreden en die aan het einde van het jaar herzien zullen worden de rest van het jaar getoond. Hierdoor geeft het rapport herzien Awf t.b.v. 30% nu periodiek inzicht welke werknemers herzien zullen gaan worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Branche Onderwijs - Rapportage DTF exclusief onbetaald verlof Het is al enige tijd mogelijk zelf te bepalen welke deeltijdfactor er gebruikt moet worden voor de rapporten  Loonkosten per werknemer  en het HRM Analytics  Loonkosten Rapport.  Hierbij is het mogelijk om op branche onderwijs niveau een inkomensfactor in te stellen. Standaard wordt deze inkomensfactor door onbetaald verlof verlaagd. Vanuit de sector is het gebruikelijk om niet de netto werktijdfactor te tonen, maar juist de bruto werktijdfactor. Daarom hebben we het nu mogelijk gemaakt een inkomensfactor in de rapporten te tonen waarop het onbetaalde verlof geen invloed heeft. Deze factor wordt ook wel de bruto werktijdfactor genoemd.     Wil je deze inkomensfactor exclusief onbetaald verlof tonen in het rapport  Loonkosten per werknemer,  dan kun je dat instellen in tabel  50010 Bijzondere Cao settings  bij parameter  Rapportage DTF .    Daarnaast is het mogelijk gemaakt zowel de inkomensfactor in- als exclusief onbetaald verlof (OBV) op het rapport te tonen. Hiermee is het mogelijk om zowel de netto als de bruto werktijdfactor op het rapport te tonen.   De inkomensfactor exclusief onbetaald verlof zal in het rapport getoond worden op component  45980 - Rapportage DTF excl. onbetaald verlof .    Hiervoor zijn de volgende keuzes op Netherlands niveau toegevoegd: inkomensfactor 1 excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 2 excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 1 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 2 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek)   Op CAO niveau zijn vanaf nu de volgende keuzes te maken: Niveau Keuzes  Cao Primair onderwijs Berekende DTF Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting (Default) Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO excl. OBV Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO excl. OBV Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV Cao Voortgezet onderwijs Berekende DTF Inkomensfactor excl. ZAVO korting Inkomensfactor incl. ZAVO korting (Default) Inkomensfactor excl. ZAVO excl. OBV Inkomensfactor incl. ZAVO excl. OBV Inkomensfactor excl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV Inkomensfactor incl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV Cao MBO Berekende DTF Inkomensfactor (Default) Inkomensfactor excl. OBV  Inkomensfactor zowel in- en excl. OBV Actie De standaard instelling in tabel 50010 Bijzondere CAO settings is gelijk gebleven. Deze staat ingesteld op de inkomensfactor waarin alle kortingen op het salaris zijn verwerkt, namelijk de zogeheten netto werktijdfactor. Dus wanneer je in het rapport gebruik wilt maken van de inkomensfactor exclusief onbetaald verlof (bruto werktijdfactor) dan moet je dat instellen bij parameter Rapportage DTF.        Opgeloste meldingen Balans duurzame inzetbaarheidsuren t.o. niet aangepast als alleen het uurloon aangepast is Wanneer het uurloon dat hoort bij de duurzame inzetbaarheid uren wijzigt, maar er zijn geen transacties die de uren duurzame inzetbaarheid verhogen, dan werd de balans niet aangepast.   Indien deze situatie zich voordoet worden vanaf nu component 442500/10/20   Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3   aangemaakt die het correctiebedrag bevatten.   Dit is hersteld per 2022 en kan daarom correcties in de journalisering tot gevolg hebben en de gepresenteerde balans op de loonstrook zal gecorrigeerd worden.   Actie De nieuwe componenten 442500/10/20 Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3 dienen gejournaliseerd te worden. Debet moet een kostenrekening en credit een balans grootboekrekeningnummer worden geselecteerd    Uurloon onbetaald verlof soms onjuist In sommige gevallen werd bij het bepalen van het uurloon t.b.v. onbetaald verlof op een onjuiste manier een eventuele toevoeging op het uurloon meegenomen. Dit kwam voor  wanneer de opgegeven uren op een andere wijze werden omgerekend naar een periode aantal, dan de wijze waarop dat bij het bepalen van het uurloon werd gedaan.    Dit is nu met terugwerkende kracht per 01-01-2022 hersteld en kan daarom tot TWK berekeningen leiden.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd.   Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 8 november 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2     42720    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Na de release van 8 november 2022 zijn de uren in 2021 gecorrigeerd, maar in sommige gevallen zijn de uren in 2022 vanwege een foutieve afronding niet gecorrigeerd. In deze release is dit verholpen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Verloonde uren in de loonaangifte incorrect als er alleen verloonde uren zijn ivm TWK vorig jaar Als er in een een salarisrun alleen verloonde uren ontstaan, omdat er een TWK over vorig jaar is gedaan waardoor de verloonde uren in deze periode gewijzigd moeten worden, dan werden die ten onrechte niet opgenomen in de verloonde uren voor de loonaangifte.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.       Wijzigingen in cao-inrichting Cao Apotheken De verzamelcao voor de cao Apotheken was niet tijdig verlengd. Daarom is per 1 oktober 2022 de PAWW-premie stopgezet. Op 7 november 2022 is de verzamelcao waarin cao Apotheken is opgenomen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 november 2022. Vanaf de dag volgend op die publicatie wordt de PAWW-premie opnieuw toegepast.   Dit is op cao-niveau ingericht in tabel   30100 Klant instellingen pro rata.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen   Cao Metalektro Er is een definitief akkoord voor een vernieuwde cao Metalektro. Hoewel er nog geen definitieve cao-tekst gepubliceerd is, hebben wij de cao-inrichting al wel aangepast.   In het akkoord is een eenmalige uitkering opgenomen van in totaal € 1.080,- bruto (bij voltijd dienstverband). Deze eenmalige uitkering moet echter niet in één keer worden uitbetaald, maar in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 met een maandelijks bedrag van € 60,- (naar rato) op de pensioenpremie in mindering gebracht worden.   Voor alle werknemers onder de cao Metalektro zal deze eenmalige uitkering automatisch worden toegepast, op salariscomponent   44410 Tijdelijke korting werknemerpremie. Op de salarisstrook is deze terug te zien bij de premies. Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze uitkering. Dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent   44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie.   Deze eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de contractuele deeltijdfactor. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof, betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof zullen de verlofuren gekort worden op de deeltijdfactor voor deze uitkering. Voor uurloners tellen de gewerkte uren mee. Echter tellen meeruren en overuren niet mee in de deeltijdfactor.   Werknemers bij wie deze uitkering niet gedaan kan worden in de vorm van korting op de pensioenpremie (bijvoorbeeld gemoedsbezwaarden) hebben in plaats van een korting op de pensioenpremie recht op een bruto uitbetaling van € 60,- per maand voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Deze werknemers sluit je uit van de tijdelijke premiekorting door een transactie te doen op   44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie   en daarnaast zorg je dat ze de uitkering bruto betaald krijgen door een transactie op te voeren op   44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro.  Actie Journaliseer de volgende salariscomponenten debet op een kosten grootboekrekeningnummer: 44410 Tijdelijke korting werknemerpremie 44420 Eenmalige uitkering cao Metalektro Als een werknemer geen recht heeft op korting op de pensioenpremie sluit je deze uit door een transactie op te voeren op salariscomponent 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie Als een werknemer in plaats van een korting op de pensioenpremie een bruto uitbetaling moet ontvangen, voer je naast een transactie op 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie ook een transactie op op salariscomponent 44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro.   Cao Primair onderwijs Onderwijsassistenten in opleiding (OAIO) hebben ook recht op de eindejaarsuitkering OOP. Zij hebben recht op de variant van € 1.475,- bruto, die ook geldt voor OOP in schaal 1 tot en met 8. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de logica, die bepaalt welke variant van toepassing is, aangepast.   Deze wijziging kan twk's veroorzaken voor OAIO's die in 2022 uit dienst getreden zijn. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen
Volledig artikel weergeven
09-12-2022 08:32 (Bijgewerkt op 19-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 449 Weergaven
  Mededeling Versie 207 zal op dinsdagavond 8 november 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Kilometervergoeding met aantal EN totaal bedrag op de transactie Er zijn aanleverende software pakketten (vb Invalpool) die t.b.v. de gedeclareerde reiskosten naast de aantallen kilometers ook het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding berekenen en doorgeven. Het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding is dan berekend op basis van een kilometer prijs in het externe systeem. Deze kilometer prijs kan op individueel niveau of zelfs per rit afwijken.    Om dan op een juiste manier te kunnen bepalen of de gedeclareerde kilometervergoeding fiscaal volledig of gedeeltelijk onbelast uitbetaald mag worden is het nodig zowel de aantallen als ook het totaal bedrag te ontvangen van de aanleverende partij.   Daarom is het mogelijk gemaakt om transacties vast te leggen waarbij naast het aantal kilometers ook gelijk het totaal bedrag kan worden opgegeven.   Hiervoor zijn per kilometerregeling de volgende de volgende componenten toegevoegd: 440100 KM met totaalprijs 440200 KM regeling 2 met totaalprijs 440300 KM regeling 3 met totaalprijs   Het aangeleverde totaal bedrag zal worden gedeeld door het aantal kilometers om zo de kilometer prijs te bepalen. Als de berekende prijs per kilometer hoger is dan de wettelijk toegestane netto prijs (in 2022   € 0,19) zal het bovenmatige op basis van de reeds bestaande kilometerregeling functionaliteit worden afgehandeld. Daarbij is het mogelijk het bovenmatige deel bruto uit te betalen, direct uit te ruilen met opgebouwde fiscale ruimte, toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling of te bruteren. Dit zal conform de bestaande kilometerregelingen functionaliteit verwerkt worden. Zo ook wanneer de prijs lager is dan de wettelijk toegestane netto prijs, dan zal het verlaagde gedeelte worden toegevoegd aan de fiscale ruimte.   De berekende kilometerprijs zal een eventueel ingestelde prijs op de regeling overrulen. Is er bijvoorbeeld op component 440100 KM met totaal prijs een aantal van 100 met een totaal bedrag van € 25,- ingegeven dan zal er een kilometerprijs van € 0,25 worden gebruikt ongeacht wat er is ingesteld in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer.   Bij het bepalen van het totaal aantal kilometers per transactie, dag, periode of jaar worden zowel de standaard componenten als de nieuwe componenten geteld, waarbij d e nieuwe componenten eerst worden verwerkt.   Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar Onderwijs klanten Vanaf nu is voor elk afdracht betaling een betalingsoverzicht beschikbaar. Dit overzicht geeft op leesbare wijze de inhoud van het betaalbestand weer.    Het rapport kan vanuit het scherm Afdrachten worden gedownload. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Als het betaalbestand nog niet verzonden is naar de bank, geeft het overzicht een voorbeeld van de betaling die gedaan gaat worden. Dit wordt aangeven door middel van een watermerk.  De bestandsnaam heeft in dit geval de prefix "V".   Gewijzigde afdracht betaaldatum Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer Visma.net Payroll de betaaldatum van het afdracht betaalbestand heeft aangepast. Dit kan gebeuren wanneer de eigenlijke betaaldatum (te ver) in het verleden ligt en het systeem dus geen betaalbestand met de oorspronkelijke betaaldatum kan genereren.   De melding wordt getoond door met de muis cursor op het waarschuwing-icoon te gaan staan. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Administratie Kantoor klanten De nieuwe functionaliteiten die hierboven worden beschreven ("Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar" en "Gewijzigde afdracht betaaldatum") zijn ook op Administratie Kantoor (AK) niveau beschikbaar.    Door meerdere AK klanten aan te vinken kunnen via de "Acties" knop meerdere afdracht betalingsoverzichten in één keer worden gedownload.     Salarisstrook - Nieuw veld Vervanging In de Salarisstrook configuratie is het nieuwe veld   Vervanging   toegevoegd aan de sectie   Contracten. Dit veld geeft aan of het getoonde contract een vervanging is of niet.   De gebruiker kan het nieuwe veld in de Salarisstrook configuratie toevoegen via drag en drop. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.   Salarisstrook - Aanpassing datumformaat Periode De datums die getoond worden in de kolom Periode van sectie Contracten van de loonstrook hebben nu het formaat dd-mm-jjjj (dit was voorheen d-m-jjjj). Dit zorgt ervoor dat bij meerdere contracten de datums gelijk uitgelijnd worden en daardoor beter leesbaar zijn. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.       Opgeloste meldingen Rapport Herzien Awf t.b.v. 30% toont t.o. verwachte herzieningskosten als het percentage meeruren tussen de 30 en 31% zit Ten onrechte werd in het rapport   Herzien Awf t.b.v. 30%   de component 98090   Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30%   toets met een waarde afgeleid als het percentage meeruren tussen de 30% en 31% ligt waardoor er nog net wel ruimte is.   Dit leidde ook tot een onterechte journalisering op component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan daarom een correctie in de journalisering tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   In de patch van 17 oktober is geprobeerd dit op te lossen echter zat daar nog een fout in. Met deze release wordt dit hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Percentage bijzonder tarief op loonstrook soms ten onrechte met een waarde terwijl het 0 moet zijn Als het percentage bijzonder tarief 0% is dan wordt vanaf september 2022 op de loonstrook ten onrechte het percentage van vorig jaar getoond als dat toen ongelijk aan 0 was.   Dit is opgelost per de huidige release. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.       Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Vanaf schooljaar 2022/2023 geldt voor een arbeidsovereenkomst bij vervanging wegens ziekte van een werknemer gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst een compensatie van het individueel keuzebudget met een factor van 1,05. Met terugwerkende kracht per 1 augustus 2022 is de factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen daarom gewijzigd van 0,03 naar 0,05.   Deze wijziging kan (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao VVT - wijziging inrichting verzekering 3e WW-jaar In release 205 en 205.01 hebben wij voor de cao VVT de regeling Verzekering 3e WW-jaar ingericht en geactiveerd. Helaas is gebleken dat niet alle parameters in tabel 60900 Verzekering 3e WW-jaar juist zijn ingericht. Onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 zijn de volgende parameters aangepast: Parameter Keuze Toelichting Maar niet voor Alle Fictieve dvb's Voor alle werknemers voor wie premies sociale verzekeringen betaald worden, moet de premie worden ingehouden. Voor bijvoorbeeld stagiaires is geen premie van toepassing. Waarde auto vd zaak in grondslag Ja Voor berekeningen over het SV-loon moet de waarde van de auto van de zaak meegenomen worden, tenzij anders is vastgelegd. Voor deze verzekering is niets anders vastgelegd Factor in dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. Factor uit dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. DTF invloed op max pensioengrondslag Nee Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.   De premie wordt beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao KNDB (drogisterijbranche) De laatste cao Drogisterijbranche had een looptijd tot en met 30 juni 2018. Deze cao werd na die tijd telkens stilzwijgend verlengd. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt voor deze cao de nieuwe cao KNDB voor personeel werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven in de plaats. Voor de cao-inrichting in Visma.net Payroll heeft dit de volgende consequenties. Nieuwe naam arbeidsvoorwaarden De naam van de werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) is gewijzigd van Cao Drogisterijbranche naar Cao KNDB (vh Drogisterijbranche). Uitsluitend de naam is gewijzigd, je hoeft hier geen verdere actie voor te ondernemen. Compensatieregeling leeftijdsvakantie Met ingang van 1 januari 2022 worden de leeftijdsvakantie-uren gerelateerd aan de AOW-datum. Werknemers met een leeftijd van 50 jaar en ouder krijgen hierdoor minder leeftijdsvakantiedagen dan in de oude cao. Deze werknemers worden hiervoor in 2022 eenmalig gecompenseerd.   De eenmalige compensatie is ingericht in tabel   50550 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Hier is ingericht dat er een handmatige variant voor het percentage van toepassing is. De percentages per variant staan ingericht in tabel   50580 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie variant percentage. De leeftijdsvariant zal niet geautomatiseerd worden bepaald. Om de eenmalige compensatie toe te passen, doe je een transactie op component   47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie   voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Bij Totaal vul je de volgende handmatige variant in: Leeftijd op 1 januari 2022 Percentage eenmalige compensatie Handmatige variant 50 0,5% 50 55 0,75% 55 60 1% 60   Als er geen handmatige variant wordt opgegeven, zal er geen eenmalige compensatie leeftijdsvakantie berekend worden.   Als er een handmatige variant is opgegeven, zal de eenmalige compensatie worden berekend over de volgende componenten: Nummer Naam 10010   Periode salaris 10060   Gewerkte uren (uurloners) 41120   Overwerkuren 130% 41600   Overwerktoeslag uren 30% 42500   Diplomatoeslag Assistent-drogist 42510   Diplomatoeslag Drogist 43230   Toeslag tijdschalenmodel 25% 43240   Toeslag tijdschalenmodel 50% 43250   Toeslag tijdschalenmodel 75% 43260   Toeslag tijdschalenmodel 100% 43270   Toeslag tijdschalenmodel 125% 43280   Toeslag tijdschalenmodel 150% 43290   Toeslag tijdschalenmodel 175% 45110   HM uitbetaling vakantiegeld 45200   Uitbetaling vakantiegeld 14110 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)   14170 Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)   14180 Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)   14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen)   14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 44510   Korting ivm ziekte 44200   Korting kortdurend zorgverlof   Als je meerdere (eigen) componenten wilt toevoegen, kun je op die componenten inrichten dat deze grondslag zijn voor eenmalige compensatie leeftijdsvakantie (geen referentiesalaris).   De reservering zal plaatsvinden op component 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering. De uitbetaling zal plaatsvinden in december 2022 of bij uit dienst treden op component   47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Actie Geef bij de betreffende werknemers middels component 47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie de toe te passen leeftijdsvariant in Journaliseer de bijbehorende component(en) Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan een kosten grootboekrekeningnummer   Cao Contractcatering en cao Hospitality De vernieuwde cao Contractcatering is opgesplitst in twee delen. Een deel A voor bestaande medewerkers die op dit moment een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de contractcatering cao met de bestaande cao-artikelen. Een tweede deel B voor nieuwe medewerkers. Echt nieuw in dienst of al langer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de horeca cao (of nieuwe werkingssfeer hospitality cao). Eenmalige uitkering Volgens het onderhandelingsresultaat ontvangen werknemers die vallen onder de huidige cao Contractcatering (Hospitality A-deel) een eenmalige uitkering van € 325,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze eenmalige uitkering moet worden uitgekeerd in oktober 2023 of zoveel eerder als een overgang naar de cao Hospitality B-deel plaatsvindt. Doordat de details van deze eenmalige uitkering nog niet uitgewerkt en gepubliceerd zijn, is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk om deze eenmalige uitkering op cao-niveau in te richten. Als deze regeling wel is uitgewerkt, zullen wij deze op cao-niveau inrichten. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Inrichting nieuwe werknemergroep cao Hospitality B-deel Hoewel de nieuwe cao Hospitality nog niet is gepubliceerd of aangemeld bij het ministerie van SZW, hebben wij toch besloten om deze cao in te richten. Voor de cao Hospitality B-deel is een eigen werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) ingericht.   Voor deze werknemergroep is de volgende inrichting gedaan: Cao-tabel In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   zijn 38 normuren per week ingericht, in tegenstelling tot de 40 normuren per week uit de cao Contractcatering. Reiskostenvergoeding Voor het woon-werkverkeer geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, voor een enkele reisafstand tussen de 10 kilometer en de 40 kilometer. In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   is het maximale aantal kilometers ingericht, in tabel   50200 Reiskosten Eigen Vervoer   is vanaf 10 kilometer het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Onregelmatigheidstoeslag Met uitzondering van party en event activiteiten hebben werknemers recht op een onregelmatigheidstoeslag van 35% voor het werken op de uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Voor deze toeslag is component   43260 ORT 35%   ingericht. Dit is hetzelfde component dat bij cao Contractcatering gebruikt wordt voor de 35% ORT.  Actie Als aan werknemers de arbeidsvoorwaarde Cao Hospitality B-deel wordt gekoppeld, controleer dan of er juist wordt gejournaliseerd. Het advies aan onze klanten is om componenten op het hoogste niveau (Netherlands) te journaliseren. Als dat bij jullie niet gedaan is, dan zal je voor de nieuwe werknemergroep nog componenten moeten journaliseren.   Cao Apotheken In verband met de cao-vernieuwing eerder dit jaar zijn de volgende aanpassingen in de cao-configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor die van toepassing is op 1 december 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Journaliseer dit component.  Stagevergoedingen Van de volgende componenten zijn de bedragen aangepast: Nummer Naam Bedrag per 1-7-2022 Bedrag per 1-7-2023 42000 Stagevergoeding 1e jaars € 12,81 € 13,13 42010 Stagevergoeding 2e jaars € 15,38 € 15,76 42020 Stagevergoeding 3e jaars € 20,50 € 21,01    Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Apothekers in dienstverband Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 500,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor en het tijdvak dat de werknemer in dienst is in 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Nederlandse Spoorwegen (NS) PAWW De verzamelcao voor PAWW voor de cao NS is bij verlenging niet tijdig algemeen verbindend verklaard (AVV). In release 205 (6 oktober 2022) is de PAWW-bijdrage daarom per 1 oktober 2022 stopgezet voor cao NS, door in tabel 30100 Klant instellingen prorata een versie op te voeren per 1 oktober 2022, waarbij was ingericht dat de PAWW-bijdrage niet van toepassing was. Inmiddels is de verzamelcao wel AVV. De PAWW-premie zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 worden voortgezet. De inrichting van tabel 30100 Klant instellingen prorata is nu ingericht om doorlopend de PAWW-bijdrage toe te passen.   De cao Nederlandse Spoorwegen (NS) is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau gewijzigd. Eenmalige uitkering Gedurende de looptijd van de cao zal er tweemaal een uitkering van € 1000,- bruto uitgekeerd worden. December 2022 In december 2022 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Alle werknemers die op tenminste één dag in 2022 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van 2022 uit dienst getreden zijn, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.  Juli 2023 In juli 2023 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Ook deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Alle werknemers die op tenminste één dag in de periode van januari 2023 tot en met juni 2023 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van de reserveringsperiode uit dienst treden, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Er zal geen uitkering berekend worden voor werknemers die in juli 2023 in dienst treden. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.    Uitbetaling van beide eenmalige uitkeringen zal plaatsvinden op component   47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. De cumulatieve reservering zal op de salarisstrook getoond worden als Res. eenmalige uitkering. Doorwerkbonus Werknemers in bij cao vastgestelde functiegroepen ontvangen een bonus indien zij na het bereiken van de leeftijd van 64 jaar in dienst blijven, de zogenaamde "Doorwerkbonus". De doorwerkbonus wordt naar rato van de contractuele deeltijdfactor berekend. Er bestaan twee varianten. Werknemers met een leeftijd tussen de 64 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen een doorwerkbonus van € 250,- bruto naar rato, werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben ontvangen een doorwerkbonus van € 700,- bruto naar rato. Je bepaalt zelf welke werknemers recht hebben op deze toeslag en of zij recht hebben op de hoge of de lage variant en voert vervolgens een transactie op op één van de volgende componenten. Nummer Naam Hoogte doorwerkbonus 43560 Doorwerkbonus 64+ € 250,- bruto per maand 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd € 700,- bruto per maand Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan component 84100  Thuiswerkvergoeding  gebruikt worden. In tabel 51100  Reiskosten en thuiswerkvergoeding  is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100  Thuiswerkvergoeding  moet nog wel gejournaliseerd worden. Actie Als een werknemer recht heeft op een doorwerkbonus, voer je een transactie op op component 43560 Doorwerkbonus 64+ of 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd. Journaliseer de volgende componenten: De eenmalige uitkering componenten Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47190 Eenmalige uitkering reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 43560 Doorwerkbonus 64+ en 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 84100 Thuiswerkvergoeding debet aan een kosten grootboekrekeningnummer.
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 13:02 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 459 Weergaven
Mededeling In deze release notes vind je alle informatie over de patch 205.02.  Versie 205.02 zal op woensdagavond 19 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Onverwachte TWK premie berekeningen In patch 205.01 is functionaliteit uitgeleverd waarmee regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon altijd numeriek (recursief) worden berekend. Standaard werd dat namelijk alleen gedaan wanneer er meer dan één SV-loon regeling in gebruik was.    Helaas hebben we moeten constateren dat hierbij in een aantal situaties onverwachte terugwerkende kracht berekeningen werden getriggerd.    Daarom hebben we, voor nu, deze functionaliteit weer uitgeschakeld en zullen de TWK berekening weer verdwijnen.    Voor de Cao VVT staat deze functionaliteit nog wel aan, maar dan vanaf 01-10-2022. Dit is nodig zodat de premie voor de Verzekering 3e WW-jaar kan worden berekend.
Volledig artikel weergeven
19-10-2022 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 390 Weergaven
    Mededeling In de release notes van versie 205 was er al een vooraankondiging van deze patch gedaan. Deze patch wordt geplaatst ten behoeve van de vervanging van de PAWW in de cao VVT. Daarnaast zijn er met deze patch ook direct een aantal meldingen opgelost.   In deze release notes vind je alle informatie over de patch.    Versie 205.01 zal op maandagavond 17 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   Met deze release is dit gecorrigeerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Wel loon voor loonheffing, maar geen loon SV in de loonaangifte bij negatief loon Het kan zijn voorgekomen dat je een correctieverzoek van van de Belastingdienst hebt ontvangen om de volgende fout te corrigeren:   Meldcode L2219 - Het LnSV is 0, terwijl de Code SrtIV gelijk is aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 38 t/m 40 of 46 EN ten minste één van de indicaties Wn-verz. staat op Ja EN het LnLbPh is niet 0 EN de CdAard is niet 6 EN de code LbTab is niet 221, 224 en 225.   Deze melding werd afgegeven op het moment dat er ‘grote’ negatieve bruto bedragen zijn verloond. Wanneer dat het geval was dan werd het loon SV, wanneer deze cumulatief binnen het loonjaar negatief was, op 0 gesteld. Dat is voor de tag  LnSV  in de loonaangifte niet de bedoeling. In dat geval moet namelijk het negatieve loon SV worden gerapporteerd.   We hebben dit aangepast vanaf 01-01-2022. Hierdoor zal deze fout voor de betreffende werknemers automatisch in de loonaangifte(s) gecorrigeerd worden.   Deze wijziging zal er ook voor zorgen dat in deze situatie zowel kolom  8 Loon voor de werknemersverzekeringen  als kolom  12 Loon voor de Zorgverzekeringswet  op de loonstaat weer worden gevuld. Deze werden namelijk in deze situatie ook op 0 gesteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT - verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Deze verzekering is ingericht in de tabellen 60900 Verzekering 3e WW-jaar en 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes.    Deze verzekering bij Loyalis kent geen geautomatiseerde aangifte.   Wij hebben in de release notes v.205 al melding gemaakt van deze inrichting. Door deze patch zal de regeling default toegepast worden voor cao VVT.   N.B.: met ingang van 1 januari 2023 zal er voor deze sector ook een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Deze zal op een later moment worden ingericht. Actie De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar. Ten behoeve van de loonjournaalpost moet dit component worden gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer. Koppel dit component  debet aan het bijbehorende balans grootboekrekeningnummer. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 14:17 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 394 Weergaven
  Mededeling Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd.          Nieuwe functionaliteit Redesign rapport Herzien Awf t.a.v. 30% Dit jaar zal voor de eerste keer de lage Awf premie herzien moet worden naar de hoge Awf premie voor werknemers die meer dan 30% meeruren hebben gewerkt.    Daarom is het goed om tijdig te controleren of er werknemers zijn die teveel uren hebben gewerkt. Wellicht is het nog mogelijk die voor het einde van het jaar onder de 30% te krijgen. Dit kan je namelijk een hoop geld schelen!   Op basis van de input op één van de gebruikers overleggen hebben we daarom het rapport  Herzien Awf t.a.v. 30%  een redesign gegeven. Hierdoor zal het rapport meer inzicht geven in welke werknemers al te veel hebben gewerkt en welke werknemers nog ruimte hebben om meer ingezet te worden. Tevens geeft het rapport inzicht in wat het je gaat kosten wanneer de werknemer herzien zal worden.   Je kunt het rapport genereren door te gaan naar  Rapportages → Rapportages → Herzien Awf t.b.v. 30%.   De gegevens op het rapport worden op werknemer niveau getoond. Dit hebben we gedaan omdat er op werknemer niveau getoetst wordt of er meer dan 30% te veel is gewerkt.   Het rapport toont per werknemer de gegevens van de volgende componenten: Nummer Naam Beschrijving 98000 Week contract uren Dit component toont de vaste contract uren per week op de laatste dag van de periode 98010 Totaal WW Awf contract uren per periode en Laag Dit component toont per periode de gecumuleerde overeengekomen arbeidsomvang uren 98020  Totaal verloonde uren Dit component toont per periode de gecumuleerde verloonde uren overeenkomstig met de verloonde uren in de loonaangifte. 98030 WW Awf Meeruren ruimte t.b.v. 30% toetsing Dit component toont per periode de ruimte aan uren die nog gewerkt kunnen worden voordat herzien zal worden op basis van de 30% toets.    Wanneer deze uren negatief zijn dan zal de toegepaste lage Awf premie aan het einde van het jaar herzien worden naar de hoge Awf premie.  98040 WW Awf Percentage meeruren Dit component toont de verhouding in % tussen de verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang.    D e formule voor deze berekening is:  ((Verloonde uren / overeengekomen uren) -1) x 100% 98050 Totaal afdracht WW Awf laag Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie die is berekend 98060 Totaal afdracht WW Awf hoog Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf hoog premie die is berekend 98070 Totaal afdracht WW Awf herzien Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf herzien premie die is berekend 98080 Totaal afdracht WW Awf altijd laag ivm uitzondering Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie welke berekend is op basis van de uitzonderingssituaties. Deze premie zal namelijk niet herzien worden op basis van de 30% herzieningsregel.   De volgende uitzonderingssituaties zullen leiden tot een lage WW Awf premie: Werknemer jonger dan 21 jaar en de verloonde uren maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand zijn, Werknemer die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, Werknemer waarvoor je een werkgeversbetaling doet. 98090 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component toont het bedrag van wat het je extra zal kosten wanneer de werknemer aan het einde van het jaar herzien zal worden.    De waarde zal alleen worden getoond wanneer er al te veel uren zijn gewerkt.   Het rapport ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:   Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt een voorziening op te nemen in de journaalpost. Hiervoor is een nieuw component  98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets  aan het systeem toegevoegd. Nummer Naam Beschrijving 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component kan worden gebruikt om een boekhoudkundige voorziening voor de te herziene Awf premie kosten te maken.    Dit component wordt alleen berekend op het moment dat er op basis van de 30% toets aan het einde van het jaar herzien zal gaan worden.   Op het moment dat gedurende het jaar blijkt dat er niet meer herzien zal gaan worden wordt de voorziening weer tegen geboekt.    Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je het component zowel debet als credit te journaliseren. Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Welke werknemer(s) worden niet getoond Om het rapport overzichtelijk te houden worden er alleen werknemers getoond die aan het einde van het jaar herzien zouden kunnen worden.   De volgende werknemers worden niet op het rapport getoond: Aow gerechtigde werknemers. Die worden alleen getoond wanneer ze gedurende het jaar de Aow-leeftijd hebben bereikt EN waarvoor de lage WW Awf premie is berekend EN die op basis van te veel gewerkte uren herzien zullen worden. De uren na het bereiken van de Aow-leeftijd worden namelijk meegenomen in de 30% herzieningsregel. Hierdoor zou het dus kunnen dat de lage WW Awf premie herzien zou moeten worden op basis van teveel gewerkte uren na het bereiken van de Aow-leeftijd. Maar andersom zou ook kunnen. Dat juist door de uren na Aow-leeftijd de premie niet herzien zou hoeven worden.  Werknemers die gedurende het jaar uit dienst treden worden vanaf die periode niet meer getoond. Werknemers waarvoor geen WW Awf premie wordt berekend. Bijvoorbeeld stagiaires. Komt de stagiair op een bepaald moment in dienst, dan zou het kunnen dat de werknemer vanaf dat moment wel wordt getoond. De uren als stagiair tellen namelijk mee in de 30% herzieningsregel. Werknemers die een arbeidscontract hebben voor gemiddeld 35 uur per week of meer. Werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie van toepassing is.   Werknemers Awf hoog en/of fulltime tonen In het rapport worden default alleen werknemers getoond waarvoor de lage Awf premie is berekend én die aan het einde van het jaar herzien kunnen worden op basis van 30% te veel gewerkte uren.  Maar we hebben het ook mogelijk gemaakt om werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend en/of werknemers die als fulltime worden beschouwd toe te voegen aan het rapport.   Dit kun je doen door in tabel 30000 - Klant instellingen een keuze te maken bij de nieuwe optie AwfReport.    Selecteer de keuze Inclusief Awf hoog, wanneer je alleen de werknemers waar op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend wilt toevoegen of de keuze Inclusief Awf hoog en fulltime wanneer je ook de fulltime (gemiddeld 35 uur per week of meer) wilt tonen op het rapport.   Actie Wanneer je in de boekhouding een voorziening wilt opnemen voor de eventueel te herziene Awf premie kosten dan moet je component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets   journaliseren. Op dit component moet je dan zowel debet als credit een grootboekrekeningnummer inrichten.   Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Nieuwe optie: Altijd bijzonder tarief toepassen Vanaf deze release hebben we het het mogelijk gemaakt om op individueel niveau af te dwingen dat er altijd bijzonder tarief wordt berekend. Hiermee zou je kunnen afwijken van 'normale' loonheffing berekening, gebaseerd op de loonbelastingtabellen.    Een situatie waarbij dit gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de Commissaris. Veelal wordt door de commissaris aangegeven dat de commissarisvergoeding maximaal moeten worden belast. Dit wordt gedaan zodat er bij de aangifte inkomstenbelasting geen naheffing zal plaatsvinden. Met de nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen zal er altijd bijzonder tarief worden berekend, ook al is op de component waarop de commissarisvergoeding wordt uitbetaald ingericht dat er volgens het tabelinkomen moet worden belast.    De commissarisvergoeding moet wel ingesteld staan als belasten volgens tabel inkomen anders zal er door het systeem geen loontijdvak ontstaan en zal er ook geen bijdrage Zvw worden berekend. Wat wel de bedoeling is.   In veel gevallen zal er overigens al wel bijzonder tarief zijn berekend, maar dat wordt dan veroorzaakt doordat er geen werkdagen zijn. Zijn die er wel, omdat er bijvoorbeeld een rooster is ingegeven of omdat er 1 vaste dag per periode is ingegeven, dan zal de loonheffing gebaseerd worden op de loonbelastingtabellen.    Om dit mogelijk te maken is er op de inkomstenverhouding bij Afwijkende tabellen een nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen toegevoegd.   Actie Wanneer je gebruik wilt maken van de nieuwe optie kan je de keuze maken voor de optie Altijd bijzonder tarief toepassen voor de Afwijkende tabellen bij de inkomstenverhouding.    Pensioen gedrag aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV Het effect van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV is niet bij alle pensioenfondsen hetzelfde.   Bij het ene fonds kan het aanvullend geboorteverlof en/of het betaald ouderschapsverlof UWV ervoor zorgen dat de opbouw van het pensioen volledig of deels verlaagd wordt en bij het andere fonds wordt de pensioenopbouw gewoon voortgezet.   Bovendien laten sommige fondsen het effect over aan de werkgever. De werkgever kan dan zelf kiezen of gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof pensioen opgebouwd wordt of niet.   Om dit te ondersteunen is met ingang van deze release het mogelijk gemaakt om de optie voor pensioengedrag bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV aan te kunnen passen als jij als werkgever de vrijheid hebt om te beslissen hoe het pensioengedrag is gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.   Hiervoor is een nieuw tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV geïntroduceerd. In deze tabel is opgenomen hoe het gedrag van de korting als gevolg van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV op de pensioenopbouw moet plaatsvinden. Normaal gesproken worden standaard met de kortingscomponenten het salaris en eventueel het pensioen gekort met het opgegeven aantal uren verlof. De factor of het bedrag waarmee het salaris gekort wordt gedurende de verlofperiode hoeft niet per definitie gelijk op te gaan met de factor of het bedrag waarmee het pensioen gekort wordt. Afhankelijk van wat een pensioenfonds wil wordt het gedrag van het verlof op het pensioen eventueel gecorrigeerd met een factor of bedrag zodat de opbouw van het pensioen de juiste waarde bevat. De mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt is opgenomen in de componenten   14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.    Let op:   Deze functionaliteit werkt alleen bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen. Gebruik je de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen dan zal de korting op het salaris geen effect hebben op de pensioenopbouw indien er sprake is van een jaargrondslag voor het pensioen.   In  tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   is een overzicht te zien van alle pensioenfondsen die we ondersteunen. De verschillende opties voor het pensioengedrag voor zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV zijn:   Waarde Toelichting Toepassen wettelijk percentage Deze optie zal ervoor zorgen dat er een correctie plaatsvindt zodat er pensioen opgebouwd wordt over 70% van het genoten verlof (ook al verdient een werknemer boven het maximum premieloon). 100% Korten Deze optie zal ervoor zorgen dat er geen pensioen opgebouwd wordt over het genoten verlof (dus ook niet over de aanvulling of eventueel 70% doorbetaling). Conform korting op salaris Deze optie zal ervoor zorgen dat er pensioen opgebouwd wordt over het deel van het salaris dat uitbetaald wordt. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Deze optie zorgt ervoor dat er pensioen opgebouwd wordt over alleen de aanvulling (als er sprake is van aanvulling). Nog niet bekend Deze optie wordt gebruikt op het moment dat er nog geen besluit is geweest hoe het pensioenfonds het gedrag wil. We handelen het af als 100% korten (omdat dit meestal de bedoeling is).   Standaard inrichting verschillende pensioenfondsen Het gedrag van alle pensioenfondsen is standaard ingericht in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV.   Heb je als werkgever de vrijheid om dit aan te passen dan kun je voor het pensioenfonds waaronder je valt een andere optie selecteren.   Onderstaand een overzicht van wat de verschillende pensioenfondsen verwachten gedurende de verlofperiode en hoe de opties standaard zijn ingericht. Als in de toelichting aangeven wordt dat normaliter de kortingscomponenten met de tekst "met voorzetting pensioen" gebruikt moeten worden dan zijn de opties in de twee laatste kolommen derhalve alleen bedoeld in de uitzonderingsgevallen dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" worden gebruikt. Pensioenfonds Verwachte gedrag van het pensioenfonds Optie voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG) Optie voor betaald ouderschapsverlof UWV (PaidParentalLeaveUWV) SPW Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten Pensioenfonds VLEP Aanvullend geboorteverlof: Bij vleeswaren is er altijd opbouw conform de cao. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden. Bij vlees, gemak en pluimvee is er opbouw mogelijk voor rekening van de werknemer. In de regel moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt worden. Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds detailhandel Aanvullend geboorteverlof:   Als zijnde onbetaald verlof. Dit betekent kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruiken.   Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds rijn- en binnenvaart Aanvullend geboorteverlof: Vóór 2022 geen pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden. Vanaf 2022 is de uitkering aanvullend geboorteverlof pensioengevend. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden.  En tevens component  33230 / 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling / registratief)  en eventueel ook component 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof ook inrichten om grondslag te zijn voor pensioen (afhankelijk welke factor ingericht is op de kortingscomponent). Betaald ouderschapsverlof:   Werkgever bepaalt zelf of de uitkering betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet. Zie paragraaf Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart. 100% Korten 100% korten Pensioenfonds Zorg en Welzijn Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV is de eventuele aanvulling pensioengevend. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Pensioenfonds Particuliere Beveiliging Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  100% Korten 100% Korten Molenaarspensioenfonds Aanvullend geboorteverlof: De pensioenopbouw loopt door. Dit betekent componenten gebruiken met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruiken. Betaald ouderschapsverlof: Geen pensioenopbouw maar werknemer kan vrijwillig deelnemen. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst "inclusief pensioen" gebruiken. 100% Korten 100% Korten Grafimedia en Reprografie Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.    Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren ultimo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren primo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Groothandel in Bloemen en Planten Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Hybride (vrijwillige aansluiting met DB- én CDC-regeling) Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten ABP Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Loyalis Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage BPL Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten PME Bij aanvullend geboorteverlof loopt de pensioenopbouw door. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden. Bij betaald ouderschapsverlof is er standaard geen pensioenopbouw maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden. 100% korten 100% korten PMT In tegenstelling tot andere pensioenfondsen, waar geen automatische pensioenaangifte aanwezig zijn, is dit pensioenfonds wel apart in deze tabel opgenomen omdat bij onbetaald verlof als gevolg van ouderschapsverlof (component   14120 /   14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen))  een afwijkende premie van toepassing is.   Het uitgangspunt is dat de pensioenopbouw tijdens het verlof wel doorloopt.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% korten 100% korten   Benodigde extra inrichting waar er geen sprake is van een jaargrondslag Voor pensioenberekeningen waar er geen sprake is van een jaargrondslag (parameter   Grondslag berekening   in tabel   50000 CAO   heeft de waarde   Geen jaargrondslag) moet naast de standaard inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV ook de inrichting op een aantal componenten aangepast worden. Bij deze componenten moet ingericht worden dat ze meetellen in de pensioengrondslag (toevoegen op periode pensioengrondslag/grondslag voor regeling).     Het betreft de volgende componenten: Soort componenten Componenten Toelichting Kortingscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Omdat de kortingscomponenten een onderdeel zijn van het salaris dienen deze componenten ook ingericht te worden om onderdeel te zijn van de pensioengrondslag bij de fondsen waarbij er geen sprake is van een jaargrondslag.   Aanvulling 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de aanvulling pensioengevend is Correctie factor/grondslag 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Voor aanvullend geboorteverlof alleen nodig als bij de kortingscomponenten een factor ongelijk aan -1 is ingericht. Voor betaald ouderschapsverlof zit de aanvulling al in een apart component en het is dan niet nodig om de correctie factor/grondslag ook in te richten als onderdeel van de pensioengrondslag Uitkering UWV 33230 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling) 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de UWV uitkering pensioengevend is.   Opmerkingen: Dit geldt niet voor pensioenberekeningen die gebaseerd zijn op SV loon.  Al er sprake is van voortzetting pensioen dan mogen de componenten m.b.t. aanvulling (14990) , correctie factor/grondslag (14900/14910) en uitkering (33230/33240/14960/14970) geen invloed hebben op het pensioen.   Voorbeeld gedrag van het verlof op pensioen Zoals hierboven is gezegd is de   mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt, opgenomen in de componenten  14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV . Hieronder wordt een  voorbeeld beschreven:   Voorbeeld: toepassen wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over de UWV uitkering. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Toepassen wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar 70% (wettelijk ingerichte percentage) gekort wordt op het pensioen. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat in totaal 70% van de ingevoerde uren gekort wordt.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over 70% van de uitkering betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: Alleen toepassen boven wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over alleen de aanvulling. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Alleen toepassen boven wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar alleen pensioen berekend moet worden over de aanvulling als er een aanvulling is. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat er pensioen berekend wordt over de aanvulling.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Er is een aanvulling van 20%. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over de aanvulling betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: 100% Korten Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV helemaal geen pensioen berekend moet worden. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   100% korten. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan   geen   correctie moeten plaatsvinden op de grondslag want het pensioen wordt al 100% gekort. In deze situatie wordt geen waarde vastgelegd op component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV.   Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Bij pensioenfonds Rijn- en binnenvaart is één van de volgende 3 situaties van toepassing: Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof tot 100%  Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof niet aan  Betaald ouderschapsverlof is niet pensioengevend  Klanten die bij het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart behoren,   moeten   onderstaande inrichting hebben:   Aanpassing in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   In tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV moet   de waarde voor het pensioenfonds   Rijn- en binnenvaart   bij kolom   PaidParentalLeaveUWV staan op   Conform korting op salaris.     Aanpassing in tabel   50000 Cao Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Pensioenfonds levering Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Pensioen aansluitingsnummer Het door u in te vullen aansluitingsnummer van het pensioenfonds Grondslag berekening Geen jaargrondslag Factor methode DTF Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Factor methode DTF overig Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Aanpassen in tabellen   60000 Pensioen Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Regeling is in gebruik Ja Maar niet voor Pensioen fonds specifiek Rekenwijze Periode franchise * DTF  VCR methode Ja Factor in dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Maximum leeftijd 67 Bepalen einddatum Eerste dag periode Factor uit dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Berekeningsniveau IKV Product kenmerk / Productvariant U0048-1084   Aanpassing in inrichting van betaald ouderschapsverlof componenten: Naast bovenstaande aanpassingen in de tabellen zijn er ook aanpassingen nodig op de inrichting van de betaald ouderschapsverlof componenten.   De aanpassing is afhankelijk of het betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet.   Onderstaande inrichting is van toepassing op de betaald ouderschapsverlof UWV componenten: Component Toelichting Kortingscomponenten betaald ouderschapsverlof UWV: Vaste component: 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Variabele component: 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) In alle drie situaties moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" toegepast worden en moeten de kortingscomponenten in de grondslag meegenomen worden wat betekent dat: de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag dient geselecteerd te worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig UWV uitkeringscomponenten: 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Ingeval dat de UWV uitkering pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de UWV uitkering (14960 en 14970) in de grondslag meegenomen worden. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Ingeval dat de UWV uitkering   niet   pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de uitkering (14960 en 14970)   niet   in de grondslag meegenomen worden.  De standaard inrichting op deze componenten staat al goed: Geen grondslag voor periode grondslag Vinkje aanwezig bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV: 14990  -  Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Er dient een factor ingericht te worden bij component   14990   Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV  als er sprake is van een aanvulling (bijvoorbeeld 0,3 als het salaris 100% wordt aangevuld) anders hoeft er geen factor   (oftewel een factor van 0)   ingericht worden.   Als de aanvulling pensioengevend is, dan deze component inrichten als periode grondslag. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig   TWK effect bij bestaande klanten van pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Doordat we de standaard inrichting in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV hebben aangepast naar de waarde   Conform korting op salaris kan herrekening plaatsvinden.   TWK effect als gevolg van de standaard inrichting Klanten met geen specifiek pensioenfonds Alle klanten waarvan er geen pensioenfonds is ingericht in tabel 50000 (de waarde   Geen specifiek pensioenfonds   bij parameter   Pensionfonds levering) zal een herrekening plaatsvinden alleen als er een andere factor dan -1 ingericht is op één van de kortingscomponenten m.b.t aanvullend geboorteverlof EN er sprake is van aanvullend geboorteverlof voor een werknemer. Omdat er nu standaard is ingericht in tabel 550 dat er 100% gekort wordt. Wil je dit niet dan moet je dit aanpassen in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   voor het pensioenfonds "Geen specifiek pensioenfonds":     ABP/Loyalis klanten Voor ABP/Loyalis hoor je gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" te gebruiken. Mocht je toch de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" hebben gebruikt voor aanvullend geboorteverlof dit jaar dan zal er een herrekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2022. Dit is veroorzaakt omdat er ten onrechte de waarde   100% korten   was ingericht in plaats van de waarde   Alleen toepassen boven wettelijk percentage.  Actie Controleer je inrichting in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV . Voer waar nodig aanvullende inrichting uit, zoals de benodigde extra inrichting wanneer er geen sprake is van een jaargrondslag.   Uitruil arbeidsvoorwaarden - V rij te definiëren doelen Op dit moment zijn er 7 voorgedefinieerde doelen waarmee de diverse bronnen kunnen worden uitgewisseld. Eén van de ingelegde wensen was het kunnen inrichten van vrij te definiëren doelen: Flexibele arbeidsvoorwaarden (Ideeën)    Daarom zijn er vanaf deze release vijf vrij te gebruiken zelf definieerbare doelen toegevoegd.   De onderstaande bronnen en doelen worden nu ondersteund. Bron (xx) Naam (xx) Doel (yy) Naam (yy) 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1     92 Vrij doel 2     93 Vrij doel 3     94 Vrij doel 4     95 Vrij doel 5   Deze vijf vrij te gebruiken doelen zijn een aanvulling op de Uitruil arbeidsvoorwaarden  functionaliteit.  Je kunt deze nieuwe doelen in gebruik nemen op dezelfde wijze als de voorgedefineerde doelen. Hiervan staat een uitgebreide beschrijving in Release notes Visma.net Payroll v.193   Omschrijvingen aanpassen Alle in het systeem aanwezige componenten, cumulatieven en referenties in tabel 31010 - Uitruil doelen hebben ten behoeve van deze vrij defineerbare doelen de omschrijving Vrij doel 1 (t/m 5).   Het is mogelijk deze omschrijvingen aan te passen naar omschrijving welke in jullie administratie herkenbaar is. Hier volgt een beschrijving hoe deze omschrijvingen aangepast kunnen worden.   Omschrijving component wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten en selecteer het component waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld 2019150 Bron salaris t.b.v. vrij doel 1 Open het component en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het component de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving cumulatief wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en selecteer het cumulatief waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld cumulatief 2009100 Saldo vrij doel 1 Open het cumulatief en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het cumulatief de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving in tabel wijzigen Ook is het mogelijk de omschrijving van het Doel In tabel 31010 Uitruil doelen aan te passen.   Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Geavanceerde regelingen → Referentietabellen.  Open vervolgens de referentietabel 310100 - Doelen en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie, vanaf 01-01-2022 en klik op de knop Ja Pas vervolgens de Beschrijving aan   Actie Voor ingebruikname van de vrij defineerbare doelen, zie uitgebreide beschrijving Uitruil arbeidsvoorwaarden in Release notes Visma.net Payroll v.193.   Daarnaast kan het handig zijn alle in het systeem voorkomende omschrijvingen zoals hierboven beschreven aan te passen naar de omschrijving behorende bij het doel.   Vakantiegeld en extra uitkering periodiek uitbetalen Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om voor een individuele werknemer het vakantiegeld of extra uitkeringen periodiek uit te betalen.    Het was al mogelijk om aan een aantal groepen werknemers direct het vakantiegeld en/of extra uitkeringen uit te betalen. Deze optie kennen we voor uurloners, vakantiekrachten en korttijdelijke contracten. Vanaf heden kan er ook voor gekozen worden om aan werknemers die niet tot deze groepen behoren, direct het vakantiegeld of één of meerdere extra uitkeringen uit te betalen. Hiervoor kunnen de volgende componenten gebruikt worden:   Nummer Naam Vakantiegeld 45040 Dwing directe uitbetaling vakantiegeld af Extra uitkering 1 46240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 1 af Extra uitkering 2 47240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 2 af Extra uitkering 3 48240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 3 af Extra uitkering 4 146240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 4 af Extra uitkering 5 147240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 5 af Extra uitkering 6 148240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 6 af   Als er een transactie op één of meerdere van deze componenten wordt opgevoerd op één contract van een werknemer met meerdere contracten, zal deze direct doorwerken voor alle contracten van de werknemer. Als het contract, waarvoor de transactie is opgevoerd, wordt beëindigd en voor de resterende contracten nog wel directe uitbetaling gewenst is, dient een transactie op een nog lopend contract te worden opgevoerd. Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Toon alleen de initiële waarde van de WAB indicatievelden op de salarisstrook  Er is een wettelijke vereiste om de onderstaande velden op de salarisstrook te tonen. Dit zijn de zogeheten WAB indicatie velden:   Onbepaalde tijd  Schriftelijke overeenkomst  Oproepovereenkomst  Voorheen toonden we naast de waardes Ja/Nee ook aanvullende informatie over wanneer de wijziging ingegaan was, bijvoorbeeld: "Ja, vanaf 23-01 Nee". Er is geen wettelijke eis om dit op deze manier te tonen. Vanaf deze release tonen we daarom alleen nog de waarde Ja/Nee die van toepassing is op de eerste dag van de periode, of de eerste dag in de periode dat de IKV actief is. Wettelijk is alleen deze waarde vereist. Deze wijziging is alleen van toepassing op de salarisstroken en zal niet van toepassing zijn op de Jaaropgave.   Actie Je hoeft niets te doen om deze gewijzigde weergave van de WAB indicatievelden te tonen. Wanneer je wil dat de WAB indicatievelden worden getoond zoals voorheen, dan kan je dat wijzigen in de salarisstrook configuratie op de volgende wijze: Ga naar Rapporten → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie Klik op Wijzigen Open Geavanceerde instellingen In de sectie Rasterindeling Klik op de checkbox bij Wijzigingshistorie van WAB-indicatievelden weergeven. Let op! We adviseren je de salarisstroken extra te controleren       Wijzigingen in bestaande inrichting Wijzig de doorgegeven contract uren / parttime factor in het pensioen rapport voor PFZW indien gebruik wordt gemaakt van generatie pact  Generatiepact pensioenfonds PFZW Bij pensioenfonds PFZW vindt de vrijwillige voortzetting plaats buiten UPA om. Dit betekent dat de korting op de uren van het generatiepact gewoon moet plaatsvinden binnen UPA alsof er geen voortzetting pensioen is. Dit houdt in dat de kortingscomponenten met de tekst (inclusief pensioen) gebruikt moeten worden. Vast/variabel Component Vast 14510 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) Variabel 14750 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)   De uren die op deze componenten zijn opgegeven zorgen automatisch voor vermindering van de pensioenopbouw. Wat er nog niet automatisch ging, is de berekening van de contracturen en het parttime percentage. De contracturen / het parttime percentage zijn gebaseerd op wat er betaald is. Met ingang van deze release wordt voor de contracturen / het parttime percentage de juiste waarde berekend bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen".    De wijziging is ingebouwd per 01-01-2022. Deze aanpassing zal geen financiële gevolgen hebben voor de werknemer in Payroll maar TWK herstel veroorzaken voor de rubriek   Contracturen per week   in de pensioenaangifte. Een voorbeeld: Veronderstel dat werknemer een contract heeft van 40 uur per week. Deze werknemer maakt gebruik van de 80-90-100 regeling wat inhoudt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioen opbouw.   Omdat voor het pensioenfonds PFZW de uren met betrekking tot generatiepact als vrijwillige voortzetting buiten UPA om afgehandeld moet worden moet je een transactie opgeven op component   14510 / 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) met het aantal uren verlof per week van 4 uur: Vóór de release berekenden wij de pensioenpremie en de verloonde uren voor regeling gebaseerd op 90% en de contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 100% Na de release berekenen wij de pensioenpremie, verloonde uren voor regeling gebaseerd en contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 90% In dit geval zal er voor de contracturen de waarde 36 gerapporteerd worden in de UPA-aangifte bij de rubriek Contracturen per week.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties in de pensioenaangifte tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie nodig.   Alle klanten - Visma.net Payroll rol namen gewijzigd in Visma.net Admin Wanneer een gebruiker toegang moet krijgen tot Visma.net Payroll, dan kan dit worden gerealiseerd door in Visma.net Admin de betreffende gebruiker een rol voor Visma.net Payroll te geven.   Vanaf nu hebben de Visma.net Payroll rollen een gewijzigde naam in Visma.net Admin. Dit hebben we gedaan zodat deze beter leesbaar en herkenbaar zijn. De rechten, die gebruikers krijgen, vanuit de rollen zijn ongewijzigd gebleven.    Voorheen hadden alle rollen de prefix Visma.net Payroll in de naam. Hierdoor was de rest van de rol naam, bijvoorbeeld Administrator of Administrator Light, vaak niet meer te lezen. Deze viel dan net buiten het veld.   Deze prefix Visma.net Payroll is nu verwijderd. In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe naam van de Visma.net Payroll rollen te zien.  Oude naam Nieuwe naam Opmerking Visma.net Payroll Administrator Administrator - Visma.net Payroll Administrator Light Administrator Light - Visma.net  Payroll Reports Reports - Payroll Read Only Read Only Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt. Payroll Read Only Extended Read Only Extended Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt.   In Visma.net Admin zit dat er vervolgens zo uit:       Opgeloste meldingen Verloonde uren en pensioen premie incorrect bij uitruil VU of EJU voor verlof en er is onvoldoende bron Als er vakantiegeld of een extra uitkering wordt uitgeruild voor verlof maar er is onvoldoende vakantiegeld dan wel extra uitkering en er is ingericht dat in deze situatie met het salaris uitgeruild moet worden, dan werden de met het salaris uitgeruilde uren ten onrechte niet verrekend in de verloonde uren wat ook impact kan hebben op de berekende pensioenpremie.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Deeltijdfactor die gebruikt wordt voor bepaling minimum/maximum extra uitkering t.o. aangepast bij (Voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV Wanneer het (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV (component 14960/14970) geen grondslag is voor de extra uitkering dan werden t.o. 70% van de verlofuren meegeteld in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum dan wel maximum extra uitkeringsbedrag.   Als de berekeningsmethode van de extra uitkering gebaseerd is op een deeltijdfactor en er is ingericht dat de eventuele aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV rekening moet houden met de hoogte van de uitkering (tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen) dan zullen de uren op de (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV componenten (zijnde 70% van de verlofuren) altijd meetellen in de gebruikte deeltijdfactor voor de extra uitkering. Dit is hersteld per augustus 2022 (vanaf dan kan er sprake zijn van betaald ouderschapsverlof UWV). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenpremie voor PME/PMT incorrect als sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV Bij pensioenfonds PME en PMT wordt een hoger bedrag aan pensioenpremie berekend als bij betaald ouderschapsverlof UWV de kortingscomponent met de tekst met voortzetting pensioen (component 14450/14780 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)) wordt toegepast en er sprake is van: - een voorschotbedrag (component 14970 - Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - een aanvulling (component 14990 - Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - uitkering UWV (component 14960 - Betaald ouderschapsverlof UWV) Deze fout is met TWK hersteld en leidt tot herrekening. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kopen verlof m.b.v. uitruilfunctionaliteit geeft soms een foutmelding Als er verlof gekocht wordt d.m.v. de componenten 2xx0710/20 Bron xx t.b.v. verlof dan kon de berekening soms vastlopen met de melding "Execution finished but all started numeric calculations did not receive call SolveEnd".   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Bestuurders funderend onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 worden de voormalige cao's Bestuurders PO en Bestuurders VO samengevoegd tot één cao Bestuurders funderend onderwijs. Voor deze cao is een nieuwe werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) aangemaakt: Cao Bestuurders funderend onderwijs. Deze groep overerft niet langer van cao Primair onderwijs respectievelijk cao Voortgezet onderwijs.   We verzoeken je om de bestuurders Voortgezet Onderwijs aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs te koppelen. Bij voorkeur met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, maar er kan ook voor gekozen worden om dit per een latere datum te doen, doch uiterlijk per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zullen wij geen cao-onderhoud meer uitvoeren voor de huidige werknemergroepen cao Bestuurders PO en cao Bestuurders VO, maar enkel nog op cao Bestuurders funderend onderwijs.   We vragen je om de bestuurders Primair Onderwijs tot nader bericht nog niet aan deze nieuwe arbeidsvoorwaarden te koppelen, tot we duidelijkheid hebben van ABP omtrent de AOP-premie. Pensioen- en andere regelingen Voor de cao Bestuurders funderend onderwijs zijn, net als voor andere onderwijscao's, de regelingen van ABP en Loyalis van toepassing. Deze zijn ingericht in de volgende tabellen: Nummer Regeling   Waardes Opmerking 60000 OP/NP premie 60010 OP/NP premie waardes   60020 OP/NP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60100 AOP premie 60110 AOP premie waardes Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60120 AOP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60200 IVP premie 60210 IVP premie waardes   60220 IVP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60300 IPAP premie 60320 IPAP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60400 OPNP-I premie 60420 OPNP-I premie waardes i.g.v. meerdere varianten     De salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 werkt niet direct door in de pensioenpremieberekening. Conform het reglement van ABP zal de salarisverhoging opgeteld worden bij het pensioengevend salaris van 2023.   Voor de bestuurders PO zijn wij nog in afwachting van definitief bericht van ABP met betrekking tot de AOP-premie. Voor de sectoren VO geldt een afdrachtpercentage van 0,9% en voor de sector PO geldt een afdrachtpercentage van 0,8%. In eerste instantie werd aangegeven dat de cao VO leidend is voor de premiepercentages van de nieuwe cao Bestuurders funderend onderwijs. Echter heeft ABP daarna aangegeven dat de sector leidend is en dat derhalve voor bestuurders PO een afdrachtpercentage van 0,8% verwacht wordt. Daarom geldt voor nu het advies om bestuurders PO nog niet te koppelen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs, maar om tot nader bericht de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken. Cao-tabel Deze nieuwe cao kent - met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 - een aantal normuren van 40 uur per week. Dit betekent dat er herrekeningen en twk's kunnen plaatsvinden daar waar een berekening gebaseerd op een aantal uren met een bijbehorend uurloon heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van verlofuren.   In tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs   is ingericht dat het vakantiegeld jaarlijks wordt gereserveerd over de periode van juni tot en met mei en wordt uitbetaald in de maand mei. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van het vakantiegeld maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Eindejaarsuitkering In tabel   50500 Eindejaarsuitkering   is de eindejaarsuitkering ter hoogte van 7,4% van het bruto jaarsalaris ingericht. De volgende componenten zij ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor de eindejaarsuitkering: Nummer Naam 10010  Periode salaris 10060  Gewerkte uren (uurloners) 10100  Toeslag garantiesalaris 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14170  Korting levensloopverlof (inclusief pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 42900  Verlof verkopen 42910  Afrekenen verlofsaldo 42920  Afrekenen verlofsaldo negatief 42930  Uitbetalen verlofrecht 42950  Verlof kopen (bron salaris) 42960  Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970  Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Wij hebben de wijziging naar een percentage van 7,4% ook doorgevoerd voor de bestaande werknemergroep Cao Bestuurders PO. Op deze groep zal echter vanaf 1 januari 2023 geen cao-onderhoud meer plaatsvinden.   De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks gereserveerd over de periode van januari tot en met december en zal worden uitbetaald in december. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van de eindejaarsuitkering maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Actie Journaliseer alle benodigde componenten (Voorzover de componenten niet reeds al op Netherlands niveau zijn gejournaliseerd) Als er overeengekomen is om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af Als er overeengekomen is om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af   Cao Primair onderwijs - Inkomensfactor arbeidsmarkttoelage directie Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werknemers in de categorie directie een arbeidsmarkttoelage. De bedragen die genoemd zijn in cao artikel 6.8 zijn op basis van normbetrekking. Indien er kortingen in verband met onbetaald verlof of langdurige ziekte van toepassing zijn, wordt ook de arbeidsmarkttoelage verlaagd. De BAPO verlaagt deze arbeidsmarkttoelage echter niet.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 hebben we de inkomensfactor voor component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie aangepast. Dit zal (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Kinderopvang - bedragen reiskostenvergoeding Voor de cao Kinderopvang zijn per 1 januari 2022 de bedragen van de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. Dit is aan onze aandacht ontschoten; onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de bedragen als volgt: Tabel Naam Nieuw bedrag 50200 Reiskosten eigen vervoer (woon-werkverkeer) € 0,12 per km 50280 Dienstreizen KM bedragen Aantal km Bedrag 1 € 0,39 5.001 € 0,28 (ongewijzigd) 10.001 € 0,23 20.001 € 0,19 (ongewijzigd) Deze wijzigingen zullen (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Wijzigingen t.b.v. betaald ouderschapsverlof UWV in periode grondslag pensioen en overige regelingen t.b.v. diverse cao's De kortingscomponenten   14440/14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)   voor onderstaande cao's zijn aangepast zodanig dat de korting in de pensioengrondslag en overige regelingen meegenomen wordt: Cao Apotheken Cao Apothekers in dienstverband Cao Kartoflex Cao Tuinzaadbedrijven Cao Glastuinbouw Cao NS Component Apotheken Apothekers Glastuinbouw Tuinzaadbedrijven Kartoflex NS 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Deze aanpassing leidt tot herrekening vanaf 02-08-2022 (de ingangsdatum van betaald ouderschapsverlof UWV).   Voor de werknemers met betaald ouderschapsverlof UWV zal minder pensioen premie worden ingehouden en afgedragen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verlenging of beëindiging deelname aan PAWW Een aantal van de door ons ondersteunde cao's nemen via een verzamelcao deel aan de PAWW-regeling. De meeste verzamelcao's hadden een looptijd tot en met 30 september 2022. De meeste verzamelcao's zijn verlengd, maar voor enkele cao's dient de PAWW-bijdrage al dan niet tijdelijk stopgezet te worden.   Voor de cao VVT geldt dat de deelname aan PAWW wordt beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een verzekering voor het 3e WW-jaar bij Loyalis. Hierover lees je verderop in de releasenotes meer.   Voor de cao's Apotheken en NS zijn wel verzamelcao's aangemeld bij het ministerie van SZW, maar deze liggen nog ter visie. Totdat de verzamelcao's AVV zijn, is er geen sprake van premieplicht. Daarom is per 1 oktober 2022 voor deze cao's de PAWW-bijdrage (tijdelijk) stopgezet. Als je de bijdrage per 1 oktober wel voort wenst te zetten, kun je een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao Verzamelcao Status PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Apotheken sector 4 no. 5A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Contractcatering sector 4 no. 3 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Gemaksvoedingindustrie sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Glastuinbouw sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Grafimedia sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Groothandel in Groenten en Fruit sector 4 no. 8 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Jeugdzorg sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kaaspakhuisbedrijf sector 4 no. 5 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kartoflex sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kinderopvang sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Metalektro sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao MITT - normuren 38 uur sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Museum sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao NS sector 4 no. 6A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Particuliere Beveiliging sector 4 no. 9 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Formeel gezien is de AVV niet op tijd, maar momenteel hebben we geen klanten op deze cao, dus is de inrichting ongewijzigd gelaten Cao Sociaal Werk sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Tuinzaadbedrijven sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao VVT teruggetrokken uit verzamelcao   Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Woondiensten sector 4 no. 4 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage   Actie Uitsluitend wanneer de cao Apotheken of cao NS van toepassing is en je de PAWW-bijdrage wel   wenst voort te zetten, is actie vereist. Voor deze cao's kun je dan een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao VVT - Verzekering 3e WW-jaar In 2019 werd een verzamelcao afgesloten voor verzekering van het 3e WW-jaar via de PAWW-regeling. De looptijd van deze verzamelcao loopt per 1 oktober 2022 af. Cao-partijen zijn overeengekomen om deelname aan de PAWW niet te verlengen. Om toch het 3e WW-jaar te verzekeren zijn werkgevers die zijn aangesloten bij de cao VVT verplicht om een verzekering voor het 3e WW-jaar af te sluiten bij Loyalis. Daarnaast zal per 1 januari 2023 een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Einde PAWW Met ingang van 1 oktober 2022 zal er geen PAWW-bijdrage meer ingehouden worden. Dit is ingericht in tabel   30100 Klant instellingen prorata. Verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Normaal gesproken dienen SV-regelingen te worden ingericht als regeling 19 en/of regeling 20 (in tabellen 61900 en/of 62000). Echter hebben wij geconstateerd dat enkele van onze klanten, die onder de cao VVT vallen, regeling 19 en/of regeling 20 al in gebruik hebben voor eigen regelingen. Om geen conflicterende inrichting te veroorzaken, hebben wij deze verzekering ingericht in de tabellen   60900 Verzekering 3e WW-jaar   en   60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes. Aangezien niet al onze klanten, die onder de cao VVT vallen, momenteel een regeling gebaseerd op het SV-loon in gebruik hebben, zijn er situaties te bedenken waarbij de inrichting in tabel   60900 Verzekering 3e WW-jaar   niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Ten tijde van deze release hebben we nog niet alle testen afgerond. Derhalve staat de regeling nu op cao-niveau uit. Zodra we de testen met de gewenste resultaten hebben afgerond, zal er een patch plaatsvinden, waarin de regeling aan wordt gezet.   De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar.   Loyalis kent voor deze verzekering geen geautomatiseerde aangifte. WGA-hiaatverzekering Er zijn nog enkele onduidelijkheden met betrekking tot de WGA-hiaatverzekering en de inloop WGA-hiaatverzekering. Met Montae & Partners, het advieskantoor dat de schakel vormt tussen werkgeversvereniging Actiz, verzekeraar Loyalis en diverse salarissoftwareleveranciers zijn wij nog in overleg over de exacte invulling van deze regeling(en). De verwachting is dat er in de komende maand meer duidelijkheid komt, zodat de premieberekening voor de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 correct ondersteund kan worden.   We verzoeken je hiervoor de releasenotes in de gaten te houden. Actie Component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar   moet debet op een balans grootboekrekeningnummer gejournaliseerd worden. 
Volledig artikel weergeven
06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 06-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 966 Weergaven
  Mededeling Versie 203 zal op donderdagavond 8 september 2022 worden geïnstalleerd.      Nieuwe functionaliteit Blokkerende melding bij een stagiair die in dienst komt op dezelfde inkomstenverhouding Als een stagiair na de stage in dienst komt bij het bedrijf, maar ook andersom, dan dient dit te gebeuren op een nieuwe inkomstenverhouding. Wanneer dat niet op een nieuwe inkomstenverhouding wordt gedaan zal de volgende blokkerende melding worden gegeven: Errorcode Validatie omschrijving Actienemer Actie E-TAX-41 Het is niet toegestaan om op dezelfde IKV te wisselen van code aard arbeidsverhouding Stagiair (7) naar een andere aard arbeidsverhouding en vice versa. Doet zich deze situatie voor dan moet dat op een nieuwe inkomstenverhouding gebeuren. Klant Maak een nieuwe inkomstenverhouding aan     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing.     Opgeloste meldingen Eenmalige uitkering met reservering voorschot past geen juist minimum toe Bij een eenmalige uitkering met de methode Reservering voorschot werd het minimum of maximum niet op het voorschotbedrag, maar op het gereserveerde bedrag toegepast. De uitbetaling werd daardoor onjuist. Dit is aangepast.   Dit is opgelost per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Percentage bijzonder tarief niet op loonstrook bij TWK betaling op beëindigd contract Wanneer er met terugwerkende kracht een berekening werd gedaan op een reeds beëindigde werknemer dan werd er geen percentage bijzonder tarief op de loonstrook afgedrukt.   Dit is per deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Maximum dagloon t.b.v. voorschot betaald ouderschapsverlof In de berekening van het dagloon t.b.v. het voorschot betaald ouderschapsverlof werd ten onrechte gebruik gemaakt van het maximum premiedagloon (€ 229,63) in plaats van het maximum uitkeringsdagloon (€ 232,90).    Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve  een correctie in het voorschot van augustus tot gevolg hebben voor werknemers die boven het maximum dagloon verdienen.     Tevens wordt bij component 92300 Dagloon schatting een gemaximeerd dagloon vastgelegd. Dit zou ongemaximeerd moeten zijn. Dit is ook hersteld per 2022. Hierdoor is de naam van de component ook gewijzigd naar Dagloon schatting (ongemaximeerd). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bindingstoelage voor afdeling en teamleiders die ook directie zijn Ten onrechte kregen in augustus de teamleiders en afdelingsleiders in schaal 1 t/m 12 die ook directie zijn zowel de reguliere bindingstoelage als de bindingstoelage o.b.v. de opbouwregeling.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve een correctie in augustus tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bepaling peil- dan wel opbouwmethode bindingstoelage ten onrechte op contractniveau De bindingstoelage voor leraren en onderwijskundig team- en afdelingsleiders wordt berekend volgens de opbouwmethode. De enige uitzondering hierop is voor werknemers die de bindingstoelage nog niet eerder hebben ontvangen. Als een werknemer meerdere contracten heeft (gehad) en daarbij op enig moment de bindingstoelage heeft ontvangen, dan zal voor alle contracten de bindingstoelage volgens opbouwmethode berekend moeten worden.  Of er sprake was van de peilmethode of de opbouwmethode werd echter ten onrechte bepaald per contract, waardoor als vorig jaar op een ander contract al een bindingstoelage was betaald hier niet naar werd gekeken.   Dit is hersteld met terugwerkende kracht per september 2021 wat derhalve kan leiden tot correcties op de uitbetaalde bindingstoelage: Werknemers die voor augustus 2022 uit dienst getreden zijn en die al wel eerder een bindingstoelage op een ander contract hebben gehad, hebben ten onrechte niet de bindingstoelage o.b.v. opbouwmethode gekregen. Werknemers met een lopend contract op 1 augustus 2022 waar in 2021 geen bindingstoelage op is uitbetaald, maar waar wel in 2021 een bindingstoelage op een ander contract in 2021 is uitbetaald, hebben in augustus 2022 ten onrechte de bindingstoelage o.b.v. de peilmethode gekregen i.p.v. o.b.v. de opbouwmethode. N.B.: voor cao Primair onderwijs zal ook op werknemerniveau bepaald worden of de bindingstoelage volgens de peil- of opbouwmethode berekend moet worden. Aangezien voor deze cao in 2022 voor het eerst sprake was van een bindingstoelage, zal dit echter niet leiden tot terugwerkende kracht berekeningen.. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   DUO export - Een contract met job functieklasse NVT werd meegenomen in de DUO export Bij de DUO export worden alleen medewerkers meegenomen met een correcte job functieklasse. Werknemers met NVT in de job functieklasse worden vanaf nu uitgesloten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Eenmalige uitkering juli 2022 In het onderhandelaarsakkoord voor de cao Voortgezet onderwijs 2022/2023 staat over de eenmalige uitkering in juli 2022 het volgende vermeld:    In juli 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.    Het akkoord vertelt niet op welke wijze de betrekkingsomvang berekend dient te worden. In de werkinstructie voor salariskantoren is ter verduidelijking toegevoegd:    De volgende kortingen zijn in ieder geval van toepassing: anticumulatiebepaling, schorsing, staking, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging.   In tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 is de eenmalige uitkering gebaseerd op de deeltijdfactor Inkomens factor exclusief korting bij ziekte, die rekening houdt met de bovenstaande kortingen op het salaris. Daarnaast was echter ingericht dat de eenmalige uitkering gebaseerd werd op pro rata methode Afbreken naar rato van DTF en niet Afbreken naar rato van DTF én tijdvak.  Deze combinatie van pro rata methode en deeltijdfactor is conflicterend en leidde derhalve tot onjuiste resultaten. De pro rata methode is met terugwerkende kracht gewijzigd naar Afbreken naar rato van DTF en tijdvak .    Deze wijziging zal leiden tot terugwerkende kracht berekeningen bij werknemers die gedurende de maand juli 2022 uit dienst getreden zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Ziekenhuizen Toeslagen b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst In de cao Ziekenhuizen zijn per 1 juli 2022 de toeslagen voor b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. Voor deze toeslagen zijn de volgende componenten op cao-niveau ingericht: Nummer Naam Te gebruiken bij Factor 43010 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 1/18 Consignatiedienst overige dagen 1/18 = 0,055556 43020 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 2/18 Consignatiedienst weekend Bereikbaarheidsdienst overige dagen 2/18 = 0,111111 43030 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 3/18 Consignatiedienst feestdagen Consignatiedienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen consignatiedienst is verricht 3/18 = 0,166667 43040 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 4/18 Bereikbaarheidsdienst weekend Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur op overige dagen 4/18 = 0,222222 43050 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 6/18 Bereikbaarheidsdienst feestdagen Bereikbaarheidsdienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen bereikbaarheidsdienst is verricht Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur op overige dagen 6/18 = 0,333333 43060 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 8/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur weekend 8/18 = 0,444444 43200 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 10/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur feestdagen 10/18 = 0,555556 43210 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 12/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur weekend 12/18 = 0,666667 43220 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 14/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur feestdagen 14/18 = 0,777778   Deze componenten zijn: niet pensioengevend geen grondslag voor eindejaarsuitkering geen grondslag voor vakantiegeld wel grondslag voor compensatie bij ziekte Actie De hiervoor benoemde componenten moeten voor ingebruikname gejournaliseerd worden. De componenten moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer.   Cao GGZ Balansregeling Met ingang van 2022 is in de cao GGZ een balansregeling opgenomen. Werknemers ontvangen een balansbudget van € 500, dat op onderstaande wijze kan worden gebruikt: 1. Uitbetaling als brutoloon in september De werknemer kan ervoor kiezen om het balansbudget uit te laten betalen. Ook als een werknemer geen keuze maakt voor de andere opties, zal het balansbudget standaard uitbetaald worden.    Het balansbudget is ingericht in tabel   50600 Balansbudget. Jaarlijks wordt bepaald of de werknemer op 1 juli in dienst is. De hoogte van het balansbudget wordt berekend pro rata van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli, gemaximeerd op € 500. Uitbetaling vindt in september plaats op component   48210 Uitbetaling balansbudget. Dit component is pensioengevend.   2. Omzetting naar bruto opleidingsbudget  Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel   50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130410 Bron balansbudget t.b.v. studiekostenvergoeding.  In hoofdstuk 7 artikel 13 van de cao GGZ staat vermeld dat in bepaalde situaties het balansbudget verhoogd wordt in deze situatie met 20% of 40%. Het bedrag van deze verhoging reken je uit en voer je op met een transactie op component   2000410 Saldo studiekostenvergoeding. Let op  De inrichting die wij hebben gedaan voor de situatie waarbij een werknemer kiest voor omzetting van het balansbudget naar een bruto opleidingsbudget was echter niet correct. Gebruik van de uitruilfunctionaliteit is in dit geval niet aan te raden, omdat Payroll het op die wijze geregistreerde saldo beschouwt als een schuld en niet als een uit te betalen budget. Voor het stappenplan om de omzetting naar het opleidingsbudget juist te registreren kun je het volgende artikel raadlegen: Cao GGZ - Balansregeling naar opleidingsbudget       3. Omzetting in extra verlofuren Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel 50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130710 Bron balansbudget t.b.v. verlof.   Het aantal verlofuren dat je hiermee kunt kopen moet je eerst zelf berekenen op basis van het bruto uurloon op 1 juli. Het aantal gekochte uren voeg je vervolgens zelf toe in de verlofmodule of je roosterpakket.   Balansregeling en generatiepact Werknemers die deelnemen aan het generatiepact, hebben geen recht op het balansbudget vanaf het kalenderjaar waarin de deelname aan het generatiepact aanvangt. Je kunt deze werknemers van het balansbudget uitsluiten door een transactie op te voeren op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget . Ook werknemers die pas na september gaan deelnemen aan het generatiepact moeten voor het gehele kalenderjaar worden uitgesloten. Dit kan met een transactie op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget  per 1 juli van het betreffende kalenderjaar. Actie Component   48210 Uitbetaling balansbudget   dient gejournaliseerd te worden. Dit component moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer. Sluit werknemers die deelnemen aan een generatiepact uit van deelname aan het balansbudget middels toevoegen van component 48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget   Cao Woondiensten Vakantietoeslag bij kortdurend zorgverlof Component   44200 Korting kortdurend zorgverlof   was ten onrechte ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris), waardoor er 108% van het uurloon gekort werd en daarnaast ook de deeltijdfactor voor berekening van de vakantietoeslag werd verlaagd.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de inrichting gewijzigd naar   Referentie salaris, alleen tellen in DTF. Hierdoor wordt in het geval van kortdurend zorgverlof de deeltijdfactor voor de vakantietoeslag verlaagd met de zorgverlofuren.   De waarde van vakantie-uren Als bij de cao Woondiensten bovenwettelijke vakantie-uren binnen het cafetariasysteem aan- of verkocht worden, heeft dit geen invloed op het vakantiegeld. De aan- of verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren gaat tegen de uurwaarde exclusief vakantiegeld. De aan- of verkochte uren werken niet deeltijdfactor verhogend of verlagend door voor het vakantiegeld.   Derhalve worden de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer aangemerkt als grondslag voor vakantiegeld: Nummer Naam 42900 Verlof verkopen 42930 Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Als bij het einde van een dienstverband het verlofsaldo wordt afgerekend, moeten de resterende vakantie-uren tegen 108% van het op dat moment geldende uurloon uitbetaald worden.   Derhalve zijn de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris): Nummer Naam 42910 Afrekenen verlofsaldo 42920 Afrekenen verlofsaldo negatief   Omdat de reservering van vakantiegeld binnen de cao Woondiensten loopt van 1 januari tot en met 31 december, zijn deze wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht. Dit kan terugwerkende kracht berekeningen veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
08-09-2022 15:46 (Bijgewerkt op 02-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 730 Weergaven
  Mededeling Versie 201 zal op dinsdagavond 9 augustus 2022 worden geïnstalleerd.   Wijzigingen in bestaande inrichting Premiepercentage Vervangingsfonds op 0 gesteld Het bestuur van het Participatiefonds (Pf) heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. We hebben het percentage op nul gesteld voor de periode augustus tot en met december 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Hash total beschikbaar in het betalingsoverzicht in pdf In bepaalde situaties kan de accountant ook om het hash totaal (SHA) vragen. Daarom is het wenselijk dit ook in de pdf van het betalingsoverzicht rapport te tonen. Deze werd al in de salaris wizard getoond, maar is vanaf deze release wordt ook SHA-265 ondersteund in het rapport.   De input voor deze functionaliteit kwam van het idee: SHA-265 nummer vermelden op 'Betalingsoverzicht' (PDF)  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenfonds PMT: afhandeling aanvullend geboorteverlof  Aanvullend geboorteverlof zal vanaf deze release 100% korten bij het pensioenfonds PMT. Dit houdt in dat als je salariscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruikt, de pensioenberekening gedurende aanvullend geboorteverlof met 100% wordt gekort. Standaaard dient bij pensioenfonds PMT gedurende aanvullend geboorteverlof de kortingscomponenten gebruikt te worden met de tekst "met voortzetting pensioen" (componenten 14320 en 14740).   Mocht je toch door één of andere reden component met de tekst "inclusief pensioen" (componenten 14310 en 14730) hebben gebruikt en ook de factor op één van deze twee componenten hebben aangepast naar een andere waarde dan -1, dan zal er herrekening plaatsvinden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Opgeloste meldingen ABP: Pensioen ten onrechte niet aangepast bij gebruik van (on)betaald verlofcomponenten die ook pensioen moeten verlagen Standaard beïnvloedt onbetaald verlof niet het ABP pensioen. Daarom worden normaal gesproken de componenten met de indicatie "( met voortzetting pensioen)" gebruikt. Wanneer er echter gebruik werd gemaakt van de componenten met de indicatie "(inclusief pensioen)" dan werd ten onrechte de inkomensfactor voor het pensioen niet aangepast en daardoor dus ook niet de pensioenpremie .   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode, dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon. Dit was niet het geval. Dit  is opgelost per 2022 en kan derhalve correctie aangiftes tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Foutmelding in de salarisberekening  betaald ouderschapsverlof Bij gebruik van betaald ouderschapsverlof kon een foutmelding optreden als het dagloon niet kon worden bepaald. Dit kon voorkomen als de medewerker in een lange periode allerlei soorten betaald en onbetaald verlof had genoten.  Deze foutmelding is opgelost. Wel wordt in deze situatie dan een dagloon van 0 berekend. Er wordt dan geen voorschot berekend. Het is dan mogelijk om met component   92320 HM Dagloon   het dagloon handmatig op te geven. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV houdt geen rekening met de deeltijdfactor Wanneer de werknemer parttime werkt dan werd er een te laag voorschot voor betaald ouderschapsverlof UWV berekend. De berekening is hierop aangepast.  Feitelijk wordt in een periode een voorschot berekend op basis de verhouding tussen het aantal uren betaald ouderschapsverlof in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof en dit vermenigvuld met het maximum bedrag. Het maximum bedrag is 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70% Het maximum aantal uren is 9 weken * contracturen op start verlof (de contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verloftransactie). Het voorschot = (verlofuren deze periode / maximum aantal uren) * maximum bedrag. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenberekening incorrect bij betaald ouderschapsverlof UWV als er sprake is van een aanvulling  Als er sprake is van een aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV en deze aanvulling in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV is ingericht als UWV betaling meenemen, dan werd de impact op het pensioen verkeerd vastgesteld. Dit is gecorrigeerd per augustus (start van de regeling). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verdeling onjuist bij percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof    Als er een Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof (al dan niet UWV) of aanvullend geboorteverlof (componenten  14360, 14460, 14330) wordt gebruikt maar er is sprake is van betaald ouderschapsverlof, betaald ouderschapsverlof UWV of aanvullend geboorteverlof waarbij ook het pensioen gekort wordt (dus gebruik makend van de verlof componenten "inclusief pensioen") dan is er geen sprake van het doorbelasten van een werkgeverdeel naar de werknemer maar dit werd dan ten onrechte wel gedaan. Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties veroorzaken. Actie Indien een TWK correctie plaatsvindt dan moet beoordeeld worden wat bij deze medewerker bedoeld is. Hierbij moet besloten worden of het doorbelastingspercentage niet opgegeven had moeten worden, of dat er gebruikt had moeten worden gemaakt van de verlof componenten met "continuering pensioen".
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 15:02 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 574 Weergaven
    Mededeling Versie 199.03 is op dinsdagavond  19 juli 2022 geïnstalleerd.   In deze tussentijdse release worden meldingen opgelost.    Opgeloste meldingen Loonaangifte: Digipoort afkeuring als er na einde IKV transacties met 0 dagen en/of 0 uren zijn Normaal gesproken zullen er na einde IKV (en dus einde contract) geen transacties met aantal aantal dagen of aantal uren zijn. Mochten er echter zulke transacties zijn met aantal dagen of uren van 0 (i.p.v. de transactie te verwijderen wat het normale gedrag zou moeten zijn) dan kon er een afkeuring van de loonaangifte plaats vinden i.v.m. het ontbreken van gegevens in de loonaangifte.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Eenmalige uitkering cao Voortgezet onderwijs geeft onterechte twk's In release 199.02 hebben we voor zowel de cao Voortgezet onderwijs als voor de cao Primair onderwijs de eenmalige uitkering in tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022   voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 aangezet. Helaas heeft dit in sommige situaties geleid tot een herrekening van de eenmalige uitkering van cao Voortgezet onderwijs uit 2021. Om deze herrekeningen terug te draaien is nu voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 en voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met december 2022 de eenmalige uitkering uitgezet De parameter Extra uitkering in gebruik staat nu uitsluitend voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 ingericht met "Ja".   Ook voor cao Primair onderwijs hebben wij de parameter Extra uitkering in gebruik uitsluitend voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 ingericht met "Ja". Voor deze cao leidde de eerdere inrichting echter niet tot fouten. Actie Als je voor cao Voortgezet onderwijs een eigen versie van tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022   hebt aangemaakt om deze aan te zetten (dit was ons advies bij release 199), dan vragen wij je om die eigen versie te verwijderen. Je valt dan terug op deze verbeterde versie op cao-niveau.
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 14:57 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven
  Mededeling Versie 199.02 zal op donderdagavond  14 juli 2022 worden geïnstalleerd.   In deze tussentijdse release worden meldingen opgelost. Daarnaast worden er cao wijzigingen opgeleverd.   Opgeloste meldingen Verhalen pensioenpremie WG naar WN bij onbetaald verlof  In de volgende uitzonderlijke situatie werd er te veel pensioenpremie verhaald op de werknemer: ALS één van de onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) kortingscomponenten werd gebruikt,  EN er tegelijkertijd een eigen bijdrage t.b.v. duurzame inzetbaarheids-uren (component 42700 +10) werd ingehouden,  EN het werkgeversdeel van de pensioenpremie behorende bij het onbetaalde verlof bij de werknemer werd ingehouden, dan werden ten onrechte de uren behorende bij de eigen bijdrage t.b.v. duurzame inzetbaarheids-uren meegenomen in de berekening voor het verhalen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie op de werknemer. Hierdoor werd er dan ten onrechte op basis van een te groot aantal onbetaalde uren pensioenpremie verhaald op de werknemer.   Dit is nu hersteld. Wanneer zich deze situatie nu voordoet, worden alleen de uren behorende bij de onbetaald verlof korting componenten (met voortzetting pensioen) meegenomen in de berekening voor het verhalen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie(s) op de werknemer. Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Netto component 86000 ten onrechte niet berekend als met twk over vorig jaar al het inkomen is verwijderd in een periode Met release 199 d.d. 7 juli is het probleem opgelost dat de in vorig jaar berekende belasting ten onrechte verwijderd werd als in huidig jaar met TWK het volledige inkomen in een periode van vorig jaar verwijderd is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als in het huidige jaar een einddatum van het contract in vorig jaar wordt vastgelegd. Bij deze oplossing werd echter nog niet het probleem opgelost dat ook component 86000   Netto   (en 86010   Net) niet meer werd berekend als het volledige inkomen verwijderd is.   Dit is nu hersteld en zal derhalve tot correcties over 2021 kunnen leiden als er in 2022 met TWK over 2021 het volledige inkomen van een periode is verwijderd. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Opgegeven aantal werkdagen t.b.v. de belastingberekening niet altijd gelimiteerd tot maximaal mogelijk aantal werkdagen in de periode Als er handmatig gewerkte dagen (bijv. op component 10020 Gewerkte dagen) zijn opgevoerd die hoger zijn dan het feitelijke aantal ma-vr dagen dat de medewerker werkt, dan werd dit niet gelimiteerd wanneer er sprake was van een toekomstig tweede contract. Als bijvoorbeeld het contract beëindigd is per 3-1-2022 en er 22 dagen zijn opgegeven, dan werd voor de dagtabel berekening gerekend met 1 dag omdat de werknemer maar 1 ma-vr dag werkt. Echter als een tweede contract wordt opgevoerd, bijvoorbeeld per 5-3-2022 dan werd in periode 2022-01 ineens gerekend met alle werkdagen in periode 2022-01 en gemaximeerd op het aantal ingegeven dagen (in dit voorbeeld 22). Wat hier echter had moeten gebeuren is nog steeds zien dat de werknemer maar 1 werkdag actief is in periode 2022-01 en dat er dus gemaximeerd moest worden op 1.   Dit is per 2022 aangepast en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs De cao Primair onderwijs is vernieuwd. Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs werd gelijkgetrokken, zijn sociale partners opnieuw tot een aantal afspraken gekomen, om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw een loonkloof ontstaat. Daarom is voor cao Primair onderwijs de volgende inrichting op cao-niveau gewijzigd: Eenmalige uitkering juli 2022 In release 199 werd reeds de eenmalige uitkering van juli 2022 geleverd. Aangezien de cao echter nog niet definitief was, stond de eenmalige uitkering default uit. Omdat het cao-akkoord cao nu definitief is geworden, is de eenmalige uitkering in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 default aangezet. De eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato zal dus automatisch worden berekend. Indien nodig kunnen werknemers van deze eenmalige uitkering worden uitgesloten middels een transactie op salariscomponent   148040 - Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022. Minimum vakantiegeld Met ingang van 1 juli 2022 is het minimum vakantiegeld in tabel   50100 Vakantiegeld minimum bedrag   gewijzigd naar € 171,42 * 12 = € 2.057,04 per jaar. Maximum ORT uurloon De toelage in verband met onregelmatige diensten wordt berekend over ten hoogste het salaris behorende bij salarisschaal 7, salarisnummer 10. In tabel   50320 Uurlonen   is daarom het Maximum ORT uurloon per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 3.104 / 166 = €18,70. Uitlooptoeslag Per 1 juli 2022 zijn in tabel   50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag   de bedragen als volgt aangepast: Schaal Per 1 juli 2022 LB € 35,68 LC € 31,30 LD € 56,99 LE € 28,19   Toeslag garantiesalaris niet tijdgevoelig Salariscomponent   10100 Toeslag garantiesalaris   was ingericht als tijdgevoelig. Echter is op dit salariscomponent ook ingericht dat de gebroken maand-berekening moet worden toegepast. Daardoor werd bij aanvang of beëindiging van een garantiesalaris gedurende de periode dubbel gekort. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is salariscomponent   10100 Toeslag garantiesalaris   niet meer ingericht als tijdgevoelig en zal uitsluitend gerekend worden met de gebroken maand-berekening. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Deze wijziging kan wel leiden tot twk's.   Cao Voortgezet onderwijs De cao Voortgezet onderwijs is vernieuwd. Eenmalige uitkering juli 2022 In release 199 werd reeds de eenmalige uitkering van juli 2022 geleverd. Aangezien de cao echter nog niet definitief was, stond de eenmalige uitkering default uit. Omdat het cao-akkoord nu definitief is geworden, is de eenmalige uitkering in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 default aangezet. De eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato zal dus automatisch worden berekend. Indien nodig kunnen werknemers van deze eenmalige uitkering worden uitgesloten middels een transactie op salariscomponent   148040 - Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022. Bindingstoelage Onderwijskundige team- en afdelingsleiders ontvingen tot op heden uitsluitend een bindingstoelage als zij in de hoogste trede van schaal 12 waren ingeschaald. Met ingang van augustus 2022 ontvangen ook onderwijskundig team- en afdelingsleiders die ingeschaald zijn in de hoogste trede van een lagere salarisschaal de bindingstoelage van € 1591,09. Jaarlijkse uitkering OOP Vanaf heden ontvangt al het OOP jaarlijks in oktober een uitkering van € 275 bruto. Deze uitkering wordt opgebouwd op basis van de gemiddelde inkomensfactor exclusief korting bij ziekte over de periode van november tot en met oktober. De uitkering wordt bij een inkomensfactor boven de 1,0 gemaximeerd op € 275 bruto. Deze uitkering is ingericht in tabel   50600 Jaarlijkse uitkering OOP   en wordt uitbetaald op salariscomponent   48210 Uitbetaling jaarlijkse uitkering OOP. Dit salariscomponent moet gejournaliseerd worden. Indien nodig kunnen werknemers van deze jaarlijkse uitkering uitgesloten worden middels een transactie op salariscomponent   48040 Uitsluiten van deelname aan jaarlijkse uitkering OOP, met als start- en einddatum de begin- en einddatum van de periode waarin zij uitgesloten zijn van opbouw van de jaarlijkse uitkering. Actie Component   48210 Uitbetaling jaarlijkse uitkering OOP moet gejournaliseerd worden.   Cao Retail non-food De cao Retail non-food is vernieuwd. Daarom zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan. Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent   84100 Thuiswerkvergoeding   gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component   84100 Thuiswerkvergoeding   moet nog wel gejournaliseerd worden. Eenmalige uitkering Werknemers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen en een salaris hebben dat hoger is dan het oude maximum van hun schaal * 1,0181, maar niet meer dan € 4000, hebben in juli 2022 recht op een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering kent twee mogelijke rekenmethodes: Voor werknemers die op 1 januari 2022 al in dienst waren en geen tussentijdse wijzigingen in deeltijdfactor hebben gehad, wordt de eenmalige uitkering gebaseerd op 2,5% van het salaris van juli 2022. Voor werknemers die ná 1 januari 2022 in dienst getreden zijn, werknemers die variabele uren werken of van wie de deeltijdfactor na 1 januari 2022 gewijzigd is, wordt de eenmalige uitkering gebaseerd op een reservering van 2,5% van het salaris over de periode van januari tot en met juni 2022.  Op cao-niveau hebben we de tweede optie ingericht in tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022. Deze methode leidt ook tot het juiste resultaat voor werknemers die al sinds 1 januari 2022 in dienst zijn en van wie zowel de deeltijdfactor als het salaris niet tussentijds is gewijzigd. Salariscomponenten 10010 Periode salaris en 10060 Gewerkte uren (uurloners) zijn ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor deze eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt niet automatisch toegepast. Als een werknemer recht heeft op de eenmalige uitkering, voer je een transactie op op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 juli 2022. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent   148200 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. De ingericht methode leidt tot een onjuist resultaat als een werknemer, die al op 1 januari 2022 in dienst was, geen wijzigingen heeft gehad in deeltijdfactor, maar wel een wijziging in salaris. Voor deze werknemers verzoeken wij je om de eenmalige uitkering niet door Payroll te laten uitrekenen (dus geen transactie opvoeren op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af), maar zelf de hoogte van de eenmalige uitkering uit te rekenen en uit te betalen op een eigen salariscomponent. Om de hoogte van de uitkering te berekenen, kun je gebruik maken van de rekentool van InRetail:   https://www.inretail.nl/wp-content/uploads/2022/07/Definitieve-opzet-CAO-loontool-1-juli-2022.RD_.20220621.xlsx In 2022 gegeven loonsverhogingen (inclusief de 2,5% van de structurele verhoging van hun salaris voor degenen die op het nieuwe schaalmaximum terechtkomen), bonussen en provisie mogen met de eenmalige uitkering verrekend worden. Ook in dat geval verzoeken wij je om de eenmalige uitkering niet door Payroll te laten uitrekenen (dus geen transactie opvoeren op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af), maar zelf de hoogte van de eenmalige uitkering uit te rekenen en uit te betalen op een eigen salariscomponent. Actie Voer een transactie op op component 148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de werknemers die recht hebben op de eenmalige uitkering Journaliseer salariscomponent 148200 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 en 84100 Thuiswerkvergoeding Bereken de eenmalige uitkering voor de werknemers die wel recht hebben op de eenmalige uitkering, maar bij wie de ingerichte rekenmethode leidt tot een onjuist resultaat en betaal hen handmatig uit middels een eigen salariscomponent. Vergeet niet om ook dit salariscomponent te journaliseren   Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf De cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf is vernieuwd. In de vernieuwde cao is sprake van twee eenmalige uitkeringen, te weten een eenmalige uitkering van € 150 bruto in juli 2022 en een eenmalige uitkering van € 150 bruto in januari 2023. Alle werknemers die in dienst zijn op 1 juli 2022 respectievelijk 1 januari 2023 hebben recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022 respectievelijk 1 januari 2023. Korting bij ziekte of onbetaald verlof hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor groter is dan 100%, bedraagt de eenmalige uitkering echter niet meer dan € 150 bruto. De eenmalige uitkeringen zijn beide ingericht in tabel   50750 Eenmalige uitkering. Uitbetaling vindt plaats op salariscomponent   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Actie Salariscomponent   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering   moet gejournaliseerd worden.
Volledig artikel weergeven
14-07-2022 21:29 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 526 Weergaven
    Mededeling Versie 199 zal op donderdagavond 7 juli 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Uitsluiten van rapportage dimensies van de journaalpost export  In bepaalde situaties is het wenselijk dat kostendimensies, die gebruikt worden voor rapportage doeleinden, niet te exporteren naar het financiële systeem.   Daarom is het mogelijk gemaakt om deze kostendimensies uit te sluiten van het journaalpost exportbestand. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie  → Journalisering → Dimensie definities.  Hier kun je op de betreffende dimensie definitie middels een vinkje bij Niet exporteren aangeven of de dimensie wel of niet geëxporteerd moet worden in het journaalpost exportbestand. Actie Wanneer je een dimensie wilt uitsluiten van de export, kun je dit aangeven via de checkbox Niet exporteren.   Let op: deze functionaliteit is afhankelijk van de berekende salarisrun gegeven. Wanneer je de checkbox hebt aangevinkt, zal deze effectief zijn vanaf de eerstvolgende salarisrun.   Aanvullend geboorteverlof voor pensioenfonds PFZW Voor het pensioenfonds PFZW (zorgklanten) is in de hoofdregel dat gedurende aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd tenzij in de cao anders is geregeld. Betaal je een aanvulling boven op het aanvullend geboorteverlof dan moet over deze aanvulling pensioenopbouw plaatsvinden. Dit was tot op heden niet mogelijk.    Als er sprake is van een aanvulling op het aanvullend geboorteverlof dan zal vanaf 01-01-2022 de aanvulling pensioengevend zijn. Dit is aangepast per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kolommen Aantal en TWK aantal beschikbaar gemaakt in de validatie stap in de salarisrun wizard. Vanaf nu zijn de kolommen Aantal en TWK aantal ook beschikbaar in het Totaal overzicht in de validatie stap van de salarisrun wizard.   Voorheen waren deze kolommen in de validatie stap alleen op werknemersniveau beschikbaar. Hier konden de aantallen dus alleen op werknemersniveau worden getoond en niet voor alle werknemers tegelijk.  Daarnaast waren de kolommen al zichtbaar in de berekende resultaten stap, maar niet op een manier dat er een overzicht kon worden samengesteld voor alle werknemers met alle componenten en de bijbehorende aantallen.    Met deze toevoeging willen we het makkelijker maken om snel de aantallen op componenten te kunnen valideren. Bijvoorbeeld wanneer er gewerkte (over)uren zijn geïmporteerd in Visma.net HRM.   De kolommen Aantal en TWK aantal in de validatie stap van de salarisrun wizard.   De kolommen staan mogelijk nog uit in het overzicht, dit is afhankelijk van eerdere wijzigingen die zijn gedaan in het wel of niet tonen van kolommen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.  De kolommen Aantal en TWK aantal aan- of uitzetten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.    Jaarinkomen pensioen op de salarisstrook tonen Naar aanleiding van het idee ABP Jaarinkomen/Pensioengevend Inkomen op de community hebben we het mogelijk gemaakt om het jaarinkomen/pensioengevend inkomen op de loonstrook te kunnen tonen.   Het Jaarinkomen pensioen veld werkt op dezelfde wijze als de andere velden in de contract details sectie: Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen hetzelfde is voor alle actieve contracten, dan wordt het slechts eenmaal weergegeven, Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen verschillend is voor de actieve contracten, dan wordt dit apart voor ieder contract weergegeven.  Actie Het kan worden toegevoegd aan de loonstrook door naar Rapportages → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie → Wijzigen te gaan. Vervolgens kun je in de sectie Contract / Werknemer details middels drag & drop het Jaarinkomen pensioen naar één van de kolommen verplaatsen.    Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 wordt de invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof van kracht. Hierbij krijgen ouders gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) onder de voorwaarde dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Om dit te ondersteunen worden per deze release componenten beschikbaar gesteld om dit vast te leggen.   Meer informatie over de wijze van vastleggen staat beschreven in het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Actie Zie paragraaf Inrichting Visma.net Payroll van het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Onderwijs: Kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het afdracht betaalbestanden overzicht. Vanaf nu is de kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het overzicht voor de afdracht betaalbestanden. De kolom is op Administratie Kantoor niveau en op bedrijfsniveau toegevoegd.  De kolom Betaaldatum toegevoegd aan het overzicht voor afdracht betaalbestanden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Onderwijs: Uitgesloten werknemers DUO-levering Met ingang van deze release worden, naast de stagiaires, ook de volgende werknemers automatisch uitgesloten van de DUO-levering: PO en VO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen tussen 1-18  MBO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen van 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 of 17  Werknemers zonder BRIN nummer Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn in vorige release al geactualiseerd.     Opgeloste meldingen Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen moet in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. worden berekend. Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen dient in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. te worden berekend.   Dit is aangepast per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Volledig verwijderen tabel- of bijzonder tarief inkomen met TWK over vorig jaar Bij volledig verwijderen tabelinkomen en/of inkomen bijzonder tarief met TWK in vorig jaar werd het tabelinkomen dan wel bijzonder tarief inkomen in het oude jaar ten onrechte niet meer bepaald. Beide behoren in dat oude jaar ongewijzigd te blijven.   Dit is hersteld per 2021 en kan derhalve TWK correcties over voorgaand jaar veroorzaken (als correctie op eerdere TWK die dit jaar heeft plaatsgevonden bij het verwijderen van het tabel of bijzonder tarief inkomen). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   IPAP niet berekend als IPAP deelname start na beëindiging ander contract op zelfde IKV en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start De IPAP premie werd niet berekend als de IPAP deelname start nadat een ander contract op dezelfde IKV al beëindigd is en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start.   Bijvoorbeeld als er sprake is van twee contracten. De eerste is doorlopend en het tweede contract (op dezelfde IKV) is beëindigd in maart en in mei vindt de vakantie uitkering plaats (ook van dit beëindigde contract). Op het doorlopende contract is een deelname IPA ingevoerd per mei. In dit geval kan het voorkomen dat in mei geen IPAP berekend werd.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Terugkoppelmelding in pensioenrapport UPA (PUO0023) Het UPA pensioenrapport gaf een terugkoppelmelding als er onregelmatigheidstoeslag werd doorgegeven zonder verloonde uren. Deze zeldzame situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als een werknemer AOW gerechtigd wordt en nog ORT krijgt nabetaald. In dergelijke situaties, waarbij geen regelinggegevens van de werknemer worden doorgegeven, wordt de ORT niet meer gemeld in het pensioenrapport. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   CAO PO Handmatige correctie op Arbeidsmarkttoelage voor directeuren niet altijd goed verwerkt Als er handmatig een transactie op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie is opgegeven om de automatisch afgeleide waarde te overschrijven, dan werd de handmatig opgegeven waarde niet altijd daadwerkelijk toegepast.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij m.b.v. een workaround het probleem is omzeild. I.v.m. de hieronder vermelde fout in de CAO PO kan het zijn dat getracht is bij de werknemers die ten onrechte de arbeidsmarkttoelage hebben dit te voorkomen door zelf een transactie met de waarde 0 op te geven. Echter dat had soms alleen effect in bepaalde periodes. Als dit omzeilt is door het opgeven van één totale correctie in de periode juni, dan dient deze correctie weer verwijderd te worden.   UPA levering Code soort verlof OBD ten onrechte geleverd als onbetaald verlof met doorbetaling pensioen is genoten Als er sprake is van onbetaald verlof met continuering pensioen en in de loonaangifte is een code incidentele inkomstenvermindering O verantwoord, dan werd ten onrechte in de UPA aangifte een code soort verlof OBD gerapporteerd (terwijl het aantal gerapporteerde verlof uren in de UPA aangifte 0 is).    Dit heeft verder geen enkele impact (omdat de gerapporteerde verlof uren 0 zijn) maar is op zich niet correct en derhalve hersteld per 2022 en zal in de UPA aangifte vanaf 1-1-2022 hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Hoger beroepsonderwijs (hbo) De cao hbo is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau aangepast. Eenmalige uitkering In juni 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto naar rato van de deeltijdfactor op 1 juni 2022. Deze uitkering is gemaximeerd op € 600, dus werknemers met een deeltijdfactor groter dan 1 ontvangen niet meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is op cao-niveau ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering . De maximering is ingericht in tabel 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag . Parameter Keuze Waarde Extra uitkering in gebruik Ja   Berekeningsmethode Reservering vast bedrag   Vast bedrag   € 600 Maximum Ja   Pro rata maximum Niet afbreken   Startperiode reservering   6 Eindperiode reservering   6 Uitbetalingsperiode   6 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de reserveringsperiode   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   6 Welke deeltijdfactor Deeltijdfactor op specifieke dag in specifieke periode   Periode deeltijdfactor   6 Dag deeltijdfactor   1 Minimum vakantietoeslag Het minimumbedrag voor de vakantie-uitkering is per 1 juni 2022 in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag gewijzigd naar € 2.141,70 Actie Journaliseer component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Als je vorige maand op aanraden van ons de bovenstaande inrichting zelf hebt gedaan, kun je nu de overwrites verwijderen door de eigen versies van tabellen 50600 Eenmalige uitkering en 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag van 1-6-2022 tot en met 30-6-2022 te bewerken en alle pinnetjes te verwijderen.   Cao Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) De cao mbo is vernieuwd. Daarom zijn op cao-niveau de volgende wijzigingen in configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In juli 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto, naar rato van de deeltijdfactor op 1 juli 2022. Deze uitkering is niet gemaximeerd. Indien een werknemer een deeltijdfactor groter dan 1 heeft, ontvangt deze werknemer meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 . Uitbetaling vindt plaats op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Voor werknemers die op minder dan 5 kilometer afstand van hun werk wonen, is er geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van toepassing. Bij een woon-werkafstand van meer dan 5 kilometer worden ook de eerste 5 kilometers vergoed. Voor de vergoeding geldt een maximale reisafstand van 40 kilometer per enkele reis. In tabel 50000 CAO MBO is hiervoor de parameter EV schaal type gewijzigd in Eenmalig prikken en de parameter EV max km in 40. In tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer is het kilometerbedrag aangepast naar € 0,19. Dienstreizen De kilometervergoeding voor dienstreizen is per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 0,30 per kilometer. Dit is aangepast in tabel 50280 - Dienstreizen KM bedragen . Er is geen staffel meer van toepassing. Actie Journaliseren component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering .   Cao Primair onderwijs (PO) Arbeidsmarkttoelage voor directeuren foutief vermeld in cao In de cao Primair onderwijs stond ten onrechte dat de arbeidsmarktoelage voor (adjunct-)directeuren in schaal A12 en hoger €800 per jaar is. En dat voor directeuren in schaal D13 en hoger deze €1.200 per jaar is. De toevoeging en hoger  is hier ten onrechte opgenomen.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Loonschalen uitlooptoeslag aangepast Bij het vernieuwen van de cao Primair onderwijs is de uitlooptoeslag niet gewijzigd. Wel zijn de namen van de loonschalen veranderd. Aangezien de uitlooptoeslag gekoppeld is aan de naam van de loonschaal kregen leerkrachten ten onrechte geen uitlooptoeslag meer. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de schalen in tabel 50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag aangepast. Dit kan twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs (VO) Op 22 juni 2022 is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale partners van cao Voortgezet onderwijs. Ten tijde van deze release mag er nog worden gestemd door vakbondsleden en is de cao dan ook nog niet definitief. De meeste wijzigingen zullen dan ook in een volgende release gedaan worden, zodra de cao definitief is geworden.    De eenmalige uitkering in juli 2022 is wel al in Payroll ingericht, in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022. De parameter Extra uitkering in gebruik staat op cao-niveau ingericht met keuze Nee. Indien het akkoord definitief wordt en betaling in juli 2022 gewenst is, kan in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022   de keuze van parameter   Extra uitkering in gebruik   naar Ja gewijzigd worden.    Werknemers, die op 1 juli 2022 in dienst zijn bij een werkgever in het Voortgezet onderwijs, hebben recht op een eenmalige uitkering van € 500 bruto. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte) van juli 2022. In het geval de werktijdfactor echter boven 1,0 ligt, zal de eenmalige uitkering niet hoger zijn dan € 500 bruto.   Uitbetaling van deze eenmalige uitkering vindt plaats op component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022.   Indien nodig kunnen werknemers uitgesloten worden van deze uitkering door een transactie op te voeren op component 1 48040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022 , voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Actie Component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022   moet gejournaliseerd worden.     Cao Doe-het-zelfbranche Met ingang van 1 april 2022 is de zondagtoeslag verlaagd naar 75%. Hiervoor is op cao-niveau component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% toegevoegd.   Met ingang van 1 januari 2024 zal de zondagtoeslag verder verlaagd worden naar 50%. Vanaf 1 januari 2024 kun je component 43230 Toeslag bijzondere uren 50% gebruiken voor de zondagtoeslag. Actie Component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% moet gejournaliseerd worden.   Cao Beroepsgoederenvervoer Met ingang van 1 januari 2022 bestaat er binnen de cao Beroepsgoederenvervoer een RVU/zwaarwerkregeling. Voor deze regeling is een werkgeversbijdrage van toepassing. Voor deze werkgeversbijdrage is tabel 60300 - RVU/zwaarwerkregeling ingericht, de premiewaardes staan ingericht in tabel 60310 - RVU/zwaarwerkregeling waardes . De afdracht vindt plaats op component 56280 - Afdracht RVU/zwaarwerkregeling werknemer .   Voor deze regeling is geen werknemerspremie van toepassing. Deze wijziging zal dan ook niet leiden tot twk's bij werknemers. Er zal echter wel een andere afdracht berekend worden. Actie Sommige van onze klanten hebben om een juiste afdracht te kunnen berekenen het percentage in tabel 60210 - SOOB-premie waardes aangepast naar 1,61%. Als dit bij jullie het geval is, verzoeken we je om in de versie van tabel 60210 - SOOB-premie waardes per 1 januari 2022 de overwrite te verwijderen (pinnetje weg klikken) om niet alleen voor nu een juiste berekening te krijgen, maar ook in de toekomst gebruik te blijven maken van cao-onderhoud op deze tabel.   Cao Metaal & Techniek Pensioenpremie bij ouderschapsverlof Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen.   Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Vernieuwde cao Metaal & Techniek De cao Metaal & Techniek is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt aangepast. Eenmalige uitkering In juli 2022 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 382,50 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd aan werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022. Bij een deeltijdfactor boven de 1 wordt de eenmalige uitkering niet hoger dan € 382,50. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50650 Eenmalige uitkering en wordt gemaximeerd in tabel 50670 Eenmalige uitkering maximum bedrag .   De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Deze component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantiegeld De minimumbedragen voor vakantiegeld zijn aangepast. Alleen werknemers die op in de cao vastgelegde data de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, hebben recht op deze minimumbedragen. In Payroll wordt de leeftijd voor het al dan niet van toepassing zijn van een minimumbedrag bepaald op de laatste dag van de reserveringsperiode. Het minimumbedrag voor het vakantiegeld is in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd: Periode Minimumbedrag per maand Minimumbedrag per jaar Minimumleeftijd Uitbetalingsperiode Leeftijd op Einddatum reserveringsperiode 1 september 2022 t/m 28 februari 2023 € 188,30 € 2.259,60 21 jaar op 30-6-2021 2023-6 23 1 maart 2023 t/m 30 juni 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2023-6 22 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 vanaf 1 januari 2024 € 195,59 € 2.347,08 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 Actie Voor de eenmalige uitkering moet component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden.   Cao Metalektro Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PME de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Cao Metalektro is aangesloten bij pensioenfonds PME. Dit pensioenfonds kent een UPA met pensioenuitvoerder TKP. Als in tabel 50000 CAO Metalektro als pensioenfonds PME is ingericht (en dat is het geval voor cao Metalektro), zal in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen automatisch het afwijkende percentage voor de afdracht worden toegepast. In de pensioenaangifte wordt de code voor ouderschapsverlof (OSP) meegegeven.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PME 38,92% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 38,92% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen. Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Apotheken De cao Apotheken is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in configuratie gedaan. Pensioen Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de franchise neer € 14.840. Dit is aangepast in tabel 60020 - Pensioen meerdere varianten waardes Aangezien het maximum pensioengevend loon ongewijzigd € 114.866 blijft, wijzigt de maximale pensioengrondslag naar € 114.866 - 14.840 = 100.026.  Levenslooptoeslag Met ingang van 1 juli 2022 komt de levenslooptoeslag te vervallen. Per die datum is de factor van component 43170 Levenslooptoeslag daarom gewijzigd naar 0. Nachttoeslag Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor werknemers van apotheken een avondtoeslag van 30%. Daarom is per die datum op cao-niveau component 43050 - 30% toeslag uren ingericht Voor dienstapotheken blijft de avondtoeslag 25%. Hiervoor kan component 43000 - 25% toeslag uren gebruikt blijven worden. Eenmalige uitkering nog niet ingericht In december 2022 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering. Deze uitkering zal op een later moment op cao-niveau ingericht worden. Actie Component 43050 - 30% toeslag uren moet gejournaliseerd worden.   Cao Jeugdzorg De cao Jeugdzorg is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt gewijzigd: Eenmalige uitkering over 2021 De salarisverhoging voor 2021 die is overeengekomen in het onderhandelaarsakkoord moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering, gebaseerd op 2% van het salaris van 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 - Eenmalige uitkering over 2021 . Op cao-niveau zijn de volgende componenten ingericht als grondslag voor deze eenmalige uitkering Component Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering   Ook arbeidsmarkttoelagen vormen grondslag voor deze eenmalige uitkering. Op cao-niveau zijn hiervoor geen componenten ingericht. Als er een arbeidsmarkttoelage van toepassing is, maak je van dat component een versie aan voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, waarin je aangeeft dat deze component grondslag is voor de eenmalige uitkering over 2021 (geen referentiesalaris).   Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald met terugwerkende kracht in januari 2022 op component 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021 . Dit component moet gejournaliseerd worden Eenmalige uitkering juli 2022 Alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren, ontvangen in de maand juli 2022 een eenmalige uitkering ter hoogte van € 250 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt niet naar rato van deeltijdfactor of tijdvak berekend. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 en wordt uitbetaald op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 . Dit component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantietoeslag De minimumvakantietoeslag is in tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 januari 2022 € 187,49 € 2.249,88 1 januari 2023 € 193,07 € 2.316,84 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 - Uurlonen is het maximum uurloon ORT als volgt gewijzigd Ingangsdatum Schaalbedrag schaal 5 periodiek 11 Uurloon 1 januari 2022 € 2.959,30 € 18,97 1 januari 2023 € 3.048,08 € 19,54 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan component 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100 Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Reiskostenvergoeding Reiskosten woon-werkverkeer De reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer worden niet langer afgeleid van de NS-tabel, maar worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is per 1 juli 2022 bij parameter EV tabel ingericht dat voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per eigen vervoer tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer gebruikt moet worden. In tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer is het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Dienstreizen Voor dienstreizen geldt per 1 juli 2022 een vergoeding van € 0,39 per kilometer. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 Reiskosten KM bedragen . Je kunt het aantal kilometers van een dienstreis opgeven met een transactie op component 40600 KM . Deze worden dan automatisch vergoed volgens het bedrag uit tabel 50280 Reiskosten KM bedragen . BHV-vergoeding Het bedrag voor component 42320 BHV-vergoeding is per 1 juli 2022 aangepast naar € 175. Actie Als er sprake is van een arbeidsmarkttoelage moet het betreffende component ingericht worden als grondslag voor de eenmalige uitkering over 2021. De volgende componenten moeten gejournaliseerd worden: 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 84100 Thuiswerkvergoeding   Cao VVT Met ingang van 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding dienstreizen, voor het reizen van en tussen cliënten/locaties, € 0,19 netto voor de eerste 10 kilometer per werkdag. Dit bedrag is per 1 juli 2022 aangepast in tabel 51380 - Afgelegde afstand van € 0,19 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40800 - KM declaratie onder de 10 KM. Voor de dienstreizen boven de 10 kilometer per werkdag blijft de vergoeding van € 0,28 per kilometer van toepassing. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 - Afgelegde afstand van € 0,28 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40600 - KM declaratie van € 0,28.   Overige cao's Tijdens de coronaperiode hebben veel cao-onderhandelingen stilgelegen. Nu alles weer op gang komt, zijn ook veel cao-onderhandelingen hervat. Dit heeft tot gevolg gehad dat er recentelijk een groot deel van de door Visma.net ondersteunde cao's vernieuwd is. Helaas is het niet gelukt om voor alle vernieuwde cao's de wijzigingen in deze release door te voeren. Voor de volgende cao's hebben wij nog niet de benodigde configuratiewijzigingen kunnen doen: Cao Drogisterijbranche: er zijn componenten nodig voor de juiste ORT-percentages Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven: de cao kent een eenmalige uitkering over het salaris over de periode van juni 2020 tot en met december 2021. Er is echter geen recht op deze eenmalige uitkering als de werkgever vooruitlopend op de cao-loonsverhoging al een voorschot heeft gedaan. Aangezien wij niet weten in hoeverre er al voorschotten zijn gedaan en de inrichting van een eenmalige uitkering met een reservering over een periode die twee jaar in het verleden ligt niet door Payroll ondersteund wordt, zal de eenmalige uitkering niet op cao-niveau ingericht worden. Wel zullen de reiskosten aangepast worden.  Cao Hospitality: naast de inrichting die we nu hebben voor cao Contractcatering is separate inrichting nodig voor de cao Hospitality Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen bedrijf: deze cao is op 1 juli 2022 definitief geworden. Helaas is het niet gelukt om tijdig de eenmalige uitkering van € 150 bruto voor de maand juli 2022 in te richten. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Daarnaast zal een eenmalige uitkering worden ingericht voor januari 2023. Cao Retail non-food: helaas is de cao te laat definitief geworden om de eenmalige uitkering in juli 2022 te verwerken. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Cao Sociaal werk: er is op cao-niveau inrichting nodig voor de arbeidsmarkttoelage middeninkomens Cao Ziekenhuizen: er zijn nog componenten nodig voor de toeslagen voor bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten 
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 17:12 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1074 Weergaven
    Mededeling Versie 197 zal op donderdagavond 9 juni 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Aangepaste werking van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar Tot nu toe zorgde het gebruik van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   dat elke TWK per start jaar een herberekening van de jaar pensioengrondslag tot gevolg heeft. Dit wordt gebruikt als in de tabel   50000 CAO   staat aangegeven dat TWK wijzigingen per start jaar GEEN invloed op de jaar pensioengrondslag mogen hebben, maar dat i.v.m. specifieke correcties dit voor deze werknemer wel moet gebeuren.   Dit is echter veelal ongewenst. Meestal is component 9050 gebruikt om éénmalig de jaar pensioengrondslag te corrigeren en is het juist niet de bedoeling dat latere TWK mutaties per start jaar ook meegenomen worden in de jaar pensioengrondslag.   Vanaf deze release is het gedrag veranderd. Alleen in de salarisrun waarin een transactie op component 9050 is opgegeven vindt nu een herberekening van de jaar pensioengrondslag plaats. N.B deze transactie dient altijd in de periode waarin de jaar pensioengrondslag wordt bepaald gezet te worden. Dit is de eerste periode van het jaar dan wel de periode waarin de werknemer, contract of IKV start.   Dit heeft tot gevolg dat latere wijzigingen per start jaar zoals bijvoorbeeld CAO wijzigingen, niet tot een aanpassing van de jaar pensioengrondslag zal leiden maar (afhankelijk van pensioenfonds) meegenomen zullen worden in de jaar pensioengrondslag van volgend jaar.   Als bij elke TWK wijziging per start jaar de jaar pensioengrondslag aangepast moet worden dan kan de nieuwe component 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   gebruikt worden die werkt zoals component 9050 dat voorheen deed. Component Beschrijving 9050   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar (deze salarisrun) Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. Deze herbereking vindt alleen plaats in de salarisrun waarin de transactie op component 9050 is opgegeven (op te geven met transactieperiode gelijk aan de periode dat het jaarinkomen bepaald wordt zijnde start jaar of start contract of IKV). Hierdoor zullen latere TWK mutaties geen herberekening tot gevolg hebben tenzij er nog een transactie op component 9050 wordt aangemaakt. Als een TWK correctie altijd moet plaatsvinden dan kan component 9060 gebruikt worden. 9060   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden.      Administratiekantoor - Afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten verwerken Het is vanaf nu mogelijk om op Administratie Kantoor (AK) niveau afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten in één keer te verwerken. Voorheen kon dit alleen per AK klant, op bedrijfsniveau.   Op AK niveau, in het menu Rapportages - Afdrachten, kunnen meerdere AK klanten worden geselecteerd waarna via de knop Acties de mutaties voor de afdracht betaalbestanden kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de afdracht betaalbestanden bijvoorbeeld in één keer worden gegenereerd, gedownload, geannuleerd of bevestigd.  Het scherm is opgedeeld in twee tabbladen. Eén voor de open periodes (afdracht betaalbestanden die nog moeten worden verwerkt) en één voor de gesloten periodes (afdracht betaalbestanden die reeds zijn bevestigd).   Op het tabblad Open periodes kunnen de onverwerkte afdracht betaalbestanden worden verwerkt. Het menu onder de knop Acties zal altijd alle mogelijke acties bevatten welke van toepassing zijn op de geselecteerde AK klanten. Bijvoorbeeld, als voor drie van de vijf AK klanten de afdracht betaalbestanden zijn gegenereerd en voor de andere twee is er nog niets gedaan, kunnen alle vijf de AK klanten worden geselecteerd en zal het menu onder de knop Acties de volgende acties bevatten, Genereren (voor de twee van de vijf AK klanten waarvoor nog niets was gedaan). Bevestigen (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Annuleren (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Downloaden (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Wanneer in bovenstaand voorbeeld de actie Genereren wordt geselecteerd, zullen dus de afdracht betaalbestanden voor de twee AK klanten worden gegenereerd, waarna de afdracht betaalbestanden voor alle vijf de AK klanten kunnen worden gedownload, bevestigd of geannuleerd.    Op het tabblad Gesloten periodes worden alle reeds verwerkte afdracht betaalbestanden getoond. Hier kunnen de afdracht betaalbestanden ook opnieuw worden gedownload.   Afdracht betaalbestanden verwerken op AK niveau.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Administratiekantoor - Salarisruns zonder berekende werknemers worden niet meer getoond Vanaf nu worden op Administratie Kantoor (AK) niveau, in het AK salarisrun overzicht, geen oude salarisruns meer getoond waarin geen berekende werknemers zitten.   Voorheen werden deze salarisruns op het AK salarisrun overzicht getoond. Op AK klant (bedrijfs)niveau werden deze "lege" salarisruns al niet getoond.   Het AK salarisrun overzicht toont nu dus enkel de salarisruns waarin daadwerkelijk werknemers zijn berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste fouten De netto/bruto berekening is incorrect ingeval de 30% regeling actief is De netto/bruto berekening werd niet juist uitgevoerd als er een 30% regeling vastgelegd was.   Daarnaast werden bij het gebruik van het vinkje "Uitsluiten van de 30% regeling" bedragen twee keer uitgesloten.   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Datum einde IKV soms incorrect bepaald waardoor o.a. contracturen en reden einde IKV in de loonaangifte fout kunnen zijn Indien een contract wisselt van IKV, bijvoorbeeld van IKV-1 naar IKV-2, (met name als dat gedurende de periode gebeurd) dan werd de datum einde van IKV-1 niet correct bepaald. Dit leidde ertoe dat de contracturen en de reden-einde zoals aangegeven in de loonaangifte incorrect waren. Ook als gedurende de periode een tweede contract het eerste opvolgt maar wel dezelfde IKV heeft dan werden verkeerde contracturen bepaald als de contracturen van beide contracten verschillend zijn.   Daarnaast, afhankelijk van de inrichting van de pensioenregeling, is het mogelijk dat er een verkeerde premie is berekend (als ware de IKV de hele periode actief).   Dit is hersteld per start 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd wordt vóór 2022 dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   De blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - kon ten onrechte verschijnen In een zeer specifieke situatie kon de blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - ten onrechte verschijnen. Dit is nu opgelost.   Dit was het geval bij een werknemer met meerdere contracten, waarbij 1 contract is beëindigd in het voorgaand jaar waarvoor in het huidige jaar vakantiegeld wordt uitbetaald én dat het lopende contract in het voorgaande jaar gedeeltelijk op dezelfde IKV als het afgesloten contract heeft gezeten. Terwijl er ook nog een IKV split heeft plaats gevonden gedurende het voorgaande jaar. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Te hoge negatieve afdrachten/premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij negatief inkomen Als er sprake is van een negatief inkomen dan werd de aanwas van het premieloon voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bepaald a.d.h.v. dit volledige negatieve inkomen. Dit betekende dat als het totale jaarinkomen negatief was dat er meer aanwas correctie plaatsvond dan er feitelijke aanwas in het jaar was. Hiermee werden dan ook meer afdrachten/premies voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gecorrigeerd dan er betaald waren in het hele jaar.   De negatieve aanwas moet echter beperkt worden tot wat er dit jaar in totaal aan aanwas is geweest. Dit moet worden gedaan zodat het jaartotaal van het premieloon nooit negatief kan worden.   Dit is per 2022 hersteld en kan derhalve correcties tot gevolg hebben op de afdrachten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Aanpassing maximumbijdrageloon Zvw bij zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw loon Op het moment dat er loon waarover de werkgeversheffing Zvw moet worden betaald en ook loon waarop de bijdrage Zvw moet worden ingehouden wordt uitbetaald, zal dat afzonderlijk van elkaar berekend moeten worden.   Dit wordt in de salarisberekening al gedaan. Alleen voor het bepalen van de maximumbijdrageloon Zvw werden alle loontijdvakken gebruikt. Dus zowel de loontijdvakken behorende bij het tijdvakloon waarover de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, als ook de tijdvakken waarover de bijdrage Zvw van toepassing is. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat ook die afzonderlijk van elkaar bepaald dienen te worden.    Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer uit dienst treedt gedurende het jaar én een eenmalige RVU uitkering ontvangt. In dat geval moet er een gesplitste Zvw berekening worden gedaan. Over het loon van de werknemer is de werkgeversheffing Zvw van toepassing terwijl op de eenmalige RVU uitkering de bijdrage Zvw moet worden ingehouden. Is dat het geval dan is het loon van de werknemer tijdvakloon en ontstaat er een maximumbijdrageloon Zvw. Terwijl de eenmalige uitkering geen tijdvakloon is en er dus ook geen maximumbijdrageloon Zvw ontstaat. Hierdoor zal, als er geen ander (tijdvak) loon wordt uitbetaald waarover de bijdrage Zvw verschuldigd is, geen bijdrage Zvw premie worden ingehouden.    Om dit mogelijk te maken hebben we de manier waarop een maximumbijdrageloon wordt bepaald aangepast. Er zal vanaf heden een aanwas in het maximumbijdrageloon ontstaan op het moment dat er tabelloon wordt uitbetaald. Deze aanpassing hebben we gedaan voor zowel de werknemersverzekeringen als voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.   We hebben de grondslagbepaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aangepast per 01-01-2022. Dit kan derhalve tot TWK correcties van de Zvw bijdrage leiden. Actie  Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd worden per 2021, dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   Stagiairs ten onrechte in DUO levering Stagiairs werden ten onrechte in de DUO levering opgenomen.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Toeslag garantiesalaris aangemerkt als bron salaris Op component 10100 Toeslag garantiesalaris hebben we ingesteld dat de waarde van het component als Bron flexibele arbeidsvoorwaarden → Salaris zal worden meegeteld.   Hierdoor zal bij een uitruil met de bron salaris ook de toeslag bij een garantiesalaris uitgeruild kunnen worden.   De aanpassing is gedaan per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   De contractbijdrage aan het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet In release 193 d.d. 7 april 2022 is onderstaande probleem opgelost: Het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met twk toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.  Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben.   Echter is dit alleen hersteld voor werknemers die in 2022 gestart zijn en dus kon de fout ook nog voorkomen in 2021. Na toevoeging van een aansluitend (of overlappend) contract kon daardoor de contractbijdrage aan het jaarinkomen bijzonder tarief in 2021 ook ten onrechte op 0 gezet zijn (als er geen handmatig jaarinkomen in 2021 vastgelegd is). Dit is nu hersteld en kan betekenen dat het jaarinkomen over 2021 gecorrigeerd wordt.   Ook wanneer deze fout in 2021 al aanwezig was, dan zal dit door deze aanpassing hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij de correctie van vorig jaar ongewenst is. In dat geval kan een handmatig jaarinkomen in Talent vastgelegd worden ter hoogte van het eerder bepaalde (foute) bedrag.   Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Als nu wordt geconstateerd bij het berekenen dat er een verschil van maximaal 2 cent zal ontstaan, wordt dit gecorrigeerd op het laatst berekende contract. Dit is aangepast per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Beëindiging reiskosten woon-werk niet verwerkt Wanneer op een contract de reiskosten woon-werk zijn beëindigd door het invullen van een einddatum dan werd dit niet correct verwerkt in Payroll met als consequentie een doorbetaling van reiskosten woon-werk en/of onterechte verhoging van de fiscale ruimte.   Indien de beëindiging gedaan is d.m.v. het opvoeren van een nieuwe regel met een reisafstand van 0 km of 0 reisdagen dan werd deze "beëindiging" wel correct verwerkt.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 wordt de loonkloof tussen cao Primair onderwijs en cao Voortgezet onderwijs gedicht. Salarisschalen In Visma.net HRM worden gelijktijdig met deze release (op 9 juni 2022) de nieuwe salarisschalen ingelezen en zal een conversie van de inschalingen plaatsvinden. Nieuwe inrichting Bindingstoelage Met ingang van 1 januari 2022 hebben werknemers in de hoogste trede van hun schaal recht op een bindingstoelage. De bedragen hiervoor zijn afhankelijk van de functie. Functie Salaris schaal Bedrag (Adjunct)directeur schaal 13 en hoger A13-D13-D14-D15 € 263,94 Leraar LB-LC-LD-LE € 1591,09 OOP-schaal 9 9 € 263,94 (Adjunct)directeur schaal 10-11-12 A10-A11-A12-D11-D12 € 1591,09   De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend op basis van de inschaling op 1 augustus. Werknemers die op 1 augustus 2022 zijn ingeschaald in de bovenste trede van de genoemde schalen, ontvangen op fulltime basis het in deze tabel vermelde bedrag. De bindingstoelage is ingericht in tabel   50650 Bindingstoelage, de bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel   50680 Bindingstoelage conditioneel bedrag. Uitbetaling van de bindingstoelage vindt plaats op component 146210 Uitbetaling bindingstoelage.   Voor leraren en (adjunct)directeuren in de schalen A10-A11-A12-D11-D12 geldt dat, als zij de bindingstoelage al een keer ontvangen hebben, er met een opbouwmethode gerekend zal worden. Als zij bijvoorbeeld in augustus 2022 voor het eerst de bindingstoelage ontvangen hebben en vóór 1 augustus 2023 uit dienst treden, hebben zij nog recht op een naar rato van tijdvak en deeltijdfactor berekend deel van de bindingstoelage. De bindingstoelage berekend volgens de opbouwmethode is ingericht in tabel   50700 Bindingstoelage opbouwregeling, de bijbehorende bedragen in tabel 50730 Bindingstoelage opbouwregeling conditioneel bedrag. Uitbetaling van deze bindingstoelage vindt plaats op component 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwregeling DTF.   Arbeidsmarkttoelage voor directeuren Met ingang van 1 januari 2022 ontvangen (adjunct)directeuren een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. De hoogte van deze arbeidsmarkttoelage hangt af van de salarisschaal. De maandelijkse bedragen voor deze arbeidsmarkttoelage zijn ingericht in tabel  50450 Conditioneel bedrag arbeidsmarkttoelage directie . Functie Bedrag per jaar Bedrag per maand (Adjunct)directeur schaal A10-A11 € 1600 € 133,33 Adjunct-directeur A12 € 800 € 66,67 directeur D11-D12 € 2400 € 200 directeur D13  € 1200 € 100   Als een werknemer in deze salarisschalen is ingeschaald en de functiecategorie is "DIR" (directie), zal de arbeidsmarkttoelage directie automatisch berekend en maandelijks uitbetaald worden. Uitbetaling vindt plaats op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie . Indien een werknemer, die ingeschaald is in één van de genoemde tabellen, toch géén recht heeft op de arbeidsmarkttoelage directie, dan kunt je hem hiervan uitsluiten door een transactie op te voeren op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie  met het bedrag € 0. Gewijzigde inrichting Eindejaarsuitkering Structurele eindejaarsuitkering De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Dit is gewijzigd in tabel   50500 Structurele eindejaarsuitkering.   Eindejaarsuitkering OOP OOP-ers ontvangen met ingang van 1 januari 2022 naast de eindejaarsuitkering van 8,33% ook een gewijzigde nominale eindejaarsuitkering. Voor OOP-ers in schaal 1 tot en met 8 bedraagt deze uitkering € 1.475 bruto per jaar, naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte), voor de overige OOP-ers bedraagt deze uitkering € 275 bruto per jaar. De eindejaarsuitkering voor OOP-ers stond al ingericht in tabel   50550 Eindejaarsuitkering OOP. Er was voorheen sprake van een variant voor schaal 1-5 en een variant voor schaal 6-8. Dit is gewijzigd in een variant voor schaal 1-8 en een variant voor schaal 9-16. De bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50580 Eindejaarsuitkering OOP conditioneel bedrag.   Beëindigde inrichting Arbeidsmarkttoelage VSO De arbeidsmarkttoelage voor leraren in het VSO (cao Primair onderwijs 2021 artikel 6.15a) komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze arbeidsmarkttoelage werd opgevoerd met een tansactie op component   43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag   en/of   43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Omdat de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen, zullen deze transacties met terugwerkende kracht per 31 december 2021 beëindigd moeten worden, zodat deze vanaf 1 januari 2022 niet meer toegepast worden.   Levenslooptoeslag De levenslooptoeslag komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Daarom is per 1 januari 2022 de factor van component   44910 Levenslooptoeslag   gewijzigd in 0. Dit zal leiden tot twk's, maar niet tot negatieve stroken, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Dag van de leraar De uitkering dag van de leraar komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze uitkering was ingericht in tabel   50600 Dag van de leraar. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de parameter "Extra uitkering in gebruik" ingericht met "Nee", zodat er geen reservering meer plaats zal vinden voor deze uitkering. De reservering voor deze uitkering liep jaarlijks van januari tot en met oktober. Deze wijziging met terugwerkende kracht zal derhalve de reeds gedane reservering terugdraaien. Daar waar de uitkering al uitbetaald is, bijvoorbeeld wegens uitdiensttreding, zal een twk ontstaan. Deze zal vermoedelijk niet tot negatieve stroken leiden, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Actie Journaliseer de volgende componenten: 146210 Uitbetaling bindingstoelage 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwmethode 44750 Arbeidsmarkttoelage directie Als er transacties zijn op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO, dan vul je bij die transacties een einddatum in van 31 december 2021, zodat deze toelage vanaf 1 januari 2022 niet meer berekend wordt. Controleer of voor jouw bedrijf de functiecategorieën juist ingericht zijn. Meer informatie hierover vind je in de release notes van Visma.net HRM.   Cao VVT Minimum eindejaarsuitkering Binnen de cao VVT is een beperkte groep werknemers die gebruikmaakt van een overgangsregeling uit 2008, waarbij werknemers ervoor konden kiezen om blijvend 1,5 procentpunt van hun eindejaarsuitkering in te ruilen tegen extra vakantie-uren (bijlage 7 artikel 2). Voor de werknemers die van deze regeling gebruikmaken geldt geen minimum eindejaarsuitkering. Voor de werknemersgroep "Cao VVT - eindejaarsuitkering 1,5% lager" is derhalve met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 het minimumbedrag uit tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag gewijzigd naar 0. Er zal geen effect te zien zijn voor werknemers, werknemers die gebruikmaken van deze regeling hebben een salaris wat resulteert in een eindejaarsuitkering boven het minimum dat ingericht stond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Minimum vakantietoeslag De minimumbedragen voor de vakantietoeslag voor cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn als volgt aangepast in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag: Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 juni 2022 € 183,99 € 2.207,88 1 januari 2023 € 191,35 € 2.296,20 Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Woondiensten Bereikbaarheidsdienst De bedragen voor de bereikbaarheidsvergoedingen zijn als volgt aangepast: Component Naam Bedrag per 1 januari 2022 Bedrag per 1 januari 2023 42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 18,73 € 19,18 42010 Bereikbaarheidsdienst ZA-ZO € 46,75 € 47,87 42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 187,11 € 191,60 Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Plaatsvervangingstoeslag De cao Woondiensten kende een plaatsvervangingstoeslag ter hoogte van 10% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag is ingericht op component   43000 - Plaatsvervangingstoeslag 10% (uren). Werknemers die deze toeslag reeds ontvangen, blijven deze gedurende de plaatsvervanging houden. Voor vervangingswerkzaamheden die aanvangen na 1 juli 2022 geldt een plaatsvervangingstoeslag van 5% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag (die dus uitsluitend voor nieuwe plaatsvervangingen van toepassing is) is ingericht op component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren). Het blijft nog steeds mogelijk om in plaats van deze procentuele toeslag een bedrag aan plaatsvervangingstoeslag op te voeren op component 42300 Plaatsvervangingstoeslag (bedrag). Actie: Het component   43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren) moet gejournaliseerd worden
Volledig artikel weergeven
09-06-2022 13:58 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 852 Weergaven
    Mededeling Versie 195 zal op dinsdagavond 10 mei 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Samenvoegen nabetalingen op salarisstrook Voorheen was het zo dat op de loonstrook nabetalingen altijd per contract werden getoond en dus niet werden samengevoegd. Vanaf deze release worden dergelijke transacties op beëindigde contracten samengevoegd tot één regel op de loonstrook. Indicatie Wijziging in behandeling toegevoegd op het salarisrun overzicht In het salarisrun overzicht zal vanaf heden een indicatie worden getoond waarmee wordt aangegeven of er nog wijzigingen in behandeling zijn (lees: worden verwerkt).   We kregen feedback van gebruikers die dachten dat de salarisberekening nog niet klaar was (o.b.v. de laatst berekende datum/tijd), terwijl de berekening al wel klaar was. Hierdoor werd er in feite op niets gewacht.   Om duidelijker te maken of er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt of dat de salarisrun berekening up to date is, hebben we op het salarisrun overzicht achter het veld Laatst berekend, een indicatie toegevoegd. Deze indicatie wordt getoond wanneer er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt. Is de salarisrun berekening up to date? Dan wordt er niets getoond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Correcties in jaaropgave voorgaand jaar   Wanneer er in de januari-run een correctie is uitgevoerd over het voorgaande jaar, werden die correcties niet meegenomen in de jaaropgave. Dit is veranderd. Wanneer er correcties zijn in het huidige jaar over het voorgaande jaar, worden deze in meegenomen in de jaaropgave. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd na het genereren van de jaaropgaven, is het mogelijk om de jaaropgave op twee manieren opnieuw te genereren.   Optie 1: Ga naar "Rapporten/Rapportages" en selecteer de Jaaropgave.  Selecteer de medewerker waarvoor een correctie werd uitgevoerd en download de jaaropgave via de download optie. Je kunt deze vervolgens handmatig uploaden naar het e-dossier van de medewerker in Talent.     Optie 2 Wanneer de rapportage run nog niet is afgesloten, is het mogelijk om de jaaropgaven opnieuw aan te maken en te versturen naar talent.   De berekening van de 30% regeling is uitgebreid met de PAWW compensatie Bij de berekening van de 30%-regeling die in maart beschikbaar is gekomen, werd de PAWW-compensatie voor cao Woondiensten nog niet meegenomen.    Dit is aangepast per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste meldingen Gedeeltelijke premieberekening als variant keuze regeling eindigt gedurende periode Tot op heden zou het beëindigen van een variant keuze regeling gedurende de periode via componenten 540660 Variant keuze pensioen regeling (+200)   niet leiden tot de berekening van een deel van de premie voor die periode, maar werd de premie berekend alsof de variant voor de hele periode geldig was.     Dit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Er vindt automatisch een herrekening plaats indien een einddatum is opgegeven gedurende de periode.   Einddatum IPAP in APG-aangifte (Loyalis) Tot op heden was het niet mogelijk om een einddatum te leveren voor IPAP als de regeling beëindigd werd om een andere reden dan het bereiken van een leeftijd van 24 of 60 maanden voor de AOW-leeftijd.     Dit heeft tot gevolg dat jullie een brief/mail van APG ontvangen met signaal code 702 met als omschrijving "IKV niet geleverd".   Deze fout is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld.   De wijziging houdt in dat het opgeven van een einddatum op component   541260 - IPAP product keuze   zal leiden tot het rapporteren van de einddatum in de pensioenaangifte.  Actie Loyalis klanten Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De werknemers waarbij al een einddatum bestaat voor component   541260 - IPAP product keuze   zullen automatisch herrekend worden. Als gevolg daarvan komt de einddatum automatisch in de pensioenaangifte terecht.   Blocking error E-Tax-31 ging af wanneer een andere sector dan 52 werd gebruikt bij de code fase indeling F&Z Blocking error E-TAX-31Code fase indeling F&Z is verplicht indien Code aard arbeidsverhouding is 11 (Uitzendkracht) en Datum einde inkomstenverhouding is leeg ging ten onrechte af.   De reden hiervoor was dat de code fase indeling (component 71100 - Code fase indeling F&Z) niet werd aangemaakt omdat de code sector niet gelijk was aan 52. Dit is nu hersteld. Component 71100 - Code fase indeling F&Z wordt nu aangemaakt als aard arbeidsverhouding de waarde "11" (Uitzendkracht) heeft en er een transactie met een geldige waarde is op component 33300 Code fase indeling F&Z. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Uitruil fiscale ruimte onjuist indien er deels onvoldoende bron is Wanneer er sprake is van een uitruil van de fiscale ruimte en er is onvoldoende bron aanwezig om de fiscale ruimte geheel te benutten dan werd in de volgende periode ten onrechte geen uitruil gedaan.   Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een periodieke uitruil van de fiscale ruimte met het salaris (d.m.v. component 40900 - Periodieke uitruil fiscale ruimte) en de fiscale ruimte is hoger dan het beschikbare salaris (omdat bijvoorbeeld de werknemer iets boven het wettelijk minimum salaris verdient). In dit geval werd in periode 1 een uitruil gedaan (ter hoogte van de beschikbare ruimte) maar in periode 2 niet en vervolgens in periode 3 weer wel en in periode 4 niet.   Dit is hersteld per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Apothekers in dienstverband Cao Apothekers in Dienstverband is aangesloten bij pensioenfonds SPOA. Bij de berekening van de pensioenpremie hanteert SPOA een deeltijdfactor van maximaal 100%. Deze maximering werd in Payroll nog niet toegepast.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is nu in tabel 50000 CAO Apothekers in Dienstverband een maximale deeltijdfactor van 100% ingericht. Deze maximale deeltijdfactor wordt niet VCR berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Voor werknemers met een deeltijdfactor van meer dan 100% zal automatisch een herrekening plaatsvinden met TWK per 1 januari 2022.   Cao Gehandicaptenzorg De cao Gehandicaptenzorg is vernieuwd. Daarom zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan: Minimum vakantiegeld Het minimumbedrag vakantiegeld is gebaseerd op IP-nummer 8. In tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag GHZ is het minimum jaarbedrag per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 1924,80 en per 1 mei 2023 naar € 1986,24. Maximum uurloon ORT Het maximum uurloon ORT is gebaseerd op het uurloon horende bij IP-nummer 19. In tabel   50320 - Uurlonen   is het minimum ORT uurloon per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 17,43 en per 1 mei 2023 naar € 17,99. Dit maximum ORT uurloon wordt alleen gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Denk eraan om dit bedrag ook in HRM aan te passen. Eenmalige uitkering Omdat de extra toegekende middelen onvoldoende zijn om de volledige achterstand in alle FWG-schalen van de middengroepen in te halen, ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van bruto € 750,- op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023.   Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 - Eenmalige uitkering.   Als je in HRM de salarisschalen 55, 60 en 65 hebt gedefinieerd, zal de eenmalige uitkering automatisch uitsluitend worden berekend voor werknemers met een contract dat is ingeschaald in schaal 55, 60 of 65. Als je de schalen geen of andere namen gegeven hebt, zal er niet automatisch een eenmalige uitkering berekend worden. Je kunt de eenmalige uitkering dan handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. Oproepkrachten Ook oproepkrachten hebben recht op deze eenmalige uitkering. De wijze van berekening hangt volgens werkgeversvereniging VGN echter af van de afspraken die er met de betreffende oproepkracht gemaakt zijn over de omvang van het dienstverband. Wij kunnen hier geen rekenmethode voor inrichten. Voor een oproepkracht bepaal je daarom zelf het uit te betalen bedrag. Dit bedrag geef je op met een transactie op component   47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65. Actie Je moet zelf de salaristabellen bijwerken in Visma.net HRM. Vergeet daarbij niet om ook in HRM het maximum ORT uurloon aan te passen. Check of Payroll automatisch de eenmalige uitkering berekent voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 en 65. Als dat niet zo is, kun je de eenmalige uitkering handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. Voor oproepkrachten die zijn ingeschaald in FWG-schaal 55, 60 of 65 maak je een transactie aan op component 47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65 voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022, waarbij je bij Totaal het bedrag opgeeft waar de oproepkracht recht op heeft. De eenmalige uitkering voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 of 65 wordt uitgekeerd op component Uitbetaling eenmalige uitkering FWG 55-60-65. Denk eraan om dit component te journaliseren.   Cao Gemeenten Met ingang van 1 januari 2022 zijn er voor de IKB-onderdelen 8% en 6,75% geen minimumbedragen meer van toepassing.   Dit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in de volgende tabellen: Tabel Naam Parameter Wijziging 50000 CAO Gemeenten Vakantiegeld minimum geen minimum van toepassing 50100 Vakantiegeld minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd 50500 Individueel keuzebudget 6,75%  Minimum geen minimum van toepassing 50510 Individueel keuzebudget 6,75% minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Deze wijzigingen kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 januari 2022 (een deel van) het IKB is uitbetaald, bijvoorbeeld vanwege uitdiensttreding.   Cao Metaal & Techniek De volgende premiepercentages zijn gewijzigd: Tabel Naam Percentage per 1 januari 2022 Percentage per 1 april 2022 Percentage per 1 januari 2023 60310 Sociaal fonds premies 0% 0,2% 0,2% 60410 O&O-premie Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0% Goud- en zilvernijverheid 0% Isolatiebedrijf 0% Metaalbewerkingsbedrijf 0% Technisch installatiebedrijf 0% Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0,5% Goud- en zilvernijverheid 0,5% Isolatiebedrijf 0,94% Metaalbewerkingsbedrijf 0,625% Technisch installatiebedrijf 0,85% Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0,5% Goud- en zilvernijverheid 0,5% Isolatiebedrijf 0,7% Metaalbewerkingsbedrijf 0,625% Technisch installatiebedrijf 0,85% 60810 SWWM waardes 0,2% 0,2% tot en met 30 juni 2022 per 1 juli 2022 0%   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Er zullen voor werknemers geen TWK's ontstaan. Wel zullen de afdrachten voor sociaal fonds en opleidings- en ontwikkelingsfondsen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 wijzigen naar 0.   Voor de cao Isolatiebedrijf zal de afdracht van O&O-premie in april 2022 stijgen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Met ingang van 1 juli 2022 wordt er geen premie meer geheven voor SWWM. Het premiepercentage in tabel 60810 - SWWM waardes is per 1 juli 2022 gewijzigd in 0%. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT Reiskosten Per 1 juli 2022 verandert de wijze waarop de reiskostenvergoeding berekend wordt. Voorheen werd de vergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd op de NS-tabel, met toepassing van een eigen bijdrage en maximum vergoeding. Vanaf 1 juli 2022 zal deze vergoeding worden vervangen door een vergoeding van € 0,09 per kilometer.   Om dit te ondersteunen zijn de volgende tabellen gewijzigd: Tabel Naam Per 1 juli 2022 50000 CAO VVT Parameter Wijziging EV max bedrag geen maximum vergoeding meer van toepassing EV max km maximaal 30 km enkele reis 50200 Reiskosten eigen vervoer € 0,09 per kilometer 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding Parameter Wijziging EV eigen bijdrage geen eigen bijdrage meer van toepassing EV tabel Eigen vervoer (50200)   Minimum vakantiebijslag In tabel   50100 Vakantiegeld minimum bedrag VVT is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.127,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn. Minimum eindejaarsuitkering In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag VVT   is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.261,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn. Actie Als je in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer   nog eigen inrichting (vanuit het verleden) hebt staan, maak dan een nieuwe versie aan van deze tabel, waarbij je de eigen inrichting verwijdert. Zo kun je in de toekomst gebruik maken van de cao-ondersteuning van deze tabel. De wijzigingen in minimum vakantiebijslag en minimum eindejaarsuitkering   kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag en/of eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn.  
Volledig artikel weergeven
10-05-2022 13:49 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 813 Weergaven
    Mededeling In deze release notes van versie 193.02 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193.    Versie 193.02 zal op woensdagavond 20 april 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Correctie op duurzame inzetbaarheidsuren in patch 193.01 had TWK loonstrook correcties over 2021 tot gevolg Met patch 193.01 op 14 april j.l. is een correctie doorgevoerd op de afhandeling van eigen bijdrage duurzame inzetbaarheidsuren op onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2     42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3   Deze aanpassing is aangebracht per 2021 omdat dit noodzakelijk is voor de benodigde correctie van de loonaangifte over 2021.   Door deze aanpassing per 2021 werd, op zichzelf terecht maar ongewenst, ook een correctie op onderstaande componenten aangebracht over 2021: 44700 Toelage directeur (CAO PO) 44710 Toelage directeur (afwijkend van CAO bedrag) (CAO PO) 44720 Uitlooptoeslag (CAO PO) 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering november 2021 (CAO VO) Deze betalingscorrectie over 2021 is nu met terugwerkende kracht weer ongedaan gemaakt.    Let wel: De aanpassing die gedaan is in patch 193.01 heeft ook TWK betalingsconsequenties over 2022 tot gevolg. Dat blijft van kracht.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden vanzelf (voor periodes in 2021) gecorrigeerd. 
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 15:10 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 482 Weergaven
In deze release notes versie 193.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193.
Volledig artikel weergeven
14-04-2022 13:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 591 Weergaven
Mededeling Versie 193 zal op donderdagavond 7 april 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleiding In deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Deze functionaliteit is te gebruiken vanaf 1 januari 2022. Hierdoor is het mogelijk geworden diverse "bronnen" en "doelen" met elkaar uit te ruilen.   De onderstaande bronnen en doelen worden ondersteund. xx Bron yy  Doel 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1 (vanaf release 205)     92 Vrij doel 2 (vanaf release 205)     93 Vrij doel 3 (vanaf release 205)     94 Vrij doel 4 (vanaf release 205)     95 Vrij doel 5 (vanaf release 205)   In deze beschrijving wordt veelal gesproken over componentnummers of omschrijving met daarin "xx" en "yy". De "xx" staat voor het bron nummer of bron omschrijving en "yy" staat voor het doel nummer of de doel omschrijving. Bijvoorbeeld component 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy. Hiermee wordt dan bedoeld dat voor elke bron en doel combinatie deze component bestaat. Bijvoorbeeld   2010150 Bron salaris t.b.v. fiets.   De onderstaande functionaliteiten worden ondersteund (en verderop nader toegelicht): Gebruik van variabele componenten voor het opgeven van een eenmalige uitruil. Het opvoeren van deze variabele component kan ook gebeuren in een periode waarin de bron nog niet wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld in periode oktober wordt de uitruil van de vakbondscontributie ingevoerd, maar deze zal pas in december bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering worden uitgeruild. Gebruik van vaste componenten om bijvoorbeeld gedurende drie jaar €500,- per jaar van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van een fiets of elke periode €50,- van het salaris hiervoor te gebruiken. Uitruil transacties worden op een contract opgegeven maar de uitruilmogelijkheden worden op werknemer niveau bepaald en vervolgens verdeeld over contracten. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets op één contract vastgelegd en op één contract wordt vastgelegd dat €500,- van de eindejaarsuitkering gebruikt moet worden voor de aflossing. Hierbij zal dan naar het totaal van de eindejaarsuitkering van alle contracten gekeken worden. Bij einde dienstverband resterende saldo's (van bijvoorbeeld de fiets) netto afrekenen of indien er een uitruil transactie aanwezig is voor een bepaalde bron-doel combinatie deze zoveel mogelijk benutten en de rest netto afrekenen. Indien de bron salaris is, zal gecontroleerd worden op het minimumloon (voor zover van toepassing). Indien de bron het vakantiegeld is zal gecontroleerd worden op het wettelijk minimum vakantiegeld. Deze controle kan ook uitgezet worden. De volgorde waarin de aflossing van doelen moet plaatsvinden is in te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de bedrijfsfitness te betalen vanuit de eindejaarsuitkering en daarna het restant van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van de fiets. Per doel is in te richten of zowel de inhouding op de bron als de uitbetaling van het doel wordt vastgelegd (bijvoorbeeld bij de fiets) of dat alleen een inhouding op de bron wordt vastgelegd wat automatisch leidt tot uitbetaling van het doel (bijvoorbeeld een vakbondscontributie) of dat er alleen sprake is van een inhouding op de bron (bijvoorbeeld bij het kopen van verlof). Per doel is het mogelijk aan te geven of bij onvoldoende bron het restant van het salaris ingehouden moet worden (of niet) of dat het in een volgende periode opnieuw geprobeerd moet worden (of niet). Indien het salaris wordt gebruikt voor de uitruil dan zal dit, afhankelijk van de inrichting, ook van invloed zijn op zaken als het uurloon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  Indien er onvoldoende bron aanwezig is voor de uitruil dan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt. Indien met TWK een hogere uitruil wordt gedaan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt Samenvoegen van meerdere bronnen op één bron. Bijvoorbeeld als er meerdere extra uitkeringen zijn dan kunnen die samengevoegd worden tot één bron. Hierbij moet wel gekeken worden dat alle doelen op eenzelfde manier in de loonaangifte verantwoord worden. Aanmaken van diverse componenten t.b.v. de module   Flex benefits   wanneer deze in de nabije toekomst beschikbaar komt en wordt gebruikt. Registreren van uitruil arbeidsvoorwaarden Een uitruil bestaat uit twee delen. Enerzijds de vastlegging van het doel (bijvoorbeeld een gekochte fiets of een vakbondscontributie) en anderzijds het aangeven waarmee dit doel uitgeruild moet worden (bijv. vakantiegeld, extra uitkering etc.) Onderstaande componenten zijn hiervoor aanwezig: Component Toelichting 200yy10 Saldo yy Te gebruiken om het saldo van dit doel op te voeren/aan te passen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het doel niet zelf heeft aangeschaft, maar de werkgever het doel heeft betaald. 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. I.g.v. aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy Deze variabele component is te gebruiken voor een uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden. 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy Deze vaste component is te gebruiken voor een periodieke uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden.   Het is niet altijd noodzakelijk zowel een "doel" transactie (op component 200yy10 Saldo yy   of 200yy30 Uitbetaling yy) als een uitruil transactie (component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy   of 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) op te geven. Afhankelijk van de inrichting van het doel kan het bijvoorbeeld volstaan om alleen de uitruil transactie op te geven.   De werkwijze is afhankelijk van de inrichting van de kolom   Vastlegging in tabel 31010 Uitruil doelen:   De kolommen   Prioriteit   en   Ontoereikend   worden verderop toegelicht. Met betrekking tot de kolom Vastlegging zijn er de volgende vier opties: Variabele of vaste uitruil en een saldo of directe netto betaling (wat ook tot een saldo leidt) : Dit wordt gebruikt voor doelen die niet in één keer uitgeruild worden en waarvan het (afhankelijk van wie het doel betaald heeft) wenselijk is dat er direct een volledige netto uitbetaling van het doel aan de werknemer wordt gedaan waarna vervolgens via de uitruil een terugbetaling plaatsvindt.   Het meest voorkomende voorbeeld hiervoor is de aanschaf van de fiets. Als de werknemer de fiets betaald heeft dan kan via component   2000130 Uitbetaling fiets gezorgd worden dat het bedrag van de fiets aan de werknemer netto wordt uitgekeerd en er tegelijk een saldo ontstaat. Dit saldo wordt verlaagd d.m.v. een uitruil die plaatsvindt door opgave van component   2xx0110 Bron xx t.b.v. fiets of 2xx0120 Bron xx t.b.v. fiets. Hiermee geeft xx aan vanuit welke bron de uitruil moet plaatsvinden. Er kan ook van meerdere bronnen gebruik gemaakt worden. Als de werkgever de fiets betaald heeft kan via component   2000110 Saldo fiets   de waarde opgegeven worden waarmee het het saldo gevuld wordt.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Fiets.   Variabele of vaste uitruil (geen saldo in gebruik), automatische netto betaling wanneer uitruil plaatsvindt : In dit geval moet alleen de uitruil worden vastgelegd op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy. Dit is normaliter altijd een variabele uitruiltransactie (maar mag ook een vaste transactie zijn op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy). Het opgeven van deze uitruiltransactie zal ertoe leiden dat zodra de uitruil met de bron plaatsvindt er op dat moment ook een netto uitbetaling wordt gedaan. Er wordt geen saldo bijgehouden.   Een voorbeeld hiervan is een gewenste uitruil van de vakbondscontributie van €100,- met de extra uitkering 1 (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering). In september kan bijvoorbeeld een transactie op   2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   worden vastgelegd. In december (wanneer de extra uitkering 1 wordt uitbetaald) zal de bruto uitruiltransactie aangemaakt worden op component   2110250 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   van -/- €100,-, maar ook de netto uitbetaling van €100,- op component 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie. Er wordt alleen netto uitbetaald wat ook uitgeruild is, m.a.w. als er onvoldoende bron (in dit geval extra uitkering 1) is, dan zal de netto uitbetaling ook lager zijn. Omdat er geen saldo wordt bijgehouden is er ook geen sprake van een afrekening bij uitdienst (anders dan op dat moment waar mogelijk de uitruil laten plaatsvinden) of een "restschuld" als er onvoldoende bron is voor de uitruil.    Het is mogelijk de hier als voorbeeld beschreven uitruil van de vakbondscontributie als declaratie in de declaratiemodule vast te leggen. Dus de werknemer declareert de vakbondscontributie wanneer de factuur binnenkomt. Vervolgens zal Payroll de uitruil laten plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt.    Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v. de Fiets,   bedrijfsfitness en   Verlof.   Variabele uitruil (saldo automatisch aangemaakt) of vaste uitruil plus een saldo. Geen netto betaling : In dit geval moet een variabele uitruil worden opgegeven op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy waarmee automatisch ook een saldo wordt gecreëerd en/of wordt een vaste uitruil op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy opgegeven tezamen met een saldo op component   200yy10 Saldo yy. De vaste transactie op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy zal namelijk NIET automatisch leiden tot een verhoging van het saldo. Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld via de Verlof module extra verlof gekocht wordt wat uitgeruild moet worden vanuit een bron (hiervoor zal de Verlof module wel ingericht moeten worden om gebruik te maken van de componenten   2xx0710 Bron xx voor verlof). De Verlof module maakt dan, zodra het verlof gekocht wordt, een variabele transactie voor de uitruil aan.   Wil een werknemer echter verlof kopen en dit verspreid over een langere periode uitruilen (bijvoorbeeld vanuit het salaris) dan moeten de verlofrechten in de Verlof module opgehoogd worden (dus NIET via kopen verlof) en moet een saldo transactie op component   2000710 Saldo verlof aangemaakt worden door het opgeven van het totaal aantal gekochte uren verlof (bijvoorbeeld 48 uur) en moet daarnaast de vaste uitruil worden opgegeven, bijvoorbeeld op component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof met een aantal gelijk aan wat per keer dat de uitruil plaatsvindt, uitgeruild moet worden (bijvoorbeeld 4 uur per maand gedurende een jaar). Wordt als bron het vakantiegeld genomen, dan zou de vaste uitruiltransactie een duur kunnen hebben van drie jaar met een aantal van 16 uur, omdat dan elk jaar 16 uur zal worden uitgeruild).   Verderop in deze release note wordt nader ingegaan op de afhandeling bij gebruik van het doel   Verlof.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Verlof.   Variabele of vaste uitruil (saldo automatisch aangemaakt, als vast dan saldo elke periode verhoogd). Geen netto betaling: In dit geval moet een vaste of variabele uitruil worden opgegeven op component   2xxyy10/20 Bron xx t.b.v. yy, die automatisch zal leiden tot een ophoging van het saldo. Wanneer de vaste uitruil gebruikt wordt (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) zal de opgegeven waarde ELKE periode (voor de duur van de transactie) het saldo ophogen. Dus ook als bijvoorbeeld de bron extra uitkering 1 wordt gebruikt (bij andere Vastlegging   methodes wordt de opgegeven waarde op een vaste uitruil transactie alleen geteld in de periode dat er ook sprake is van een uitbetaling). Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het doel   Bedrijfsfitness. Als het gebruik van de bedrijfsfitness bijvoorbeeld €10,- per maand is en de uitruil moet vanuit de extra uitkering 1 plaatsvinden, dan kan een vaste transactie op component 2110620 Bron extra uitkering 1 t.b.v. bedrijfsfitness gedaan worden met een bedrag van €10,-. Elke maand zal het saldo dan met €10,- verhoogd worden en als deze transactie het hele jaar loopt dan zal bij een uitbetaling van de extra uitkering 1 in december een bedrag van €120,- worden uitgeruild.   Component 2xx0620 Bron xx t.b.v. bedrijfsfitness   is standaard ingericht als NIET tijdsgevoelig wat inhoudt dat als de transactie hierop halverwege een periode start of stopt dat voor die periode wel het hele bedrag genomen wordt. Mocht dat niet gewenst zijn dan kan deze instelling op de component aangepast worden naar WEL tijdsgevoelig.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Bedrijfsfitness.   Prioriteitsvolgorde van doelen In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Prioriteit   voor elk gebruikt doel aangegeven worden in welke onderlinge volgorde de uitruil van alle doelen gedaan moet worden.   Prioriteit 1 (hoogste prioriteit) geeft aan dat dit doel als eerste uitgeruild zal worden. Dit kan gebruikt worden als er sprake is van een doel dat door de werkgever is betaald en daarom als eerste uitgeruild moet worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de Bedrijfsfitness (Prioriteit 1)   te betalen vanuit de opgegeven bron (of bronnen) en daarna het restant van de bron (of bronnen) te gebruiken voor de aflossing van de het doel met   Prioriteit 2. Elk doel moet voor de juiste werking een unieke   Prioriteit   hebben. Er mogen dus geen twee doelen met een gelijk prioriteitsnummer zijn.   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Ontoereikend   voor elk gebruikt doel aangegeven worden wat er moet gebeuren als de opgegeven uitruil hoger is dan de aanwezige bron. De volgende opties zijn mogelijk:   Gebruik bron salaris: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, uitgeruild worden met het salaris. Indien er ook onvoldoende salaris is wordt een rapportagecomponent 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden. Om de uitruil van dit restende bedrag in een latere periode alsnog te doen moet een nieuwe uitruil transactie op component   2xxyy10   Bron xx t.b.v. yy   gedaan worden. Dit is de standaard inrichting voor het doel   Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- uitgeruild worden vanuit het salaris. Als er echter maar €200,- salaris beschikbaar is voor de uitruil, dan zal alleen die €200,- uitgeruild worden vanuit het salaris en zal de rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €100,- aangemaakt worden.   Probeer volgende periode: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, worden doorgeschoven naar een volgende periode waarin deze bron weer beschikbaar is en zal er ook een rapportagecomponent   2xxyy70 Onvoldoende xx t.b.v. yy, doorgeschoven naar volgende periode aangemaakt worden met het bedrag dat doorgeschoven wordt.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- doorgeschoven worden naar de volgende keer dat er een uitbetaling van de extra uitkering 1 is. Daarnaast zal rapportagecomponent 2110170 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets, doorgeschoven naar volgende periode met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Geen uitruil:   In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden ook niet uitgeruild worden en wordt een rapportagecomponent   2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden.   Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v.   Aanvullende reiskostenvergoeding, Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1. Daarnaast zal rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Gebruik tabel 51150: Deze optie is alleen van toepassing voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding. In dit geval zal uit tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte   gekeken worden naar de inrichting van de parameter Uitruil met vakantie uitkering/extra uitkering x. Deze optie moet alleen gebruikt worden als de aansturing om de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering te gebruiken voor een uitruil vanuit Payroll gedaan moet worden (en dus niet vanuit bijvoorbeeld de Flex benefits   module). Deze parameter kan de volgende waardes hebben die "vertaald" worden naar één van de bovenstaande opties: Uitruilen niet toepassen zorgt ervoor dat er helemaal geen uitruil vanuit Payroll geïnitieerd wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering. Gemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Geen uitruil Ongemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Gebruik bron salaris Als de fiscale ruimte gebruikt moet worden voor een aanvullende reiskostenvergoeding vanuit zowel het vakantiegeld als de extra uitkering, dan is tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte vaak zo ingericht dat het vakantiegeld gemaximeerd uitgeruild wordt en de extra uitkering ongemaximeerd uitgeruild wordt (als het de bedoeling is dat het restant aan fiscale ruimte benut wordt vanuit het salaris).   Dit is de standaard inrichting voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding.   Uitruil van bronnen en doelen wordt op werknemer niveau gedaan De uitruil functionaliteit wordt toegepast op werknemer niveau om het daarmee mogelijk te maken dat op één contract de gewenste uitruil wordt vastgelegd terwijl de totale bron van alle contracten wordt meegenomen in de uitruilberekening.   Het is daarmee ook niet nodig om bijvoorbeeld een aangeschafte fiets die geregistreerd is op contract 1 over te hevelen naar een contract 2 als contract 1 beëindigd is. Als op contract 1 een gewenste uitruil is vastgelegd en vervolgens de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt, dan zal de uitruil naar rato van de hoogte van de bron op elk contract verdeeld worden over de contracten.   Ook voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding vindt de uitruil bepaling plaats op werknemer niveau ongeacht de inrichting van   Fiscale ruimte niveau in tabel   Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte. Deze parameter heeft nu alleen nog effect op de uitruil van de fiscale ruimte t.b.v. een bovenmatige reiskostenvergoeding.   Als er sprake is van meerdere contracten en de uitruil is daarom verdeeld over deze contracten dan wordt ook op de loonstrook deze uitruil per contract getoond. Als dit niet gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de (al langer bestaande) functionaliteit om in de Salarisstrook configuratie aan te geven dat componenten per werknemer samengevoegd moeten worden (onder   Geavanceerde onderdelen) Op basis van deze setting en de inrichting op de component zal op de loonstrook de component niet per contract maar gesommeerd weergegeven worden (alleen als de eventueel afgedrukte Prijs en Factor niet verschillend zijn).   De indicatie op de component (tabblad   Verschijning) staat standaard aan:   Toepassing wettelijk minimumloon en wettelijk minimum vakantiegeld Als voor een contract het minimumloon van toepassing is dan zal hiermee rekening gehouden worden bij het bepalen van de hoogte van de beschikbare bron salaris. Een uitruil met de bron salaris zal dan dus niet kunnen leiden tot een salaris onder het minimumloon.   Ook bij uitruil met als bron het vakantiegeld wordt rekening gehouden met het wettelijk minimum vakantiegeld (zijnde 8% van het minimumloon) als het minimumloon van toepassing is.   De controle op het wettelijk minimum vakantiegeld kan uitgezet worden in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen: Standaard staat deze instelling op Ja.   Eindafrekening doelen bij uitdienst Wanneer het dienstverband beëindigd is en er is nog sprake van een restsaldo van bijvoorbeeld de fiets, dan zal dit restsaldo standaard in de laatste periode dat het dienstverband actief is, netto worden ingehouden.   Het is echter ook mogelijk om aan te geven dat eerst de bron vakantiegeld en/of extra uitkering moet(en) worden gebruikt alvorens een eventueel restant netto zal worden verrekend.   Dit kan in tabel   31000 Uitruil algemene instellingen worden ingesteld: Standaard staat deze instelling uit.   Indien deze instelling aanstaat, dan zal eerst gekeken worden of er nog een vastgelegde toekomstige uitruil is met bron salaris, vakantiegeld of extra uitkering. Wanneer de eindafrekening van het vakantiegeld en/of extra uitkering plaatsvindt, zal ook de resterende uitruil plaatsvinden (rekening houdend met een eventueel minimum wettelijk vakantiegeld).   Het resterende saldo (dus datgene wat niet tegen salaris, vakantiegeld en/of extra uitkering uitgeruild wordt) zal direct netto worden ingehouden in de periode van uitdienst.   Eindafrekening doelen bij einde dienstverband wordt alleen gedaan als er in dezelfde periode geen ander dienstverband actief is.   Met component   3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten   resp. 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten wordt ook de eindafrekening van de doelen geblokkeerd dan wel afgedwongen. Een eventuele netto eindafrekening wordt gedaan op het laatste actieve contract in de periode.   De afrekening van een resterend saldo verlof wordt overigens niet netto gedaan maar middels de bron salaris.   Voorbeeld: Voor de fiets is er nog een openstaand saldo van €1000,-. Er is een uitruiltransactie van €500,- vastgelegd in periode 01 om het vakantiegeld te gebruiken voor de aflossing van de fiets (dus €500,- op component   2020110 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets). De werknemer gaat in maart uitdienst en ingericht is dat het vakantiegeld in de periode na uit dienst wordt afgerekend (in dit voorbeeld dus in april). Stel dat het uitbetaalde vakantiegeld in april €800,- is en dat het wettelijk minimum vakantiegeld dat uitbetaald zou moeten worden €350,- is.   Dit betekent dat in maart 1000 - (800 - 350) = €550,- netto zal worden ingehouden op component   2000160 Afrekenen fiets. In april zal €450,- worden uitgeruild tegen het vakantiegeld middels component   2020150 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets.    Als er een vaste uitruil transactie (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) aanwezig is in de periode van uitdienst dan zal de desbetreffende bron voor zover nodig en mogelijk (rekening houdend met minimum bedragen) gebruikt worden voor de eindafrekening. Dit is ongeacht de hoogte van de vastgelegde vaste uitruil transactie.   Voorbeeld: Als er een vaste uitruil transactie is van €50,- met bron salaris en doel fiets (component 2010120 Bron salaris t.b.v. fiets) dan zal het resterende saldo van de fiets uitgeruild worden tegen het salaris.   Als er een vaste uitruil transactie is van €300,- met bron extra uitkering 1 en doel fiets (component 2110120 Bron extra uitkering 1 t.b.v. fiets) dan zal de volledige extra uitkering (voor zover nodig) worden aangewend voor de aflossing van de fiets.   Onvoldoende bron zal een netto inhouding in de periode van uit dienst tot gevolg hebben.   Blokkeren / afdwingen afrekening uitruil op alle contracten Om de afrekening van alle uitruil te blokkeren dan wel af te dwingen zijn twee componenten beschikbaar: Component Toelichting 3750   Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal er geen afrekening van de uitruil plaatsvinden totdat er een transactie is op component   3760 Afrekenen uitruil op alle contracten. 3760   Afrekenen uitruil op alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal alle uitruil afgerekend worden.   Gebruik bron Salaris en impact op uurloon, vakantiegeld en extra uitkering Wanneer de bron salaris wordt gebruikt en de component   201yy50 Bron salaris t.b.v. yy is zodanig ingericht dat het grondslag is voor het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering dan zal er een numerieke benadering plaatsvinden.   Dit is nodig omdat pas nadat het uurloon, vakantiegeld en extra uitkering bepaald zijn, duidelijk is hoeveel er met het salaris wordt uitgeruild. Maar dat heeft weer effect op de hoogte van het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering.   Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitruil met het salaris zal zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Gebruik doel Verlof Wanneer het doel Verlof is, dan moeten de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte verlaagd worden in de periode dat de bron daadwerkelijk uitgeruild wordt voor verlof. De hoogte van het bedrag dat betaald moet worden voor de gekochte verlofuren wordt bepaald op het moment dat de uitruil ingediend wordt. Als het verlof in januari wordt aangevraagd dan zal het bedrag gebaseerd zijn op het uurloon in januari ook al vindt de uitruil met vakantiegeld in mei plaats.   Niet alleen de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte maar ook diverse deeltijdfactoren worden aangepast door de gekochte uren.    Deze aanpassingen moeten gedaan worden in de periode dat de uitruil plaatsvindt. De hoogte van de daadwerkelijk uitgeruilde verlofuren is afhankelijk van de hoogte van de bron. Als er niet genoeg bron aanwezig is zal er minder verlof gekocht worden (wat overigens zal leiden tot een rapportagecomponent   2xx0760 Onvoldoende xx t.b.v. verlof   of   2xx0770 Onvoldoende xx t.b.v. verlof, doorgeschoven naar volgende periode). Het aantal verkochte uren kan echter de hoogte van de bron beïnvloeden. Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitgeruilde verlofuren zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Zoals hiervoor aangegeven wordt de prijs van een verlofuur bepaald op het moment dat het verlof aangevraagd wordt, niet wanneer de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt. Dit geldt ook als m.b.v. component   2000710 Saldo verlof het saldo wordt gecreëerd en met bijvoorbeeld vast component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof   periodiek een aantal uur wordt betaald. De prijs bij de uitruil transactie wordt bepaald door het resterende saldo bedrag te delen door het aantal nog uit te ruilen verlofuren. Mocht er dus op verschillende momenten verlof gekocht zijn tegen verschillende tarieven, dan zal de uitruil gedaan worden tegen het gemiddelde tarief van het (resterende) saldo verlof.   Wanneer gekocht verlof uitgeruild wordt tegen het salaris, dan wordt de hoogte van de bron salaris niet beperkt door het wettelijk minimum salaris. Dit komt omdat het kopen van verlofuren ook het minimumloon verlaagt.   De eindafrekening van verlof (voor zover er geen andere bronnen zijn aangegeven) wordt vanuit de bron salaris gedaan en niet als netto inhouding.   Rapportages  Uitruil arbeidsvoorwaarden saldo Bevat een overzicht van alle openstaande saldo's: Component Toelichting 200yy80 Saldo yy Bevat het restbedrag van het doel.   In sommige gevallen wordt een bedrag 0 op het rapport getoond (i.p.v. geen bedrag). Dit komt omdat de registratie van het saldo op contract niveau gebeurt en het rapport op werknemer niveau is en er situaties zijn dat het saldo is opgevoerd op contract 1 maar afgelost op contract 2. De som is dan 0.   Er worden alleen saldo's bijgehouden als er ook een daadwerkelijke "schuld" is zoals dat bijvoorbeeld bij de aanschaf van de fiets of aankoop van verlof is. Als een doel is ingericht als Inhouding bron zal leiden tot uitbetaling doel in   de kolom   Vastlegging in tabel   31010  Uitruil doelen,   dan wordt er geen saldo bijgehouden omdat alleen netto uitbetaald zal worden wat ook daadwerkelijk uitgeruild wordt met de bron.   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen Onderstaande waarschuwingscomponenten worden aangemaakt en getoond in het overzicht   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen. Component Toelichting 200yy90 Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil Deze rapportage component geeft aan dat er nog saldo resteert terwijl er geen aflossing meer op plaatsvindt. Deze controle vindt alleen plaats wanneer de Flex benefits module niet in gebruik is omdat bij gebruik van de Flex benefits module de uitruil transactie altijd pas gemaakt wordt in de periode dat de uitruil ook daadwerkelijk gedaan wordt en dus in alle andere periodes dit signaal altijd gegeven zou worden. Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven hoogte van de uitruil voldoende is voor de aflossing van de schuld, de component wordt pas aangemaakt zodra er helemaal geen aflossing meer gedefinieerd is. De gerapporteerde waarde bevat de restschuld. 2xxyy60   Onvoldoende xx t.b.v. yy Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt niet automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag wat niet uitgeruild is. 2xxyy70   Onvoldoende xx t.b.v. yy, verplaatst naar volgende periode Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag dat naar een volgende periode doorgeschoven is. 2xxyy80   Bron xx t.b.v. yy is met TWK verhoogd Deze rapportage component wordt aangemaakt als er met TWK een hogere uitruil gedaan wordt. Het is in principe niet toegestaan om met reeds uitbetaald loon een uitruil te doen. Gerapporteerd wordt de nieuw opgegeven waarde. Deze rapportage component wordt alleen aangemaakt als de uitruil verhoogd is zonder dat de bron verhoogd is. 2xx0390   Onvoldoende fiscale ruimte t.b.v. uitruil xx voor aanvullende reiskostenvergoeding Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende fiscale ruimte is om de opgegeven uitruil van de bron voor aanvullende reiskostenvergoeding te doen. Als er bijvoorbeeld aangegeven is om €100,- van de extra uitkering uit te ruilen voor een aanvullende reiskostenvergoeding maar er is maar €60,- aan fiscale ruimte, dan zal deze rapportage component aangemaakt worden met een bedrag van €40,-   Journalisering Onderstaande componenten (voor zover de doelen ook gebruikt worden) dienen gejournaliseerd te worden: Component Toelichting 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. Voor aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 200yy60 Afrekenen yy Netto inhouding van het restant saldo wanneer het dienstverband beëindigd is. 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy De daadwerkelijke inhouding op de bron t.b.v het doel o.b.v. een eventuele maximering en ingerichte volgorde waarin de doelen verwerkt moeten worden.   Module   Flex benefits De   Flex benefits module is nog niet beschikbaar. Zodra die beschikbaar komt en je die ook gaat gebruiken, dan dient dit in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen aangegeven te worden.   Dit zorgt ervoor dat onderstaande componenten zullen worden aangemaakt voor alle bronnen die in gebruik zijn. Het geeft de reservering van het vakantiegeld en extra uitkering weer die als bron gebruikt kunnen worden in   Flex benefits. Component Toelichting 2xx0020 Opbouw bron xx Bevat het bedrag waarmee deze periode de bron is verhoogd (of verlaagd). 2xx0030 Totaal bron xx Bevat het totaalbedrag van de bron tot en met deze periode.   Daarnaast zullen bij gebruik van de Flex benefits module de rapportage componenten 200yy90   Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil niet aangemaakt worden omdat deze dan (bijna) altijd aangemaakt zou worden omdat er alleen van variabele uitruiltransacties gebruik gemaakt wordt en die altijd in de periode van uitruil aangemaakt worden (dus er vaak geen aanwezige uitruil transactie is). Actie Alleen als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken dan dient dit conform bovenstaande beschrijving ingericht te worden. Maak je gebruik van de reeds bestaande componenten voor het uitruilen van vakbondscontributie of voor het kopen van verlof lees dan in de volgende paragraaf Bestaande componenten vervangen hoe je deze kunt vervangen voor de nieuwe componenten.    Bestaande componenten vervangen Door de introductie van deze nieuwe uitruil functionaliteit zijn de bestaande uitruil componenten nog wel te gebruiken, maar het is beter deze aan te passen naar de nieuwe component. Systeem technisch is het niet mogelijk deze componenten onder te brengen in de nieuwe functionaliteit.   Het gaat om de componenten: 42300 Inhouding vakbondscontributie 42310 Uitruil vakbondscontributie 84330 Vergoeding vakbondscontributie 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Vakbondscontributie In het systeem zijn op dit moment diverse componenten t.b.v. uitruil vakbondscontributie aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.  Ook kan het mogelijk zijn dat je voor de uitruil van de vakbondscontributie eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Vakbondscontributie de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0250 Bron xx t.b.v. vakbondscontributie en 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan in paragraaf Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude vakbondscontributie componenten: Nummer Omschrijving Niveau 42300 Inhouding vakbondscontributie Cao Apotheken 42310 Uitruil vakbondscontributie Branche Zorg 84330 Vergoeding vakbondscontributie Netherlands, Branche Zorg en Cao Apothekers in dienstverband   In plaats van één van deze componenten kan het ook een eigen aangemaakt component t.b.v. vakbondscontributie zijn. Ook daarvan is het goed deze aan te passen naar één van de nieuwe componenten. Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010210 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020210 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110210 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten:   De inhouding op de bron zal plaatsvinden middels component: Nummer Omschrijving 2010250 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020250 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110250 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie Let op: Journaliseer deze componenten   De uitbetaling zal plaatvinden op component: Nummer Omschrijving 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Let op: Journaliseer dit component   Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule Heb je één van deze componenten in de declaratiemodule ingericht staan dan kun je deze op de volgende manier wijzigen:   Ga naar Declaraties → Onderhoud → Items en selecteer daar het declaratie item waarmee de vakbondscontributie kan worden gedeclareerd. Geef vervolgens bij Versie → Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. vakbondscontributie component.    Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de vakbondscontributie wordt uitgeruild met de eindejaarsuitkering en de eindejaarsuitkering is ingericht op Extra uitkering 1 dan selecteer je hier component 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie. In de afbeelding moet dus component 84330 Vergoeding vakbondscontributie vervangen worden door 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Verlof kopen In het systeem zijn op dit moment drie componenten t.b.v. kopen verlof aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe  Bron xx t.b.v. verlof  componenten.    Ook kan het mogelijk zijn dat je voor het kopen van verlof eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe   Bron xx t.b.v. verlof componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaats vinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Verlof de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0750 Bron xx t.b.v. verlof Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan bij Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude verlof kopen componenten: Nummer Omschrijving 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010710 Bron salaris t.b.v. verlof 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110710 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten: Nummer Omschrijving 2010750 Bron salaris t.b.v. verlof 2020750 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110750 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof Let op: Journaliseer deze componenten   Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module Gebruik je nu één van de bestaande Verlof kopen componenten in een omwisselregel in de Verlofmodule dan kun je die als volgt aanpassen:   Ga naar Verlof → Onderhoud → Omwisselregels en selecteer daar de omwisselregel waarmee verlof kan worden gekocht. Geef vervolgens bij Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. verlof component.  In de afbeelding moet dus component 42950 Verlof kopen (bron salaris) vervangen worden door bijvoorbeeld 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof.     Branche Onderwijs - Automatische betaling voor afdrachten Het is reeds mogelijk om salarissen automatisch (online) te betalen, via een directe bankkoppeling. Wij ondersteunen nu ook de automatische betaling van afdrachten. Inrichting Er is geen inrichting specifiek voor de automatische betaling van afdrachten. Gebruik de bestaande inrichtingsmogelijkheden voor afdrachten en automatische betaling van salarissen Zie 4.1.1 in   Release-notes-tussentijdse-release-Visma-net-Payroll-v188.  Zie de   community.visma.com voor informatie over automatisch betalen vanuit Visma.net Payroll Beperkingen Salarissen en afdrachten kunnen alleen op gelijke wijze betaald worden: of beide via de automatische bankkoppeling of beide handmatig (middels een SEPA-bestand) Automatische betaling van afdrachten is voorlopig alleen beschikbaar voor de onderwijsmarkt.  Werkwijze Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd zijn, kun je de afdracht betalingen naar de bank verzenden   Wanneer de betalingen goedgekeurd zijn in de bankapplicatie, kun je de afdrachten bevestigen. Annuleren is hierna niet meer mogelijk. Actie Zie hiervoor bij Werkwijze de stappen die genomen moeten worden om een betaling van afdrachten te verwerken.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste fouten Reiskostenvergoeding o.b.v. KM declaraties soms foutief wanneer de transactie een datum in vorig jaar heeft Per dit jaar (release notes 186 d.d. 2021-12-16) is de functionaliteit m.b.t. KM declaraties gewijzigd. Als er in 2022 KM transacties werden verwerkt met een transactie datum in 2021 dan werden de berekeningen niet altijd correct uitgevoerd (bijvoorbeeld de fiscale ruimte werd incorrect bepaald).   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Het jaarinkomen werd met TWK onverwacht op 0 gezet Het jaarinkomen bijzonder tarief werd met TWK onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met TWK toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.    Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT De cao VVT wordt vernieuwd. Als gevolg van de salariswijzigingen per 1 maart 2022 bedraagt het maximum uurloon ORT per 1 maart 2022 € 18,30. Dit is aangepast in tabel 50320 Uurlonen. Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Het uurloon uit tabel 50320 Uurlonen wordt uitsluitend gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Vergeet dus niet om ook de uurlonen in Visma.net HRM aan te passen.   Aangezien het onderhandelingsresultaat pas op 4 april 2022 definitief is geworden, hebben we nog niet alle wijzigingen kunnen doorvoeren. In volgende releases kun je dan ook wijzigingen verwachten voor onder andere reiskosten (per 1 januari 2022 en per 1 juli 2022) en bereikbaarheidsdienstvergoeding. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Actie De salarisschalen en uurlonen in Visma.net HRM worden door ons niet onderhouden. Je zult zelf de salarisbedragen en uurlonen in Visma.net aan moeten passen.
Volledig artikel weergeven
07-04-2022 12:50 (Bijgewerkt op 05-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 959 Weergaven
      Mededeling Versie 192 is een tussentijdse release. Deze versie zal op donderdagavond 24 maart 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht: Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen Actie Wordt een blokkerende melding gegeven dan staat in de hiervoor genoemde tabel in kolom Verwachte actie welke aanpassingen gedaan moeten worden. Periode sortering in journaalpost In het journaalpost Excel datadump bestand is een nieuwe kolom Periode sortering toegevoegd.   Dit maakt het makkelijker de gegevens te gebruiken in draaitabellen. Het formaat van de gegevens in deze kolom is JJJJMM.   Het journaalpost Excel datadump bestand kun je vinden door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Journaalpost → Downloaden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste meldingen Onjuist getoond aantal en prijs van de reiskostenvergoeding op de loonstrook Op de loonstrook werden in sommige situaties twee regels reiskostenvergoeding getoond met onjuiste aantallen en prijs van de kilometers. Het berekende totaal bedrag was wel correct. Dit kon optreden bij een roosterwijziging of wijziging van het aantal reisdagen per week gedurende een periode.   Dit is opgelost met ingang van april 2022.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden bij opvoering werkgeverbetaling met TWK over vorig jaar Wanneer met TWK over vorig jaar een werkgeverbetaling werd opgevoerd dan werd ten onrechte de foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden gegeven.   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte minimum/maximum extra uitkering toegepast in jaargrondslag pensioen Als in de jaargrondslag pensioen de extra uitkering wordt opgenomen en er zijn minimum of maximum waardes ingevuld in tabel 50510+50 Extra uitkering 1-6 minimum bedrag danwel tabel 50520+50 Extra uitkering 1-6 maximum bedrag maar in de tabel 50500+50 Extra uitkering 1-6 is bij de parameter Minimum dan wel Maximum aangegeven dat deze NIET toegepast moet worden, dan werd dit in de bepaling van de jaargrondslag pensioen toch gedaan.   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan TWK correcties op de jaargrondslag pensioen veroorzaken.   Deze correctie wordt overigens niet gedaan als in de CAO tabel bij Grondslag aanpassing is aangegeven dat wijzigingen van de grondslag per start jaar NIET moeten leiden tot een aanpassing van de jaargrondslag. Wil je dit wel dan kan dat geforceerd worden middels een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar. Actie Indien deze fout zich heeft voorgedaan en de jaargrondslag wordt NIET met TWK bij start jaar aangepast, dan dient een handmatige transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar opgegeven te worden. Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als in vorig jaar met TWK contracten zijn toegevoegd per start vorig jaar Wanneer in 2021 de jaargrondslag voor het ABP pensioen was vastgesteld (in periode 2021-01, dan wel bij start dienstverband) en er daarna met TWK op dezelfde IKV nieuwe contracten zijn toegevoegd per start 2021 (of start dienstverband), dan werd ten onrechte een bijtelling voor de jaargrondslag van het volgende jaar bepaald op component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar. Dit leidt ertoe dat in die situatie de jaargrondslag van 2022 verkeerd bepaald is.   Met deze release is per 2021 de bepaling van component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar gecorrigeerd. Echter dit zal NIET leiden tot een correctie van de jaargrondslag van 2022 omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als component grondslag is voor pensioen en niet afhankelijk is van de deeltijdfactor Als een component gebruikt is die grondslag is voor de jaargrondslag pensioen voor het ABP en deze component is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, dan werd de ophoging van jaargrondslag ten onrechte gedaan zonder correctie van de deeltijdfactor wat ertoe leidt dat de jaargrondslag te laag is vastgesteld.   Dit is gecorrigeerd per 2022 maar zal NIET automatisch leiden tot een correctie van de jaargrondslag in deze situatie omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Premie Risico Fonds opgenomen in component 800100 - Loonkosten Premie Risico Fonds is ten onrechte niet aangemerkt als loonkosten. We hebben een aanpassing gedaan zodat de Premie Risico Fonds nu wel onderdeel is van de loonkosten op component 800100 - Loonkosten.    De premie Risico Fonds wordt berekend op component 97010 - Premie RF, maar de waarde is nu geen onderdeel van de loonkosten. Deze component is op IKV niveau en kan daardoor niet zomaar als loonkosten ingericht worden. Het zal dan namelijk niet getoond worden op het Loonkosten per werknemer overzicht. Dit overzicht toont gegevens op contract niveau terwijl het component op IKV niveau wordt berekend.   Om dit toch mogelijk te maken hebben we een nieuw component 97020 - Premie RF contract geïntroduceerd. Dit component is als loonkosten aangemerkt en zal nu worden getoond in de rapporten Loonkosten per werknemer en Gekoppelde componenten aan loonkosten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband ontbreekt component 92170 17-Uitbetaald bedrag in de kolom loonstaat als er geen belasting berekend is Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) en er werd ook geen belasting berekend dan werd ten onrechte geen kolom 17 Uitbetaald bedrag (component 92170 17-Uitbetaald bedrag) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Cao-informatie Cao Zelfstandige klinieken Nederland Minimum vakantiegeld De cao Zelfstandige klinieken Nederland is vernieuwd. Vanwege de cao-loonsverhoging is de minimum vakantiebijslag in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag per 1 juni 2021, de startdatum van de huidige reserveringsperiode, gewijzigd in € 1.829,60 en per 1 juni 2022 in € 1.879,91.   Volgens de letter van de cao hebben uitsluitend werknemers die in de maand mei in dienst zijn recht op het nieuwe minimumbedrag. Werknemers die voor de maand mei uit dienst treden, ontvangen een aanvulling tot het oude minimumbedrag. Dit kan in Payroll niet ingericht worden. Dit zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld voor een werknemer die in maart 2022 uit dienst treedt over iedere maand daarvoor binnen de reserveringsperiode een ander minimumbedrag gereserveerd moet worden dan in diezelfde maand zou moeten worden gereserveerd voor een gelijk ingeschaalde collega die nog tenminste tot en met mei 2022 in dienst blijft.   Een aanvulling tot de minimum vakantiebijslag is slechts voor een zeer beperkte groep werknemers van toepassing, namelijk uitsluitend voor de werknemers die zijn ingeschaald in inpassingstabelnummers 1, 2 en 3.   Daarnaast heeft de cao een minimumkarakter, wat betekent dat het is toegestaan om boven de minimum vakantietoeslag te betalen. Daarom hebben we besloten om hier geen nieuwe functionaliteit voor te ontwikkelen.   Het is mogelijk om de reservering van vakantiegeld naar beneden bij te stellen door een transactie met een negatief bedrag te doen op component 45100 HM Vakantiegeld reservering. Hiermee kun je, indien gewenst, voor werknemers die ingeschaald zijn in inpassingstabelnummer 1, 2 of 3 en die uit dienst treden tussen 1 juni 2021 en 30 april 2022 of tussen 1 juni 2022 en 30 april 2023 de vakantiebijslag corrigeren. Aanvullend geboorteverlof In het akkoord is ook overeengekomen dat werknemers recht hebben op aanvullend geboorteverlof tot 90% van hun salaris. Voor het aanvullende geboorteverlof kun je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruiken voor een vast aantal uren per week of component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) voor een variabel aantal uren.   Bij het gebruik van deze componenten zal een korting van 10% van het salaris worden toegepast. Hiervoor is voor cao Zelfstandige klinieken Nederland een factor van -0.10 ingericht op componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) en 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) .   Echter de berekening van pensioenpremie gaat momenteel nog  niet  correct omdat het pensioenfonds PFZW wil dat bij aanvulling van salaris tot 90% een pensioenpremie berekend wordt over de aanvulling van 20%. Wij werken er momenteel aan om dit in Payroll mogelijk te maken. Het effect hiervan is dat in het geval van aanvullend geboorteverlof bij de werknemer te weinig pensioen premie zal worden ingehouden. Bij het leveren van de nieuwe functionaliteit zal deze premie te zijner tijd met terugwerkende kracht worden rechtgetrokken. Nadere informatie volgt in één van de volgende releases. Houd hiervoor de release notes in de gaten. Actie Als je voor werknemers die voor mei 2022 uit dienst treden niet de nieuwe minimum vakantiebijslag wilt betalen, kun je met een transactie met een negatief bedrag op component 45100 HM Vakantiegeld reservering   het gereserveerde bedrag en daarmee de uitbetaling van het vakantiegeld naar beneden bijstellen.   Cao Huisartsenzorg De cao is vernieuwd. De volgende wijzigingen zijn in het systeem doorgevoerd. Eindejaarsuitkering Het percentage eindejaarsuitkering in tabel 50500 Eindejaarsuitkering is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd naar 7,5% en per 1 januari 2023 naar 8,33%. ANW-toeslag Voor de ANW-toeslag van 60% is op cao-niveau component 43250 ANW-toeslag 60% ingericht. Deze toeslag is grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. De ANW-toeslag is pensioengevend als variabel salaris (=ORT). Dit geldt zowel voor de ANW-toeslag van 60% als voor die van 30% en die van 50%. Derhalve zijn componenten 43230 ANW-toeslag 30% , 43240 ANW-toeslag 50% en 43250 ANW-toeslag 60% met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor ORT pensioen. Component 43250 ANW-toeslag 60% moet nog gejournaliseerd worden. De wijzigingen op componenten 43230 ANW-toeslag 30% en 43240 ANW-toeslag 50% kunnen twk's veroorzaken in de pensioenberekeningen. SSFH premie Voor het kalenderjaar 2021 was de premieafdracht aan SSFH tijdelijk verlaagd naar 0,6% en de werknemersbijdrage naar 0,086%. Deze tijdelijke verlaging wordt in 2022 voortgezet. Met ingang van 1 januari 2023 zal de premieafdracht weer 0,7% bedragen en de werknemersbijdrage 0,1%. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in tabel 60210 SSFH bijdrage waardes. Actie Component 43250 ANW-toeslag 60% moet gejournaliseerd worden   Cao Primair onderwijs DUO-code arbeidsmarkttoelage VSO Voor de arbeidsmarkttoelage Voortgezet speciaal onderwijs bestaan twee componenten: 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Voor component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO was ten onrechte DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig ingericht.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt.   Component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag was al wel ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt, voor dit component is er geen wijziging in inrichting gedaan.
Volledig artikel weergeven
24-03-2022 15:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven