Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce API & bestandsuitwisseling

Sorteren op:
Controlled available: inhoud is niet definitief   Nedap Ons is een populair systeem dat zorgprofessionals veel administratieve taken uit handen neemt door personeelsplanningen te maken en deze te koppelen aan Elektronische CliëntenDossiers (ECD).    Visma | Raet levert, met het toonaangevende Youforce platform, een volledig digitale HR-administratie waarmee de werkgever ‘in control’ is over alle processen in de employee lifecycle: van recruitment tot offboarding.   De integratie specialisten van Visma Connect hebben een API connector ontwikkeld die de overdracht van HR data tussen de applicaties van Visma | Raet en Nedap automatiseert.   Youforce API en import ONS Nedap De Youforce Workforce Management (WFM) API met de Extenions API, welke het mogelijk maakt om flexibel 'eigen' rubrieken toe te voegen, vormen de bron voor de connector.  Via de API's wordt de data opgehaald uit HRCoreOnline, waarnodig getransformeerd en aangeboden aan de API van ONS Nedap of via de XML-import van ONS Nedap zodat de data zichtbaar is in de applicatie van ONS Nedap.       Om gebruik te kunnen maken van de connector dien je contact op te nemen met je Customer Success Manager.   Frequentie van het ophalen van de data via de Youforce WFM API en het aanbieden aan ONS Nedap via de API en via de XML-import is ieder uur.   Via onderstaand tabel zie je de betreffende HRCoreOnline-velden die worden uitgewisseld. De velden maken deel uit van een 'scope' (deelgebied), als klant kan je kiezen welke scope(s) je op wilt nemen in de koppeling, bespreek dit met de Raet Consultant.   Benodigde voorbereiding    Eigen rubrieken aanmaken Een belangrijk deel van de informatie wordt via Eigen rubrieken vastgelegd, deze velden zijn essentieel om ONS Nedap goed te kunnen gebruiken, de aanwezigheid van deze velden in HRCoreOnline zijn dus een vereiste. Het aanmaken van de velden met de refentietabellen kan eenvoudig via XML-importbestanden, vraag die op bij je consultant. De wijze van import in HRCoreOnline staat hier beschreven:   https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-HR-Core-Beaufort/Rubrieken-voor-eigen-HRSS-inrichting-betaald-ouderschapsverlof/ba-p/504058   Let op, de velden zijn dan beschikbaar in HRCoreOnline desgewenst dien je ze ook op te nemen in de Selfservice-workflows.   ONS Nedap API en XML-import toegang Als klant vraag je bij ONS Nedap het volgende aan: Login credentials voor de ONS Nedap API (met Certificaat) Gebruikersnaam en wachtwoord voor de XML-import Je deelt dit met de Raet Consultant.   Youforce API filter Met behulp van autorisaties filters kan worden bepaald welke medewerkers in de API beschikbaar komen. Bekijk de mogelijkheden via: https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-API/Autorisatie-WFM-api/ta-p/557545     Inhoud van de koppeling   Scope Basis (Persoonsgegevens, dienstverbanden en inzetregels).   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking  Persoon P01001 - Persoonsnummer  employee.identificationNo        P00303 - Voorletters  employee.initials        P01002 - Voornamen employee.firstName       P00301 - Geboortenaam employee.birthName       P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels employee.partnerName       P01008 - Samengestelde naam employee.lastName       P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels employee.prefix       P00304 - Gebruik achternaam employee.preferredNameType       P00390 - Partner-naam employee.partnerName       P00391 - Partner-voorvoegsels employee.partnerNamePrefix       P00330 - Geslacht employee.gender       P00321 -Geboorte datum employee.dateOfBirth               Contact- gegevens Business: P01035 - E-mail adres werk employee.emailAddress       Business :P01037 - Telefoonnr werk employee.mobilePhoneNumber               Dienst- verband P01101 - volgnr dienstverband employee.identificationNo-[Volgnr van WFM]         contract.beginDate         contract.endDate         Employee.type   Heeft een vaste waarde 0 (regular)   P08259 - Code contract (on)bepaalde tijd contract.contractType   0=Onbepaalde tijd; 1=Bepaalde tijd; 2=inhuur   P01119 - Max. uren per week payroll.Contract.var /contract.hoursVar               Inzet-regels P01125 - Ingang inzet teamAssignments.beginDate       P01126 - Einde inzet teamAssignments.endDate       P01121 - Operationele org. eenheid team_assignments.teamObjectId       P01124 - Uren inzet per week payroll.Contract.fixed /contract.hoursFixed          Scope Extensies (Eigen rubrieken)     HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking Extentie-velden WKKRT1 - Weekkaartprofiel     Niet beschikbaar in de koppeling?    AGB001 - AGB-code 1   employee. agb.primaryAgbCode     AGB002 - AGB-code 2   employee.agb.agbCode     P09165 - BIG-nummer (1)   employee.bigCode     BIG002 - BIG-nummer (2)   employee.bigCode     BIG003 - BIG-nummer (3)   employee.bigCode     DBC001 - Cono-/DBC-beroepsgroep 1   employee. conoBeroepsgroep     DBC002 - Cono-/DBC-beroepsgroep 2   employee. conoBeroepsgroep     DBC003 - Cono-/DBC-beroepsgroep 3   employee. conoBeroepsgroep     AUT001 - Authenticatienummer employee. authentication MobilePhone employee. authenticationNumber     CAO001- CAO-code Ons   collectiveagreement. agreement     DEP001- Deskundigheids-profiel     Niet beschikbaar    COMP01- Compensatie berekenen     Niet beschikbaar   COMP02- Compensatie begindatum     Niet beschikbaar    COMP03 -Compensatie uitbetalen     Niet beschikbaar    ONAN001- Onderaannemer     Niet beschikbaar      Scope Prive (Adres, telefoonnummer en e-mailadres)   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerking Adres (thuis) P01014 straatnaam EmployeeAddress.street     Adres (thuis) P01016 Huisnummer EmployeeAddress. homeNumber     Adres (thuis) P01018 Huisnummer toev EmployeeAddress. homeNumberExtension     Adres (thuis) P01020 Postcode EmployeeAddress.zipcode     Adres (thuis) P01022 Plaatsnaam EmployeeAddress.city     Adres (thuis) P01024 Land EmployeeAddress.country     Adres (post) P00365 straatnaam EmployeeAddress.street     Adres (post) P00367 huisnummer EmployeeAddress. homeNumber     Adres (post) P00368 huisnummer toev EmployeeAddress. homeNumberExtension     Adres (post) P00308 plaatsnaam EmployeeAddress.zipcode     Adres (post) P00313 postcode EmployeeAddress.city     Adres (post) P00847 land EmployeeAddress.country     Telefoonnummer Home: P01027 - telefoonnr woonadres EmployeeAddress. telephoneNumber     Telefoonnummer Mobile : P01036 - Telefoonnr mobiel EmployeeAddress. telephoneNumber2     E-mailadres Prive: P01034 - E-mail adres privé EmployeeAddress.email     Type Adres   typeString   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 1: Living (bij Adres Thuis) 2: Postal (bij Adres Post) Type persoon   personType   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 2: Employee Type verblijf   residentType   Standaard wordt de volgende waarde gebruikt: 0: Unknown     _______________________       Scope Salaris details   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerkingen Berekend uurloon P01160 Berekend garantie uurloon   employee.HourlyWage.wageInCents         employee.HourlyWage.startOfWage Datum waarop dit uurloon is ingegaan.  *Bestaat niet in Youforce,  eventueel contract datum nemen       employee.HourlyWage.endOfWage Datum waarop dit uurloon niet langer valide is. *Bestaat niet in Youforce eventueel contract datum nemen _____________________         Scope Verlof (rechten)   HRCoreOnline - veld Import via ONS Nedap API-veld Import via Nedap XML-  veld Opmerkingen Verlofsoort (WET, BW etc.) P01430 code verlofsoort werknemer   VacationAmount.plb   Jaar verlofrecht P01440 verlofjaar verlofrechten   CurrentDate   Overgehevelde verlofrechten van vorig jaar P01442 verlofrecht vorig jaar in uren   VacationAmount.absolute Het is niet mogelijk om vorige jaar en huidige jaar uren apart in nedap ONS te krijgen. Wij doen vorige jaar + Huidige Jaar = Totaal -> Nedap ONS __________________________ Verlofrechten huidig jaar P01443 verlofrecht huidig jaar in uren      
Volledig artikel weergeven
30-10-2023 15:41 (Bijgewerkt op 21-11-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 243 Weergaven
Note: De WFM api heeft nog de status Concept en is nog niet beschikbaar voor algemeen gebruik. Artikel inhoud     Domein model  Het model   Entiteiten en velden Person (Persoon) Id / personId Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant. The id is owned by the core system and can not changed by a user P01001 - Persoonsnummer PersonCode The logical code or number of the employee. P01001 - Persoonsnummer Initials The initials of the employee. Format depends P00303 - Voorletters firstNames The official given names of the employee as stored in the HR Core system P01002 - Voornamen KnownAs The name which is used by the employee as his first name P01003 - Roepnaam lastNameAtBirth The last name at birth of the employee. Also known as the family name P00301 - Geboortenaam lastNameAtBirthPrefix The prefix of the last name at birth P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels lastName The last which is currently used by the employee as his last name P01008 - Samengestelde naam lastNamePrefix The prefix of the last name as used currently P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels nameAssembleOrder Code of the assemble order that the core system uses for the last Name. The assemble order is depending on the core system and the logic behind it. P00304 - Gebruik achternaam partnerName The partner last name P00390 - Partner-naam partnerNamePrefix The prefix of the partner last name P00391 - Partner-voorvoegsels titlePrefix The formal title which will be used as a prefix before the name like Doctor, Professor, et cetera P00305 - Titulatuur voor de naam titleSuffix The formal title which will be used as postfix after the name like MSc or Master of Science P03937 - Titulatuur achter de naam gender Gender of the person conform the ISO/IEC 5128 standard (0) Not known (1) Male (2) Female (9) Not applicable P00330 - Geslacht M = Man / Male V = Vrouw / Female dateOfBirth Date of Birth P00321 -Geboorte datum deceased Indicated if the employee deceased Note: most core systems have a date field. In the API this will be translated to boolean P01005 - Datum overlijden emailAddresses List of the email addresses of the employee. The fields are: type like Business, Private, etc. address Business: P01035 - E-mail adres werk Private: P01034 - E-mail adres prive phoneNumbers list of phone numbers of the employee type like Business, Home, Mobile, et cetera number Home: P01027 - telefoonnr woonadres Mobile : P01036 - Telefoonnr mobiel Business :P01037 - Telefoonnr werk FaxBusiness : P01039 Faxnr werk FaxHome : P01038 Faxnr prive Addresses list of addresses of the employee. The address fields are: addressType like Home, Post, etc. streetName Number streetNumberAdditional postalCode city country Home: P01014 straatnaam P01016 Huisnummer P01018 Huisnummer toev P01020 Postcode P01022 Plaatsnaam P01024 Land P01012 Adres m.i.v. Postal: P00365 straatnaam P00367 huisnummer P00368 huisnummer toev P00313 postcode P00308 plaatsnaam P00847 land P01011 Adres m.i.v.   Employment (Dienstverband) Id / employmentId Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant. The id is generated by the system and can not changed by a user. Object Id = "PersonCode" + ContractCode PersonCode / PersonId Person code to which the employment is related P01001 - Persoonsnummer employmentCode / ContractCode / ContractId Code of the contract P01101 - volgnr dienstverband PayrollClientCode Logical code of the payroll client. Filter option for Row Authorisation (configuration API) P01103 Opdrachtgever PayrollInstitutionCode Logical code of the payroll Institution. Filter option for Row Authorisation (configuration API) P01104 Instelling hireDate The hire date of the employment P00322 - Datum in dienst dischargeDate The end date or discharge date of the employment. This is always an "up to and including" date. In unknown the field will not be visible in the API P00830 - Datum uit dienst originalHireDate The first hire date of original hire date of an employee within the organization. This date is important for the tenure or working anniversary of an employee P00834 -Datum in dienst CAO employmentType Type of employment like Internal employee, contractor, "Wachtgelder" Filter option for Row Authorisation (configuration API) P01102 - Soort arbeidsrelatie contractType Type of the contact like indefinite period ('Onbepaalde tijd') or given time ('bepaalde tijd') P08259 - Code contract (on)bepaalde tijd jobProfile Official job title or job profile of the employment. The Job profile contains the following details: shortName: Code or short name of the job profile P01107 - Primaire functie classification group or classification of the employment. Generic field Filter option for Row Authorisation (configuration API) P01110 - Code doelgroep organizationUnit organization unit Id of employment. The Id is a reference to the entity org units P01106 - Hierarchische org. eenheid workingAmount Work amount of employment. amountOfWork: the amount of work unitOfWork: Unit of work that specifies the amount of work like "hours", "days", et cetera periodOfWork: Period of work like "week" or "month" parttimePercentage P01109 - Uren per week P00404 percentage deelbetrekking   SalaryDetails (Dienstverband) Id Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant. The id is generated by the system and can not changed by a user.   PersonCode Person code to which the employment is related P01001 - Persoonsnummer employmentCode Code of the employment P01101 - volgnr dienstverband GENERAL     typePaidWorkerCode type of paid or unpaid worker P00332 Code soort loner SALARY DETAILS     payrollSchemeCode payroll scheme related to the collective agreement P00314 Code salarisregeling payrollScale Salary scale P01151 Salaris payrollSeniority Salary step or seniority within the salary scale P00326 Ancienniteit salaris payrollAmountNo salary amount number P01152 Inpassingsnr salaris       GARANTEED SALARY DETAILS     GuaranteedPayrollScale Garanteed salary scale. P01157 Garantieschaal nummer GuaranteedSeniority Garanteed step or seniority within the garanteed scale P01158 Ancienniteit garantieschaal GuaranteedPayrollAmountNo salary amount number P00318 garantie salaris       CALCULATED SALARY DETAILS     CalculatedSalary calculated gross salary by Beaufort P01161 Berekend bruto salaris CalculatedHourlySalary calculated gross hourly salary by Beaufort P01162 Berekend bruto uurloon CalculatedGuaranteedSalary calculated gross garanteed salary by Beaufort P01159 Berekend garantiesalaris CalculatedGuaranteedHourlySalary calculated gross garanteed hourly salary by Beaufort P01160 Berekend garantie uurloon   Assignments (Inzet) assignmentID Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant. The id is generated by the system and can not changed by a user.   PersonCode / PersonId Person code to which the employment is related P01001 - Persoonsnummer employmentCode / ContractCode / ContractId Code of the contract P01101 - volgnr dienstverband startDate/validFrom The date when the assignments start P01125 - Ingang inzet endDate/ValidUntil The end date of the assignment. This is always an "up to and including" date. In unknown the field will not be visible in the API P01126 - Einde inzet jobProfile Job title or job profile of the assignment. The Job profile contains the following details: shortName: Code or short name of the job profile P01122 - Operationele functie organizationUnit Organization unit id of the assignment. The Organization Unit Id is a reference tot the organization unit entity P01121 - Operationele org. eenheid workingAmount work amount of the assignment. amountOfWork: the amount of work unitOfWork : Unit of work that specifies the amount of work like "hours", "days", et cetera periodOfWork: Period of work like "week" or "month" P01124 - Uren inzet per week costCenter the cost center of the Assignment P01128 - Kostenplaats Inzet costUnit the cost unit of the Assignment P01129 - Kostendrager Inzet costType the cost type of the Assignment P01127 - Kostensoort Inzet type Type of assignment P01123 - Soort Inzet   Cost allocation (Loonverdeling) API Field Description (English) Beaufort field Example id Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant.   1000 1 0 PersonCode Person code to which the employment is related P01001 - Persoonsnummer 1000 employmentCode Code of the contract P01101 - volgnr dienstverband 1 sequenceNumber Row number or sequence number or the cost allocation within the employee P01131 - regelnr loonverdeling 0 costCenter the cost center of the cost allocation row P01134 - Kostenplaats loonverdeling 10000 - administratie costUnit the cost unit of the cost allocation row P01135 - Kostendrager loonverdeling 10000 - Aministratie costType the cost type of the cost allocation row P01133 - Kostensoort loonverdeling 41300 - Afdelingshoofd percentage Percentage of the cost allocation row P01132 - Percentage loonverdeling 100 Leave Entitlements (Verlofrechten) id Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant. object id PersonCode Person code to which the employment is related Persoonsnummer employmentCode Code of the contract volgnr dienstverband leaveType leave type code, like WET for legal P01430 code verlofsoort werknemer leaveEntitlementYear Year of the Leave entitlement P01440 verlofjaar verlofrechten leaveEntitlementLastYear leave entitlement last year P01442 verlofrecht vorig jaar in uren leaveEntitlementThisYear leave entitlement this year P01443 verlofrecht huidig jaar in uren   leave hours (Opgenomen verlof in uren) id Technical and unique id. the Id is unique within the entity and tenant.   PersonCode Person code to which the employment is related Persoonsnummer employmentCode Code of the contract volgnr dienstverband leaveEntitlementYear Year of the Leave entitlement P01466 - verlofjaar verlofrecht leaveType leave type code, like WET for legal P01465 - code verlofsoort leaveSequence leave request Id P01460 - Volgnummer verloftijdvak leaveDate leave date P01470 - Datum verlof leaveHours hours leave on specific leave P01471 - uren verlof   Sickleave (Ziekte algemeen, uitgezonderd zwangerschapsverlof) id Technical and unique id of the sickness case. The Id is unique within the entity and tenant.   PersonCode Person code to which the employment is related Persoonsnummer employmentCode Code of the contract volgnr dienstverband startDate first day of the sickness of the employee P01600 Datum eerste ao-dag recoveryDate recovery date or first working day of the employee P01606 Datum herstel expectedRecoveryDate Expected recovery date P01605 Datum verwacht herstel toevoegen Partial recovery     periodId technical id of the partial recovery period   periodStartDate The start date from which the new Illness percentages is valid P01640 - Ziektetijdvak vanaf percentage The percentages the employee is still sick. the percentage is always related to the total amount of working hours of the employee itself P01642 - Percentage ziek     Maternity leave (ziekte zwangerschapsverlof) id Technical and unique id of the Maternity leave. The Id is unique within the entity and tenant.   PersonCode Person code to which the employment is related Persoonsnummer employmentCode Code of the contract volgnr dienstverband startDate first day of the maternity leave of the employee P01600 Datum eerste ao-dag recoveryDate recovery date or first working day of the employee P01606 Datum herstel  
Volledig artikel weergeven
28-11-2022 14:35 (Bijgewerkt op 26-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 818 Weergaven
  Account aanmaken op Visma Developer Portal De Visma Developer portal is te bereiken via  https://oauth.developers.visma.com/service-registry/home   en maak via Create account een account aan             De portal zal via do.not.reply@mail.connect.visma.com  je een e-mail sturen met een Activatie account link.   Gebruik bij het registreren het Kvk-nummer als Organization number       Startscherm na inloggen       Desgewenst kun je een collega toevoegen via My team en New member. Jullie hebben dan beiden inzicht in de gegevens van de applicatie.       De volgende stap is het aanmaken van een applicatie. Een applicatie aanmaken   Door een applicatie aan te maken ontstaat er een API Key en een Secret Key die je gebruikt om de authenticatietoken op te halen.   Kies via het tabblad My Applications voor Add Application     Als application type selecteer Service, dit is het enige type wat door Visma|Raet wordt ondersteund.       Het aanmaken van de applicatie gaat via vier tabbladen, vul de gegevens in op het eerste tabblad Details. Weet dat de opgegeven Client Id wordt gebruikt als API key bij de API-aanroepen.   Je moet zelf de Client Id opgeven.    Testomgeving - Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van onze sandbox. Met deze sandbox kun je testen. De applicatie voor de productieomgeving kan ook gekoppeld worden aan de sandbox. Maak hiervoor een 2e Invitation code  aan (deze stap wordt later toegelicht).    Via deze applicatie met bijbehorende Client Id en Secret krijg je toegang de data en of bestanden uit de Youforce/HRCoreOnline-omgeving(en). Eén API key-set kan toegang geven tot meerdere klantomgevingen. Via de Tenant Id die je als Header meestuurt bij het aanvragen van een authenticatie token bepaal je de benodigde klantomgeving.   Access Token Lifetime mag op de default waarde blijven staan. Een aanpassing van deze waarde heeft geen effect op werking van de API, alsmede de opties Include JSON Web Token ID en TestApplication.   Gebruik eerst Save as a draft om vervolgens de applicatie aan te maken via Create, via Next ga je naar het volgende tabblad.       Het tabblad Credentials stelt je in staat om de API Secret aan te maken. Let op, de Secret waarde wordt alleen getoond via de pop up bij het aanmaken, dus neem dit direct over. De pop up toont ook je eerder gekozen ID (API key).   Let op: Wordt de bestaande secret vergeten dan dien je een nieuwe aan te maken, deze wordt dan toegevoegd.       Via het tabblad Integrations selecteer de gewenste Youforce API, oftewel je ‘basis’ API, je gebruikt hiervoor New integration.         Visma Raet zal de opgegeven API’s goedkeuren. Dit gaat via een workflow in de portal, je hoeft daar niks voor te doen. De goedkeuring door Visma Raet kan enkele dagen duren en zolang de goedkeuring niet is verleend kan je de stap van de Visma App Store niet uitvoeren.       Per API dien je de Scope te selecteren welke gebruikt gaat worden in de applicatie. Op deze manier kun je bepaalde functionaliteiten (endpoints) binnen de Youforce API uitsluiten van je applicatie. Je kunt vanzelfsprekend ook alle Scopes selecteren, een API kan ook bestaan uit 1 Scope.       Het tabblad Integrations kan je niet direct bevestigen via Save, dat kan pas op het moment dat Visma|Raet de gekozen API’s bij de applicatie heeft goedgekeurd, dit gaat via een flow je hoeft hier niks voor te doen. De goedkeuring door Visma Raet kan enkele dagen duren en zolang de goedkeuring niet is verleend kan je de stap van de Visma App Store niet uitvoeren.   Je kan door te klikken op stap ‘Visma App store’ naar de laatste stap (mits Visma Raet de API('s) heeft goedgekeurd).             Tabblad Visma App Store, op dit moment stellen wij de Visma App Store niet ter beschikking aan onze klanten.    Voor toegang tot de klantdata genereer je een Invitation Code. Hoe je dit doet staat hieronder verder uitgelegd. Visma Raet zal de toegang tot de klant-data goedkeuren en dan direct de koppeling van klantdata aan je applicatie gereedmaken.       Na Start setup for Visma App Store ziet u onderstaand scherm en dan kies je bij Access level - Audience voor Invite only   Vul ook de url in waar uw product is uitgelegd.       Je bent nu klaar met het aanmaken van de applicatie, de optie Save wordt zichtbaar op het moment dat Visma Raet de applicatie heeft goedgekeurd, je kunt het aanmaken sluiten door bijvoorbeeld op Back to my Applications te klikken.    Wanneer Visma Raet de goedkeuring heeft verleend, ontvang je hier een e-mail van en kun je de volgende stap uitvoeren door de applicatie te koppelen aan klant-data. Dit staat uitgelegd in het volgende hoofdstuk ‘Invitatiecode aanmaken’.   Invitatiecode aanmaken Met een invitatiecode maak je het mogelijk de klantgegevens op te halen via je applicatie. Ga naar de Developer Portal https://oauth.developers.visma.com/service-registry/home    Kies voor My Applications. En klik op het potloodje achter de applicatie (Edit).      Kies voor het tabblad Visma App Store. En vervolgens New Invitation Code.       Bij Invitation description vul je de naam van de betreffende klant in. En klik vervolgens op Generate.         Visma Raet zal de toegang tot de klant-data goedkeuren en dan direct de koppeling van klantdata aan je applicatie gereedmaken.   Binnen het beheer van je applicatie en het scherm Integrations is via de tabblad Tenants (default wordt het tabblad Scopes getoond) terug te zien welke klanten (tenants) gekoppeld zijn aan je applicatie. Dit scherm laat ook de bijbehorende TenantID zien. De TenantID is benodigd bij het opvragen van de authenticatie token.     Voorbeeld van een Tenant ID     Testomgeving - Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van onze sandbox. Met deze sandbox kun je testen. De applicatie voor de productieomgeving kan ook gekoppeld worden aan de sandbox. Maak hiervoor een Invitation code  aan en deel die met Visma Raet.  
Volledig artikel weergeven
14-08-2023 14:38 (Bijgewerkt op 02-10-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 667 Weergaven
Eigen rubrieken toevoegen aan de API, wat is er mogelijk, wat moet je vooraf afstemmen en hoe vraag je het aan.
Volledig artikel weergeven
03-11-2022 08:58 (Bijgewerkt op 30-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 1166 Weergaven
Note: De WFM api  is controlled available en is nog niet beschikbaar voor algemeen gebruik. De WFM API beschikt over een autorisatie mechanisme waarmee bepaald kan worden tot welke medewerkers en datasets een Workforce Management systeem toegang heeft.  Het autorisatie mechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:   Autorisatie op basis van API scopes Door het activeren van scopes kunnen externe systemen toegang krijgen tot één of meerdere endpoint en dataset. De scopes zijn vooraf door Visma Raet bepaald en omvatten één of meerdere endpoints, dataset en/of acties. Autorisatie op medewerkers  Met behulp van autorisaties filters kan worden bepaald welke medewerkers in de API beschikbaar komen.  Met dit document willen wij u informeren over de mogelijkheden van deze autorisatievormen in de API. Beide autorisatie mechanismes moeten door een consultant ingericht worden.     Autorisatie op basis van API scopes In de Visma developer portal zijn per API één of meerdere scopes gedefinieerd.  Door het activeren van deze scope krijgt een extern systeem toegang tot één of meerdere endpoint en/of data set. Binnen de API worden de volgende scopes onderscheiden.     Scope Omschrijving Endpoints Invitation_only Scope noodzakelijk om de API te kunnen activeren. Tijdens het activering proces wordt de contractafspraken gecontroleerd en vastgelegd.  Deze scope geeft nog geen toegang tot enige vorm van data maar is noodzakelijk voor de onboarding van klanten op de API of applicatie - Get_Basic Get basic data zoals medewerker- & organisatiedata GET persons GET employments GET employmentTimelines GET assignments GET organizationUnits GET roleAssignments GET jobProfiles GetPrivateContactDetails Voegt de privé contactgegevens aan de endpoint Person & Employee, zoals post- en woonadres, telefoonnummer vast & mobiel en het email adres. GET persons GET Employees   Dit betreft de volgende gegevens: ADRESGEVENS Home: P01014 straatnaam P01016 Huisnummer P01018 Huisnummer toev P01020 Postcode P01022 Plaatsnaam P01024 Land Postal: P00365 straatnaam P00367 huisnummer P00368 huisnummer toev P00313 postcode P00308 plaatsnaam P00847 land TELEFOONNUMMERS Home: P01027 - telefoonnr woonadres Mobile : P01036 - Telefoonnr mobiel EMAILADRES Prive: P01034 - E-mail adres privé Get salaryDetails Lezen van de salarisgevens van medewerkers GET SalaryDetails GET SalaryDetailTimelines Get_maternitityLeave Lezen van zwangerschapverlof van medewerkers GET maternityLeave Get_sicknessLeave Lezen van ziekmeldingen van medewerkers GET sickLeave Get_leave Lezen van verlofrechten en verlofopnames van medewerkers GET leaveEntitlements GET leaveHours   Uw consultant kan u helpen bij het activeren / deactiveren van deze scopes binnen de API.     Autorisatie op basis van autorisatie filters De autorisatie filters hebben betrekking op welke medewerkers zichtbaar zijn in de API. Standaard worden altijd alle medewerkers getoond in de API. Bij het activeren van de API kan een consultant filters inrichten zodat maar een beperkte groep medewerkers via de API beschikbaar komen.   Filteren in de API is mogelijk op de volgende Beaufort velden: P01102- Soort Arbeidsrelatie  P01103- Opdrachtgever  P01104- Instelling  P01110 - Code doelgroep  P05042 - Selectie rubriek Domain API - WFM  Een veel voorkomen filter is bijvoorbeeld op Soort Arbeidsrelatie waarbij alleen eigen medewerkers in het extern systeem opgenomen worden.  Maar ook een filter op de combinatie Opdrachtgever / Instelling geeft u de mogelijkheid om de medewerkers van één of meerdere specifieke instellingen in de API op te nemen.   Uw consultant kan u helpen bij het inrichten of wijzigen van de autorisatie filters.
Volledig artikel weergeven
06-02-2023 15:48 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 264 Weergaven