Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce People Analytics

Sorteren op:
Publishing Date : 11/30/2020
Volledig artikel weergeven
30-11-2020 15:25 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 281 Weergaven
Publishing Date : 4/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-04-2021 20:22 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 277 Weergaven
Publishing Date : 4/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-04-2021 20:20 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven
Publishing Date : 4/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-04-2021 20:19 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 253 Weergaven
Publishing Date : 4/12/2021
Volledig artikel weergeven
12-04-2021 20:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 244 Weergaven
Algemeen Om inzicht te geven in Payroll Analytics is een content pack gecreeërd. Met dit content pack stellen wij Payroll gegevens voor People Analytics beschikbaar. Dit begint bij Payroll, waarbij alle Payroll gegevens in categorieën wordt geplaatst. Deze categorieën zijn samengesteld vanuit een analytisch oogpunt. De categorieën en de subcategorieën die hieronder vallen, zijn niet aan te passen. Ieder element of rubriek heeft een default categorie waarin deze is geplaatst. De elementen of rubrieken kun je geheel naar eigen inzicht naar andere categorieën verhuizen. Zie hiervoor de documentatie en de release notes van Payroll. Categoriën We onderschrijven de volgende categorieën. Code Omschrijving 1 Salaris 2 Inhoudingen 3 Reserveringen 4 Werkgeverslasten Deze hoofdcategorieën vallen uiteen in een aantal subcategoriën. Code Omschrijving 10 Bruto salaris 20 Inhoudingen 30 Reserveringen 40 WKR 45 Afdrachten Het eerste cijfer van de subcategorie correspondeert met de catogorie. De subcategerieën vallen uiteen in componenten, waarbij de eerste twee cijfers van de subcategorieën corresponderen met de eerste twee cijfers van de componenten. Bruto salaris Code Omschrijving 100 Basis Salaris 101 Pensioen en Uitkering 102 Ziekengeld 103 Garantie salaris 104 Overwerk 105 Beschikbaarheidstoelage 108 Telefoon/internet vergoeding 109 Reiskosten 110 Onkostendeclaratie 111 Afbouwregelingen 112 Vakantiegeld 113 Winstuitkering 114 Eindejaarsuitkering 115 Eenmalige uitkering 116 Uitbetaald verlof 117 Transitievergoeding 118 Overige vergoedingen 119 ORT 120 Persoonlijk budget 121 Generatiebeleid Inhoudingen Code Omschrijving 200 Korting bij verlof 201 Korting bij uitkering 202 Belasting 203 Pensioenpremie 204 Ziektekostenpremie 205 Premie sociale verzekeringen 206 Premie overige verzekeringen 207 Bijdrage prive gebruik auto 208 Overige inhoudingen 209 Korting bij ziekte 210 PAWW Reserveringen Code Omschrijving 300 Recht vakantiegeld 301 Recht eindejaarsuitkering 302 Recht eenmalige uitkering 303 Verlofrechten 304 Reservering Persoonlijk Budget 305 Reservering Generatiebeleid 306 Reservering Transitievergoeding 307 Overige reserveringen WKR Code Omschrijving 400 afdracht loonheffing 401 afdracht premie pensioen 402 afdracht premie zorgverzekering 403 afdracht premie sociale verzekeringen 404 afdracht premie overige verzekeringen 405 Netto betalingen  Afdrachten Code Omschrijving 450 Huisvesting 451 Maaltijden 452 Verbruiksartikelen 453 Scholing 454 Telefoon/laptop/gereedschap 455 Overige werkgeverslasten 456 Loon in natura 457 Leaseauto Standaard Payroll Dashboards De standaard payroll dashboards met bij behorende grafieken die geleverd worden vanuit Visma zijn: Loonkosten Bruto salaris overzicht - Afgelopen 4 jaar Bruto salaris details - Afgelopen 12 maanden Top 10 functies met hoogste bruto salaris Bruto salaris per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maanden Medewerker onkosten Medewerker onkosten overzicht - Afgelopen 4 jaar Medewerker onkosten details - Afgelopen 12 maanden Top 10 functies met hoogste medewerker onkosten Medewerker onkosten per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maanden Werkgever onkosten Werkgever onkosten overzicht - Afgelopen 4 jaar Werkgever onkosten details - Afgelopen 12 maanden Top 10 functies met hoogste werkgever onkosten Werkgever onkosten per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maanden Loonkosten 1a: Bruto salaris overzicht - Afgelopen 4 jaar Lijndiagram per lijn van de afgelopen 4 jaar Totaal van sub-categorie 10 1b: Bruto salaris details - Afgelopen 12 maanden Taartdiagram van de afgelopen 12 maanden Sub-categorie 10 uiteengesplitst in de bijbehorende componenten 1c: Top 10 functies met hoogste bruto salaris Staafdiagraam van de top10 functies met de hoogste bruto salaris Totaal van sub-categorie 10 per functie 1d: Bruto salaris per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maanden Taartdiagram van het totaal Categoerie 10 per arbeidsrelatie Uitgesplitst per arbeidsrelatie Medewerker onkosten 2a: Medewerker onkosten overzicht - Afgelopen 4 jaar Lijndiagram per lijn van de afgelopen 4 jaar 2b: Medewerker onkosten details - Afgelopen 12 maanden tekst 2c: Top 10 functies met hoogste medewerker onkosten tekst 2d: Medewerker onkosten per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maandentekst tekst Werkgever onkosten 3a: Werkgever onkosten overzicht - Afgelopen 4 jaar tekst 3b: Werkgever onkosten details - Afgelopen 12 maanden tekst 3c: Top 10 functies met hoogste werkgever onkosten tekst 3d: Werkgever onkosten per arbeidsrelatie - Afgelopen 12 maandentekst tekst Publishing Date : 12/9/2020
Volledig artikel weergeven
30-11-2020 15:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 377 Weergaven
1 Dutch Beschrijving 2 3 Datum beëindiging Datum uit dienst 4 Functie Naam van de Functie 5 Functie code Code van de Functie 6 Org 1 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 1 7 Org 3 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 3 8 Org 4 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 4 9 Org 5 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 5 10 Org 6 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 6 11 Org 7 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 7 12 Code Organisatorische eenheid Code van Organisatorische eenheid 13 Org 1 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 1 14 Org 2 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 2 15 Org 3 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 3 16 Org 4 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 4 17 Org 5 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 5 18 Org 6 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 6 19 Achternaam Achternaam van een medewerker 20 Voornaam Voornaam van een medewerker 21 Geboortedatum Geboortedatum van een medewerker 22 Geplande pensioendatum Verschil tussen Geboortedatum en standaard pensioenleeftijd in jaren 23 Volledige Naam Voornaam + Achternaam van een medewerker 24 Geslacht Geslacht van een medewerker 25 Burgelijke staat Burgerlijke staat van een medewerker 26 Nationaliteit Nationaliteit van een medewerker 27 Geboortejaar Geboortejaar van een medewerker 28 Soort arbeidsrelatie Beschrijving van de soort arbeidsrelatie van de medewerker. 29 Standaard FTE uren Aantal uren dat telt als 1 FTE 30 Periode tot laatste werkdag Aantal dagen tot laatste werkdag 31 Contracten Totaal aantal contracten in een periode 32 Gewogen aantal personen Verschil in dagen tussen startdatum contract en einddatum contract / Totale dagen in een periode 33 Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd van een medewerker 34 Leeftijdscategorie Als Leeftijd is null dan - 'Unknown Leeftijd'    Leeftijd tussen 0  en 14.999 then '0-15'    Leeftijd tussen 15 en 24.999 '15-24'    Leeftijd tussen 25 en 34.999 '25-34'    Leeftijd tussen 35 en 44.999 '35-44'    Leeftijd tussen 45 en 54.999 '45-54'    Leeftijd tussen 55 en 64.999 '55-64'    Leeftijd tussen 65 en 74.999 '65-74'    Leeftijd tussen 75 en 999.999 '75+' 35 Gemiddelde duur dienstverband Gemiddelde van totaal jaren in dienst 36 Diensttijden categorie Als Diensttijd is null dan  "Unknown Diensttijd'      Diensttijd tussen 0 en 0.999 dan '<1'      Diensttijd tussen 1 en 2.999 dan '1-3'      Diensttijd tussen 3 en 4.999 dan '3-5'      Diensttijd tussen 4 en 9.999 dan  '5-10'      Diensttijd tussen 10 en 19.999 dan '10-20'      Diensttijd tussen 20 en 29.999 dan '20-30'      Diensttijd tussen 30 en 39.999 dan '30-40'     Diensttijd tussen 40 en 99999.999 dan '40+' 37 Einddatum periode Einddatum van de gekozen maand 38 Begindatum periode Startdatum van de gekozen maand. Bij het ontwerpen van een grafiek moet je een tijdsperiode selecteren. De periode wordt met behulp van deze en Einddatum periode geselecteerd. 39 Medewerkers aan einde periode Medewerkers aan begin van periode + [Instromers - Uitstromers in een periode] 40 Medewerkers aan start periode Als Ingangsdatum dienstverband < Start datum periode dan 1 anders 0 41 FTE aan einde periode FTE aan einde van periode 42 FTE aan start periode FTE aan start van periode 43 FTE Aantal uren per week / Totaal aantal uren per week 44 Effectieve FTE FTE - Verzuim FTE 45 Code Bedrijf Code Bedrijf 46 Dienstjaren Verschil in jaren van in dienst datum medewerker tot eind datum van geselecteerde periode 47 Dag van geboorte Dag (uitgeschreven) dat persoon is geboren. 48 Contract ID Public: Persoonsnummer + Volgnummer dienstverband Business: Contract Code ?? 49 Bedrijf Naam van Bedrijf 50 Org 8 Naam van Organisatorische Eenheid niveau 8 51 Org 7 (code) Code van Organisatorische Eenheid niveau 7 52 FTE Categorie Als FTE is null dan  "Unknown'      FTE tussen 0 en 0.2      FTE tussen 0.2 - 0.4      FTE tussen 0.4 - 0.6      FTE tussen 0.6 - 0.8      FTE tussen 0.8 - 1.0      FTE tussen > 1.0 53 Naam Organisatorische Eenheid Naam Organisatorische Eenheid 54 In- en Uitstroom categorie (Kunnen we dit vertalen?) Dit is een categorie-veld dat inzicht geeft in de in- en uitstroom van medewerkers. Dit veld kent de volgende categorieën. (Unkown) New Hire No Change Terminated 55 Uitstroom excl gepensioneerden Totaal aantal uitstromers in geselecteerde periode - Totaal aantal uitstromers vanwege pensioen in geselecteerde periode. 56 Uitstroom % Totaal aantal uitstromers in geselecteerde periode / Totaal aantal medewerkers in geselecteerde periode 57 Instroom Totaal aantal instromers in geselecteerde periode 58 Uitstromers Totaal aantal uitstromers in geselecteerde periode 59 Percentage behoud Aantal medewerkers aan het einde van geselecteerde periode / Totaal Aantal medewerkers in gehele geselecteerde periode 60 Totaal In- en Uitstroom Netto aantal in- en uitstromende medewerkers. Instroom - Uitstroom in geselecteerde periode. Deze metric kan worden gebruikt in combinatie met In- en Uitstroom Categorie. Door dit als ‘categorie veld’ te gebruiken worden de individuele aantallen van in en uitstroom zichtbaar. 61 Instroom % Totaal aantal Instromers in geselecteerde periode / Totaal aantal medewerkers in geselecteerde periode 62 Medewerkers ziek Aantal medewerkers ziek in een periode 63 Verzuimgevallen (kort) Aantal verzuim gevallen met verzuimduur < 8 verzuimdagen 64 Verzuimgevallen (middellang) Aantal verzuim gevallen met verzuimduur 8 - 42 verzuimdagen 65 Verzuimgevallen (lang) Aantal verzuim gevallen met verzuimduur 43 - 364 verzuimdagen 66 Verzuimgevallen (zeer lang) Aantal verzuim gevallen met verzuimduur 365 - 730 verzuimdagen 67 Verzuim % Verzuimpercentage, berekend volgens CBS berekeningsmethodiek 68 Verzuim % (kort) Verzuimpercentage, berekend volgens CBS berekeningsmethodiek (< 8 verzuimdagen) 69 Verzuim % (middellang) Verzuimpercentage, berekend volgens CBS berekeningsmethodiek (8 - 42 verzuimdagen) 70 Verzuim % (lang) Verzuimpercentage, berekend volgens CBS berekeningsmethodiek (43 - 364 verzuimdagen) 71 Verzuim % (zeer lang) Verzuimpercentage, berekend volgens CBS berekeningsmethodiek (365 - 730 verzuimdagen) 72 Aantal dagen afwezig Aantal Verzuimdagen + Aantal Verlofdagen 73 Aantal dagen sinds verzuimgeval Aantal kalenderdagen dat medewerker niet heeft gewerkt vanwege Verzuim. Hier wordt geen rekening gehouden met het % Verzuim 74 Verzuimdagen Aantal kalenderdagen dat medewerker niet heeft gewerkt vanwege Verzuim. Aantal dagen sinds verzuimgeval * Percentage ziek = Verzuimdagen 75 Verzuimdagen - vorige maand Aantal verzuimdagen van voorgaande maand 76 Verzuimdagen - laatste 3 maanden Totaal aantal verzuimdagen van voorgaande 3 maanden 77 Verzuimdagen - laatste 6 maanden Totaal aantal verzuimdagen van voorgaande 6 maanden 78 Verzuimdagen (kort) Verzuimdagen behorend tot een verzuim geval dat niet langer heeft geduurd dan 7 dagen Aantal dagen sinds verzuimgeval * Percentage ziek = Verzuimdagen 79 Verzuimduur (middellang) Duur (kalenderdagen) van afgesloten verzuimgevallen tussen de 8 - 42 dagen. (Hersteldatum - Aanvangdatum ) / Herstelmeldingen 80 Verzuimduur (lang) Duur (kalenderdagen) van afgesloten verzuim gevallen tussen de 43 - 364 dagen. (Hersteldatum - Aanvangdatum ) / Herstelmeldingen 81 Verzuimduur (zeer lang) Duur van afgesloten verzuim gevallen tussen de 365 - 730 dagen. (Hersteldatum - Aanvangdatum ) / Herstelmeldingen 82 Verzuimmeldingen Nieuwe verzuim gevallen in geselecteerde periode 83 Verzuim herstelmeldingen Totaal aantal verzuim herstelmeldingen 84 Verzuimduur Duur (kalenderdagen) van afgesloten verzuim gevallen in geselecteerde periode. (Hersteldatum - Aanvangdatum ) / Herstelmeldingen Verzuimduur blijft dus 0 wanneer het verzuim geval nog niet is geëindigd. 85 Verzuimduur (kort) Duur (kalenderdagen) van afgesloten verzuim gevallen die niet langer hebben geduurd dan 7 dagen. (Hersteldatum - Aanvangdatum ) / Herstelmeldingen 86 Verzuimdagen (middellang) Verzuimdagen behorend tot een verzuim geval dat tussen de 8 - 42 dagen heeft geduurd. Aantal dagen sinds verzuim geval * Percentage ziek = Verzuimdagen 87 Verzuimdagen (lang) Verzuimdagen behorend tot een verzuim geval dat tussen de 43 - 364 dagen heeft geduurd. Aantal dagen sinds verzuim geval * Percentage ziek = Verzuimdagen 88 Verzuimdagen (zeer lang) Verzuimdagen behorend tot een verzuim geval dat tussen de 365 -730 dagen heeft geduurd. Aantal dagen sinds verzuim geval * Percentage ziek = Verzuimdagen 89 Verzuim FTE Aantal FTE dat er niet is gewerkt vanwege verzuim 90 Aantal verlofuren Publishing Date : 4/12/2021
Volledig artikel weergeven
30-11-2020 15:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 316 Weergaven