Visma Løn & HR-administration
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 

Personalejura

Karina Baisgaard

visma 3399.jpg

Et kursus hvor deltagerne får:
En gennemgang af de vigtigste love og regelsæt, der vedrører løn- og personaleadministration. Kurset giver yderligere råd til håndteringen af reglerne.

Kursets indhold:

  • Gennemgang af de vigtigste love og regelsæt, der vedrører lønadministration
  • Gennemgang af funktionær-, ferie- og dagpengelov m.v.
  • Gennemgang af orlovsordninger
  • Besvarelse af de mest forekommende spørgsmål om lovgivning på lønområdet


Undervisere
Susan Sloth og Lotte Skjoldemose beskæftiger sig med persondataret, arbejds- og ansættelsesret og generelle arbejdsmarkedsforhold, herunder både arbejdsmiljø, individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret.

 

Susan og Lotte er uddannede jurister fra Københavns Universitet. De har begge stor erfaring med rådgivning om persondataret, ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige problemstillinger og har igennem mange år tilrettelagt og undervist på kurser for ikke-jurister. De lægger vægt på at gøre juraen konkret og praktisk, så juraen kan anvendes i praksis i virksomheden.

 

Tilmeld dig via dette link:

https://kursus.bluegarden.dk/MELE/Event/8d87188b-b8e4-e711-80c9-005056bf0147/