cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Detaljeret og praktisk gennemgang af ny ferielov

updated by Mads Torp COMMUNITY MANAGER 12-07-2018 15:13

Heldagskursus, hvor du ud over detaljeret gennemgang af samtidighedsferie, overgangsordningen og lovens fravigelsesmuligheder, også kommer i dybden med eksempelvis den nye ferielovs konsekvenser for aftaler om ekstra feriedage og ansættelser med bestemmelser om varsling af ferie.

  • Replies 15
  • kudos 0
  • Views 970
Links til systemerne