cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Detaljeret og praktisk gennemgang af ny ferielov

Heldagskursus, hvor du ud over detaljeret gennemgang af samtidighedsferie, overgangsordningen og lovens fravigelsesmuligheder, også kommer i dybden med eksempelvis den nye ferielovs konsekvenser for aftaler om ekstra feriedage og ansættelser med bestemmelser om varsling af ferie.    

  • Replies 10
  • kudos 0
  • Views 367

Personalejura

Få indsigt i lovgivningen og svar på de hyppigst forekommende spørgsmål inden for området

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 48
Links til systemerne