cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Visma Løn, Ferie og Feriefri

by Marlene Due COMMUNITY MANAGER 26-04-2018 15:15

Kursus om ferie og feriefri. Kurset er et temakursus for brugere, der ønsker at komme mere i dybden med funktioner og muligheder i Visma Løn, med særligt fokus på feriesystemet og håndtering af almindelige hændelser omkring ferie og feriefri.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 175

Detaljeret og praktisk gennemgang af ny ferielov

updated by Andreas Villumsen COMMUNITY MANAGER 19-02-2018 08:01

Heldagskursus, hvor du ud over detaljeret gennemgang af samtidighedsferie, overgangsordningen og lovens fravigelsesmuligheder, også kommer i dybden med eksempelvis den nye ferielovs konsekvenser for aftaler om ekstra feriedage og ansættelser med bestemmelser om varsling af ferie.

  • Replies 15
  • kudos 0
  • Views 711