Mamut Spør eksperten
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Hei Faiza Ingen innlegg her blir slettet, men du har innlegg på samme sak i flere forskjellige artikler. Og de kan havne i feil rekkefølge siden du kanskje har spurt spørmål midt i rekken av innlegg. Så vil anbefal deg å starte nytt innlegg og evt besvare i samme innlegg. Da blir det mer oversiktlig, Slik jeg har lest har du litt forskjellige tall i dette spørmålet enn tidligere. men skal forsøke å svare deg riktig. Først av alt mva. du får tilbake skal ikke føres mot overskudd eller underskudd. men først på konto på konto 2740 Oppgjørs konto mva. Underskudd 2015, føres slik: Kredit 8800 Årsresultat kr. 7 015,- Debet 2080Udekket tap (Bal) kr. 7 015,- Så skal du disponere resultatet (Overskudd) i 2016, som føres slik: Debet8800Årsresultat kr. 6 214,- kredit2080Udekket tap (Bal) kr. 6 214,- Da får du ingen skatt for regnskapsåret 2016, siden overskuddet er lavere enn underskuddet i 2015 og saldo på konto 2080. I 2017 har du da kr. 801 til fremførbart underskudd. Dette beløpet skal du da trekke fra overskuddet fra 2017. Så feilen din ligger på saldo mellom kr. 801,- og mva du har fått tilbake på 335,- Så må du avstemme konto for mva, siden du kanskje har en feil der, siden du trolig ikke hadde mva tilgode på kr. 335,- i 2017. Ingen innlegg blir slette, men nå kom du med mer opplysninger, som forklarte differansen din på kr. 466,- Med vennlig hilsenVisma Mamut ASJørn Karlsen
Hei Da fører du 2 bilag slik: Debet 1920 bankinnskudd kredit8050 Annen renteinntekt Ingen forskjell på rentene på disse kontoene, det skal føres likt. Med vennlig hilsenVisma Mamut ASJørn Karlsen
Hei.Jeg sitter å ferdigstiller regnskapet for 2018.Vi leier ut lokaler til ulike kunder og ser nå at flere av disse har innbetalt leien for januar 2019 i 2018, før faktura er produsert.Hvordan skal jeg da føre disse innbetalingene og hva med fakturaene, de produseres jo nå i 2019.Blir ikke dette feil?
Ok, takk.Men kan jegbokføre dette som vanlig (trekke ut mva) senere hvis jeg får godkjent forhåndsregistrering og tilbakeføring av mva på tidligere innkjøp? La oss si at jeg bokfører 1.mars, atjeg ergodkjent og registert mva pliktig 2.februar, og innkjøpet av traktoren er gjort 1 januar.
oki. takk takk. tar tid å lære før visse. lol takker