peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Muutoksia resursseihin getcustomer.nv ja customer.nv / Changes in resouces

tekijä Elina Mononen1

Lisäsimme resurssiin customer.nv mahdollisuuden määrittää asiakkaalle oletusmaksuehto elementissä "defaultpaymentterm". Attributtiina type joko netvisor (eli Netvisor id) tai customer (eli maksuehdon nimi).

 

3 defaultpaymentterm Merkkijono 0...1 Oletusmaksuehto 14 päivää netto
Attribuutti type Merkkijono 1 Maksuehdon tyyppi, netvisor (id) tai customer (nimi) customer

 

Lisäsimme resurssin getcustomer.nv palauttamaan asiakkaan oletusmaksuehdon elementissä "DefaultPaymentTerm". Elementin attribuutti "NetvisorKeypalauttaa maksuehdon Netvisor ID:n.

3 DefaultPaymentTerm Merkkijono 1 Oletusmaksuehto 14 päivää netto
Attribuutti NetvisorKey Merkkijono 1 NetvisorKey (ID) 2

 

---

 

We added the possibility to give customer default payment term in element "defaultpaymentterm" when importing customer details with the resource customer.nv . The element has an attribute type that can be either netvisor (payment term Netvisor ID) or customer (payment term name).

 

3 defaultpaymentterm String 0...1 Customer default payment term 14 days net
Attr. Type String 1 netvisor (ID) or customer (name) customer

 

The resouce getcustomer.nv now returns customer's default payment term in element "DefaultPaymentTerm". Element's attribute "NetvisorKeyreturns payment term's Netvisor ID.

3 DefaultPaymentTerm String 1 Default payment term 14 days net
Attr. NetvisorKey String 1 NetvisorKey (ID) 2