peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Muutoksia resursseihin getcustomer.nv, salesinvoice.nv ja getsalesinvoice.nv / Changes in resources

tekijä Elina Mononen1

Lisäsimme getcustomer.nv- resurssin palauttamaan kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt CustomerContactPersons-elementissä.

2 CustomerContactPersons Aggregaatti 0..1    
3 CustomerContactPerson Aggregaatti 1    
4 ContactPersonID Numeerinen 1 Yhteyshenkilön NetvisorID 1006
4 ContactPersonFirstName Merkkijono 1 Yhteyshenkilön etunimi Eric
4 ContactPersonLastName Merkkijono 1 Yhteyshenkilön sukunimi Example

 

Lisäsimme salesinvoice.nv -resurssiin mahdollisuuden määrittää yhteyshenkilön myyntitilaukselle/myyntilaskulle. Tämä tapahtuu lisäämällä invoicingcustomeridentifier elementille attribuutti contactpersonid="xx". Mikäli yhteyshenkilöä ei löydy tai yhteyshenkilö ei kuulu valitun asiakkaan yhteyshenkilöihin, palautetaan virhe.

2 invoicingcustomeridentifier Merkkijono 1 Laskutusasiakkaan linkitys, asiakkaan täytyy löytyä Netvisorista MM
Attribuutti type Merkkijono 1 Linkitystiedon tyyppi: customer (=asiakaskoodi), netvisor (=Netvisorin kanta-id), tai organizationunitnumber (=OVT-tunnus)
customer
Attribuutti contactpersonid Merkkijono 0...1 Asiakkaan yhteyshenkilön NetvisorID. Saadaan hakemalla asiakkaan tiedot. 4012

 

Lisäsimme resurssin getsalesinvoice.nv palauttamaan laskurivien id:t aggregaatin SalesInvoiceProductLine sisällä elementissä NetvisorKey.

4 SalesInvoiceProductLine Aggregaatti 0...n    
5 NetvisorKey Merkkijono 1 Laskurivin ID 17536
5 ProductIdentifier Merkkijono 1 Tuotekoodi TEMP1

 

 

---

 

Resource getcustomer.nv now returns customer's all contact persons in element CustomerContactPersons.

2 CustomerContactPersons Aggr. 0...1    
3 CustomerContactPerson Aggr. 1    
4 ContactPersonID Integer 1 Contact person's NetvisorID 1006
4 ContactPersonFirstName String 1 Contact person's first name Eric
4 ContactPersonLastName String 1 Contact person's last name Example

 

We added a possibility to set contact person for sales invoice or sales order in resource salesinvoice.nv.  You can set contact person by adding attribute contactpersonid="xx" for element  invoicingcustomeridentifier. If the set contact person is not found or is not set as a contact person for invoicing customer, an error is returned.

2 Invoicingcustomeridentifier String 1 Information used to link invoicing customer to invoice. Customer must be already in Netvisor. Value can be customer code or id of customer record in Netvisor (see type attribute) MM
Attr. type String 1

Type of link: netvisor (=Netvisor ID), customer (=customer code), or organizationunitnumber (=OVT-identifier)

customer
Attr. contactpersonid String 0...1

Customer's contact person's Netvisor ID. Can be retreived with getcustomer.nv.

4012

 

Resource getsalesinvoice.nv now returns invoice row NetvisorKey's in element NetvisorKey.

4 SalesInvoiceProductLine Aggr. 0...n    
5 NetvisorKey String 1 Id of the product line 17536
5 ProductIdentifier String 1 Id of the product TEMP1