peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Muutos resurssiin getcustomer.nv / Change in resource getcustomer.nv

tekijä Elina Mononen1

Resurssi getcustomer.nv palauttaa nyt tiedon asiakkaan verotuskäsittelystä elementissä "TaxHandlingType". 

 

3 DefaultPaymentTerm Merkkijono 1 Oletusmaksuehto 14 päivää netto
Attribuutti NetvisorKey Merkkijono 1 NetvisorKey (ID) 2
3 TaxHandlingType Merkkijono 1 Oletusverotuskäsittely Asiakkaan laskutusmaaryhmän mukainen käsittely
3 BalanceLimit Desimaaliluku 1 Asiakkaan tiliraja, kahden desimaalin tarkkuudella.  

 

---

 

The resource getcustomer.nv now returns customer's default tax handling type in element "TaxHandlingType".

 

3 DefaultPaymentTerm String 1 Default payment term 14 days net
Attr. NetvisorKey  String 1 NetvisorKey (ID) 2
3 TaxHandlingType String 1 Default tax handling type countrygroup
3 BalanceLimit Decimal  1 Customer's balance limit, two decimal accuracy.