peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Muutos resurssiin getcustomer.nv / Change in resource getcustomer.nv

tekijä ElinaToiviainen

Resurssi getcustomer.nv palauttaa nyt tiedon asiakkaan toimipaikkatunnuksesta elementissä "OfficeIdentifier".

2 CustomerOfficeDetails Aggregaatti 0...n Asiakkaan toimipaikan tiedot
 
3 OfficeNetvisorKey Numeerinen 1 Toimipaikan Netvisor-tunnus 10
3 OfficeName Merkkijono 1 Toimipaikan nimi Helsingin toimisto
3 OfficePhoneNumber Merkkijono 1 Toimipaikan puhelinnumero 040 312 654
3 OfficeTelefaxNumber Merkkijono 1 Toimipaikan faksi 05 321 654
3 OfficeIdentifier Merkkijono 1 Toimipaikan tunnus toimipaikkatunnus

 

----

 

The resource getcustomer.nv now returns customer's office identifier in element "OfficeIdentifier".

2 CustomerOfficeDetails Aggr. 0...n Customer offices details
 
3 OfficeNetvisorKey Integer 1 Office NetvisorID 10
3 OfficeName String 1 Office name Helsingin toimisto
3 OfficePhoneNumber String 1 Office phone  040 312 654
3 OfficeTelefaxNumber String 1 Office fax
05 321 654
3 OfficeIdentifier String 1 Office identifier Officeidentifier