Netvisor Developer Community
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Tervetuloa Netvisor Developer Communityyn!

Sivuiltamme saat ajankohtaista tietoa, voit keskustella muiden käyttäjien kanssa sekä löydät nopeasti hyödyllisiä neuvoja.
Viimeisimmät aiheet

(Julkaistu:20-07-2018) Kunintegraation testivaiheon saatu päätökseen ja integraatio halutaan siirtää tuotantoon, on seuraava askel täyttääkumppanitietolomake. Kumppanitietolomakkeen täyttää se taho, jolla on IPR-oikeudet toteutettavaan integraatioliittymään. Kyseinen taho allekirjoittaa kumppanisopimuksen sekä sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan seuraavia ehtoja:http://vismasolutions.com/isv/materials/isv-terms.pdf. Kumppanitietolomakkeen täyttämisen jälkeen lähetämme kumppanisopimuksen allekirjoitettavaksi ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimitamme tuotantoympäristöön tarvittavat kumppaniavaimet. Liittymän käyttöönottoprosessin suunnittelu ja asiakkaan ohjeistus käyttöönotossa on integraation toteuttajan vastuulla. Tähän liittyen lue myös postausOhjelmistoliittymän käyttöönotto. Yleisesti liittymän käyttöönottamiseksi Netvisorissa tarvitaan asiakkaan omassa Netvisor-ympäristössä luomat ohjelmistorajapintatunnukset ja lisäksi asiakkaan tulee aktivoida Netvisorissa ohjelmistorajapintapalvelu ja sallia liittymän käyttö Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -näkymästä. Huomioithan siis seuraavat rajapintatunnistautumisen muuttuvat tiedot siirtyessä tuotantoon: Tuotannon rajapinnan yhteysosoite Tuotannon kumppanitunnukset Kohdistus oikeaan Netvisor-ympäristöön Asiakkaan luomat ohjelmistorajapintatunnukset Asiakkaan yrityksen y-tunnus Kun kumppanuussopimus on solmittu ja tarvittavat tunnukset tuotantoon on saatu, voi testatun integraatiototeutuksen siirtää tuotantoon. Aluksi on hyvä lähteä liikkeelle pienten aineistomäärien siirrolla, jotta varmistutaan siitä että siirtyminen sujuu ongelmitta. Mikäli kyseessä on tuotteistettu integraatiototeutus, olisi hyvä tässä kohtaa suorittaa pilotointivaihe yhden/muutaman asiakkaan kanssa. Onnistuneen pilotintivaiheen jälkeen integraatiota voidaan lähteä monistamaan useammalle asiakkaalle. Tuotteistetut integraatiot pääsevät myös esiin NetvisorinMarketPlaceen. Tuotantoon siirtymisen jälkeenkin kumppanitukemme auttaa kaikissa integraatioihin ja kumppanuuteen liittyvissä kysymyksissä:Yhteydenotto kumppanitukeen. Voit myös keskustella rajapintatoteutuksistaNetvisor Developer Communityssäja jättää kehitysideoita ohjelmistorajapinnan kehittämistä varten. Lisäksi saat tätä kautta myös ajankohtaista tietoa ohjelmistorajapinnan muutoksista. Communityn käyttö vaatii rekisteröinnin yhteisöön.
(Julkaistu: 27-04-2018) Netvisorin rajapintaan lähettävät pyynnöt sisältävät aina sekä kumppani- että ohjelmistorajapintatunnukset. Nämä ovat osaltaan varmistamassa pyyntöjen tietoturvallisuutta ja ne tarkistetaan jokaisen pyynnön yhteydessä. Tunnusten käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota etteivät ne joudu vääriin käsiin, joska syntyy tietoturvariski. Rajapintaintegraation toteuttaja ja integraatiota käyttävä asiakas vastaavat integraatiototeutuksen tuotantoympäristöön siirtämistä aineistoista. Otathan siis huomioon seuraavat seikat integraatiototeutusta luodessa ja ylläpitovaiheessa. Älä kovakoodaa tunnuksia näkyviin, ne tulee olla piilotettuna koodissa. Älä toimita tunnuksia sähköpostitse kokonaisuudessaan, vaan lähetä esimerkiksi osa kumppaniavaimesta tekstiviestillä tietoturvan takaamiseksi. Älä jaa tunnuksia ulkopuolisille tai tarpeettomille henkilöille, vaan pidäthän tunnukset vain tarvittavien ihmisten tiedossa. Netvisorin kumppanille toimittamien kumppanitunnusten (PartnerId + Key) lisäksi tarvitaan ohjelmistorajapintatunnukset (CustomerId + Key). Ohjelmistorajapintatunnukset tulee aina luoda Netvisor-yrityksen oman käyttäjän toimesta ja aineistot siirretään jatkossa tämän käyttäjän nimissä Netvisoriin. Hän toimittaa tunnukset eteenpäin kumppanille. Huomaa, että jos tunnukset luoneen käyttäjän käyttöoikeudet poistetaan yrityksen Netvisor-ympäristöstä, lopettaa myös integraatio toimimasta. Lisätietoa rajapintatunnuksista ja ohjeet niiden luomiseen löydättäältä. Kun toteutetaan useampia liittymiä omaan käyttöön, tulee jokainen erillisen liittymän client (Sender) nimetä yksiselitteisesti. Tämän avulla pystytään seuraamaan räätälöityjen integraatioiden liikennettä ja se helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden hallintaa. Näissä tapauksissa, kun kyseessä ei ole tuotteistettu integraatio, voidaan käyttää samoja kumppanitunnuksia asiakkaasta riippumatta. Jokaista tuotteistettua integraatioliittymää kohden tulee käyttää erillisiä kumppanitunnuksia. Mikäli tehdään useampia tuotteistettuja liittymiä, olethan aina yhteydessä Netvisorin kumppanitukeen. Tarvitsemme tiedot kaikista integroitavista järjestelmistä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Tämän lisäksi jokaista integraatioliittymää varten suosittelemme käyttämään omia käyttäjäkohtaisia ohjelmistorajapintatunnuksia, jotta liikennettä pystytään seuraamaan mahdollisimman tarkasti lähinnä tietoturvan takia. Asiakkaan tulee itse pitää kirjaa siitä mitkä tunnukset on minkäkin liittymän käytössä.
(Julkaistu: 02-06-2017) Useasti verkkokauppa integraatiota tehdessä tulee ottaa huomioon myös myyntisuorituksen tuonti. Myyntisuorituksia voidaan tuoda Netvisoriin käyttäen resurssia:salespayment.nv. Myyntisuoritukset voi taasen noutaa Netvisorista myyntisuorituslistaustauksen noudon resurssilla:salespaymentlist.nv. Myyntisuoritukset voidaan kohdistaa myyntilaskuille rajapinnan yli tuodun sanoman perusteella. Kohdistus voidaan tehdä jollakin seuraavista tiedoista: Netvisor ID:llä, viitenumerolla tai myyntilaskun numerolla, jolloin avoimena oleva lasku kuittaantuu automaattisesti maksetuksi myyntisuorituksen myötä. Suorituksia ei kohdisteta automaattisesti myyntilaskulle, jos ne eivät täsmällisesti vastaa laskun summaa eli kyseessä on ns. osasuoritus. Osasuorituksien tuonnissa tulee ottaa huomioon, että jos myyntilasku on tuotu rajapinnan yli, niin myyntilaskusanomalla tulee käyttää elementtiä "expectpartialpayments", jolloin ko. lasku hyväksyy osasuoritukset. Netvisorissa yrityksen perustiedoissa oleva "Kohdista osasuoritukset oletuksena" -asetus toimii ainoastaan käyttöliittymän kautta tehtävillä laskuilla. Käyttöliittymän asetus vaikuttaa laskuihin, jotka on muodostettu päälle kytkemisen jälkeen.Rajapinnassa kohdistustieto pitää tuoda aina mukana jos halutaan, että osasuorituksen kohdistuvat oikein. Kun sanomalla on annettu PaymentMethod type="bankaccount", tulee sanomalle antaa oikeanmuotoinen tilinumerotieto. Jos puolestaan käytetään PaymentMethod type="alternative", tulee sanomalle määritellä se maksutapa, jota halutaan käyttää. Tämä maksutapa tulee myös olla lisättynä Netvisoriin. Esim. pankkikorttin osalta: PaymentMethod type="alternative">Pankkikortti</paymentmethod> Suorituksesta muodostetaan tosite automaattisesti Netvisorin oletusasetusten tai sanomalla annettujen oletutiliöintitietojen mukaisesti. Suoritussanomalla voi tuoda myös tositetiedot kokonaisuudessaan, jolloin Netvisor kirjaa tositteen tuotujen tietojen perusteella.
(Julkaistu:15-03-2018) Asiakastietojen päivitys Asiakastiedot voidaan synkronoida Netvisorin ja jonkin toisen järjestelmän välillä käyttämällä seuraavia resursseja Asiakaslistauksen haku- yleiset tiedot asiakkaista Asiakkaan tietojen haku- asiakkaan tarkempien tietojen haku Asiakkaan lisäys tai asiakkaan tietojen päivitys​ Näistä löydät tarkemmat tiedottäältä. Asiakastietojen päivityksessä voi alkutilanne olla joku näistä. Asiakastiedot ovat ennestään vain Netvisorissa. Tälläin asiakastiedot saa haettua Netvisorista käyttämällä näitä resursseja: Asiakaslistauksen haku Asiakkaan tietojen haku Asiakastiedot ovat ennestään vain integroitavassa järjestelmässä Netvisorissa olevat asiakastiedot kannattaa hakea varmuuden vuoksi asiakaslistauksen haulla. Asiakkaan lisäys Netvisoriin Tunnisteena voi käyttää joko ulkoisessa järjestelmässä olevaa asiakaskoodia tai rajapinnan palauttamaa NetvisorID:a Asiakastietoja on ennestään molemmissa järjestelmissä Asiakaslistauksen haku Asiakastietojen haku Tietojen yhdistäminen Netvisorista puuttuvien asiakkaiden lisäys Netvisoriin Asiakasrekisterin ylläpito käytännössä Tarkista asiakasrekisteristä asiakas NetvisorID:n perusteella, tämä on uniikki numero ja se ei muutu. Tähän voit käyttää asiakaslistauksen hakua ja asiakkaan tietojen hakua. Mikäli asiakas löytyy, asiakkaan tiedot päivitetään. Jos asiakasta ei löydy, lisätään uusi asiakaskortti. Asiakastietojen pitäminen ajan tasalla jatkossa Integraation kannalta on helpointa, jos voidaan päättää jomman kumman järjestelmän olevan pääjärjestelmä ja asiakastietoja päivitetään vain yhteen suuntaan Asiakastietojen päivitys molempiin suuntiin on mahdollista rajapinnan kautta, mutta tällainen ratkaisu vaatii enemmän hienosäätöä integraatiototeutuksessa TEMP-asiakkaan käytöstä myyntilaskulla/tilauksella Rajapinnan yli tuotavat myyntilaskut ja tilaukset on myös mahdollista kohdistaa tilapäisasiakaalle (TEMP). Tilapäisasiakasta käytettäessä tulee huomioida muutama asia: verkkolaskutus ei mahdollinen asiakaskohtainen raportointi menetetään laskun/tilauksen muokkaus menetetään (Jos lasku otetaan muokkaustilaan Netvisorissa, menetetään laskun yksilölliset tiedot. Esim. laskulle noudetaan asiakkaaksi Netvisorin asiakasrekisterissä TEMP asiakaskoodille tallennetut tilapäisasiakkaan tiedot. Huomioithan, kun otat laskun muokkaustilaan, että laskulle voi muuttua myös muut laskun tiedot.) Suosituksemme on, että rajapinnan yli tuotavilla myyntilaskuilla ja tilauksilla käytetään asiakasrekisteriin lisättyjä asiakaskortteja.
(Julkaistu: 15-06-2018) Ennen myyntilaskujen tai -tilausten tuontia rajapinnan yli laskulla tai tilauksella esiintyvien tuotteiden ja asiakkaiden tulee olla perustettuna Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista Tarkemmat kuvaukset asiakas- ja tuotetietojen päivityksestä löydät alta: Asiakastietojen tuonti ja päivitys​ Tuotetietojen tuonti ja päivitys​ Suositellut toimintatavat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuihin käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey kentän arvo) Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus
Online-käyttäjiä (293)