Netvisor Developer Community
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Viimeisimmät aiheet

Netvisorin rajapintaan tehtiin korjaus viikolla 6, jolla korjattiin mahdollisuus tuoda uusi asiakas tai muokata olemassa olevalle asiakkaalle Netvisorin asiakkaalla jo käytössä oleva asiakaskoodi. Netvisorissa on siis aikaisemmin ollut mahdollista perustaa asiakkaiden tuonti resurssilla &lpar;customer.nv&rpar; asiakkaita samalla asiakaskoodilla &lpar;<internalIdentifier>&rpar;, sillä rajapinta ei ole tarkistanut, löytyykö kyseisellä asiakaskoodilla jo asiakas. Päivityksen myötä, rajapinta tarkistaa, onko asiakaskoodi käytössä ennen kuin asiakas lisätään tai kun tietoja muokataan &lpar;jos asiakaskoodi on annettu muokkaussanomassa&rpar;. Yleensä integraatioissa tämä on käsitelty niin, että integraatioon on rakennettu tarkistus, joka vertaa asiakaskoodia Netvisorista haettuun asiakaslistaan ja päättelee tämän perusteella käytetäänkö metodia add vai edit. Jos tällainen tarkistus on jo käytössä, ei sitä tarvitse poistaa. Mikäli integraatioon ei ole rakennettu tällaista tarkistusta, ei sitä enää tarvitse rakentaa. Jos tämän korjauksen jälkeen yritetään tuoda samalla asiakaskoodilla asiakasta, Netvisor palauttaa seuraavan virheen: INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Asiakaskoodi on jo käytössä: 011 Alla kokonainen esimerkki sanoma: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <Root> <ResponseStatus> <Status>FAILED</Status> <Status>INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Asiakaskoodi on jo käytössä: 011</Status> <TimeStamp>22.2.2019 10:34:50</TimeStamp> </ResponseStatus> </Root> Mikäli integraatiotanne käyttävissä Netvisor yrityksissä on asiakkaita samalla asiakaskoodilla, nämä yritykset voivat olla yhteydessä Netvisorin tukeen &lpar;tuki.netvisor@visma.com&rpar; ja toimitamme heille listauksen tupla asiakkaista. Tämä jälkeen “ylimääräisten” asiakkaiden asiakaskoodit tulee muuttaa. “Ylimääräiset”asiakkaat voi myös poistaa, mutta tämä on mahdollista vain jos asiakkaalla ei ole laskuja.
Hei Jaakko, Tulemme tekemään kokonaan uuden rajapintaresurssin myyntilaskulle, sillä uudistetulla myyntilaskulla on paljon sellaista tietoa mitä ei saada nykyiseen resurssiin tehtyä ilman että se aiheuttaisi toimenpiteitä meidän kumppaniemme ratkaisuissa. Nämä asiat ovat sellaisia joita voidaan sitten ottaa huomioon uudessa resurssissa. Tarkempaa aikataulua en tälle osaa vielä sanoa, mutta toivottavasti pääsemme aloittamaan työn tämän vuoden puolella.
HRM-integraatiot ovat yksi haastavimmista integraatioista toteuttaa. Integraatioissa on useita asioita, jotka Netvisorin käyttäjän tulee ottaa huomioon, ennen integraation käyttöönottoa ja joista integraation tekijän tulisi olla myös tietoinen. Ennen integraation käyttöönottoa Netvisorin HRM-osioon kuuluu Palkanlaskenta ja Palkansaajakohtaiset palvelut. Resurssit, jotka liittyvät palkansaajiin, palkkaperusteisiin, palkkalaskelmiin, työaikaan ja matkalaskuihin, ei voida käyttää mikäli yrityksellä ei ole HRM-osio käytössä Netvisorissa. Näihin osioihin liittyy käyttöönotto &lpar;palkanlaskennan käyttöönotto ja resurssienhallinnan käyttöönotto&rpar;, joka Netvisoria käyttävän yrityksen on tehtävä, ennen kuin integraatio voidaan ottaa käyttöön. Riippuen HRM-integraatiosta, kaikkia käyttöönoton vaiheita ei välttämättä voida tehdä, mutta nämä tulee silti merkitä Netvisorin käyttäjän puolesta kuitatuksi ja tehdä integraation käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi: Jos palkansaajat tuodaan toisesta järjestelmästä, käyttöönotossa ei lisätä palkansaajia, mutta tämä vaihe tulee silti kuitata. Palkansaajan tuonnin resurssilla &lpar;employee.nv&rpar; ei voida tuoda esimerkiksi palkkojen historiatietoja, lomalaskennan alkusaldoja tai verokorttia vaan nämä täytyy käydä asettamassa jokaiselle palkansaajalle käsin. Suosituksemme on, että HRM-integraation käyttöönottoon varattaisiin hyvin aikaa, esim. pari viikkoa. Integraatiota suunnitellessa Netvisorissa kirjauslaji ja palkkalaji ovat eri asioita ja molemmat täytyy numeroida käyttäjän toimesta. Netvisor ei numeroi näitä automaattisesti. Netvisorissa kirjauslajit &lpar;collectorratio&rpar; pitää numeroida erikseen. Käyttöliittymässä kirjauslajin edessä on numero &lpar;kuvakaappauksessa "01"&rpar;, mutta tämä ei ole kohdistuksessa käytettävä numero &lpar;kuvakaappauksessa vihreällä, missä kirjauslajin numero tulee olla&rpar; Netvisorissa palkkalajit &lpar;payrollratio&rpar; pitää numeroida erikseen. Mikäli käytätte palkansaajan kohdistukseen palkansaajan numeroa &lpar;employeeidentifier type=”number”&rpar;, palkansaajat pitää erikseen numeroida Netvisorissa. Netvisor ei automaattisesti anna palkansaajalle numeroa. Palkansaajalle voidaan antaa numero palkansaajan tuonnissa &lpar;employee.nv&rpar;. Jos työaikatietoja tuo &lpar;workday.nv&rpar; päivälle, jossa on jo Netvisorissa hyväksyttyjä työtunteja, tulee ne tuoda lisäyksenä &lpar;increment&rpar;. Jo hyväksyttyjä tunteja ei voi korvata &lpar;replace&rpar; Jos annettua kirjauslajia ei löydy annetulla numerolla Netvisorissa, palauttaa rajapinta virheen “Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla”. Tämä viittaa elementtiin “collectorratio” eli kirjauslajiin. Tarkistathan kirjauslajien numeroinnin sekä lähettävässä järjestelmässä, että Netvisorissa. Matkalaskun tuonnissa &lpar;tripexpense.nv&rpar; kululaji &lpar;ratio&rpar; kenttään annetaan kululajin nimi, ei numeroa. Kutsun HTTP-otsikoissa annettu X-Netvisor-Interface-Language vaikuttaa siihen, millä kielellä kululaji pitää antaa. Jos X-Netvisor-Interface-Language=EN, tulee tällöin antaa kululaji englanninkielinen nimi Netvisorissa.
Toimittajatietojen käsittelyyn Netvisorin rajapinnan yli on julkaistu kaksi uutta resurssia. Toimittajatietojen tuonti vendor.nv Resurssilla voidaan tuoda uusi toimittaja sekä muokata olemassa olevaa toimittajaa Toimittajan tuonnin yhteydessä rajapinta palauttaa toimittajan NetvisorKey:n, joka suositellaan ottamaan talteen mahdollista toimittajan muokkausta tai tietojen noutoa varten Toimittajan tietojen nouto getvendor.nv Resurssi palauttaa toimittajan tiedot Resurssille annetaan parametrina toimittajan NetvisorKey. Huomaa, että toimittajien NetvisorKey:itä ei toistaiseksi saa noudettua rajapinnan yli toimittajalistauksen avulla, vaan toimittajan NetvisorKey tulisi ottaa talteen toimittajan tuonnin yhteydessä
Kirjanpitoaineiston noutoaccountingledger.nv -resurssiin on lisätty uutena elementtinä tositteen rivin Netvisor-tunniste. 4 netvisorkey Numeerinen 1 Tositerivin Netvisor-avain 6