Netvisor Developer Community
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Vilma Parkkila VISMA ‎28-09-2018 13:06
Laskentakohteiden hallinta Netvisorin ohjelmistorajapinnan yli liittyy moneen eri rajapinnan resurssiin ja siksi on tärkeää ymmärtää myös miten Netvisor käsittelee laskentakohteita. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita etenkin jos laskentakohteita käsitellään integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä eri tavoin, joten jo liittymän toteutuksen alkuvaiheessa on hyvä hahmottaa Netvisorin tapa käsitellä laskentakohteita.   Netvisorissa luodaan ensin laskentakohdeotsikoita, joiden alle luodaan itse laskentakohteita. Laskentakohdeotsikoita voi olla useita ja jokainen laskentakohde on aina jonkin laskentakohdeotsikon alla. Laskentakohteiden rakenne voi olla hierarkinen ja hierarkisuuteen voi vaikuttaa rajapinnan yli laskentakohteiden hallintaan tarkoitetuilla resursseilla. Hierarkialla eli laskentakohteiden tasolla ei ole merkitystä, kun laskentakohdetieto annetaan muiden resurssien yhteydessä, esimerkiksi myyntilaskusanomalla. Tällöin laskentakohdetieto annetaan aina käyttäen kyseisen laskentakohteen pääotsikkotasoa (dimensionname) ja itse laskentakohdetta (dimensionitem).   Netvisorissa harmaalla pohjalla, vahvistetulla tekstillä näkyvät laskentakohdeotsikot ja valkoisella pohjalla ei vahvistetulla tekstillä näkyvät itse laskentakohteet. Kunkin laskentakohdeotsikon alla näkyvät kyseisen otsikon laskentakohteet. Voit lukea tarkemmin laskentakohteiden hallinnasta Netvisorissa täältä. Alla esimerkkikuva siitä, miltä laskentakohteiden hallinta voi näyttää Netvisorissa.       Netvisorin ohjelmistorajapinnassa on omat resurssinsa laskentakohteiden lisäykselle ja poistolle. Voit myös noutaa koko yrityksen laskentakohdelistan omalla resurssillaan. Tämän lisäksi laskentakohdetietoa on mahdollista antaa ja hakea muiden pyyntöjen yhteydessä, kuten myyntilaskun, ostolaskun tai kirjanpitoaineiston tuonnissa. Aina kun laskentakohdetietoa tuodaan toisen resurssin yhteydessä, esimerkiksi myyntilaskun yhteydessä, Netvisor perustaa laskentakohteen sekä laskentakohdeotsikon jos niitä ei ole jo olemassa.   Huomaa, että mikäli laskentakohde halutaan kohdistaa jo olemassa olevaan laskentakohteeseen Netvisorissa, tulee kohdistus tehdä aina laskentakohteen koko nimellä. Mikäli integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä laskentakohteella on koodi/numero sekä nimi, tulee ne molemmat sisällyttää Netvisorin laskentakohteen nimi -kenttään, sillä Netvisorissa laskentakohteilla ei erikseen ole koodia/numeroa.   Esimerkki laskentakohdetiedon antamisesta rajapintasanomalla (vrt yllä olevaan kuvaan):   <dimension>     <dimensionname>Projektit</dimensionname>     <dimensionitem>102 Gamma</dimensionitem> </dimension>
Näytä koko artikkeli
updated by Vilma Parkkila VISMA ‎20-09-2018 09:52
 (Julkaistu:  20-07-2018 )   Kun   integraation testivaihe   on saatu päätökseen ja integraatio halutaan siirtää tuotantoon, on seuraava askel täyttää   kumppanitietolomake. Kumppanitietolomakkeen täyttää se taho, jolla on IPR-oikeudet toteutettavaan integraatioliittymään. Kyseinen taho allekirjoittaa kumppanisopimuksen sekä sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan seuraavia ehtoja:   http://vismasolutions.com/isv/materials/isv-terms.pdf.   Kumppanitietolomakkeen täyttämisen jälkeen lähetämme kumppanisopimuksen allekirjoitettavaksi ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimitamme tuotantoympäristöön tarvittavat kumppaniavaimet.   Liittymän käyttöönottoprosessin suunnittelu ja asiakkaan ohjeistus käyttöönotossa on integraation toteuttajan vastuulla. Tähän liittyen lue myös postaus   Ohjelmistoliittymän käyttöönotto. Yleisesti liittymän käyttöönottamiseksi Netvisorissa tarvitaan asiakkaan omassa Netvisor-ympäristössä luomat ohjelmistorajapintatunnukset ja lisäksi asiakkaan tulee aktivoida Netvisorissa ohjelmistorajapintapalvelu ja sallia liittymän käyttö Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -näkymästä.   Huomioithan siis seuraavat rajapintatunnistautumisen muuttuvat tiedot siirtyessä tuotantoon: Tuotannon rajapinnan yhteysosoite Tuotannon kumppanitunnukset Kohdistus oikeaan Netvisor-ympäristöön Asiakkaan luomat ohjelmistorajapintatunnukset Asiakkaan yrityksen y-tunnus   Kun kumppanuussopimus on solmittu ja tarvittavat tunnukset tuotantoon on saatu, voi testatun integraatiototeutuksen siirtää tuotantoon. Aluksi on hyvä lähteä liikkeelle pienten aineistomäärien siirrolla, jotta varmistutaan siitä että siirtyminen sujuu ongelmitta. Mikäli kyseessä on tuotteistettu integraatiototeutus, olisi hyvä tässä kohtaa suorittaa pilotointivaihe yhden/muutaman asiakkaan kanssa. Onnistuneen pilotintivaiheen jälkeen integraatiota voidaan lähteä monistamaan useammalle asiakkaalle. Tuotteistetut integraatiot pääsevät myös esiin Netvisorin   MarketPlaceen.   Tuotantoon siirtymisen jälkeenkin kumppanitukemme auttaa kaikissa integraatioihin ja kumppanuuteen liittyvissä kysymyksissä:   Yhteydenotto kumppanitukeen   . Voit myös keskustella rajapintatoteutuksista   Netvisor Developer Communityssä   ja jättää kehitysideoita ohjelmistorajapinnan kehittämistä varten. Lisäksi saat tätä kautta myös ajankohtaista tietoa ohjelmistorajapinnan muutoksista. Communityn käyttö vaatii rekisteröinnin yhteisöön.
Näytä koko artikkeli
updated by Vilma Parkkila VISMA ‎19-09-2018 16:30
(Julkaistu:  15-03-2018) Asiakastietojen päivitys Asiakastiedot voidaan synkronoida Netvisorin ja jonkin toisen järjestelmän välillä käyttämällä seuraavia resursseja Asiakaslistauksen haku   - yleiset tiedot asiakkaista Asiakkaan tietojen haku   - asiakkaan tarkempien tietojen haku Asiakkaan lisäys tai asiakkaan tietojen päivitys​   Näistä löydät tarkemmat tiedot   täältä.   Asiakastietojen päivityksessä voi alkutilanne olla joku näistä. Asiakastiedot ovat ennestään vain Netvisorissa. Tälläin asiakastiedot saa haettua Netvisorista käyttämällä näitä resursseja: Asiakaslistauksen haku Asiakkaan tietojen haku Asiakastiedot ovat ennestään vain integroitavassa järjestelmässä Netvisorissa olevat asiakastiedot kannattaa hakea varmuuden vuoksi asiakaslistauksen haulla. Asiakkaan lisäys Netvisoriin Tunnisteena voi käyttää joko ulkoisessa järjestelmässä olevaa asiakaskoodia tai rajapinnan palauttamaa NetvisorID:a Asiakastietoja on ennestään molemmissa järjestelmissä Asiakaslistauksen haku Asiakastietojen haku Tietojen yhdistäminen Netvisorista puuttuvien asiakkaiden lisäys Netvisoriin   Asiakasrekisterin ylläpito käytännössä Tarkista asiakasrekisteristä asiakas NetvisorID:n perusteella, tämä on uniikki numero ja se ei muutu. Tähän voit käyttää asiakaslistauksen hakua ja asiakkaan tietojen hakua. Mikäli asiakas löytyy, asiakkaan tiedot päivitetään. Jos asiakasta ei löydy, lisätään uusi asiakaskortti.   Asiakastietojen pitäminen ajan tasalla jatkossa Integraation kannalta on helpointa, jos voidaan päättää jomman kumman järjestelmän olevan pääjärjestelmä ja asiakastietoja päivitetään vain yhteen suuntaan Asiakastietojen päivitys molempiin suuntiin on mahdollista rajapinnan kautta, mutta tällainen ratkaisu vaatii enemmän hienosäätöä integraatiototeutuksessa     TEMP-asiakkaan käytöstä myyntilaskulla/tilauksella Rajapinnan yli tuotavat myyntilaskut ja tilaukset on myös mahdollista kohdistaa tilapäisasiakaalle (TEMP).   Tilapäisasiakasta käytettäessä tulee huomioida muutama asia: verkkolaskutus ei mahdollinen asiakaskohtainen raportointi menetetään laskun/tilauksen muokkaus menetetään (Jos lasku otetaan muokkaustilaan Netvisorissa, menetetään laskun yksilölliset tiedot. Esim. laskulle noudetaan asiakkaaksi Netvisorin asiakasrekisterissä TEMP asiakaskoodille tallennetut tilapäisasiakkaan tiedot. Huomioithan, kun otat laskun muokkaustilaan, että laskulle voi muuttua myös muut laskun tiedot.)   Suosituksemme on, että rajapinnan yli tuotavilla myyntilaskuilla ja tilauksilla käytetään asiakasrekisteriin lisättyjä asiakaskortteja.
Näytä koko artikkeli
updated by Vilma Parkkila VISMA ‎19-09-2018 16:29
(Julkaistu: 02-06-2017)    Useasti verkkokauppa integraatiota tehdessä tulee ottaa huomioon myös myyntisuorituksen tuonti. Myyntisuorituksia voidaan tuoda Netvisoriin käyttäen resurssia:   salespayment.nv. Myyntisuoritukset voi taasen noutaa Netvisorista myyntisuorituslistaustauksen noudon resurssilla:   salespaymentlist.nv.   Myyntisuoritukset voidaan kohdistaa myyntilaskuille rajapinnan yli tuodun sanoman perusteella. Kohdistus voidaan tehdä jollakin seuraavista tiedoista: Netvisor ID:llä, viitenumerolla tai myyntilaskun numerolla, jolloin avoimena oleva lasku kuittaantuu automaattisesti maksetuksi myyntisuorituksen myötä. Suorituksia ei kohdisteta automaattisesti myyntilaskulle, jos ne eivät täsmällisesti vastaa laskun summaa eli kyseessä on ns. osasuoritus.   Osasuorituksien tuonnissa tulee ottaa huomioon, että jos myyntilasku on tuotu rajapinnan yli, niin myyntilaskusanomalla tulee käyttää elementtiä "expectpartialpayments", jolloin ko. lasku hyväksyy osasuoritukset. Netvisorissa yrityksen perustiedoissa oleva "Kohdista osasuoritukset oletuksena" -asetus toimii ainoastaan käyttöliittymän kautta tehtävillä laskuilla. Käyttöliittymän asetus vaikuttaa laskuihin, jotka on muodostettu päälle kytkemisen jälkeen.   Rajapinnassa kohdistustieto pitää tuoda aina mukana jos halutaan, että osasuorituksen kohdistuvat oikein.   Kun sanomalla on annettu PaymentMethod type="bankaccount", tulee sanomalle antaa oikeanmuotoinen tilinumerotieto. Jos puolestaan käytetään PaymentMethod type="alternative", tulee sanomalle määritellä se maksutapa, jota halutaan käyttää. Tämä maksutapa tulee myös olla lisättynä Netvisoriin. Esim. pankkikorttin osalta: PaymentMethod type="alternative">Pankkikortti</paymentmethod>   Suorituksesta muodostetaan tosite automaattisesti Netvisorin oletusasetusten tai sanomalla annettujen oletutiliöintitietojen mukaisesti. Suoritussanomalla voi tuoda myös tositetiedot kokonaisuudessaan, jolloin Netvisor kirjaa tositteen tuotujen tietojen perusteella.
Näytä koko artikkeli
updated by Vilma Parkkila VISMA ‎19-09-2018 16:29
(Julkaistu: 27-04-2018 )    Netvisorin rajapintaan lähettävät pyynnöt sisältävät aina sekä kumppani- että ohjelmistorajapintatunnukset. Nämä ovat osaltaan varmistamassa pyyntöjen tietoturvallisuutta ja ne tarkistetaan jokaisen pyynnön yhteydessä. Tunnusten käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota etteivät ne joudu vääriin käsiin, joska syntyy tietoturvariski. Rajapintaintegraation toteuttaja ja integraatiota käyttävä asiakas vastaavat integraatiototeutuksen tuotantoympäristöön siirtämistä aineistoista.   Otathan siis huomioon seuraavat seikat integraatiototeutusta luodessa ja ylläpitovaiheessa. Älä kovakoodaa tunnuksia näkyviin, ne tulee olla piilotettuna koodissa. Älä toimita tunnuksia sähköpostitse kokonaisuudessaan, vaan lähetä esimerkiksi osa kumppaniavaimesta tekstiviestillä tietoturvan takaamiseksi. Älä jaa tunnuksia ulkopuolisille tai tarpeettomille henkilöille, vaan pidäthän tunnukset vain tarvittavien ihmisten tiedossa.   Netvisorin kumppanille toimittamien kumppanitunnusten (PartnerId + Key) lisäksi tarvitaan ohjelmistorajapintatunnukset (CustomerId + Key). Ohjelmistorajapintatunnukset tulee aina luoda Netvisor-yrityksen oman käyttäjän toimesta ja aineistot siirretään jatkossa tämän käyttäjän nimissä Netvisoriin. Hän toimittaa tunnukset eteenpäin kumppanille. Huomaa, että jos tunnukset luoneen käyttäjän käyttöoikeudet poistetaan yrityksen Netvisor-ympäristöstä, lopettaa myös integraatio toimimasta. Lisätietoa rajapintatunnuksista ja ohjeet niiden luomiseen löydät   täältä.     Kun toteutetaan useampia liittymiä omaan käyttöön, tulee jokainen erillisen liittymän client (Sender) nimetä yksiselitteisesti. Tämän avulla pystytään seuraamaan räätälöityjen integraatioiden liikennettä ja se helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden hallintaa. Näissä tapauksissa, kun kyseessä ei ole tuotteistettu integraatio, voidaan käyttää samoja kumppanitunnuksia asiakkaasta riippumatta.   Jokaista tuotteistettua integraatioliittymää kohden tulee käyttää erillisiä kumppanitunnuksia. Mikäli tehdään useampia tuotteistettuja liittymiä, olethan aina yhteydessä Netvisorin kumppanitukeen. Tarvitsemme tiedot kaikista integroitavista järjestelmistä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin.   Tämän lisäksi jokaista integraatioliittymää varten suosittelemme käyttämään omia käyttäjäkohtaisia ohjelmistorajapintatunnuksia, jotta liikennettä pystytään seuraamaan mahdollisimman tarkasti lähinnä tietoturvan takia. Asiakkaan tulee itse pitää kirjaa siitä mitkä tunnukset on minkäkin liittymän käytössä.
Näytä koko artikkeli
Tapio Naumanen VISMA
 (Julkaistu: 15 -06-2018)   Ennen myyntilaskujen tai -tilausten tuontia rajapinnan yli laskulla tai tilauksella esiintyvien tuotteiden ja asiakkaiden tulee olla perustettuna Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista   Tarkemmat kuvaukset asiakas- ja tuotetietojen päivityksestä löydät alta: Asiakastietojen tuonti ja päivitys​ Tuotetietojen tuonti ja päivitys​   Suositellut toimintatavat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuihin käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey kentän arvo) Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus
Näytä koko artikkeli
Teija Marttila VISMA
  (Julkaistu:  06-04-2018)   Ohjelmistoliittymiä Netvisoriin rakennettaessa yhtenä keskeisenä kysymyksenä tulee esiin: ”Kuinka integraatio käyttöönotetaan käytännössä?”. Kun loppuasiakas ottaa käyttöön ulkoisen ohjelmiston Netvisorin rinnalle, tulee varsinainen käyttöönotto ja siihen liittyvät asetukset integraation osalta hallita ulkoisessa ohjelmistossa.   Netvisorin puolella asiakkaan tulee ennen käyttöönottoa omassa Netvisor –ympäristössä aktivoida ohjelmistorajapintapalvelu. Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelu kytketään päälle, kun halutaan siirtää tietoja Netvisoriin tai Netvisorista. Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelu-osion käyttö on maksullinen, kuukausihinnoiteltu toiminto ja palvelu pitää erikseen aktivoida Yritysvalikon kohdasta “Rajapintaresurssien käyttöoikeudet”. Palvelun aktivoiminen ja poistaminen voidaan tehdä yrityksen Käyttäjähallitsijan (KH), tilitoimiston pääkäyttäjän (TPK) tai yrityksen pääkäyttäjän toimesta. Loppuasiakkaan tulee käydä lisäämässä integraatio “Rajapintaresurssien käyttöoikeudet”-sivulla Integraatiot-paneeliin. Loppuasiakas myös antaa integraatiolle oikeuden käyttää tarvittavia resursseja, joten loppuasiakkaalle tulee kertoa ja perustella, mitä resursseja integraatio vaatii toimiakseen.   Mikäli integraatio on Netvisor Marketplace:ssa, asiakas voi hakea integraatiota nimellä. Jos kyseessä on räätälöity integraatio tulee asiakkaan antaa käyttöoikeusavain, jotta oikea integraatio löytyy. Käyttöoikeusavain on toimitettu tuotantotunnuksien toimituksen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet Rajapintaresurssien käyttöoikeuksista löydät ohjesivultamme:   Rajapintaresurssien käyttöoikeudet – Netvisor tukiportaali​   Tämän lisäksi tarvitaan käyttäjäkohtaiset ohjelmistorajapintatunnukset. Nämä muodostetaan samalla asetussivulla kuin ohjelmistorajapintapalvelu aktivoidaan ja suosittelemme, että asiakas muodostaa omat, uudet ohjelmistorajapintatunnukset jokaiselle käyttöönottamalleen inegraatiolle. Kun ohjelmistorajapintatunnukset on muodostettu, asettaa loppuasiakas tunnukset joko ulkoisen ohjelmiston asetuksiin (mikäli tällainen asetussivu on asiakkaan hallittavissa) tai toimittaa muodostamansa tunnukset liittymää hallinnoivalle taholle. Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelusta ja -tunnuksista löytyy tarkempi ohje ohjesivuiltamme:   Ohjelmistorajapintapalvelu, tunnukset ja hinnoittelu – Netvisor tukiportaali   Ohjelmistorajapintatunnuksia käsiteltäessä tulee huomioida, että ohjelmistointegraation toteuttaja ja ohjelmistointegraatiota käyttävä asiakas vastaavat ohjelmistointegraation Netvisoriin siirtämistä aineistoista.   Kun käyttöönotto on tehty ja ensimmäisiä aineistosiirtoja tehdään, käsittelee Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelu saapuneet rajapintapyynnöt reaaliaikaisesti integraatioliittymän lähettämässä järjestyksessä. Jos pyyntö on onnistunut, tallentuu lähetetty aineisto sille varattuun näkymään Netvisorissa. Netvisorissa ei ole erillistä näkymää ohjelmistorajapinnan yli saapuneille aineistoille. Mikäli siis Netvisoriin on ohjelmistorajapinnan yli tuotu tilauksia, näkyvät tilaukset tilausnäkymässä, luodut asiakkaat asiakasrekisterissä jne.   Käyttöönotto on usein asiakkaan ensimmäinen kontakti ohjelmistoliittymään ja sen käyttöön. Huolella suunniteltu käyttöönottoprosessi tekeekin liittymän käyttöönotosta nopeaa ja miellyttävää.  
Näytä koko artikkeli
Teija Marttila VISMA
(Julkaistu: 10-04-2017)   Kun Netvisorin rinnalla käytetään toista ohjelmistoa myyntilaskujen muodostamiseen, tulee usein vastaan tilanne, jossa laskunumerosarjojen tulee erota Netvisorissa käsin tehtävien laskujen numeroinnista. Näissä tilanteissa suosittelemme käytettäväksi erillisiä numerosarjoja niin että ulkoisesta ohjelmistosta siirrettävät laskut kirjautuvat omaan numerosarjaansa ja Netvisorissa käsin tehdyt omaansa.   Käytännössä numerosarjat erotetaan niin, että otetaan omat numeroavaruudet Netvisorissa manuaalisesti luotaville myyntilaskuille ja ulkoisesta järjestelmästä saapuville. Tässä tulee huomioida, että ulkoisesta järjestelmästä Netvisoriin tulevien myyntilaskujen tulee noudattaa aina pienempää numeroavaruutta kuin Netvisorin manuaalisesti syötettävien laskujen numeroavaruus on.   Tällöin kun ulkoisesta järjestelmästä saapuu myyntilasku, kirjautuu lasku ulkoisen järjestelmän omaa numerointia noudattaen, esim. sadasta alkavalla numeroinnilla. Netvisorissa puolestaan tehdään käsin myyntilasku, jolle manuaalisesti aloitetaan numerosarja, esim. 1000000. Tämä onnistuu helposti vaihtamalla laskunnumero laskua kirjatessa. Kun seuraavan kerran tehdään myyntilasku manuaalisesti Netvisoriin, valikoi Netvisor automaattisesti laskunumeron 1000001. Eli Netvisor valitsee aina suurimman vapaan numeron myyntilaskulle. Tästä syystä ulkoisesta järjestelmästä tulevien myyntilaskujen tulee noudattaa pienempää numeroavaruutta.   Lisäksi tulee huolehtia, että numeroavaruudet ovat tarpeeksi suuret toisiinsa nähden, jotta ulkoisen järjestelmän myyntilaskuilla on varaa kasvaa eivätkä pääse saavuttamaan Netvisorin numerointia. Muutoin numerosarjat kohtaavat ja tämä aiheuttaa duplikaattiongelmia. Huomioitavaa on myös, että tätä tapaa käyttäen tulee ulkoisesta järjestelmästä tulevilla laskuilla olla jo sanomalla valmiina laskunnumero. Muutoin laskunnumero poimitaan virheellisesti Netvisorin omasta numerosarjasta.  
Näytä koko artikkeli
Teija Marttila VISMA
(Julkaistu: ‎14-06-2017)   Factoring-laskutus ja laskujen muodostaminen on usein asia, joka pitää huomioida myös ohjelmistoliittymissä. Kun halutaan ohjelmistorajapinnan yli tuotavalle laskulle factoring-käsittely Netvisorissa, tulee ennen laskun tuontia huomioida ja tarkistaa seuraavat asiat:   Laskutusasiakkaan asiakaskortilla pitää olla Netvisorissa perusasiat laskutustietojen osalta kunnossa ja asiakaskoodin tulee olla numeerisessa muodossa Asiakas tulee olla merkitty Netvisorissa factoring-asiakkaaksi. Tästä löytyy tarkemmin   ohjeestamme. Laskun voi tuoda Netvisoriin normaalilla viitenumerolla tai ilman viitenumeroa, sillä laskun tuonnin yhteydessä Netvisor muodostaa factoring-laskun ja muotoilee viitteen oikein Laskun tulee olla Netvisorissa tilassa lähettämätön, jotta factoring-ilmoitus saadaan lähetettyä onnistuneesti   Muutoin lasku voidaan tuoda Netvisoriin samalla tapaa kuin muutkin myyntilaskut. Toistaiseksi factoring-tietoa ei voida asiakaskortilla hallita rajapinnan yli. Asia on parhaillaan tekniikkamme käsiteltävänä kuinka  factoring-tieto tullaan jatkossa rajapinnassa käsittelemään.
Näytä koko artikkeli
Teija Marttila VISMA
  (Julkaistu: ‎28-06-2018)   Oletko liittämässä ohjelmistoa Netvisoriin rajapinnan kautta? Liittyminen ohjelmistokumppaniohjelmaan on ensimmäinen askel. Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella ja olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.   Ohjelmistokumppaniohjelmaan liittyminen ja ohjelman fasiliteettien käyttö on ohjelmistokumppaneillemme veloituksetonta. Ohjelmistokumppani saa Netvisorilta rajapintaintegraatiototeutusta varten muun muassa ohjelmistodokumentaation verkkoversiona, Microsoft vb.net/.NETv2 -ohjelmistorajapintakirjaston helpottamaan integraation toteutusta sekä oman ohjelmistotestaus- ja kehitysympäristön koulutusympäristössämme.   Apunasi ohjelmistorajapinnan teknisissä kysymyksissä on myös Netvisorin kumppanituki. Toteutusta varten on mahdollista pitää tekninen aloituspalaveri kanssamme. Ota tarvittaessa yhteyttä kumppanit.netvisor@visma.com aikataulun sopimista varten. Netvisorin ohjelmistorajapintakuvaus ja -ohjeistus sekä lisätietoja ohjelmistokumppanuudesta löytyvät Netvisorin ohjesivuilta:http://support.netvisor.fi/hc/fi/sections/200193196: Ohjelmistorajapinnan kuvaus: http://support.netvisor.fi/hc/fi/articles/201868436 Resurssit: http://support.netvisor.fi/hc/fi/articles/202099573 Netvisor WSClient-ohjelmistorajapintakirjasto: https://github.com/VismaSolutionsOy/NetvisorWSClient   Liittyessäsi ohjelmaan voit tilata Netvisor –testiympäristön, jonka toimitamme testauksessa tarvittavin palveluosioin. Toteutus testataan aina testiympäristöön, jotta mahdolliset virheet havaitaan, paikannetaan ja ratkaistaan hyvissä ajoin ennen tuotantoon siirtymistä. Tämä käytäntö takaa myöhemmin kivuttoman siirtymisen loppuasiakkaan Netvisor-ympäristöön ja vältytään harmeilta, jotka voisivat vahingoittaa loppuasiakkaan kirjanpidollisia tietoja tuotantoympäristössä.   Ennen testaamisen aloittamista, on pohdittava integraation logiikkaa ja mitä tietoja siirretään missäkin vaiheessa ja järjestyksessä. Voit tutustua parhaisiin käytäntöihimme täällä Communityssä ja katsoa tarkemmat tekniset tiedot resursseista ohjesivuiltamme.   Testiympäristö toimitetaan lähtökohtaisesti tyhjänä ilman testattavaa dataa. Ohjelmistokumppani voi esimerkiksi Netvisor WSClient:in avulla generoida ympäristöön aineistoa. WSClientin  sisältä löytyy NetvisorDemoDataGenerator.vb niminen skripti, joka on käytettävissä tähän tarkoitukseen. Lisätietoja datan generoimisesta testiympäristöön voit lukea täältä:https://community.vismasolutions.com/thread/2803. Tarvittaessa voimme generoida testiympäristöön dataa puolestanne. Ota tällöin yhteys kumppanitukeemme.   Testausvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti suorituskyvyn hallinnointiin ja tietoturvaan. Suosittelemme, että integraatio lähettää rajapintaamme vasten pyynnön kerrallaan ja odottaa vastauksen rajapinnasta ennen seuraavan lähettämistä. Mikäli integraatiossa on ajastettuja ajoja, on nämä hyvä ajoittaa satunnaisgeneraattorin avulla. Suosittelemme, että kaikki tietoliikenne on salattua ja ylimääräistä tai turhaa tietoa välitetä tai tallenneta järjestelmien välillä. Huomioithan integraatiossa myös GDPR:n tuomat vaatimukset.   Edellytämme myös, että kumppaneilla on käytössä varautumis- ja toipumiskäytännöt ulkoisia uhkia, hyökkäyksiä, haavoittuvuuksia, teknisiä ongelmia jne. vastaan. Lisäksi edellytämme, että informoitte meitä välittömästi asiakkaisiimme kohdistuvista mahdollisista uhkista, toteutuneista hyökkäyksistä ja tietojen päätymisestä ulkopuolisten haltuun sekä käynnistätte viipymättä korjaavat toimenpiteet. Erityisesti API-avaimien tallentamiseen salattuna sekä niiden oikeaan yksilöivään käyttöön on kiinnitettävä huomiota.   Integraation virheidenhallinnan tulee tapahtua ulkoisessa järjestelmässä ja loppuasiakkaalle tulee välittää rajapinnan palauttama virhekuvaus. Tämän lisäksi integraation tekemät pyynnöt tulee tallentaa lokiin transaktiokohtaisesti.   Testivaiheeseen on suositeltavaa ottaa myös mukaan kirjanpitäjä, palkanlaskija tms. kohdealueen asiantuntija ja pilottiasiakas. Oikean asiantuntijan avulla siirretyn datan oikeellisuus voidaan tarkistaa esimerkiksi kirjanpidon osalta. Tällainen asiantuntija tai muu yrityksen henkilö osaa myös käydä läpi Netvisoriin tehdyt yrityskohtaiset asetukset ja käytännöt.   Kun testivaihe on ohitettu onnistuneesti ja integraation on laatu on varmistettu, voidaan toteutus siirtää tuotantoon. Tuotantoon siirtyessäsi ole yhteydessä kumppanitukeemme, josta saat tarvittavat tunnukset ja tiedot kuinka viedä integraatio loppuasiakkaan käyttöön.
Näytä koko artikkeli
Online-käyttäjiä (358)