Virpi Oittinen
CHAMPION *

Maksuoikeuksien määrittely

tekijä Virpi Oittinen
Tila: Aktiivinen

Olisiko mahdollista eriyttää Ostolaskujen ja palkkojen maksaja -oikeus? Organisaatiossamme olisi selkeämpää eriyttää ostolaskuprosessi ja maksatus hyväksymisineen omaksi prosessikseen ja palkkahallinto omakseen. Ostolaskuja käsittelevä henkilö ei osallistu meillä henkilöstöhallinnon prosesseihin, mutta palkkoja maksaessaan hänellä on mahdollisuus nähdä kaikkien työntekijöidemme palkat. Vastaavasti henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleviltä olemme halunneet rajata ostolaskujen maksuoikeudet pois vaarallisten työyhdistelmien välttämiseksi.