Netvisor käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Mikäli kuukausittaisissa velvoitteissa tai palkanlaskentaprosesessissa yritetään muokata tositetta, voi ohjelma antaa alla olevan herjan: Tämä tarkoittaa, että palkanlaskennasta on tarkistettava asetetut lukitukset. Jotta tositetta voidaan muokata, on lukitus avattava.   Palkanlaskennassa HRM perustiedoissa ja asetuksissa voidaan asettaa kaksi eri lukitusta.   (HRM > Perustiedot ja asetukset) Palkanlaskennan lukitus: Lukitsee palkanlaskentaprosessin sekä tositteiden muodostamisen lukitulle kaudelle   Työajansyötön lukitus: Lukitsee työajansyöttämisen työaikakirjauksesta lukitulle kaudelle.   Esim. Palkanlaskennan lukitus 12/2015 tarkoittaa, että ei voida enää muodostaa tositteita, joiden kirjauspäivämäärän on 31.12.2015 tai aikaisemmin. Lukituksen avaamiseksi, on lukitusta siirrettävä pidemmälle menneisyyteen tai poistettava kokonaan.   Palkanlaskennan lisäksi Kirjanpidon puolella alv-lukitus vaikuttaa tositteiden muodostamiseen.   (Accounting - Kirjanpito - Tilinpäätös - Tilikausien hallinta)   Tarkemmin kirjanpidon lukituksista täältä: Lukitukset   Kuukausittaisissa velvoitteissa kun tosite on muodostettu, on valintana ’Lukitse kuukausi’.   (HRM - Velvoitteet - Kuukausittaiset velvoitteet )   ’Lukitse kuukausi’ asettaa HRM perustietoihin ja asetuksiin automaattisesti palkanlaskennan lukituksen kuukausivelvoitteiden käsittelykuukaudelle.   'Avaa kuukausi' poistaa palkanlaskennan lukituksen ja kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetut tositteet.
Näytä koko artikkeli
12-01-2016 12:59
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 714 Näytöt
Viikkopäivityksen 10.12. yhteydessä uudistettiin kuukausittaisten velvoitteiden näkymää. Jatkossa näkymässä tehdään kolme erillistä tositetta ja näille kaikille on määriteltävissä oma tositepäiväys. Tositepäiväyksen antaminen mahdollistaa palkkojen sivukulujen ja lomapalkkajaksotuksen kohdistamisen kirjanpidollisesti muullekin kuin palkkojen maksukuukaudelle. Huom! Kausiverotilityksen tositepäiväys tulee olla palkkojen maksukuukaudella kausiveroilmoituksen ohjelmistoautomatiikan vuoksi.   Pääset näkymään seuraavasti: HRM>Velvoitteet>Kuukausittaiset velvoitteet   Työvaihe 1. Uudelleenlasketa kaikkien osioiden tiedot ja tarkasta niiden oikeellisuus   Työvaihe 2. Muodosta kolme erillistä tositetta: Tilityspisteet: muodostaa tositteen palkkojen sivukulujaksotuksista Verottajalle tilitettävät: muodostaa tositteen kausiverotilityksen sisällöstä Lomakertymät+Lomapalkkavelan sosiaalikulut: muodostaa tositteen lomapalkkajaksotuksesta sivukuluineen  
Näytä koko artikkeli
08-01-2016 13:22
  • 2 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1280 Näytöt
Palkkatietoilmoitukset näkymässä näytetään jatkossa myös lähteettömät palkkatietoilmoitukset.   Lähteetön palkkatietoilmoitus voi muodostua esimerkiksi silloin, jos on maksettu palkkaennakko, mutta sen maksutapahtuma on epäonnistunut pankissa ja sen vuoksi ko. tapahtuma on poistettu Palkka- ja matkaennakot -osiosta. Tällöin palkkatietoilmoitus on ehtinyt jo muodostua ja on poistetun tapahtuman vuoksi lähteetön ilmoitus.   Koska kyseiset palkkatietoilmoitukset ovat Netvisorissa ilman alkuperäistä tapahtumaa eli lähdettä, niiden korjaaminen tulee tehdä tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Lähteettömillä ilmoituksilla ei siis ole samanlaisia toimintopainikkeita kuin tavallisilla palkkatietoilmoituksilla.   Alla on vielä listattuna toimintaohjeet eri tilaisten lähteettömien palkkatietoilmoitusten korjaamiseen: Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Lähettämätön-tilassa ja ilmoitus on aiheeton eikä sitä kuulu ilmoittaa tulorekisteriin > Piilota lähteetön ilmoitus Palkkatietoilmoitukset näkymässä Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Lähettämätön-tilassa, mutta suoritus on maksettu ja ilmoitus pitää saada perille tulorekisteriin > Muodosta xml -aineisto lähteettömästä palkkatietoilmoituksesta ja toimita se tulorekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Hylätty-tilassa ja ilmoitus on aiheeton eikä sitä kuulu ilmoittaa tulorekisteriin > Piilota lähteetön ilmoitus Palkkatietoilmoitukset näkymässä Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Hylätty-tilassa, mutta suoritus on maksettu ja ilmoitus pitää saada perille tuloreksiteriin > Muodosta xml -aineisto lähteettömästä palkkatietoilmoituksesta ja toimita se tulorekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Tulorekisterissä-tilassa ja ilmoitus on aiheeton eikä sitä olisi pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin > Käy mitätöimässä ilmoitus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tämän jälkeen voit piilottaa lähteettömän ilmoituksen Palkkatietoilmoitukset näkymässä. Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Tulorekisterissä-tilassa ja ilmoitus on aiheellinen eli kyseinen suoritus on maksettu palkansaajalle > Älä tee korjauksia. Ilmoitus näkyy Palkkatietoilmoitukset-näkymässä aina, koska lähteettömän ilmoituksen tiedot ovat puuttelliset eikä lähteetön ilmoitus näin ollen noudata esimerkiksi päivämäärän hakurajauksia. Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Mitätöity-tilassa ja ilmoitus on aiheeton eikä sitä kuulu ilmoittaa tulorekisteriin > Piilota lähteetön ilmoitus Palkkatietoilmoitukset näkymässä Jos lähteetön palkkatietoilmoitus on Mitätöity-tilassa, mutta suoritus on maksettu ja ilmoitus pitää saada perille tuloreksiteriin > Muodosta xml -aineisto lähteettömästä palkkatietoilmoituksesta ja toimita se tulorekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta  
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 13:22 (Päivitetty 27-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 902 Näytöt