peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Tiina Savolainen
CONTRIBUTOR ***

Työaikapankki

tekijä Tiina Savolainen

Miten toimitaan työaikirjauksissa kuukausipalkkalaisten tilanteessa kun työaikapankki on käytössä? Esimerkki: Huhtikuussa työntekijän normaali työaika on 168h. Käytössä on työaikapankki, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä voi tehdä huhtikuussa esim. 160h tai 180h. Palkkaan tämä ei vaikuta, mutta työaikapankin saldo muuttuu. Miten asia hoidetaan Netvisorissa? Työaikapankin saldoa on pystyttävä seuraamaan.

4 VASTAUSTA4

tekijä Minna Seistilä

Hei Tiina,

Kiitos viestistäsi.

Työajan kirjausnäkymässä on mahdollista seurata liukumasaldoa. Liukumalaskenta kytketään päälle Palkansaajan perustiedoissa. Palkkamallin asetuksiin annetaan normaali viikkotyöaika ja todellisuudessa tehdyt tunnit kirjataan työaikakirjauksiin. Tällöin liukumasaldo kasvaa ja vähenee sitä mukaan kun tehdään normaalia pidempää tai lyhyempää työpäivää.

Kuukausipalkkalaisilla voidaan kuukausipalkka merkitä palkansaajan Palkkaperusteisiin, jolloin sitä käytetään palkan maksamisen perusteena. Tuntikirjaukset toimivat erillään työajansyötössä liukuman laskentaa ja työaikakirjanpitoa varten. Lisäksi tuntikirjauksia voidaan halutessaan käyttää kuukausipalkan kulujen jakamiseen eri laskentakohteille.

Annika Fabritius
CONTRIBUTOR *

Hei

Jatkokysymyksenä tähän. Kuinka homma toimisi parhaiten työntekijällä joka on osittaisella hoitovapaalla ja tekee 80% työaikaa. Tuota työaikaa ei kai voinut kirjata henkilötasolla vaan se menee aina palkkamallin kautta? Tässä tapauksessa henkilölle tulisi aina miinustunteja koska hänellä täysi päivä on lyhyempi kuin muilla.

Hei Annika,

Kyllä, tuo "Viiden päivän viikkotyöaika" on palkkamallikohtainen asetus. Joten mikäli työntekijällä on eri viikkotyöaika kuin muilla, niin tulisi hänellä olla oma palkkamalli, johon 80%:nen työaika voitaisiin määritellä. Voit kopioida jo yrityksessä olemassa olevan palkkamallin käyttöön 80%:n työajalle, jolloin palkkamallin asetuksia ei tarvitse kokonaan käydä läpi.

Mikäli erillistä palkkamallia ei haluta ottaa käyttöön, toinen vaihtoehto on tehdä erillinen kirjauslaji liukuman oikaiseminseen. Sillä 80%:sta työaikaa tekevän työntekijän liukumasaldoa voidaan oikaista käsin, jottei aiheettomia miinustunteja pääse syntymään. Tämä voi olla helpompi vaihtoehto silloin, jos työajan muuttuminen on hyvin tilapäistä. Pidemmällä tähtäimellä liukumien käsin oikaiseminen voi käydä työlääksi.

Annika Fabritius
CONTRIBUTOR *

Kiitos vastauksesta Hymiö Onnellinen

Kuinka tuo tuntikirjausten käyttö kulujen jakamisessa toimii? Menevätkö automaattisesti oikeille kustannuspaikoille jos kk tunnit on hyväksytty ennen palkkalaskelman muodostamista?