peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Kelalla puutteita palkkajärjestelmistä lähetettyjen päivärahahakemusten käsittelyssä

tekijä Raisa Ruokonen (Päivitetty ‎05-02-2019 08:35 tekijä Raisa Ruokonen VISMA )

Saimme Kelasta tietoa, että osa palkkajärjestelmistä suoraan lähetetyistä päiväraha- ja perhevapaakorvaushakemuksista on mennyt virheeseen.

 

Syinä virheisiin ovat olleet palkkajärjestelmän toimittamat oikeat tiedot, joita tulorekisteri tai Kelan järjestelmä on tulkinnut väärin tai puutteellisesti.

 

Virheeseen ovat menneet ainakin hakemukset;

- joissa maksutiedon tyyppi on ollut Kela, perhevapaakorvaus

- poissaolon aikajakso on vain yhden päivän mittainen

- poissaolon loppupäivä puuttuu

- on annettu vain alkupäivä ja euromäärä (tämä on jo korjattu ja hakemus muodostetaan yhdelle päivälle)

- ilmoitukset, joissa on muodollisesti oikean jakson lisäksi annettu myös palkallisen poissaolon jakso, josta puuttuu poissaolon syy ja aikajakso, on vain palkan määrä.

 

Nämä tilanteet lienevät Kelan mukaan vaikuttaneet siihen, että hakemusten käsittelyprosessia ei ole saatu toimimaan. Tulorekisterin kautta lähetettyjä hakemuksia ei siis saada käsittelyyn ennen kuin Kelassa havaitut virheet on korjattu. Tämän hetken tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että vaikka tulorekisteri korjaisi Kelan profiilia perhevapaakorvauksen osalta, tähän mennessä lähetettyjä perhevapaakorvauksen hakemuksia ei saada uudelleen käsittelyyn.

 

Ilmoittajan kannattanee tämän tiedon valossa tarkistaa lähetettyjen ilmoitusten perillemenon Kelasta.

 

Kelan mukaan hakemusta tehdessä on hyvä muistaa, että Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviä ovat myös lauantait ja aattopäivät.

 

Lääkärintodistukset ja -lausunnot tulee edelleen toimittaa Kelaan, vaikka päivärahahakemus lähetettäisiinkin suoraan järjestelmästä.

 
1 Kommentti
tekijä Minna Seistilä (Päivitetty ‎18-02-2019 12:22 tekijä Minna Seistilä VISMA )

Linkki Kelan tiedotteeseen tästä aiheesta: Etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta vaatii vielä opettelua