peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Lomalaskennan uudistus kirjanpidon näkökulmasta

Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus tuo mukanaan useamman muutoksen lomien käsittelyyn kirjanpidon näkökulmasta.

Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkajaksotus kerrytetään kuten ennenkin kuukausittaisten velvoitteiden kautta laskettamalla lomapalkkavaraus. Uudistuneessa lomalaskennassa tällöin käsitellään ainoastaan kertyvää lomapalkkajaksotusta. Lomapalkkajaksotusta puretaan velasta lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa. Näin toimimalla lomien käsittelyssä on tulosvaikutus vain lomaa ansaittaessa. Kustannuslaskentaa varten kulujen ohjaus laskentakohteille tapahtuu ansainnan perusteella siinä kuussa, jossa palkkajakso on.

Lomapalkkajaksotuksen oikaiseminen

Esimerkiksi palkankorotustilanteissa aiempien kuukausien jaksotusta voidaan oikaista helposti. Kuvan esimerkissä Lomailija Lindan jaksotus on aiempia kuukausia suurempi ja tästä ilmoitetaan "Jaksotusmuutostarve"-painikkeella. Tekstistä klikkaamalla avautuu näkymä, jossa esitetään yhteenveto kyseisen palkansaajan aiemmista kertymistä sekä muutos, joka tulisi kirjata tälle kuulle. Tehty oikaisu jaksotuksiin kirjataan kirjanpitoon sille kuulle, jolle ollaan jaksotusta nyt tekemässä. Raportointiominaisuuksien laajentuessa seuraavissa julkaisuissa tulemme näyttämään jaksotuksen oikaisut omalla raportillaan sillä kuulla, jolle kohdistus kuuluu. 

Jaksotusmuutokset raportoidaan omissa sarakkeissaan lomapäiväkirjanpidossa ja nämä saa jälkikäteen tarkistettua porautumalla samojen sarakkeiden arvoista.

Kuukausittaisissa velvoitteissa jaksotusmuutokset näytetään vastaavasti omissa sarakkeissaan. Myös sivukululujen jaksotuksen osalta on eritelty kyseisen kuukauden osuus sekä jaksotusmuutosten vaikutus.

Lomapalkkavelan sivukulut

Lomapalkkavelan sivukulut jaksotetaan lomapalkkajaksotuksen ja tilityspisteiden asetusten perusteella. Mikäli sivukulujaksotuksessa halutaan huomioida vain työnantajan osuus kannattaa "Palkanlaskennan asetukset" -sivulla valita käyttöön kohta "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta". Vastaavasti, jos lomapalkkavelan sivukulua ei haluta jaksottaa lainkaan ohjelman automatiikan avulla, voidaan valita samalla sivulla kohta "Älä jaksota sivukuluja lomavelasta".

Lomapalkan maksaminen

Lomapalkkaa maksettaessa puretaan lomapalkkavarausta palkanmaksun yhteydessä. Maksetut lomat on nähtävissä lomapäiväkirjanpidossa kuussa, jossa palkka näistä on maksettu kuten on nähtävissä Lomailija Lotan kohdalla. Tositteella vaikutus on siis palkanlaskentatositteella eikä enää lomapalkkajaksotustositteella.

Tiliöinnit

Jotta jaksotus toimii, kuten yllä on kuvattu, tulee palkkalajien tiliöintien olla kohdallaan. Lomapalkkajaksotusta kerrytettäessä asetetaan tilit tutusti palkkamallin Loma-asetukset -välilehdellä per 5330 Lomapalkkojen jaksotus an 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat). Lomapalkkaa ja lomarahaa maksavilla palkkalajeilla käytetään per 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) an 2961 Palkkamenot (siirtovelat), jotka asetetaan yrityskohtaisissa palkkalajeissa.