peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Viikkopäivitys 10.12.2015 - julkaisutiedote

tekijä Laura Sainio

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

Kirjanpito

 • ALV-laskelman listaukseen ” Etsi kohdekauden tositteet joiden riveille valittu ALV-kanta ei vastaa ALV-kirjausta." on lisätty RAOS-koodilla ilman alv-prosenttia olevat kirjaukset.

Ostoreskontra

 • Korjattu ostolaskun tiliöintirivien laskentakohteille vyörytyksessä esiintynyt virhe, jossa summan erotus näytettiin punaisella vaikka ostolaskurivien summa ei eronnut yhteissummasta.
 • Netvisor Easy-palvelussa ei enää esivalita ostolaskua muodostettaessa toimittajarekisterin ensimmäistä toimittajaa, vaan kenttä on oletuksena tyhjä.
 • Ostolaskujen käsittelyhistoriaa on parannettu niin, että toimittajatietojen yhdistämisestä jää laskuhistoriaan oikean käyttäjän tieto, vaikka laskua olisi käsitellyt useampi henkilö.
 • Manuaalisten maksusuoritusten lisäyksessä tehty parannus, ettei suoritusta voi kirjata virheklikkauksella vahingossa tuplana.

Myyntireskontra

 • Korkolaskun selitetekstit huomioidaan nyt asiakkaan laskutuskielen mukaan (fin / eng / swe)

Palkanlaskenta

 • Olemme uudistamassa lomalaskennan käsittelyä. Yksi ongelmista on ollut lomajaksotuksen määräytyminen kuukausivelvoitteisiin maksupäivän mukaisesti.
  • Olemme tehneet muutoksen, jossa kuukausittaisista velvoitteista tehdään jatkossa kolme eri tositetta ja näille voi jokaiselle määritellä halutun päiväyksen. Tämä tulee alustavasti ratkaisemaan lomajaksotuksen käsittelyä.
 • Työ lomalaskennan kehittämiseksi jatkuu edelleen ja nyt tehtävä muutos tulee olemaan vain välivaihe muutoksissa kohti sujuvaa lomien käsittelyä.

Tuotehallinta

 • Laajennettu tuotehallinta -palvelu on julkaistu kaikille asiakkaille käyttöön, ja se on vapaasti kytkettävissä palvelunhallinnasta Netvisor palvelut -osiosta. Kytkentä vaatii käyttäjältä käyttäjähallitsija-oikeuden (KH). Tähän asti palvelun kytkentä on vaatinut yhteydenottoa Netvisorin asiakaspalveluun.

Varastonhallinta

FIFO-käsittelyä koskevat muutokset:

 • FIFO-käsittely mahdollistettiin kaikille asiakkaille, ja se on vapaasti kytkettävissä käyttöön myynnin perustiedoista. Kytkentä vaatii käyttäjältä käyttäjähallitsija-oikeuden (KH).
 • FIFO-käsittelyä käytettäessä tuotekortin varastotietoihin lisättiin uusi käsite ”Viimeisin hankintahinta”, josta hankintahintatieto tuodaan myyntilaskulle.
 • Tuotteen keskihintalaskennan käsittely FIFO-laskennassa muuttui seuraavasti:
  • Hankintahintana käytetään tästä lähtien sen hankintaerän yksikköhintaa, johon myyntitapahtuma linkitetään, tai viimeisimmältä hankinta-tyyppiseltä varastotapahtumalta löytyvää hintaa. Tuotteen keskihintaa ei enää käytetä myyntitapahtumalla hankintahinnan arvona.
  • Jatkossa FIFO-käsittelyssä keskihintaa käytetään vain raportoinnissa.
 • Seuraavat tiedot eivät ole enää muokattavissa varastotapahtumalla vaan ne päivitetään automaattisesti myyntitapahtuman varastotapahtumariville erälinkityksen yhteydessä.
  • eränumero
  • viimeinen käyttöpäivä
  • valmistuspäivämäärä

Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset:

 • Myyntitilausta ja -laskua koskevat muutokset:
  • Hankintahinnan muokkaus estetään myyntitarjous-, tilaus- sekä laskuriveiltä. Tieto haetaan automaattisesti varastotiedoista. Mikäli hankintahintaa halutaan päivittää, tulee päivitys tehdä varastotapahtumalta
  • Tuotenimike ja tuotemäärä voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
  • Myyntitilauksen ja -laskun varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Myynti" -tyyppiä eikä käyttäjä jatkossa pysty muuttamaan tapahtumatyyppiä varastotapahtumalta.
 • Ostotilausta koskevat muutokset:
  • Tuotenimike ja hankintahinta voidaan päivittää ostotapahtuman varastoriville ainoastaan ostotilausriviltä käsin. Nimikettä tai hintaa ei voi enää muokata suoraan varastotapahtumalta.
  • Ostotilauksen varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Hankinta" -tyyppiä eikä käyttäjä jatkossa pysty muuttamaan tapahtumatyyppiä varastotapahtumalta.