Viikkopäivitys 11.5.2017 - julkaisutiedote

tekijä Laura Sainio

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

Myynti

 • Muutettu myyjätietojen käsittelyä Netvisorissa niin, ettei samaa myyjää enää saa perustettua yritykseen tuplana.

Kirjanpidon raportit

 • Korjattiin virhe 'Tuloslaskelma muuttuvin kuluin' -raportin laskennassa. Nyt muuttuvien kulujen ryhmän summat vaikuttavat bruttotulokseen silloinkin, kun raporttia rajataan tilinumerolla.

Tilinpäätös

 • Korjattiin ongelma, jossa Netvisorin generoima "Liitetietotositteet" -raportti näkyi tilikausiarkistoon menevässä Tase-erittelyssä vaikka käyttäjä oli korvannut kyseisen raportin omalla pdf-liitteellään.
 • Estettiin toisen Liitetiedot-raportin korvaaminen omalla raportilla, jos toinen Liitetiedot-raporteista on jo mukana tilinpäätöksessä.
  • Lisäksi jos korvaavan raportin poistaa, palautetaan Liitetiedot-raportin tilaksi 'Ei mukana'

Konsernit

 • Korjattiin ongelma, jossa eliminointitositteen poisto tositenäkymässä ei poistanut eliminointimerkintää. 

Älykkäät lomakkeet

 • Netvisorin älykkäille Excel-lomakkeille on tehty tietoturvapäivitys. Vanhat versiot lomakkeista toimivat siirtymäkauden ajan (kesäkuun alkuun), minkä jälkeen niillä ei voi enää tuoda tietoja järjestelmään.

Palkat

 • Palkanlaskennassa voidaan nyt verrata työssäoloehdon täyttymistä sellaisilla kirjauksilla, joilla useampi työpäivä on merkitty samalle riville. Näin voidaan esimerkiksi syöttää tehdyt työpäivät yhdelle kirjauslajille, ja työssäoloehdossa verrata tätä kirjauslajia työssäoloehtoon.
 • Korjattiin virhe, jossa palkansaajan TYEL-valinta "Automaattinen käsittely" näytti vanhaa ikärajaa.

Netvisor-Severa liittymä

 • Muutettiin myyntilaskujen tuonnin ALV-koodin päättelyä niin, että se määritellään jatkossa kirjanpidon tilin perusteella entisen Severan asiakkaan maatiedon sijaan.
  • Mikäli tilitieto tuodaan Severasta, käytetään ko. tiliä.
  • Mikäli tilitietoa ei tuoda Severasta, käytetään Netvisorin tuotteelle määriteltyä myynnin oletustiliä.
 • Severasta Netvisoriin tuotavia myyntilaskuja voidaan nyt rajata Severan yksiköillä niin, että rajaus ottaa huomioon yksiköiden hierarkisen rakenteen.
  • Seuraavissa päivityksissä laajennamme Severan yksikköhierarkialla rajaamisen myös liittymän kautta tuotaviin matkalaskuihin.