Viikkopäivitys 6.7.2017 - julkaisutiedote

tekijä Laura Sainio

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

Palkat ja työaika

 • Lisättiin palkansaajan palveluiden valintaan tieto siitä, että palkanlaskenta- ja resurssienhallintapalvelun kytkeminen aiheuttaa laskutusperusteen.
 • Parannettiin virheviestintää tilanteessa, jossa työtunteja yritetään syöttää lukitulle ajanjaksolle.
 • Korjattiin virhe, jonka seurauksena "Esitäytä viikon tunnit" -painike täytti työtunteja lukitulle ajanjaksolle.
 • Korjattiin "Lomalaskennan alkusaldot yhteensä" - sarakkeiden summauksessa esiintynyt virhe
 • Muutettiin matkalaskulla päivärahan lisäämisessä termi "Puolipäiväraha" termiksi "Osapäiväraha"
 • Korjattiin virhe, jossa käyttäjä sai järjestelmävirheilmoituksen mennessään palkkojen hyväksyntä-sivulle ilman hyväksyntäoikeuksia.
 • Korjattiin virhe, jonka seurauksena palkanlaskija sai palkkamallin simuloinnissa järjestelmävirheilmoituksen mikäli palkkamallille ei oltu luotu yhtään palkkajaksoa
 • Lisättiin "Palkkalistat"-sivulle puuttuva tukisivuston linkki.

Ostot

 • Lisättiin toimittajatietoihin uusi välilehti "Toimittajan käsittelyhistoria". Historiatieto-välilehti listaa toimittajan perustietojen ja pankkitilien muokkaukset, sekä pankkitilien luonnit ja poistot.

Myynti ja tilaukset

 • Lisättiin myynnin "Tuotetilasto ryhmittäin"-raportille  mahdollisuus rajata raporttia laskentakohteiden perusteella.
 • Korjattiin "Avoimet ostotilaukset" -listauksessa esiintynyt virhe, jonka seurauksena ostotilauksien arkistointi massatoiminnolla ei onnistunut ollenkaan
 • Korjattiin Netvisorin oletus-tilauspohjien (tilaus ja tilaus+tilisiirto) yhteensä-tietojen esitystä niin, että ALV-sarake mahtuu tilaukselle paremmin ilman rivittymistä

Netvisor ohjelmistorajapinta

 • Lisättiin rajapinnan resursseihin getsalesinvoice.nv (myyntilaskun nouto) ja salesinvoice.nv (myyntilaskun tuonti) tuki arvopäivä-kentälle. Tämä mahdollistaa rajapinnan kautta tuodun laskun eräpäivän laskemisen arvopäivän ja maksuehdon perusteella samalla logiikalla kuin myyntilaskun luonnissa käyttöliittymän kautta.