Mijn Communities
Help

De belangrijkste wijzigingen voor 2023 op een rijtje

door Fred Asbroek (Bijgewerkt ‎14-12-2022 12:12 door Fred Asbroek VISMA )

Belastingtarieven

Het tarief van de eerste schijf gaat omlaag van 37,07 procent in 2022 naar 36,93 procent in 2023.

De grens van de eerste tariefschijf gaat omhoog van € 69.398 in 2022 naar € 73.031 in 2023.

 

Algemene heffingskorting

Het maximale bedrag aan algemene heffingskorting gaat van € 2.888 naar € 3.070.

Vanaf een inkomen van € 22.660 wordt deze met een percentage van 6,095 procent  afgebouwd

tot nihil.

 

Arbeidskorting

Het maximale bedrag aan arbeidskorting gaat van € 4.260 naar € 5.052.

Vanaf een inkomen van € 37.626  wordt deze met een percentage van 6,51 procent afgebouwd

tot nihil.

 

Maximumpremieloon

Het maximumpremieloon van de werknemersverzekeringen stijgt van € 59.706 in 2022 naar

€ 66.952  in 2023. Dit heeft gevolgen voor de werknemersverzekeringen van de hogere inkomens,

Werkgevers moeten tot het nieuwe maximum premies afdragen.

Ze moeten rekening houden met een (mogelijke) additionele last tot meer dan € 1.600  per werknemer.

 

Middelingsregeling

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.

Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is. 

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat met ingang van 1 januari 2023 met 10,15% omhoog naar

€ 1.934,40 bruto per maand.

In 2024  komt er een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek

 

Auto van de zaak

De catalogusprijs waarover de maximale korting op de fiscale bijtelling van toepassing is voor

volledig elektrische auto’s wordt verlaagd van € 35.000  naar € 30.000. 

Over de cataloguswaarde van € 30.000 betaalt men 16% en over het meerdere 22%

 

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer.

Met ingang van 2024 wordt deze verder verhoogd naar 22 cent per kilometer.

 

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat naar € 2,15 per dag.

Het is nog niet zeker of dit het definitieve bedrag is, het definitieve bedrag wordt pas eind 2022 bekend gemaakt.

 

Verruiming werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 wordt tijdelijk opgehoogd naar 3%, over het meerdere van de fiscale loonsom  blijft dit 1,18%.

 

Doelmatigheidsmarge

De doelmatigheidsmarge van het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt in zijn geheel afgeschaft.

Het gebruikelijk loon wordt daardoor minimaal gelijk aan het loon van de meestverdienende werknemer binnen de organisatie of minimaal gelijk aan het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking buiten de organisatie.

 

Gebruikelijkloonregeling innovatieve startups

Op basis van de huidige fiscale regels mag het belastbare loon van grootaandeelhouders van innovatieve startups worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon, zodat de liquiditeitspositie van startups verbetert. 

 

Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups vervalt m.i.v. 2023. 


30% regeling

Per 1 januari 2024 kan de 30%-regeling tot maximaal de WNT-norm (Balkenendenorm) worden toegepast.  Voor 2023 geldt hiervoor een bedrag van  € 223.000

Voor expats die in 2022 al gebruikmaken van de 30%-regeling, geldt dat de aftopping pas per 1 januari 2026 in werking treedt.

 

Tijdelijke verruiming lage inkomensvoordeel (LIV)

Het gaat om 2 tijdelijke wijzigingen, die verband houden met de verhoging van het wettelijk minimumloon:

 

  • Voor 2022 geldt dat het bedrag aan LIV dat in 2023 wordt uitbetaald over 2022 eenmalig wordt verhoogd naar € 0,78 per verloond uur (was: € 0,48). Het maximale bedrag wordt € 1.520          (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar. 
  • Voor 2023 geldt dat het bedrag aan LIV dat in 2024 wordt uitbetaald over 2023 eenmalig wordt verhoogd tot € 0,63 per verloond uur (was: € 0,49). Het maximale bedrag wordt € 1.242            (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar. De bovengrens van het uurloon wordt verhoogd.  Deze bovengrens wordt vastgesteld als het wettelijk minimumloon van juli 2023 wordt vastgesteld.

 

AOW leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2023 met 3 maanden van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. 

 

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer

Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die ziek worden vanaf 1 juli 2023 gaat een termijn van zes in plaats van dertien weken gelden voor het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte.

 

Collectiviteitskorting Zorgverzekering

Met ingang van 1 januari 2023 is de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering niet meer toegestaan, de combinatiekorting mag alleen nog op de aanvullende zorgverzekering.

 

Kinderopvangtoeslag

Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag afschaffen en in 2025 vervangen door een inkomensonafhankelijke vergoeding voor alle werkende ouders.

In 2023 wordt de eerste stap gezet door de koppeling met gewerkte uren los te laten

 

Hybride werken grensarbeiders

De Administratieve Commissie van de Europese Unie heeft besloten om het “no-impact beleid” voor de sociale zekerheid voor grensarbeiders wederom te verlengen tot 1 juli 2023. Bron: SVB

Dat betekent dat grensarbeiders die deels thuis werken, minimaal tot 1 juli 2023 verzekerd blijven voor de sociale zekerheid in hun werkland.

 

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen 

De wet zou in eerste instantie op 1 januari 2023 in werking te treden, maar is uitgesteld tot 1 juli. Met het wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.