annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: Januar 2019

(updated by ronjabrandstrup0410 VISMA ‎18-01-2019 11:15 )

Efterregulering af skattekort

Det er nu muligt at efterregulere på skattekort. Den mulighed har vi udviklet da mange får kørt første løn på medarbejdere uden at have modtaget skattekort. Det kan nu nemt rettes op ved en efterregulering.

 

 • Det skal være i indeværende år
 • Ved oprettelse af medarbejder med start sidste måned, kan det lade sig gøre hvis startdato er max 28 dage tidligere.
 • Ved løn der allerede er kørt med intet eller forkert skattekort er der ikke samme tidsbegrænsning

Eksempel på efterreguleringsspec med efterregulering af skattekort:

spec.PNG

Fremtidig lønseddel med ovenstående efterregulering:

FL spec.PNG

Decentral: Afviste oprettes i ny fil

Fremover vil afviste rækker i decentral indlæsning blive oprettet i en ny .csv-fil, som man så kan tilrette og indlæse i stedet for selv at skulle finde hver enkelt række frem og oprette ny fil.

 

Filen findes sammen med kvitteringen for decentral indlæsning

 

Kolonne A i den nye fil er en fejltekst til hjælp for den der skal tilrette. Denne kolonne skal slettes inden indlæsning, så kolonnerne passer med formatet der skal indlæses:

fejlfil.PNG

 

Denne fil dannes kun i de tilfælde hvor der er afviste rækker.

Grønlandsk indberetning

Udenlandsk pension:

 • A11 Grønlandsk Indberetning er tilrettet således at :
 • A-Indkomst er eksklusiv udenlandsk pension
 • A-Skat er eksklusiv udenlandsk pension
 • Tilføjet felt 110a: Brutto udenlandsk pensionsbidrag
 • Tilføjet felt 131 : A-skat af brutto udenlandsk pensionsordning

Diverse

Decentral indlæsning:

Fejl rettet i kvitteringslisten for MLE-25-MEDA.  Ved flere fejl på samme medarbejder fik man ikke korrekt fejltekst og opsummering af afvisninger var heller ikke korrekt.

 

Fremtidig lønseddel:

Der kan nu køfunktion på fremtidige lønsedler, så flere kan igangsætte på samme tid. -Også på samme medarbejder.

Variable lønarter til efterregulering

I forbindelse med, at SKAT har fjernet muligheden for R-markering er der udviklet variable lønarter til at kunne efterregulere ind i de måneder som rettelsen vedrører:

 

Lønarterne kan indtastes under variable lønoplysninger med dato i tidligere periode og træder i kraft når der køres en efterregulering. Når efterreguleringen er godkendt vil lønarterne forsvinde fra variable lønoplysninger, og derefter ligge som efterreguleringsposter.

På rapporten ''afstemningsliste eindkomst R'' vil de variable lønarter lægge sig i den periode, som vedrører den indtastede dato.

 

Der kan efterreguleres på følgende variable lønarter:

Lønartsnr.

Tekst

Udskriftslønart

Ferieberettiget

12001

Korrektion Løn

1001

Ja

12101

Korrektion Løn, ej fp.beret

1001

Nej

12010

Korrektion timer * sats

1121

Ja

12110

Korrektion timer * sats ej fp beret

1121

Nej

12986

Korrektion Dagpenge timer * sats

3854

Nej

12386

Korrektion Dagpenge beløb

3854

Nej

12905

Korrektion ledighedsdage enh * sats

2905

Nej

12370

Korrektion genebetaling

1370

Ja

12503

Korrektion Bonus

3602

Ja

12513

Korrektion Bonus

3602

Nej

12011

Korrektion KM godt.

9011

Nej

12020

Korrektion Diæter

9020

Nej

12823

Korrektion Fri sommerhus

8823

Nej

12605

Korrektion B-indkomst felt 36

1605

Nej

12607

Korrektion B-Indkomst felt 38

1607

Nej

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

Lønart 3885 Sygeløn

Lønart 3885 sygeløn kan indlæses via decentral registrering.

Lønart 1599 kompensation pension

Lønart 1599 kompensation pension indgår ikke længere i Pension Firma

IL type 0023 mangler beløb

Fejlen er rettet så vi nu også indberetter beløb

Afregningstype 2084 - Nykredit

Afregningstype 2084 – Nykredit må ikke bruges længere, da PBS nummeret er lukket ned. Der skal i stedet for bruges afregningstype 2023 AP Pension, eller 2123 AP Pension eller 2323 AP Pension. Derfor skal de lønarter som har afregningstype 2084 – Nykredit lukkes og lønarten skal oprettes med ny periode med en af de overnævnte afregningstyper.

Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1.      Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2.      Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3.      I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4.      Klik på Ny
 5.      Udfyld felterne
 6.      Klik på OK.