annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: September 2018

(updated by Vicky Sørensen VISMA ‎11-09-2018 08:27 )

Senior Pension firma/eget pulje

Under faste lønoplysninger kan fast lønart 6496 Senior Pension firma/eget pulje med beløb indtastes

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.


Lønart 1938 Udbetal timebank

Lønart 1938 Udbetal timebank er ændret til at indgå i grundlaget ifm. beregning af ATP-bidrag.


Afregningstype 2004 hedder nu JØP pension

Afregningstypen 2004 har ændret navn fra DJØF til JØP

 

Sampension

Følgende PBS numre har ændret navn, så de hedder følgende:

PBS-nr. 00035211: Sampension (tidl. KP)
PBS-nr. 03378810: Sampension (tidl. StK: Pension)
PBS-nr. 02091879: Sampension (tidl. Grafisk Pension)

 

Indkomstægter til eIndkomst

SKAT har indført, at der skal indtægtsarter på ved udbetaling af skattefri kilometergodtgørelse (indtægtsart 109) og skattefri rejsegodtgørelse (indtægtsart 108)

 

Følgende lønarter har fået tilknyttet indtægtsark 109:
• 9011 Kørselsgodtgørelse
• 9012 Antal km til lav sats
• 9013 Kørselsgodtgørelse regulering
• 9016 Cykel km sats

 

Følgende lønarter har fået tilknyttet indtægtsark 108:
• 9020 Diæter
• 9022 Diæter
• 9023 Diæter
• 9024 Diæter
• 9025 Diæter
• 9026 Diæter
• 9027 Diæter
• 9028 Diæter
• 9029 Diæter
• 9030 25% rejsegodtgørelse
• 9031 Rejsegodtgørelse i DK
• 9032 Rejsegodtgørelse i udlandet
• 9033 Rejsegodtgørelse i DK
• 9034 Rejsegodtgørelse i udlandet
• 9035 25% Rejsegodtgørelse

 
Kilometergodtgørelse

Under variable lønoplysninger kan lønart 2916 kilometergodtgørelse indtastes.
På lønarten indtastes det antal kilometer som medarbejderen skal have udbetalt. Lønarten vil se på hvor mange kilometer medarbejderen evt. tidligere har fået udbetalt og herefter udbeta-le den sats som medarbejderen er berettiget til. Hvis medarbejderen har kørt over 20.000 ki-lometer, vil lønarten udbetale det antal kilometer over 20.000 til den lave sats og samtidig ud-betale forskellen mellem høj og lav sats som skattepligtig indtægt.

 

Lønart 2917 Kørselsgodtgørelse suppl vil udbetale forskellen mellem høj og lav sats – Skat-tepligtigt
Lønart 9008 Kørselsgodtgørelse lav sats vil udbetale til lav sats – Skattefrit
Lønart 9009 Kørselsgodtgørelse høj sats vil udbetale til høj sats – Skattefrit

Hvis virksomheden ønsker anden sats på lønart 9009 kan satsen indtastes på resultattabel 2916.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

Rettelser til eIndkomst indberetning

  • Felter eIndkomst indberettes nu også i efterreguleringer, hvis de ikke indeholder tekst eller beløb.
  • ATP-kode indberettes også freomover i efterreguleringer
  • Efterregulering af løntimer der ikke rammer AM-grundlag indberettes nu til eIndkomst
  • Efterregulering på positive timer kunne blive til negative i eIndkomst-indberetning. Det er rettet.
  • Efterregulering medfører ændring af P-nummer. Dette er også rettet.

Ændring af anvendelse af dagsfradrag
Tidligere blev skattefradrag i lønsystemet beregnet såfremt det ikke var månedsfradraget der skulle anvendes.

Fremover vil vi ikke foretage beregning i lønsystemet, men anvende de 14-dages-, uge- og dagsfradag som SKAT sender.


OBS: Det kan i nogle tilfælde resultere i at der efterreguleres a-skat pga. forskel i vores beregning og det faktiske skattekort. Indtastes der et skattekort manuelt i systemet vil vi fortsat beregne dags-, uge-, og 14 dagsfradrag som hidtil.

 

Nyt decentral format til telefonnummer
MLE-80-TLF.
Bruges til decentral registrering af telefonnummer. OBS: Kun til Visma Løn, data opdateres ikke automatisk i Visma HR.

 

Vejledningen til decentral registrering vil blive opdateret med følgende:

 

mle-80-tlf.png


Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
4. Klik på Ny
5. Udfyld felterne
6. Klik på OK.