Efterregulering efter fjernelse af R-markering

af Anonymous (Opdateret ‎01-10-2019 13:10 af Helle Valso VISMA )

Efterregulering efter fjernelse af R-markering
SKAT indførte 1. februar krav om at A-skat og AM-bidrag ikke længere kunne indberettes med en R-markering, men skulle henføres til den nøjagtige periode som rettelsen hørte til. 

 

Dette medførte, at vores lønsystem på kort tid skulle re-konfigureres til at kunne håndtere reguleringerne korrekt – og kompleksiteten i beregningerne af disse reguleringer har desværre medført nogle følgevirkninger.

 

En typisk følgevirkning af de nye ændringer kan være:

 • Lønsedlen indeholder alle de tekniske reguleringer, således at lønsedlen evt. fylder flere sider, og ikke blot giver et nettoresultat, men viser de samlede bruttoreguleringer

R-markering.png

 • I tillæg har vi set få eksempler på fejlberegninger, hvor efterreguleringen er mere kompleks.

Vores tekniske team har været på overarbejde siden vi blev opmærksomme på de første følgevirkninger, og vi arbejder nu på højtryk for at sikre os, at minimere de udfordringer, i kan opleve.

Herunder tre scenarier, du kan stå i nu:

 

 • Inden I godkender efterregulering
  Hvis I endnu ikke har kørt og godkendt efterreguleringer, så vær ekstra opmærksom på, at tjekke jeres efterreguleringer inden godkendelse. Hvis der er efterregulering kun med AM-bidrag og A-skat på nogle medarbejdere, så slet efterregulering på de medarbejdere.
 • Har I godkendt efterregulering
  Hvis I allerede har godkendt efterregulering, men endnu ikke kørt lønnen, så kan vi slette den godkendte efterregulering. I skal blot ringe til os på telefon: +457227 9018.
 • Har I både godkendt efterregulering OG kørt løn
  Har I både godkendt efterregulering og kørt lønnen med de efterreguleringer, der skulle have været slettet, så undersøger vi nu mulighederne for hvordan vi kan hjælpe jer. 

Status 27. marts

Vi kan se, at problemer, der er opstået i efterreguleringer skyldes efterreguleringer, der køres nu, men som vedrører kørsler, hvor der også har været efterreguleret, og den efterregulering er for en periode før 1. januar 2018.

 

Da vi er blevet pålagt at ændre i måden, der efterreguleres på, kan vi ikke blot fjerne ændringerne og fortsætte som tidligere, derfor er man nødt til at håndtere de eftereguleringer, der er ramt af dette en ad gangen.

 

Vi er selvfølgelig kede af, at løsningen har medført ekstra arbejde for jer, og er meget opmærksomme på, hvordan vi kan gøre det bedre.

 

Hvis medarbejder er afvist i eIndkomst

Indberet medarbejderen manuelt i eIndkomst. Beløb og felter kan ses i afstemningsliste eIndkomst. Hvis SKAT har tilbagebetalt det indbetalte AM-bidrag og A-skat, skal det efterfølgende manuelt indbetales.

 

Hvis der kun er efterregulering på AM-bidrag og A-skat, men ikke i bruttoløn

Der kan korrigeres i lønsystemet med lønarterne 8221 og 8251.

Kontakt kundecenteret, hvis I ønsker et udtræk til hjælp til at finde de beløb, der skal rettes. Udtrækket vil blive fremsendt via vores saggsystem uden beeregning.

 

 

9 Kommentarer