annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Ekstra release april 2018

(updated by Vicky Sørensen VISMA ‎04-05-2018 07:15 )
 1. Lønart 3822 Udbetal feriefritimer indberettes med IL-type 0232 til DA og DS 
 2. Lønart 4290 Udb. ikke overført ferie indberettes med IL-type 0232 
 3. Lønart 1500 Provision indberettes med IL-type 0132 
 4. Skattepligtig kørselsgodtgørelse til IL type 0432
 5. Lønart til AM pension med beløb 
 6. Lønart til AM pension §53A i %
 7. Lønart til Fri telefon som ikke udløses ved fraværskode 37 Orlov uden løn
 8. Timelønsberening
 9. Lønarter til diæter med resultattabeller
 10. Afspadseringsbeløb på lønsedlerne 0, 1, 5 og 10
 11. Afspadsering med beløb og max kontrol på minus timer
 12. Seniorordning
 13. Hensættelse til afspadsering med træk i løn
 14. Lønarter til udbetaling af tillæg med timeløn, som ikke går i eIndkomsttimer
 15. Beskatning af feriefribeløb (Lønart 3840)
 16. Optjening af løbende feriefribeløb vises på lønsedlen
 17. Hensat afspadsering skal ikke påvirke IL type 0210
 18. Automatisk tildeling af feriefri sker dobbelt for 14 dages lønnede
 19. Lønart 4260 Ikke optjente ferietimer går nu rigtigt til statistik
 20. Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen
 21. Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen
 22. Opsætning af kontonummer på ny lønart

 

 

1.         Lønart 3822 Udbetal feriefritimer indberettes med IL-type 0232 til DA og DS

Lønart 3822 Udbetaling af feriefritimer, indberettes til IL type 0232

 

2.         Lønart 4290 Udb. ikke overført ferie indberettes med IL-type 0232

Lønart 4290 Udbetaling af ikke overført ferie, indberettes til IL type 0232

3.         Lønart 1500 Provision indberettes med IL-type 0132

Lønart 1500 Provision, indberettes til IL type 0132

 

4.         Skattepligtig kørselsgodtgørelse til IL type 0432  

Lønart 3094 Skattepligtig kørselsgodtgørelse, kan oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten indberettes i IL type 0432 til statistikoplysninger.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

5.         Lønart til AM pension med beløb –

Lønart 6032 AM pension med beløb, oprettes under faste lønoplysninger med angivelse af firma og eget beløb.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

6.         Lønart til AM pension §53A i %  

Lønart 6028 AM pension §53A i %, oprettes under faste lønoplysninger med angivelse af firma og eget procent.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

 

7.         Lønart til Fri telefon som ikke udløses ved fraværskode 37 Orlov uden løn  

Lønart 3059 Fri telefon, oprettes under faste lønoplysninger, men vil ikke blive udløst i perioden hvor fraværskode 37 Orlov uden løn, er oprettet.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

8.         Timelønsberening

Lønarterne 1270 til 1273 vil fremover medgå i sats beregningen, hvis resultattabel 890 er oprettet med 1 for de respektive løngrupper. Når der kommer timer fra følgende lønarter:

 • 1100 Timeløn
 • 1575 Barselsorlov med timeløn
 • 3811 Afholdte feriefritimer
 • 3990 Sygeløn med timeløn
 • 3870 Sygdom med anciennitet
 • 3871 Barnsyg med anciennitet, hvis resultattabel 890 oprettes med et 1 tal.

 

9.         Lønarter til diæter med resultattabeller

Følgende lønarter kan oprettes under variable lønoplysninger – satserne oprettes i de tilhørende resultattabeller:

 

Lønart 9022 Diæter – Resultattabel 9022

Lønart 9023 Diæter – Resultattabel 9023

Lønart 9024 Diæter – Resultattabel 9024

Lønart 9026 Diæter – Resultattabel 9025

Lønart 9027 Diæter – Resultattabel 9026

Lønart 9028 Diæter – Resultattabel 9027

Lønart 9029 Diæter – Resultattabel 9028

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

10.      Afspadseringsbeløb på lønsedlerne 0, 1, 5 og 10

Medarbejdere der opsparer kroner på deres afspadsering, vil afspadserings kroner blive vist på lønsedlerne 0, 1 ,5 og 10.

 

Lønseddelsnummeret kan ændres på stillingskategorien som skal have udskrevet afspadseringsbeløbet på lønsedlen

 

11.      Afspadsering med beløb og max kontrol på minus timer

Overenskomster med aftale om at medarbejdergrupper der må have en negativ afspadseringssaldo på timer og beløb på et bestemt antal – Dvs. at medarbejderen ikke kan ikke afholde eller få udbetalt mere end den saldo som er oprettet på nedenstående resultattabel.

 

Resultattabel AFSSAL oprettes for de løngrupper, som har en aftale om at saldoen må være negativ. Resultattabellen oprettes med det antal timer som saldoen må være negativ med – vigtigt at skrive minus foran tallet.

 

Under variable lønoplysninger kan følgende lønarter oprettes:

 • 11427 Afspadsering afholdt
 • 11428 Afspadsering udbetalt

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

 

12.      Seniorordning  

I overenskomster med mulighed for at konvertere en procent fra fritvalgskonto eller pensionsordning til seniorordning.

 

Optjening af seniorordningen via Fritvalgskonto:

 

Medarbejderen skal oprettes med egen fritvalgsopsparingsprocent. Opret under personlige satser, lønart 9911 Egen pct. Fritvalgskonto

 

Under faste lønoplysninger  oprettes lønart 24400  Fritvalgskonto hensat Senior med procenten som er aftalt med medarbejderen

 

Optjening af seniorordningen via Pensionsordningen:

 

Medarbejderen kan skulle indbetale en procetdel til pensionsselskab til administrationsomkostninger, derfor skal medarbejderen oprettes under faste lønoplysninger med en pensionslønart som skal indbetales til pensionsselskabet

 

Lønart 24401 Pension hensat Senior, oprettes under faste lønoplysninger med den procent for arbejdsgiverdelen og den procent for medarbejderandelen som er aftalt med medarbejderen

 

Afholdelse af seniorordningsdage som variabel lønoplysning med sats i resultattabel

 

Under variable lønoplysninger oprettes lønart 3732 Senior dage afregning med dage. Satsen som bliver udbetalt tages fra Resultattabel SENDAG.
Resultattabel SENDAG oprettes med en sats pr. dag for de respektive løngrupper.

 

Afholdelse af seniorordningsdage som fravær med sats i resultattabel

 

Under fravær oprettes fraværskode 53 med antal dage. Satsen som bliver udbetalt tages fra Resultattabel SENDAG.

Resultattabel SENDAG oprettes med sats pr. dag for de respektive løngrupper.

 

Fraværskode 53 skal oprettes med fraværslønart 3734 Senior dage afregning, på de anvendte stillingskategorier.

 

Afholdelse af seniorordningstimer som variabel lønoplysning med sats i resultattabel

 

Under variable lønoplysninger oprettes lønart 3733 Senior timer afregning med timer. Satsen der skal udbetales pr. time oprettes i Resultattabel SENTIM, for de respektive løngrupper. Hvis resultattabellen SENTIM ikke oprettes, anvendes medarbejderens timesats til udbetaling.

 

Afholdelse af seniorordningsdage som fravær med sats i resultattabel

 

Under fravær oprettes fraværskode 53 med timer.

Satsen der skal udbetales pr. time oprettes på resultattabel SENTIM for de respektive løngrupper. Hvis resultattabellen SENTIM ikke oprettes, anvendes medarbejderens timesats til udbetaling.

 

Fraværskode 53 skal oprettes med fraværslønart 3735 Senior timer afregning, på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetaling af beløb fra seniorordningen

 

Lønart 3737 Senior beløb afregning, oprettes under variable lønoplysninger med beløb.

 

Træk i løn for afholdelse af dage/timer for seniorordningen

 

Skal medarbejderen trækkes i løn for afholdelse af seniorordning oprettes Resultattabel SENIOR med 1 for respektive løngrupper. Hvis dage afholdes vil disse blive omregnet til timer. Satsen som medarbejderen vil blive trukket i løn for er medarbejderens normale timeløn.

 

Seniorordning/Korrektion saldo

 

Lønart 3730 Senior saldo korrektion, oprettes under variable lønoplysninger med beløb. Lønarten kan bruges ved oprettelse af start saldo eller som korrektion til saldoen. Lønarten kan også bruges til korrektion af arbejdsgiver beløb

 

Seniorordning/Korrektion medarbejderandel

 

Lønart 3731 Senior saldo egen korrektion, oprettes under variable lønoplysninger med beløb. Lønarten kan bruges til korrektion af medarbejderens indbetaling til seniorordningen.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

13.      Hensættelse til afspadsering med træk i løn

Ønskes hensættelse af afspadsering og samtidig træk i løn, oprettes under variable lønoplysninger lønart 41400 Hensat afspadsering. Lønarten vil hensætte antal timer til afspadsering og samtidig trække medarbejderen i løn.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel  hvordan

 

14.      Lønarter til udbetaling af tillæg med timeløn, som ikke går i eIndkomsttimer

Under variable lønoplysninger oprettes lønarterne:

 • 41325 Overarbejde almindelig timeløn
 • 41326 Overarbejde almindelig timeløn

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

 

15.      Beskatning af feriefribeløb (Lønart 3840)

I nogle overenskomster skal det løbende optjente feriefribeløb, beskattes i perioden og netto feriefri beløb skal overføres til en fond.

 

Den løbende optjening af feriefri, sker ved oprettelse af stillingskategori lønart 3840 og resultattabel 3840 oprettes med procenten, som der skal beregnes af den ferieberettigede løn, for de respektive løngrupper.

 

For at beskatning foretages, oprettes Lønartstype 3815 Grundlag AM feriefribeløb med stillingskategorilønart 3840. Herefter vil feriefribeløbet blive vist på lønsedlen, med Brutto feriefri, AM-bidrag af feriefri, A-skat af feriefri og Netto feriefri.

Overførsel til den enkelte feriefond, skal foretages manuelt. Netto feriefribeløb vil fremgå af rapporten Bogføringsbilag med spec.

For at saldoen nedskrives på lønsedlen og i rapporten Medarbejder til gode, skal Lønartstype 3805 oprettes med lønart 8284.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i denne artikel hvordan

 

16.      Optjening af løbende feriefribeløb vises på lønsedlen.

Lønart 3840 Beregning af feriefribeløb opsparing vises nu på lønsedlen, så der kan ses hvad der bliver beregnet for indeværende lønperiode.

 

17.      Hensat afspadsering skal ikke påvirke IL type 0210

Hensat afspadsering  bliver ikke indberettes i IL type 0210

 

18.      Automatisk tildeling af feriefri sker dobbelt for 14 dages lønnede

14 dages lønnede får ikke tildelt feriefri dobbelt i tildelingsmåneden, hvis der ligger to 14-dagslønperioder i samme måned.

 

19.      Lønart 4260 Ikke optjente ferietimer går nu rigtigt til statistik

Lønart 4260 Ikke optjente ferietimer, bliver indberettet korrekt til statistik

 

20.      Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen

Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefri skal nedskrives i fritvalgskontoen.

 

Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:

 

Fastlønnede timelønnede med træk i løn ved afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3867 udb. af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time, oprettes time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3867 og træk i løn på lønart 13863 Træk feriefritimer.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3854 udbetaling af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time, oprettes time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3854 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto.

Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3849 Afholdelse af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3849 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3849 ikke konteres.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i dage

 

Fraværskode 60 Feriefri i dage oprettes med fraværslønart 3856 udbetaling af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. dag. Opret resultattabel 3856 med sats pr. dag for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3856 ikke, udbetales med medarbejderens samlede timeløn gange 7,4 pr. dag.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3856 Udbetaling feriefri fra fritvalg.

 

 

 

Månedslønnede afholdelse af feriefri i dage

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3855 Afholdelse af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3855 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3855 ikke konteres.

 

21.      Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen

Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen.

 

Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:

 

Fastlønnede timelønnet med træk i løn for afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3859 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time. Oprettes resultattabel 3859 med sta pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3859 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 og Træk i løn på lønart 13862 Træk feriefritimer.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3857 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 Udbetaling feriefri fra SH saldoen

 

Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 60 Feriefri i timer oprettes med fraværslønart 3858 Afholdelse af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimer på lønart 3858 Afholdelse feriefri fra SH saldoen.

Konteres lønart 9818 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3858 ikke konteres.

 

 

22.      Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på Gem