annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: 1. marts 2018

(updated by Helle Valso VISMA ‎30-09-2019 09:08 )

Indholdsfortegnelse

 

 • 1       Afskaffelse af R-markering til tidligere periode hos SKAT
  • 1.1         Afregning af SKAT i forbindelse med efterregulering
  • 1.2         Felter eIndkomst
  • 1.3         Rettelser via korrektionslønarter indberettes til aktuel periode.
  • 1.4         Nettoferiepenge
  • 1.5         Rapporter
  • 1.6         Lønseddel med negativ efterregulering tilbage i tiden
  • 1.7         Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med negativ efterregulering tilbage i tiden
  • 1.8         Lønseddel med positiv efterregulering tilbage i tiden
  • 1.9         Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med positiv efterregulering tilbage i tiden
  • 1.10      Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ med efterreguleringer
 • 2       Dobbelt udbetaling af timer
 • 3       Ændring af navn og logo
 • 4       Årstotal pr. medarbejder
 • 5       Barsel DK skal ikke indberettes til eIndkomst
 • 6       Lønart til Sygeferiepenge
 • 7       Lønart med fast sats til udbetaling af aftalefritimer
 • 8       Overtid hensættes som afspadsering med timer og beløb
 • 9       Hensættes af afspadsering med timer og beløb
 • 10     Opsætning af kontonummer på ny lønart

 

1.  Afskaffelse af R-markering til tidligere periode hos SKAT

Skat har pr. 1. februar 2018 indført at der ikke længere skal indberettes A-skat og AM-bidrag til eIndkomst med en R-markering for tidligere perioder, men rettelserne skal henføres til de perioder der rettes i.
Visma Løn er blevet ændret så systemet kan håndtere denne ændring via efterreguleringerne. I forbindelse med denne ændring er det ikke muligt at foretage efterreguleringer længere tilbage end til 1. januar 2018.

 

Det betyder at:

 

 • Som noget nyt bliver A-skat og AM-bidrag efterreguleret.
 • Rettelser til tidligere perioder skal indberettes med den lønperiode rettelsen vedrører.
 • Fremover indberettes rettelser, der sker via en efterregulering, til eIndkomst med den periode, som rettelsen vedrører.
 • Rettelser til tidligere perioder skal ske via efterreguleringen for at indberetningen bliver korrekt. Ved efterregulering af flere måneders lønkørsler sker der en rettelse pr. periode.
 • Dispositionsdatoen vil blive tilbageført til tidligere periode i lønkørslen, hvis rettelsen er negativ og til aktuel periode hvis rettelsen er positiv.

Positiv efterregulering

Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, og rettelsen indberettes med aktuel dispositionsdato

Eksempel:
En medarbejder får efterreguleret sin månedsløn for januar. Alt efterregulering til eIndkomst indberettes med lønperiode januar, men med en dispositionsdato som er lig med den dato efterregulering udbetales.

 

Negativ efterregulering

Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, inkl. A-skat og AM-bidrag, og rettelsen indberettes med tidligere dispositionsdato.

 

Eksempel:

En medarbejder går på deltid i januar efter lønnen kørt. Alt efterregulering til eIndkomst indberettes til perioden for januar inkl. den dispositionsdato som januar lønnen havde.

 

1.1 Afregning af SKAT i forbindelse med efterregulering

 • Positiv regulering.
  Skat afregnes med den dispositionsdato som efterreguleringen er udbetalt til. Således vil positive efterreguleringer blive afregnet sammen med den øvrige løn

 

 • Negativ regulering
  Er der tale om en negativ regulering, er det ikke længere tilladt at modregne i aktuel afregning
  Det betyder at skat skal håndteres manuelt.

 

I de tilfælde hvor skatten ikke modregnes, skal du kontakte SKAT for at finde en løsning.

 

Når du at kører en supplerende lønkørsel i den samme måned som oprindelige lønkørsel, hvor begge lønkørsler har samme dispositionsdato, vil A-skat og AM-bidrag blive modregnet.

 

Negative beløb der ikke modregnes vil fremgå af rapporten Afregning pr. dispositionsdato i den aktuelle kørsel.

 

1.2    Felter eIndkomst

Ved efterreguleringen på medarbejdere med indtægtsarter (f.eks. felt 68) eller krydsmarkeringer fra Felter eIndkomst indberettes krydsmarkeringer eller indtægtsarter ikke. Dvs. oprettes en ny indberetning til Felter eIndkomst tilbage i tiden skal du manuelt i eIndkomst og korrigere oplysningerne.

Efterreguleres en nyansat medarbejder i en supplerende lønkørsel, bliver alle beløb indberettet, men Felter eIndkomst indberettes ikke. Dog vil indtægtstyper under Felter eIndkomst som starter med 99 altid blive indberettet. F.eks. forskerordningen felt 99-08.

 

 

1.3    Rettelser via korrektionslønarter indberettes til aktuel periode.

SKAT kigger på lønperioden for at se om der er tale om en negativ indberetning.

Hvis en medarbejders korrektion i en periode samlet bliver negativ hos SKAT, så afvises medarbejderen og skal rettes manuelt i eIndkomst i de korrekte perioder.

 

1.4    Nettoferiepenge

Nettoferiepenge vil altid blive indberettet i den aktuelle lønkørsel. Er nettoferiepenge negative i lønperioden afvises hele medarbejderens indberetning og skal korrigeres manuelt i eIndkomst.

 

 

1.5    Rapporter

Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst REGNEARK ’ er blevet tilpasset (se eksempler nedenfor)

 • ’Felt 10’ og ’Bruttoindkomst’ er blevet fjernet
 • Der er tilføjet felterne ’P-nummer’, ’Lønperstart’, ’Lønperslut’ og ’Dispdato’
 • Medarbejdere der bliver efterreguleret vil vises med flere linjer, som viser hvilke beløb der er indberettet pr. periode.

 

Rapporten ’Sumtotal (eIndkomst)’ udgår, da den ikke længere er relevant

 

Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ viser A-skat og AM bidrag som evt. skal behandles manuelt

 

Rapporten ’Overførselsliste’

  

1.6    Lønseddel med negativ efterregulering tilbage i tiden

Efterreguleres en medarbejder tilbage i tiden bliver A-skat og AM-bidrag efterreguleret og på lønsedlen vil det bliver vist som nedestående:

 

1.7    Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med negativ efterregulering tilbage i tiden

Rapporten er blevet tilpasset:

   

 

1.8    Lønseddel med positiv efterregulering tilbage i tiden

En medarbejdere hvor der er positiv efterreguleret løn tilbage i tiden vil også blive efterreguleret på A-skat og AM-bidrag og kunne se sådan ud:

 

1.9    Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med positiv efterregulering tilbage i tiden

Rapporten er blevet tilpasset:

  

1.10    Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ med efterreguleringer

Af rapporten fremgår det yderst til højre at der er en manuelt ’Man’ indberetning til eIndkomst og SKAT skal derfor kontaktes.

  

2   Dobbelt udbetaling af timer

Vi har rettet den fejl, der i starten af året medførte at feriefritimer mv blev udbetalt til dobbelt sats, hvis man registrerede henover årsskiftet.

 

 

 

 

3  Ændring af navn og logo

I forbindelse med skiftet fra Bluegarden til Visma ændres navne og logoer også i vores systemer. Det vil ske over flere gange, men første omgang bliver her i marts måned, hvor I bl.a. vil kunne se dette logo i lønsystemet:

 

VismaLøn.png

 

 

4     Årstotal pr. medarbejder

Det er ikke længere muligt at hente årstotaler pr. medarbejder i lønsystemet. Det gælder både tilmelding 23 på arbejdsgiver stamoplysninger og i rapportmenuen.

 

5   Barsel DK skal ikke indberettes til eIndkomst

Felter eIndkomst er rettet til så de ikke kan oprettes efter 31-12-2017

6         Lønart til Sygeferiepenge

Variable lønoplysninger kan lønart 3979 - Sygeferiepenge timeløn oprettes. Lønarten oprettes med det antal timer, som der skal beregnes sygeferiepenge af. Lønarten bruger timelønssatsen i beregningen til sygeferiepenge.

Resultatet på lønart 3979 - Sygeferiepenge timeløn, tillægges feriepengegrundlaget og der bliver herefter beregnet feriepenge.

Lønarten kan bruges i de tilfælde, hvor medarbejderen er berettiget til sygeferiepenge, men ej løn fra virksomheden

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

7  Lønart med fast sats til udbetaling af aftalefritimer

Variable lønoplysninger kan lønart 3418 Aftalefritimer udbetalt oprettes. Lønarten henter satsen fra resultattabel 3418.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

8  Overtid hensættes som afspadsering med timer og beløb

Overtid kan automatisk blive hensat til afspadsering med timer og beløb. Det kan opsættes i Visma løn med hjælp fra en konsulent fra Visma.

 

Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.

 

9  Hensættes af afspadsering med timer og beløb

Hensættelse af afspadsering med timer og beløb kan nu foretages i Visma Løn ved at bruge nedenstående lønart

Hensættelse af afspadseringstimer og afspadseringsbeløb:

Under variable lønoplysninger kan indtastes lønart 11404 Hensættelse af timer og beløb til afspadsering – Lønarten tager det antal timer der er indtastet og ganger med timesatsen.

Hensættelse af afspadseringstimer og afspadseringsbeløb:

Stillingskategori lønart 1426 - Hensat afspadsering, oprettes på stillingskategorien hvor der ønskes hensættelse af timer fra overtid til afspadsering incl. beløb. Lønarten vil tage antallet fra Lønartstype 140 og gange med den aktuelle timesats på medarbejderen.

Hensættelse af afspadseringstimer og afspadseringsbeløb og træk i løn:

Stillingskategori lønart 1404 - Hensat afspadsering, oprettes på stillingskategorien hvor der ønskes hensættelse af timer fra overtid til afspadsering incl. beløb. Lønarten vil tage antallet fra Lønartstype 140 og gange med den aktuelle timesats på medarbejderen. Beløbet som hensættes vil kunne ses på rapporten Afstemningslisten (lønperiode) under L.type 1405 og timerne vil kunne ses på L.type 1400.

Ydermere vil lønart 1406 - Afspadsering hensættelse/træk, automatisk dannes, så medarbejderen bliver trukket i løn for de timer som hensættes til afspadsering.

Udbetaling af afspadseringstimer og nedskrivning af afspadseringstimer samt afspadseringsbeløb

Skal der udbetales timer fra afspadseringssaldoen oprettes lønart 1428 - Afspadsering udbetalt under Variable lønoplysninger. Lønarten vil tage afspadseringsbeløbet og dividere med afspadseringssaldoen og herefter udbetale den sats der fremkommer og gange med det antal timer som oprettes på lønart 1428 - Afspadsering udbetalt

Afholdelse af afspadseringstimer og nedskrivning af afspadseringstimer samt afspadseringsbeløb

Afholdelse af afspadseringstimer oprettes på lønart 1427 - Afspadsering afholdt under Variable lønoplysninger. Lønarten vil tage afspadseringsbeløbet og dividere med afspadseringssaldoen og herefter udbetale den sats der fremkommer og gange med antal timer som oprettes på lønart 1427 - Afspadsering afholdt.

Automatisk udbetaling  af afspadseringstimer over max saldo:

Er der regler for et max antal timer på afspadseringssaldoen, så oprettes stillingskategori lønart 1429 - Afspadsering auto. udbetal.

På resultattabel 1426 - Max timer afspadsering, oprettes det antal timer der max må stå på saldoen, for de respektive løngruppe.

Er medarbejdere som har særlige aftaler om hvor mange timer de må have stående på afspadseringskontoen, kan der under personlige satser oprettes personlig lønart 9975 - Pers. Max timer afspadsering, med det antal timer.

Når medarbejderen over max antal timer på afspadseringssaldoen, vil Visma løn automatisk udbetale de overskydende timer. Timerne bliver udbetalt med time satsen som gælder ved afholdelse/udbetaling.

Skyldige beløb og timer

Beløbet som hensættes fremgår af rapporten Afstemningslisten (lønperiode) under L.type 1405 - Afsp. hensat beløb og timerne på L.type 1400 - Afsp. time saldo.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

 

Opstartsaldi af afspadseringstimer samt afspadseringsbeløb

Lønart 324 Saldokorr. afspads. timer/kr. kan indtastes under variabel lønarter med antal timer samt beløb

 

10 Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på