annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: December 2017

( ‎18-12-2017 12:55 )

Indholdsfortegnelse

 1. Orlov kan registreres henover årsskifte
 2. Efterregulering
 3. Fremtidig lønseddel med tomme saldofelter
 4. Fremtidig lønseddel – lønseddel type 16
 5. Automatisk genstart af afbrudte jobs
 6. Barn syg udfra anciennitet Timelønnet
 7. Barn syg udfra anciennitet Månedslønnede
 8. Sygeløn beregnet efter lønanciennit – Månedslønnede
 9. Fritvalgstillæg pr. time
 10. Forskudttid 50% og 100% i ILkode 35
 11. Nye lønarter
 12. Ny lønart
 13. Ny lønart
 14. Ny lønart
 15. Nyt Postnr.
 16. Lønarter vises nu på lønsedlen
 17. Satser 2018
 18. Opsætning af kontonummer på ny lønart
 19. Tilknytning af fraværskode på stillingskategori
 20. Tilknytning af ny lønseddel på stillingskategori

1.  Orlov kan registreres henover årsskifte

Vi har rettet i valideringen på registrering af orlov, så man kan registrere orlov henover årsskifte.
Der skal fremover udfyldes følgende:

 • Startdato
 • Varighed
 • Slutdato, perioden må max være 3 år hvis orlov i timer
 • Slutdato, perioden må max være 5 år hvis orlov i dage

 

Det gælder for nedenstående orlovskoder:

 

MultiLøn Erhverv

Fraværskode

Type

11

Sygdom uden løn

34

Fædreorlov med løn

36

Barselsorlov med løn

37

Barselsorlov u løn / Barselsorlov særlig

39

Orlov med løn

51

Forældreorlov uden løn

56

Strejke uden løn

57

Orlov særlig

58

Orlov uden løn

59

Militærtjeneste

74

Plejeorlov

 

I første omgang kan orlovskoderne med lang slutdato ikke registreres decentralt. Det vil blive tilføjet senere.

 

2. Efterregulering

Der er foretaget en rettelse i efterreguleringen, så medarbejdere der oprettes efter SIA-kørslen og får løn i supplerende kørsel ikke fejler, når der efterfølgende efterreguleres.

 

3. Fremtidig lønseddel med tomme saldofelter

Der har været tomme saldofelter på fremtidige lønsedler, når de er kørt for december 2017. Det er rettet til, så man igen kan se saldi på fremtidige lønsedler uden at skulle køre hele lønkørslen frem.

 

4. Fremtidig lønseddel – lønseddel type 16

Mindre tilretning, så feriefritimer kan vises korrekt

 

5. Automatisk genstart af afbrudte jobs

Fremover er det ikke nødvendigt at afbrudte jobs manuelt genstartes af en konsulent fra Bluegarden. De vil blive forsøgt genstartet automatisk op til 3 gange, før de eventuelt skal genstartes manuelt. Det vil betyde, at afbrudte jobs vil genstartes så hurtigt, at man ikke når at opleve, de afbrydes.

6. Barn syg udfra anciennitet Timelønnet

Udbetaling af løn i forbindelse med barn syg efter lønanciennitets datoen på Medarbejder stamoplysninger, oprettes på følgende måde:

 

Eks.

Barn syg beregnes i nogle overenskomster på følgende måde:

 

 • De første 3 måneder af ansættelsen er der ingen løn ved Barn syg. Feltet Lønanciennitet på medarbejder stamoplysninger udfyldes med datoen, hvor fra ancienniteten skal beregnes og resultattabel LANC05 og LANC06 oprettes.
 • Fra 3 måneder til 6 måneder udbetales dagpengesats pr. time (Ingen opsætning af resultattabel)
 • Fra 6 måneder og derefter udbetales der fuld løn under Barn syg, eller max. 145 kr. i timen. Resultattabel LANC07 og LANC08 oprettes.

 

For at benytte ovenstående oprettes fraværskode 13 Sygefravær, med fraværslønart 3871 Barn Syg i timer ift. Lønanciennitet, på de relevante stillingskategorier
(se evt. sidst i dette dokument hvordan)

 

På nedenstående resultattabeller oprettes beregningen:

 

Resultattabel:

 

Resultattabel LANC05 Lønanc. Barn Syg u. løn, oprettes med enhed hvor der ikke skal udbetales løn: 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år

 

Resultattabel LANC06 Lønanc.Barn Syg u. løn, oprettes med varigheden for hvor længe der ikke udbetales løn

 

Resultattabel LANC05 og LANC06 ”hører” sammen. Udbetales der ikke løn under Barn Syg de første 3 måneder, skal resultattabel LANC05 oprettes med 3 (for måned) og resultattabel LANC06 oprettes med 3 (for 3 måneder)

 

Resultattabel LANC07 Lønanciennitet Barn Syg m. løn, oprettes med enhed for den anciennitet det kræves inden der udbetales løn under Barn Syg. 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år.

 

Resultattabel LANC08 Lønanc. Barn Syg m. løn antal, oprettes med antallet af f.eks. uger/måneder før at der udbetales løn under Barn Syg.

 

Resultattabel LANC07 og LANC08 ”hører” sammen. Udbetales der løn efter 6 måneder oprettes resultattabel LANC07 med 3 (for måned) og resultattabel LANC08 med 6 (6 måneders anciennitet før der bliver udbetalt løn under Barn Syg).

 

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 3 til 6 måneder sker automatisk.

 

Resultattabel 3872 Barn Syg maxgrænse, oprettes for de relevante løngrupper hvis der skal udbetales en anden sats end timelønnen. Udfyldes resultattabellen ikke, så udbetales der timelønnen.

 

Har du timelønnede medarbejdere hvor de får et fast antal timer hver lønperiode f.eks. hver måned, oprettes resultattabel 3873 - Træk for sygetimeløn, med et 1 tal, så vil medarbejderen blive trukket i løn for de timer medarbejderen er syg.

Til bogføringen oprettes følgende lønarter bruges:

 

38701 – Barn Syg med træk

38711 – Barn Syg Dagpenge

38731 -. Barn Syg med timeløn eller nedsat sats

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

7. Barn syg udfra anciennitet Månedslønnede

Udbetaling af løn i forbindelse med barn syg efter lønanciennitets datoen på Medarbejder stamoplysninger, oprettes på følgende måde:

 

Eks.

Barn syg beregnes i nogle overenskomster på følgende måde:

 

 • De første 3 måneder af ansættelsen er der ingen løn ved Barn syg. Feltet Lønanciennitet på medarbejder stamoplysninger udfyldes med datoen, hvor fra ancienniteten skal beregnes og resultattabel LANC05 og LANC06 oprettes.
 • Fra 3 måneder til 6 måneder udbetales dagpengesats pr. time (Ingen opsætning af resultattabel)
 • Fra 6 måneder og derefter udbetales der fuld løn under Barn syg, eller max. 145 kr. i timen. Resultattabel LANC07 og LANC08 oprettes.

 

For at benytte ovenstående oprettes fraværskode 13 Sygefravær, med fraværslønart 3871 Barn Syg i timer ift. Lønanciennitet, på de relevante stillingskategorier
(se evt. sidst i dette dokument hvordan)

 

På nedenstående resultattabeller oprettes beregningen:

 

Resultattabel:

 

Resultattabel LANC05 Lønanc. Barn Syg u. løn, oprettes med enhed hvor der ikke skal udbetales løn: 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år

 

Resultattabel LANC06 Lønanc.Barn Syg u. løn, oprettes med varigheden for hvor længe der ikke udbetales løn

 

Resultattabel LANC05 og LANC06 ”hører” sammen. Udbetales der ikke løn under Barn Syg de første 3 måneder, skal resultattabel LANC05 oprettes med 3 (for måned) og resultattabel LANC06 oprettes med 3 (for 3 måneder)

 

Resultattabel LANC07 Lønanciennitet Barn Syg m. løn, oprettes med enhed for den anciennitet det kræves inden der udbetales løn under Barn Syg. 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år.

 

Resultattabel LANC08 Lønanc. Barn Syg m. løn antal, oprettes med antallet af f.eks. uger/måneder før at der udbetales løn under Barn Syg.

 

Resultattabel LANC07 og LANC08 ”hører” sammen. Udbetales der løn efter 6 måneder oprettes resultattabel LANC07 med 3 (for måned) og resultattabel LANC08 med 6 (6 måneders anciennitet før der bliver udbetalt løn under Barn Syg).

 

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 3 til 6 måneder sker automatisk.

 

Resultattabel 3872 Barn Syg maxgrænse, oprettes for de relevante løngrupper hvis der skal udbetales en anden sats end timelønnen. Udfyldes resultattabellen ikke, så udbetales der timelønnen.

 

Resultattabel ANCVIS oprettes for de løngrupper som er månedslønnede har med et 1 tal for at fraværet bliver vist på lønsedlen

 

Resultattabel ANCTRK oprettes for de løngrupper som er månedslønnede har med et 1 tal for at fraværet bliver trukket fra månedslønnen med timesatsen, hvis ancienniteten ikke er opfyldt

Til bogføringen oprettes følgende lønarter bruges:

 

38701 – Barn Syg med træk

38711 – Barn Syg Dagpenge

38731 -. Barn Syg med timeløn eller nedsat sats

38724 – Barn Syg træk månedslønnet

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

 

8. Sygeløn beregnet efter lønanciennitMånedslønnede

Udbetaling af sygeløn efter lønanciennitets datoen på Medarbejder stamoplysninger, oprettes på følgende måde:

 

Eks.

Sygeløn beregnes i nogle overenskomster på følgende måde:

 

 • De første 8 uger af ansættelsen er der igen sygeløn. Feltet Lønanciennitet på medarbejder stamoplysninger udfyldes med datoen, hvor fra ancienniteten skal beregnes og resultattabel LANC01 og LANC02 oprettes.
 • Fra 8 uger til 3 måneder udbetales dagpengesats pr. time (Ingen opsætning af resultattabel)
 • Fra 3 måneder og derefter udbetales der sygeløn, hvor satsen for sygeløn er timelønnen eller max. 145 kr. i timen. Resultattabel LANC03 og LANC04 oprettes.

 

For at benytte ovenstående oprettes fraværskode 12 Sygefravær, med fraværslønart 3870 Sygeløn timer ift. Lønanciennitet, på de relevante stillingskategorier
(se evt. sidst i dette dokument hvordan)

 

På nedenstående resultattabeller oprettes beregningen:

 

Resultattabel:

 • LANC01 Lønanciennitet Sygdom u. løn, oprettes med enhed hvor der ikke skal udbetales løn: 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år
 • LANC02 Lønanciennitet Sygdom u. løn, oprettes med varigheden for hvor længe der ikke udbetales løn

 

Resultattabel LANC01 og LANC02 ”hører” sammen, udbetales der ikke sygeløn de første 8 uger, skal resultattabel LANC01 oprettes med 2 (for uge) og resultattabel LANC02 oprettes med 8 (for 8 uger)

 

Resultattabel LANC03 Lønanciennitet Sygdom m. løn, oprettes med enhed for den anciennitet det kræves inden der udbetales løn under sygdom. 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder, 4 = år.

 

Resultattabel LANC04 Lønanciennitet Sygdom m. løn antal, oprettes med antallet af f.eks. uger/måneder før at der udbetales løn under sygdom.

 

Resultattabel LANC03 og LANC04 ”hører” sammen, udbetales der løn efter 3 måneder oprettes resultattabel LANC03 med 3 (for måned) og resultattabel LANC04 med 3 (3 måneders anciennitet før der bliver udbetalt løn under sygdom).

 

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 8 uger og indtil 3 måneder sker automatisk.

 

Resultattabel 3870 Sygetimeløn maxgrænse, oprettes for de relevante løngrupper, hvis der skal udbetales en anden sats end timelønnen. Udfyldes resultattabellen ikke, udbetales timelønnen.

 

Resultattabel ANCVIS oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver vist på lønsedlen

 

Resultattabel ANCTRK oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver trukket fra månedslønnen med timesatsen hvis ancienniteten ikke er opfyldt

Til bogføringen oprettes følgende lønarter bruges:

 

38720 – Sygeløn med timeløn/nedsat sats

38700 – Sygeløn træk

38710 -. Sygeløn med dagpenge

38724 – Sygeløn træk månedslønnet

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

9. Fritvalgstillæg pr. time

En konsulent fra Bluegarden, kan oprette grundlaget for hvilke timer som skal indgå i fritvalgstillæg pr. time. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.

 

10. Forskudttid 50% og 100% i ILkode 35

Variabel lønart 1328 Forskudttid 50% og lønart 1329 Forskudttid 100%. Lønarterne går til Statistik i IL kode 35. Begge lønarter kan anvendes både til timelønnede hvor det er 50% og 100% og månedslønnede her vil det være 150% og 200% der udbetales af timelønnen.

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

  

11. Nye lønarter

Fast lønart 1655 Pensionsudbetaling.

Variabel lønart 1656 Pensionsudbetaling.

 

Disse lønarter går i felt 14 i eIndkomst

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

12. Ny lønart

Fast lønart 6023 AM Pension §56. Lønarten udløser lønart 9316 - AM Pension firma §56 og lønart 9317 - AM Pension egen §56

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

13.  Ny lønart

Variabel lønart 276 - Opsparing 7

 

Udvidelse af Opsparingsordningen fra Okt. 2017

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

14.  Ny lønart

Fraværslønart 41583 - Sygdom ifm. Graviditet i timer.

 

Lønarten bruges blot til en registrering af timerne

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

15. Nyt Postnr.

Postnr. 4305 Orø kan nu anvendes.

 

16. Lønarter vises nu på lønsedlen

Lønart 3300 Omsorgsdagesaldo i dage , 3301 Omsorgsdagesaldo i timer, 3400 Aftalefridagssaldo i dage, 3401 Aftalefridagssaldo i timer vises på lønsedlen.

 

17. Satser 2018

Følgende satser er ændret pr. 1-1-2018

 

 • Fri telefon – 233,33 pr. måned
 • Dagpengesats pr. time - 116,22 pr. time
 • Ledighedsdag – 860 pr. dag
 • KM sats under 20.000 km – 3,54 pr. km.
 • KM sats over 20.000 km – 1,94
 • KM cykel – 0,53 pr. km.

18. Opsætning af kontonummer på ny lønart

 

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på

 

19. Tilknytning af fraværskode på stillingskategori

 

Sådan tilknyttes fraværskode på stillingskategori

 1. Klik på Opsætning / Stillingskategori
 2. Vælg den stillingskategori som fraværskode skal tilknyttes til
 3. I højremenuen vælges Tilladte fraværskoder
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på

 

20. Tilknytning af ny lønseddel på stillingskategori

 

Sådan tilknyttes en ny lønseddel på stillingskategori

 1. Klik på Opsætning / Stillingskategori
 2. Vælg den stillingskategori som lønsedlen skal tilknyttes til
 3. Klik på Ny periode
 4. Udfyld feltet Periode
 5. Klik på Gem
 6. Udfyld feltet lønseddel med den ønskede lønseddel
 7. Klik på