annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: September 2018

Pensions lønarts sæt i tabel med beløb

Under faste lønoplysninger kan lønart 6086 Pension Red. Beløb i tabel og lønart 6088 Pensi-on PI Red. Beløb i tabel indtastes.
De to nye faste pensions lønarter har beløb i resultattabel og er oprettet til at beregne for-holdsmæssigt i forbindelse med tiltrædelse, fratrædelse, orlov uden løn, barselsorlov uden løn og forældreorlov uden løn på skæve datoer, da feltet Reducer ej er tilføjet lønarterne.

Beløbene indtastes på følgende resultattabeller

Lønart 6086:
Resultattabel 6086 – Firma beløb 6086
Resultattabel 6087 – Eget beløb 6087

Lønart 6088:
Resultattabel 6088 – Firma beløb 6088
Resultattabel 6089 – Eget beløb 6089

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

 

Ferieberettiget tillæg i tabel med sats

Under faste lønoplysning kan lønart 1596 Ferieberettiget tillæg F tabel indtastes og under va-riable lønoplysninger kan lønart 1599 Ferieberettiget tillæg F indtastes. Begge lønarter vil hen-te beløbet fra resultattabel 1596 Timeafhængigt tillæg 1596/1599.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.


Hensat til afspadsering 1:1,75

Under variable lønoplysninger kan lønart 1408 Hensat til afspadsering 1:1,75 indtastes. Som standard vil lønarten gange det indtastede antal timer med 1,75. Ønskes der en anden faktor kan denne indtastes på resultattabel 1408 og så vil det være denne faktor som er gældende.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

 

VS-162 - Gruppeliv efter skat m/afregning, arbejdsgiverandel

Under faste lønoplysninger kan lønart 9348 Gruppeliv efter skat m/afregning, arbejdsgiveran-del nu indtastesmed beløb i input.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.


Værdi af sundhedsforsikring m/afregning

Under faste lønoplysninger kan lønart 3098 Værdi af sundhedsforsikring indtastes med beløb som input.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.


Afregningstype 2004 hedder nu JØP pension

Afregningstypen 2004 har ændret navn fra DJØF til JØP

Tekst til fratrædelseskoder ændret
Oprettet til Visma Løn Standard.

Nogle fratrædelseskoderne har fået nye tekster:
• Fratrædelseskode 2 – Fratr. Ferie m løn Feriekort
o Fratrædelseskoden bruges til fratrådte som har ferie med løn og skal have de-res feriepenge på feriekort
• Fratrædelseskode 3 – Fratr. Ferie m løn FerieKonto
o Fratrædelseskode bruges til fratrådte som har ferie med løn og skal have de-res feriepenge til FerieKonto
• Fratrædelseskode 4 – LB. Beskatning af feriepenge
o Bruges til alle slags medarbejdere som har løbende beskatning af feriepenge og skal have feriepengene til feriekort eller FerieKonto.

Lønart 1575 Barselsorlov med timeløn medtager timeafhængige tillæg
Oprettet til Visma Løn Standard.

Lønart 1575 Barselsorlov medtager nu timeafhængige tillæg, så medarbejderen får deres samlede tillæg med når der afholdes Barselsorlov med timeløn

Ny afregningstype til PK Jordbrug og Dyrlæger AM pension
Oprettet til Visma Løn Standard.

Afregningstype 2155 PK Jordbrug og Dyrlæger AM skal anvendes til arbejdsmarkedspension, så pensionsselskabet får de korrekte pensionsoplysninger.

 

Udbetaling af feriefritimer til en fast sats

Lønart 3839 Udbetal Feriefritimer oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal timer (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respekti-ve løngrupper på resultattabel 3839 Udbt. feriefritimer sats.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan


Sampension

Følgende PBS numre har ændret navn, så de hedder følgende:

PBS-nr. 00035211: Sampension (tidl. KP)
PBS-nr. 03378810: Sampension (tidl. StK: Pension)
PBS-nr. 02091879: Sampension (tidl. Grafisk Pension)

 

Indtægtsarter til eIndkomst

SKAT har indført, at der skal indtægtsarter på ved udbetaling af skattefri kilometergodtgørelse (indtægtsart 109) og skattefri rejsegodtgørelse (indtægtsart 108)

 

Følgende lønarter har fået tilknyttet indtægtsart 109:
• 9011 Kørselsgodtgørelse
• 9012 Antal km til lav sats
• 9013 Kørselsgodtgørelse regulering
• 9016 Cykel km sats

 

Følgende lønarter har fået tilknyttet indtægtsart 108:
• 9020 Diæter
• 9021 Diæter
• 9022 Diæter
• 9023 Diæter
• 9024 Diæter
• 9025 Diæter
• 9026 Diæter
• 9027 Diæter
• 9028 Diæter
• 9029 Diæter
• 9030 25% rejsegodtgørelse
• 9031 Rejsegodtgørelse i DK
• 9032 Rejsegodtgørelse i udlandet
• 9033 Rejsegodtgørelse i DK
• 9034 Rejsegodtgørelse i udlandet
• 9035 25% Rejsegodtgørelse

 

Indtægtsarterne kan ses i rapporten Afstemningsliste eIndkomst REGNEARK under felt 68


Indberetning til eIndkomst med indtægtsart 8

Under variable lønoplysninger kan nedenstående lønarter indtastes – De vil alle blive indsendt til eIndkomst med en indtægtsart 8 og vil gå i felt 14

Lønart 2910 Lønsikring 1
Lønart 2911 Lønsikring 2
Lønart 2912 Lønsikring 3
Lønart 2913 Lønsikring 4
Lønart 2914 Lønsikring 5
Lønart 2915 Lønsikring 6
Lønart 2916 Lønsikring 7
Lønart 2917 Lønsikring 8

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

Rettelser til eIndkomst indberetning

  • Felter eIndkomst indberettes nu også i efterreguleringer, hvis de ikke indeholder tekst eller beløb.
  • ATP-kode indberettes også freomover i efterreguleringer
  • Efterregulering af løntimer der ikke rammer AM-grundlag indberettes nu til eIndkomst
  • Efterregulering på positive timer kunne blive til negative i eIndkomst-indberetning. Det er rettet.
  • Efterregulering medfører ændring af P-nummer. Dette er også rettet.

Ændring af anvendelse af dagsfradrag
Tidligere blev skattefradrag i lønsystemet beregnet såfremt det ikke var månedsfradraget der skulle anvendes.

Fremover vil vi ikke foretage beregning i lønsystemet, men anvende de 14-dages-, uge- og dagsfradag som SKAT sender.


OBS: Det kan i nogle tilfælde resultere i at der efterreguleres a-skat pga. forskel i vores beregning og det faktiske skattekort. Indtastes der et skattekort manuelt i systemet vil vi fortsat beregne dags-, uge-, og 14 dagsfradrag som hidtil.

 

Nyt decentral format til telefonnummer
MLE-80-TLF.
Bruges til decentral registrering af telefonnummer. OBS: Kun til Visma Løn, data opdateres ikke automatisk i Visma HR.

 

Vejledningen til decentral registrering vil blive opdateret med følgende:

 

mle-80-tlf.png


Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
4. Klik på Ny
5. Udfyld felterne
6. Klik på OK.

2 Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hej Vicky.

Du skriver om lønart 3098, men jeg kan ikke se den i lønartskataloget. Hvordan kan det være?

Hilsener

Lene

Hej Lenebry

 

Tak for din kommentar. Det var en ærlig forglemmelse, at nyeste version af lønartskataloget ikke var blevet uploadet. Det beklager jeg.

Det er nu gjort, og du kan også finde lønart 3098 i lønartskataloget.

 

Venlig hilsen

Vicky Sørensen