Mine produkter
Hjælp

FAQ fra årsmøder 2021

af CharlotteS

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar fra årets årsmøder. Måske sidder du inde med samme ubesvarede spørgsmål?

 

 

FAQ

 

Hvad skal der ske med restferie optjent fra 01.09.2020 til 31.08.2021 (tidligere ferieår)?

Ferien skal afholdes inden den 31. december 2021. Har medarbejdere ikke afholdt fire ugers ferie inden den dato, mister medarbejderen retten til ferien, og den skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en tilsvarende fond. Kun ferie udover 4 uger må overføres eller udbetales, medmindre medarbejderen har ferie overført fra tidligere ferieår.

 

Hvad skal der ske med restferie optjent i perioden 01.01.2019 til 31.08.2019 (miniferieåret)?

Ferien kan ikke overføres eller udbetales. Den skal derimod indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en tilsvarende fond.

 

Hvad skal der ske med den 5. ferieuge, hvis medarbejderen ikke har afholdt den?

Den 5. ferieuge skal som udgangspunkt udbetales til medarbejderen, hvis den ikke afholdes. Ønsker medarbejderen at overføre ferien kan arbejdsgiver og medarbejder indgå en skriftlig aftale. Arbejdsgiver kan alternativt varsle, at ferien skal afholdes. Hvis ferien ikke varsles og medarbejder ikke ønsker at lave aftale om overførsel, så skal den 5. ferieuge udbetales.

 

Hvad skal der ske med ubrugte feriepenge på medarbejdere med Feriekort?

Ubrugte feriepenge skal indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets feriefond til november 2022, men de skal være afholdt inden 31.12.2021.

 

Kan man indgå aftale om  ferieoverførsel i My Visma/Visma HR?

Ja, det kan man godt. Det kræver blot, at I opsætter en fraværskode i systemet. Så kan jeres medarbejdere anmode om ferieoverførsel og på den måde indgå aftalen skriftligt. Sådan opsætter du aftale om ferieoverførsel i My Visma og Visma HR >>

 

Hvad sker der med restferien i Visma Løn?

I Visma Løn overføres al ferie helt automatisk til næste kalenderår. Skal ferien derimod nulstilles eller udbetales, skal I selv lave ændringerne.

 

Skal overført ferie afholdes først i det nye ferieår?

Ja, ferien skal afholdes i den rækkefølge, det er optjent. Visma Løn sørger selv for at tage den ældste ferie først - også i tilfælde af, at ferien er overført fra tidligere ferieår.