annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Grundläggande info Korttidspermission Sverige (information til svenske BPO kunder)

(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎08-04-2020 14:18 )

Grundläggande info Korttidspermission Sverige

Detta är en sammanställning av informationen som finns på Tillväxtverkets hemsida https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html
Det riktar sig till er som kommer att använda er av möjligheten för Korttidsarbete (Korttidspermission). Det är mycket viktigt att ni tar del av informationen NU.

Företagsrepresentant som sänder in ansökan SKA ha tillgång till svenskt Bank-ID samt ha rättighet att företräda sökanden.
Detta medför att Vismas konsulter inte kan sända in ansökan till Tillväxtverket.

 

Övriga förutsättningar;
Korttidspermission ska stödjas av det kollektivavtal man har på företaget.
För de företag som inte har kollektivavtal krävs att minst 70 % av de anställda på driftenheten godkänner överenskommelsen.
I korta drag innebär det att den anställde går ner i arbetstid tillfälligt och arbetsgivarens lönekostnader minskar med hälften samt att den anställde får ut ca 90 % av sin ursprungliga lön.
Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet.

Efter beviljat  preliminärt stöd  är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt beslut.

 

Räkneunderlag som SKA bifogas ansökan;
Det finns ett exceldokument som Tillväxtverket har tagit fram som ska bifogas den digitala ansökan.
Visma kan hjälpa till att fylla i dokumentet som en Add-on tjänst (debiteras).

 

Pension;
Löneavstående påverkar pension. Det vill säga att underlaget för pensionsberäkning minskas med beloppet för löneavstående.

 

Frånvaro;
Sjukdom, föräldraledighet, vård av barn, tjänstledighet, smittbärare samt obetald semester påverkar beräkningen av preliminärt stöd och medför återbetalning av viss del av stödet.

Betald semester däremot räknas som närvaro och påverkar inte det preliminära stödet.

 

Vad är jämförelsemånad;
Jämförelsemånaden är den månad som är 3 månader för ansökningsmånad. Om man söker stöd från 16 mars är jämförelsemånaden December månad. Ansökar man från 1 april är Januari månad jämförelsemånad.

 

Ändrad lön;
Eventuell löneökning efter Jämförelsemånaden får inte utgöra underlag. Det är den lönen som var aktuell i jämförelsemånaden som utgör beräkningsunderlaget.

 

Nyanställda;
Stöd kan inte sökas för nyanställda. Stödet kan endast sökas för de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

 

Uppsagd personal;
Man kan få stöd för personal som är uppsagd under perioden.

 

Nedskrivning av lön;
Det är endast lönedelar under 44000 kr som ska skrivas ner med överenskommen procentsats (4, 6 eller 7,5).
Lönedelar över 44000 kr är enligt överenskommelse mellan parterna.

 

Arbetstidsminskning;
Det är valfritt för arbetsgivaren att permittera de anställda på heltid. Stöd kan sökas för högst 60% av arbetstidsförkortningen.

Man kan även använda arbetstidspermission på en anställd som arbetar deltid. All beräkning sker på den anställdes ordinarie anställningsförhållanden / lön.

 

Övertid;
Övertid får inte förekomma under den avtalade tiden.
Arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig om detta förekommer.

 

Dokumenter:

Berakningshjalp

Korttidspermission manual till registrering

Korttidspermission registrering

Mall_Avtal om korttidsarbete