Mine produkter
Hjælp

Nu overgår vi til mit.dk / Now we implement mit.dk

af B_V_ (Opdateret ‎01-09-2022 15:32 af B_V_ VISMA )

For English see below

 

Følgende besked er også udsendt pr. mail d.d. Har du ikke modtaget en mail, kan du tilmelde dig nyheder fra Visma her

 

Lørdag den 2. juli 2022 overgår vi til mit.dk. Det betyder, at fra denne dato vil digitale lønsedler blive leveret i mit.dk . Hvis I har tilkøbt ekstra levering via e-Boks, bliver lønsedler selvfølgelig også leveret her.

 

I forbindelse med overgangen vil lønsystemet være utilgængelig fra lørdag den 2. juli kl. 10.00 og ca. 3 timer frem. Du kan holde øje med status på Community under ‘Drifts- og Releaseinformation’.


mitBasic bliver klar i løbet af sommeren
Løsningen til oprettelse af en mitBasic-konto bliver tilgængelig i løbet af sommeren. Du modtager nærmere information, når det bliver muligt. mitBasic kan fx. benyttes af medarbejdere, der er under 15 år eller ikke har et dansk CPR-nr. 

 

Alle de medarbejdere, som skal overgå til mitBasic fra den 2. juli, vil indtil løsningen er tilgængelig modtage en printet lønseddel med posten. Det kræver, at de er registreret med korrekt adresse i systemet og angivelse af mitBasic. I skal derfor være opmærksomme på følgende:

 

 1. Medarbejdere, der i dag har ‘Nej’ til e-Boks i Visma Løn eller ‘Nej’ til e-Boks i Visma HR vil, automatisk blive ændret til mitBasic i forbindelse med weekendens opdatering af systemet.
 2. Hvis I har medarbejdere som i dag modtager deres lønseddel i e-Boks, men som IKKE kan benytte mit.dk (fx. unge under 15 år med forældrefuldmagt til e-Boks), så skal I selv sørge for at ændre det i systemet.
  1. ​HAR I VISMA HR, så skal der i feltet ‘Lønseddel til’ være en markering i ‘mitBasic'
  2. HAR I IKKE VISMA HR, så skal der under Mit.dk vælges 'Nej'

Læs mere om aktivering af mitBasic i denne vejledning. 

 

Fra åbningsdagen af mitBasic leveres der printede lønsedler i yderligere 3 måneder. 


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål omkring mit.dk og mitBasic ift. levering af lønsedler, så kan du kontakte os vores kundecenter.

 

Alle øvrige spørgsmål om adgang og brug af mit.dk og mitBasic skal ske til mit.dk’s kundeservice, som du finder her.

 

Husk, du kan også altid finde opdateret information og svar på en lang række spørgsmål på vores egen side om overgangen - vismaenterprise.dk/mitdk

 

—-----------------------------------

 

On Saturday 2 July 2022, we will transfer to mit.dk. This means that from this date, digital payslips will be delivered in mit.dk. If you have purchased extra delivery via e-Boks, payslips will of course also be delivered here.

 

Due to the transition, the salary system will be unavailable from Saturday 2 July at 10.00 and approx. 3 hours ahead. You can keep track of the status at Community under ‘Operation and Release Information’.mit.dk.

 

mitBasic will be ready during the summer
The solution for creating a mitBasic account will be available during the summer. You will receive further information when it becomes possible to create a mitBasic account. mitBasic can e.g. be used by employees who are under 15 years of age or do not have a Danish CPR number.

 

All employees who are to transfer to mitBasic from 2 July will receive a printed payslip by post until the solution is available. It requires that they are registered with the correct address in the system and indication of mitBasic. You must therefore be aware of the following:

 

 1. Employees who currently have ‘Nej’ to e-Boks in Visma Løn or ‘Nej’ to e-Boks in Visma HR will automatically be changed to mitBasic in connection with this weekend's update of the system.
 2. If you have employees who today receive their payslip in e-Boks, but who can NOT use mit.dk (e.g. young people under 15 with parental power of attorney for e-Boks), then you must make sure to change it in the system.
  1. ​IF YOU HAVE VISMA HR, then there must be a mark in ‘mitBasic in the field ‘Payroll for’
  2. IF YOU DON'T HAVE VISMA HR, then ‘No’ must be selected under ‘mit.dk’

Read more about activating mitBasic in this guide (only in Danish).

 

From the launch of mitBasic, printed payslips are delivered for a further 3 months.

 

Do you have questions about mit.dk?

If you have questions about mit.dk and mitBasic regarding the delivery of payslips, you can call our Customer Support.

 

All other questions about access and use of mit.dk and mitBasic must be directed to mit.dk’s customer service, which you will find here.