annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

Release: December 2018

Releaseinformation december 2018

 

Releasen i december måned er i høj grad koncentreret om ændringer og tilrettelser, som tilgodeser nogle af de gener, som releasen i november medførte.

 

Vedhæft filer i lønregistrering

Ustabil venstremenu

Lønarter på tidligere/fremtidige stillingskategorier

Pop-up ‘fryser’ ved lønregistrering

Medarbejdere med CVR-nr. har ikke adgang til Visma HR

Godkendelses siden kunne kan ikke åbnes

Forkert antal timer ved fraværsregistrering

Man kan ikke se, at rapport hentes i IE eller lønregistrering gemmes

Fratrådte medarbejdere vises i søgning

Valgfri felter med Æ, Ø eller Å

Oversættelsesmangler

Styling

 

Vedhæft filer i lønregistrering

En del brugere har, især i Internet Explorer, haft problemer med at uploade dokumenter i lønregistreringen. Denne fejl er rettet.

 

Ustabil venstremenu

Vi har tilrettet venstremenuen, så den ikke længere fjerner/tilføjer menupunkter, når man går fra den ene menu til den anden.

 

Lønarter på tidligere/fremtidige stillingskategorier

Når en medarbejder skifter stillingskategori, kan man stadig se de lønarter, der er tilknyttet den tidligere stillingskategori. Også dem, der ikke længere kan bruges. Fremover kommer der en fejlbesked hvis man forsøger at bruge en lønart, der ikke er tilknyttet MAs aktuelle stillingskategori.

Pop-up ‘fryser’ ved lønregistrering

Er rettet, så man ikke kommer til at registrere det samme flere gange fordi man ikke kan se, at systemet arbejder. Pop-up kan stadig “fryse”, men Gem-knappen er i de tilfælde deaktiveret, så man ikke ved en fejl kommer til at gemme flere gange.

Medarbejdere med CVR-nr. har ikke adgang til Visma HR

Dette er rettet, så medarbejdere oprettet med CVR-nr. kan logge på Visma HR, hvis blot de er korrekt oprettet som brugere i Visma HR.

Godkendelses siden kunne kan ikke åbnes

Fejl opstået, hvor der har været html-koder i bemærkningsfeltet eller meget lange bemærkninger. Fejlen er rettet, så det ikke længere vil spærre for adgang til godkendelses-siden.

Forkert antal timer ved fraværsregistrering

Fraværsregistreringen fejlede når fravær blev registreret i timer

Nu kan Fravær registreres i timer både ved at vælge timerne fra time-pickeren og ved selv at taste timerne. Dette virker nu både både i opret og ret fravær, samt både i IE & Chrome.  

Man kan både anvende tabulator og knappen Enter. Mens systemet beregner det korrekte antal timer/dage, kan man ikke bruge Gem-knappen.

Man kan ikke se, at rapport hentes i IE eller lønregistrering gemmes

Rettet så der er ‘spinder’ når systemet arbejder, så man ikke tror det er gået i stå. Spinder i Chrome kan mangle stadigvæk.

Fratrådte medarbejdere vises i søgning

Rettet så kun aktive medarbejdere vises. Senere vil også medarbejdere med status passiv, tiltræder eller fratræder også vises i listen.

 

Valgfri felter med Æ, Ø eller Å

I forbindelse med designændringen i november, var der opstået en fejl med at felterne Valgfri 1-6, ikke kunne indeholde bogstaverne æ, ø og å, dette er nu rettet i både IE & Chrome.

Oversættelsesmangler

Opret medarbejder, advarsel i pop-up rettet fra yes/no til ja/nej

Anciennitetsrapport, Seniority by date ændret til Anciennitet pr. Dato

Opret medarbejder, fejltekst ved reg/konto er oversat til dansk

Styling

Der er foretaget en del rettelser til stylingen, så Visma HR fremstår mere ensrettet i de forskellige menuer og sider.